กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


7 [8 e1 D' R. L  i7 |6 j  |1 V5 [8 a
3 a9 W/ M- Q3 r; {  uคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
# ~# j: b0 [0 j7 r% Zเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์+ K& x( n. d+ r& N' q. c! W3 i

. V# f) }: k" L# ]8 D4 H0 Z' Y6 Rไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
( j' m$ R- Z2 |: E7 rเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
9 u% m4 g: O) a3 J$ P  U5 z  W9 m& e: f2 M- t- Y' q8 m
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป9 a! `3 e" i1 p6 H1 b- A
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา( Q2 L! w! X% H! P7 k9 }: e
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง4 {0 K6 t% l0 M
" c8 I9 z. }. ?+ T7 ]/ c0 q
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
; L0 h: S4 @, Y# Z7 ~ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
$ z6 a5 Y2 W: Z' z( [5 e. C8 G& G0 B5 o! P
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
. B& e4 q5 Q- w# f9 Qจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
& X" Z( U2 L( Hเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
7 `$ l6 X' i- ?, N) uต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก9 b6 Z6 }& b- |
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า2 R. o, z5 x: q- n3 m" X$ D$ G$ N
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
1 c$ f" F5 c: j  P
5 e5 L8 Y1 Z1 H# Q; _7 y# Tก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที8 S( a) T  @! h* I" j3 `
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
1 z! \* R- }- H3 `, M" H( g7 R# A8 ~# N
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ- Q. @, z0 J* h$ J9 f! Y; Q
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
- W8 j/ S9 M; mก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
8 ~; D0 e# V1 A: @# Vต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
$ e. |6 d+ [. h7 A6 x* R) f7 Lต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า2 [! Y% e$ a8 D+ A7 X2 i
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
1 y* a; t# p$ [. D3 ]$ j) z9 O6 E: Q3 z. y
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
" O9 O+ e' W# @# }5 I, H1 S, i, Zต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
0 p. X) h/ }3 C: bต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า* ~/ V3 R* H. ^8 J& d" J3 C2 Z
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด