กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

" K8 _1 U3 P: T' m: D: x
  h5 F) D. M5 g; f# Q
คำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
" W% P' Z) g3 {/ j3 cเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์9 ?  N: z) h* m# y" O
* V0 C' N) v# z( C- F
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา9 W0 l" j. k3 L# B. Z! M
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
$ ?4 c' {1 @5 P  J, J( O
% u3 r+ @! e, {. O0 tเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป2 E, O" }' ^- q
ไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
) N6 d" g/ R. m" J( Nเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
" i% K! y( W: \# X" r: C
2 ^' g( S) Y: N+ Q% I! xก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที; ~9 w4 v+ b( E
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
0 J+ W6 w/ h) y9 o* p* ^4 L& U4 f1 l6 s* I# Z" v
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ' }* v4 w, u" N# P. X# c
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา6 R7 x# z- D, f; E  I3 h- j
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
# ]9 U  H* t2 P! }* t6 X  M! sต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
" U' y# O) Y' o, G" nต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า7 T, L) H* A0 m1 P9 e. w: ^
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...; N; U+ n, ^+ g2 t2 l; ~4 ?5 E" j
& f) z. `( s8 H. Y% ^
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
, o& E% g3 u8 T# [; [/ ~# [9 }& Uยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
+ i5 f! A1 ^* K( ?4 |7 Z" D: @
7 `' G8 B' \/ O3 V$ ^; ^แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ- @/ k. }  {1 P3 X
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา) x" k0 P8 P$ Y! F+ ^3 o8 `
ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ, g6 X% E+ Z/ L* |+ l
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
. i5 {3 C! E# J' M! H2 C7 jต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า. g7 @  P" @/ c
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...$ d: [$ C/ s) B& v7 }

* B! U: f/ S: l! U  R. ?: S1 gแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ) |2 u/ |! G) X5 n) [4 v: `
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก# V% N1 c7 x* m
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
8 I2 ~* n: I7 l$ \, Y7 E# x' Hให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด