กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu

เนื้อเพลง คนถูกทิ้ง Muzu


6 a8 @6 a" k- T0 \" ^9 a
; y+ T: I; q0 U* F4 `( @0 t/ oคำร้อง/ทำนอง     หมูMuzu
# [( U! N' W! O/ Y4 C5 \เรียบเรียง            หมูMuzu /เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์& W; r: B, P" q5 \

8 P% M3 ?- R/ ^9 \: Bไม่อยากให้ฉันเศร้าใจ ไม่อยากให้ฉันท้อและเสียน้ำตา
. N' o! G/ M8 w+ Eเธออยากให้ฉันเริ่มใหม่ กับใครสักคนที่ดีที่ไม่ใช่เธอ
: q& ^- k( M5 f7 O. R
4 y* V  l: a3 ~: G' mเธออยากให้ฉันก้าวเดิน..ต่อไป
0 c6 I9 m3 o6 q" Aไม่อยากให้ฉันทุกข์ และเสียเวลากับเรื่องที่แล้วๆมา
, r$ I* y# u9 G5 ~/ pเพราะสิ่งดีๆ ที่เธอกับฉันมีกันมันไม่จริง4 A1 O; E7 c+ y9 J# j4 I

7 E$ R+ f3 T" T, W$ D' E$ Bก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที! C; [: S* U3 f4 K% u$ n% p0 O
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร% P- j8 l; Q( C' J1 k* g7 K7 k5 g

9 I% {( P9 T; M9 Q) |1 `+ P1 }' Xแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ- i* Y; b) ]- y/ D% |
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา6 a% b; c* _/ a
เมื่อคนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
6 h1 K9 G- ~5 Z0 m! b1 kต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
5 U' t2 x, z8 `+ qต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
( h: m: |& ~: E' Sให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...
( K* L# f4 D. V9 C! ^! P8 Z
' O- Z! `: }, aก็แค่รักลวงๆ เมื่อไรจะลืมซักที( d& q# R; O* v& V3 h7 O
ยื้ออย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร9 ]  L, g: Q, p+ i0 U- F

0 U6 p- s  [$ _: e/ d/ Eแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ8 j( r4 t* F; v
จะมีทางไหนให้ฉันหลีกหนี ให้ดีไปกว่า จมอยู่กับน้ำตา
  i$ c5 ^$ O3 F) |ก็คนที่แพ้ก็ต้องแบบเนี้ยะ
& a8 W" ?8 A. Y/ b% X2 S% C& Dต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
& R" ~* o3 C5 ^3 M3 M' i& _- \ต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
2 K( n- k6 J) @' e* Oให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายก็เพราะเธอ...# d; I# Z7 F! O% W6 A

5 I4 D1 C& b" Mแต่คนถูกทิ้งก็เป็นอย่างเนี้ยะ
5 m0 ?# P( j8 k+ pต้องยอมให้เขาเข้ามาเหยียบซ้ำ ให้ช้ำได้อีก
) E9 E" V8 f- Y; k! fต้องอยู่อย่างคนไร้ค่า
4 k  i0 D8 k9 o* v6 zให้มันรู้ไปว่า มันจะบ้าจะตายเพราะรักเธอ...
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด