กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

9 S) `# @* n5 L* N

( }% S" ~% q7 ]; o* A4 l9 O% \คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu9 j  e4 C' @; {( X
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์" U8 ]% W- \  B2 y
5 U2 j7 Y* K+ P
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา! R% k/ ?6 ~! ^/ l4 U$ G
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ8 k7 S. W8 F0 ^) B8 c
6 L7 |) j& ~4 Z" c! W
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
2 J% T0 w5 \$ [8 oไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
$ I& Z( J8 p1 B1 p# U6 Q8 qเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง: a) v9 Z0 s2 k% X* m

- Q! L/ t7 P+ M! V  W3 Wก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที& |0 H% b/ M  I) k+ |6 ~
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
- t4 d1 [1 H; p' v% E1 y
! ?' Q1 w6 |7 h2 w6 k3 S3 [แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ* l& ]# l4 v+ z. s- I( `" d8 L7 Q
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
: o7 q' o* |$ z7 k0 U$ u3 P' Bเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
# U3 H* y; G( {) Gต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
! ?3 {6 N/ d  p8 Y# f/ m* Fต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
6 Y$ }* X2 g9 i, v. X! O% g& Oให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
$ I2 z2 q1 ^; J9 s2 I1 s
: D& X# |9 T% Gก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
& t$ r1 v) g2 |- }( d/ {ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร; Y3 M  Y% u6 w
$ ?2 v% l8 G% M5 Y2 a, O2 k
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
0 V1 a/ s( ^! I) k; Aจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา5 h. e3 z0 S. ^+ q# J
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
) B, ^6 B- g/ ~; ]- \ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก, W' o* c0 }5 }
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า  N" i0 p4 r, }& @& y3 j, \
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ.... E  M& }! n$ P. C3 r  R

, i4 \2 T) Z% D, Vแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ- G8 x) u, C" g4 i9 r5 _
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก" [) w0 _# {. ~0 x. u4 w# p6 |
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
& W* \2 H* `% l+ d# {* Kให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด