กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER


0 f; j7 o7 R7 d' \/ B7 A8 H: C- Z' n# v8 c9 v3 l+ _
Intro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E // ^. X" H1 K, @

2 M7 U0 y, |* j3 EA                          F#m
1 s, ?( B) ?9 ~' `- T( yฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย
& O  m8 k: q) M* s) ND                        Bm                  E
9 ?' V7 W* W7 i& E, g' E/ l+ _& aให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้
# s2 g+ F8 _+ Y  W& U1 Q6 XA                         F#m
! y2 O' {: t5 q( P+ J$ [โอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน
1 `$ a% S8 e. U: F" ^: t; G# ]% LD                     Bm                  E
0 T$ ~, _0 ?& [" Q& |7 G: z: kโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย
( z0 r- X: P8 u7 Q, g" A; v: l2 W& v, J
        D         E               C#m7           F#m            
; K. a- |) \" K4 Y  m       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  
$ n; f( c3 O5 v; p           D                    E1 t$ b3 j1 x, M1 p0 U
          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ7 S3 o3 B: P+ Z2 ?8 j4 F% w9 H: Y
* m3 p" n6 J& W/ s( ?
             A' p  H0 y1 e3 \6 y4 y% b6 _
        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ - T3 W1 I4 u( z
                    F#m 2 Z/ p* `9 B# ^, S) }6 d
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร, y, i1 o5 u( o# L% m
             D        A             Bm                   E7 M6 n/ E# g4 d1 Q, S% P& Z
            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม
( x* t+ b. R0 }7 ]/ B+ _2 E; K
/ `; h0 v8 X2 K                   A                                   F#m% V. N3 E! }0 |0 _2 Q/ l: u" Y7 C
            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน
# U- G0 e) i6 D1 N3 S                                                 D           A             Bm$ S1 V/ O" U, o2 U$ m& [
            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ * V" p) E* w: M; |' }8 w5 I
                E                 F#m        E        D   Dsus2
2 e! ~$ q! u6 d: H" M8 c            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
' n% s- Y. ]4 I/ @4 w3 N! _$ L4 ]! `
8 S) O" X8 J# A( G' @- p: @: EA                          F#m/ F7 E2 ?1 _, P* n% t
ยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น ' D4 n' \% B" K; F# ~0 L
D                   
  v4 A' g" g& k! w0 G8 [  y6 Zจะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน) d6 r* _$ A% c6 {8 _, c
Bm                E
& i: R  d; ~4 J# Q  t& O8 k7 o" B9 dไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย
$ c  D6 Q. F' S% ?  D: S. o
  i2 B" @3 X- W% a" W( T(ซ้ำ *, **,***)% [( u$ |) @: ?: e

4 u5 }! h0 t9 ?* [) `5 H, Q* _Bm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E6 n4 i1 F2 q& w+ s2 c1 F, i
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ
$ J% p+ m/ }3 v+ ZBm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E; B; Y! M% q$ i' K  Q
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....* n3 A) S- |8 ~4 ~4 C! Y8 N
; v/ }6 M& J1 f: k
Solo : / A / F#m / D  A / Bm  E /7 R& q2 `) K: o- G5 X

7 ]+ |5 ?2 G3 y/ f3 Z9 {                    A
- A$ {4 z0 X+ k( A# t             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
, l9 c2 h9 o% B                    F#m ( M$ G$ |- W0 r% k9 E, u
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
6 G$ \( j  ~8 o* Y# v( R' U/ q              D           A             Bm
' @3 u  Q% R* ?( M3 L) E             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ , _! q% Z- T( f4 q' i
                E                 F#m        E        D   Dsus2
- a2 y3 x) N6 c3 }5 P3 a* x            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด