กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

. m0 |  B- @, b! D

4 Q3 ?- [: o8 v4 f$ bคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
7 g  P( ^$ \0 t7 E% W4 W- c& K) oเรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
% ~3 e0 O- h/ o4 c& e
" I9 ?$ E. y$ ]6 K7 j0 I, ?' B8 `6 uไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา" u9 M( \5 U5 |% B, T
เธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
# \, {/ G6 M( D5 F- R$ V4 d% g6 {# F! U1 Z9 I
เธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
6 A/ f, s3 k2 T! ^; z$ W& j" T, K" wไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา4 l) p3 }+ c* ?  I5 h8 K! Q
เพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง
; \% p( l9 S. \$ n
( J4 ?$ x# N+ F+ D, Dก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที
( n% m: Y# G' e4 `ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
, w( S% T1 W: q# x6 k! I. {; X' ^3 T( S0 i# w/ F& Q
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
" e$ T! ^. w, s! @$ wจะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
! @/ R0 g/ U4 n4 Z7 t5 m1 l! v2 pเมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ# w' h$ c) ^" U! \0 C  d
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
* @8 D, h; z: Tต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
" u8 @: k" W) jให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...1 u. Y& I5 ]' t  F. p
# C% v% y* G- L7 s
ก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที" z0 D7 t- I# P# U  V( d7 o
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร1 H" y. D; A0 V, i
* O* H. d$ [/ a0 Z
แต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ* ?, t6 V8 ]; ?) D
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
% ~8 |9 P* ~" dก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
% r7 J( t, g' e' S3 M4 e# }' wต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
% R" Q2 A0 x- v: Xต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า" u" m" ^1 E" r
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...7 Z' f8 |. B1 p9 R5 R- o

9 J6 h/ {7 V  ]' xแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ3 L9 \" ]$ b: y& ]- Y
ต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก) M6 z  w- V  ~& E  r" y+ V% e# I
ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า3 ^. W' L3 X3 ]: K
ให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด