กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


5 Q7 N3 l8 S' W% c, y, y* b) y
, o' Y8 B2 L5 j3 g. B* O! m7 Oคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
7 ?& l# v' J# u$ [( q, Eเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
0 W' s; ^- o3 v$ p# N+ I# `; H! L
ไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
( a: B0 Y6 b! \, {  Vเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ$ m0 c  k" y9 S' Z2 ~- j

3 w+ o8 z7 j  {1 ~3 e) nเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
9 b" D) ]; |! b/ g' r$ |9 E' r+ xไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา  C5 |- B( s6 N( [% v+ i% ?
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
* x' n5 c. F/ m+ j
1 z4 `/ _3 b; T( e: tก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
6 i2 d2 F! a5 `ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร8 b1 w0 M1 [; p# e+ R. q( t

4 q- V# y; W& g$ \# [+ Nแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
5 v( w/ j& S3 Uจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
6 c* `4 b) R) {1 F" zเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ1 _" D7 A" F( w% z! _7 P
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก' n. b, ?& L8 h3 c, O8 g" w
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
# h3 O' ]+ \8 V" g+ pให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...% A9 K) p. F9 F: g
6 X2 L! E3 z9 y4 R! z5 F
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที* ?9 f9 @6 g  W7 n, O* k" @
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
* ?9 \( R' n4 |/ U1 p9 {1 l4 ~( R- ^
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
4 A8 ]4 D! h8 Rจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
0 V4 z" c! e& k4 f) Eก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
& l( ^! c- y" W5 g4 Bต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
8 R7 U) ?! |& d! yต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
* {6 H3 d2 `1 @$ s" N: L: G# zให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ..., z! \4 _* P8 E% m

) d3 b) L4 ~: Y. d* @- Zแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ% J, O4 j# {0 d5 a
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก: I& v0 U, C; R* ?4 ^, t) T
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า; `" _- x$ J* g2 y
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด