กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER


4 K" O5 F7 l+ [1 m. D# L/ z" B/ r
! K- Q6 C. ^* [! U! d3 \6 Q# [, ~. ?Intro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E /1 U: Q$ m+ |4 {* N/ j8 H
* O% u# E* Z, I3 M% k, l- s
A                          F#m: z% p* @  l2 c6 k
ฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย
& T% b" C2 q& o+ W& f" s# C. PD                        Bm                  E
) F" U; M2 Y, ]$ d& e' T  C, kให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้' F+ Y! o, j3 }2 y' N0 `  H
A                         F#m
" k. S' a; e5 u3 m( o. sโอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน
7 d3 G& C- \# F& r  k7 u- ~D                     Bm                  E
+ e; ]4 U& i* ^" rโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย9 w3 ?  ?' t' y6 ^9 x2 R, k
. M! @3 m3 H2 R- q/ x
        D         E               C#m7           F#m            * L: k0 G  \% s9 L) c0 V, N
       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  
8 x; G& [. y2 n4 N           D                    E
3 Q3 f9 M  N4 U& q5 G          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ1 B1 v, w5 r! J

9 G) N+ l( T0 D  I             A# |6 f3 W# x& O/ L
        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ / ~5 @" P& P% L$ G* |; o/ _
                    F#m
1 c9 D, k* X1 c             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
9 ]- r' G9 i7 Q; h# H* U- k6 f             D        A             Bm                   E
! z" y1 N$ x* x% G- Q0 W# m            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม
7 z2 m5 ?7 _, D- O# S4 s, u5 a" f. f
8 D, `6 h* c2 ^$ Y2 w8 ?3 g4 {: y                   A                                   F#m
2 x" ~$ @) s  E( U3 P            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน
$ C& B4 [( _* C" O" P# g% y                                                 D           A             Bm6 ]8 `; j) Y& R2 A
            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ . @" j8 m! _5 i  W* K
                E                 F#m        E        D   Dsus2) M/ ~9 v7 [& k) N8 F+ k" ~; X
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....+ |) z0 R3 E3 N9 F0 D8 h
8 {6 n% U" I  n7 h% e5 I4 F
A                          F#m
3 A2 U+ T/ I2 P) z; Zยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น + w: c+ ^3 O+ b
D                   7 S" R5 ]5 m) x
จะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน
9 g! s- W; `% R/ |Bm                E- [. [0 U. E$ B( U% X0 q
ไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย
! R7 S2 f; \$ }
) M% F2 D. _6 s/ ~(ซ้ำ *, **,***)
9 E3 E1 }, r$ ~" [
9 Z0 \5 z+ \" Z/ c. U+ tBm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E* k1 Y. o  J" G4 d
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ, N& F, n1 A+ }* C+ E) \
Bm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E: u, H3 c  w; U+ }* g$ W
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....  S& F9 p3 a6 W- _

8 i# ]5 E* j3 O! Z* K/ JSolo : / A / F#m / D  A / Bm  E /
: ]9 V1 {% i6 c4 v
1 `. _: x3 h4 ~1 d# V4 n                    A
+ e& _: S' \; r$ J- y             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
9 A& e) k! h5 D                    F#m ' v4 x" B( t7 @0 I! R, i
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
. L$ F: s9 W, d, g              D           A             Bm) Z% V; B# ]5 A
             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้
8 |3 u2 c2 [# h+ ~" x& \" l$ s                E                 F#m        E        D   Dsus23 z, `; Y1 W) S( J
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด