กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

* h! T8 Z8 x; s) n& q8 F8 |

  ?2 C1 H- K+ q& [, c9 m3 gคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu5 }: Y; D, h$ r! Y, g  |1 y- i
เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
% f5 h  p6 {& q" {
  I% F  Y2 V9 i- oไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
+ f; M& `5 S! U# kเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
  ~9 ?! y; h! `
- Q: ^, \$ {" |$ {" l0 nเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
5 H& L1 A- y7 b9 lไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา+ R  N; I1 T8 |( [) B
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง9 N2 [, F) o5 I

; z$ c+ K# l8 ?ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
% y, s! C# |8 n4 H; O2 N: L! U0 }- Pยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร5 g2 B. {: M9 Q% U, T0 F
2 F+ N. c. I3 Q( E
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
% ^0 S8 Y6 x# kจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา! f1 Q  C  z8 _& I
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
& ]: b; D0 `8 {/ F/ H/ [ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก9 Z6 Q+ y! @1 h0 [. R4 g
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
; L2 Z& _' j( l0 R, C1 Z$ p4 tให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...; Z9 J& S6 x) ?5 V. V6 v* o0 e9 w

5 k5 ~7 y6 n' ~6 M: u2 ~ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที7 N2 G4 C" I% o3 S' q7 p1 f# n
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร/ ]7 i3 |9 h# _, c

4 H: m0 n+ M& Jแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ3 h) m. u: H3 u) l* @
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
4 f% n* E' g$ G0 }/ B- z& Y( W! ~ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
6 o! y, x1 x! gต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก1 x9 j7 N+ Q/ \, y7 k$ q
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า7 s, F5 S% P0 p
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
  V. p& t/ `) ]8 N5 V' Z2 N; w9 Z9 G* }  a" a8 j2 @" P
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ# c0 l- o( g# `% ?+ `3 D
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
  x+ S5 m1 E+ Z0 e2 W0 \ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า) n8 v0 K. f' M# |
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด