กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

5 _: B' y- m2 W; J  o0 Y3 s( ]
6 l7 ?* _4 H- a# E6 W
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu4 F, |1 `4 W, L. s, W
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์1 h; s7 g9 F" C0 C1 ^& |

3 \! c, D; V" f6 [" Pไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
! o/ m+ w( A4 k* Z3 Wเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ& L, Y) U: Q/ r$ |+ S- e  i

  z& T5 @8 g1 p. Hเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
; K# o$ c, n, L* T' D  ]- N5 e9 Wไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา1 {( }" L( d; `. d5 R- q: B. E  ?
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง: `5 L, O$ l( p* G6 ~: R

4 x. V- z+ g% v/ O1 S( q' mก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
1 ~1 H' W: N% x2 ?& [& Nยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
9 E& _; C- A. b5 V6 |& }' C
+ s: A0 e' Y0 M' s4 I7 g+ }แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ; w* T$ o' _& D- h2 @+ ^3 q3 U
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
+ E1 x) u( s$ J0 t( aเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ$ B. `6 w5 g% w. \+ z: }
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
. I  e  j- E$ j5 t# wต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
, z& [0 {0 G  }+ B# w, N! jให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...4 {' J6 k' ~2 K# W. n' U% O
/ }% {. W; ]8 \
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที, L/ j# ^% ]: _: I" u4 P0 i/ Y" [
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
" g! ~2 N0 D" j; h0 |! h6 ?2 P4 N0 E# R$ [" v6 w, D
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
: p; i- E. Y, Tจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
! K7 E) f- }& i1 E7 n9 {ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
- W! s# Y1 h" I3 V  Mต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก- I4 d  q1 q3 Q
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า: y2 \: _% d, ~' S% b* g: N( _. N
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...+ P' [" A  L! K# X3 [

: O' m7 H  c) r' Y/ @แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
! _7 e# ~0 W" Y- l. bต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก1 w2 y: a9 O9 g) @
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
6 R6 j* z# i  d3 \" Y1 Aให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด