กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

. Z4 d0 L* w& n  ?5 ~6 j2 K

8 {. L: X' L/ ^0 PIntro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E /- ]) u! G3 |3 k/ w1 P3 {
  ?3 T; G5 O2 U/ N2 S, r2 L
A                          F#m# t  c8 V8 [9 V3 i# P2 A! {
ฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย
; h4 m1 y; ^4 X+ ?/ y' u; s* Q( e3 sD                        Bm                  E
+ ~! J9 p: X/ e" A" j! P" Iให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้
6 A& B) A7 L0 b' r0 x4 }4 m4 NA                         F#m, D" p% N4 ~" w: x' W* T
โอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน
, V& N( A, E+ C; DD                     Bm                  E
2 g3 }9 |3 P- w/ W- D* @- Vโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย
; ]3 I2 n" N7 z4 W0 C* e; l+ G0 `, `( K5 |
        D         E               C#m7           F#m            3 a  {! s. |, G3 e3 f9 o
       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  2 k3 E- S; s' t8 H
           D                    E
- J1 _( x5 I! e          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ
- B6 w; k; Q, A* h& e$ R8 t; c2 W4 k1 ]( [( @0 g: W
             A
0 E' o4 i* @8 J+ j' j! g        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
# b/ G+ e* m2 Z+ I                    F#m
; o' a0 s$ f' G3 R; M2 D             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
; c) L; O7 C! D' d$ M+ v1 y             D        A             Bm                   E7 w' z7 v5 V$ E2 S  l
            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม9 R$ S* \9 i: j" Q$ B
4 m) z$ ]+ x/ b6 M
                   A                                   F#m& t3 i3 r* w+ s/ h2 A, c5 W
            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน 2 A5 h. q% F. Y: j
                                                 D           A             Bm/ T1 y  P: X, `- H; B# E/ p
            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ 3 [2 R6 U- Y7 W$ A5 F
                E                 F#m        E        D   Dsus25 d: A' G1 I9 d% i8 s) X; U; X4 A
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
1 _# t# x7 p" _0 P( Y# K" K/ b8 J
3 |6 o9 ~# p  c) N. z4 T. UA                          F#m# v, j* T) O' ?1 n, n7 y( }9 b
ยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น ( U' I3 _! o, R4 u9 r# |& Q
D                   : G4 e4 [9 h/ u& L+ {) T
จะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน
4 C: q' m; u0 t- X: u- L* TBm                E
" x% w- M8 G$ c# X* Iไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย- M0 G: C7 t% V9 t5 V/ r3 o! x
9 @/ c7 x3 p- G" P
(ซ้ำ *, **,***)- k% t7 I7 |( H/ f: b+ N# {

6 y& e; z# i) i+ g! r4 mBm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E
% L9 k- |* `& S& |8 Z  u, gตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ
$ x/ X( ^4 s0 f% S9 i5 IBm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E
. J- A$ y5 Y( v& Q( q* m3 M5 sตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....
0 k* y# E. i( |5 k+ [( O$ _1 d8 e4 F# a7 t8 C0 w# z+ \
Solo : / A / F#m / D  A / Bm  E /9 S! Q( b4 F3 }* o

$ s- G2 D7 P& P; O                    A0 l) R+ M& y& v7 U
             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
3 h0 C) _5 U3 r! ~                    F#m
6 v8 Z2 o3 N+ \% e, U! V             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร: A, x% m% i- W- w* D
              D           A             Bm
) m( K5 ~( T5 K; v             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ 3 a+ Y1 ~3 Y3 R4 B8 s& |, B2 o! u3 [
                E                 F#m        E        D   Dsus2
6 \1 `# f0 [7 q1 A- l. B            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด