กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER


( i7 ]& B8 e( m  f0 _: S1 K/ M3 V0 U( v' f, W1 n8 R. S
Intro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E /
+ E/ R6 d( n' E0 y* F+ g. E; @+ z9 Y# T' A9 R* u; m6 d' H
A                          F#m; n4 j! d" {. x' t; F
ฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย; Z( i5 T5 B- M4 Z* h. }$ b- R
D                        Bm                  E
2 ]. d0 w- `1 L5 C% H0 s# \& G: ?. Dให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้. c# ]1 H: e% Z) c5 _( x3 F" `
A                         F#m& k6 y0 J3 U( J( S" n. i
โอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน) k  K+ d* j* f) y& d
D                     Bm                  E6 @$ K! R2 q& f; C* }3 w' @. l
โชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย
6 Q3 N: z5 j2 c  u; z' `5 N' I# e; I2 z* q" t: U1 Q. G8 I0 m# z
        D         E               C#m7           F#m            
. D3 |, g6 ~9 R& [& J1 l: q, i       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  " l: [" U: u+ q! ], K6 A
           D                    E
$ Q$ W/ d6 ?1 H- k3 G" v          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ+ E. U: T  U& S" I

- D3 g) C1 a5 y& b( r             A% r' L+ J( D  ~, {7 t+ D3 _
        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
. o0 K& K: ?& b$ `                    F#m
% ~. `+ {6 |' V  `: @             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร! H: F+ H! R. X" D
             D        A             Bm                   E0 N) Z2 \1 v( t3 S
            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม0 G7 D) f( d6 m5 n/ B0 B
& S! }8 w% n) d. W, w8 N9 s. t
                   A                                   F#m
- Q" B' h/ y* [8 I0 B; G9 W& _8 Y            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน : ~& {. o0 u7 C
                                                 D           A             Bm
" _& V2 k! p1 ?* \3 W1 R            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้   ^0 ]1 Y0 @* N! I4 `4 i
                E                 F#m        E        D   Dsus28 W. E/ s  }  N, l( `% v% v$ g
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....+ _3 \" v4 v- P1 m

5 y; F6 ]$ T! ]; {: DA                          F#m8 ]% z3 z6 r2 k& b  N
ยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น / d3 e' b1 B' ?" t( I1 }" j
D                   
: G2 p) a# g  R( [จะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน3 c' \( |( t0 u0 _2 y! A: k
Bm                E$ l* J( H+ n& R% @0 j  P2 H
ไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย
1 \- u, X5 Y3 U3 h: W; N  Z% d% o* y9 y3 q3 C& f: H4 l; A0 p- |+ @6 E
(ซ้ำ *, **,***)8 O5 G  C3 u; h$ S- W
9 A6 `" G: t* Z. w
Bm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E" z9 S' {, R7 S7 C9 N& l
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ
: Q9 r9 S( I/ }! M+ B" _2 c5 vBm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E" K7 F- ^) x0 d- B6 U
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....
. w, I8 E& b4 [. s# i' _4 G. f9 c7 e0 O2 g, P9 K6 e0 b
Solo : / A / F#m / D  A / Bm  E /* u. W* _* ?8 Z. l5 S3 A

" N, ?: b6 t- F2 T                    A
+ E3 m* L- h6 Z9 D4 @             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
5 M* Q9 \* X5 V- O+ v                    F#m 3 C8 `: B( I- v
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร# O* @' T) }# p9 D7 N
              D           A             Bm: Z. q4 ], o0 m& _$ X! A4 A
             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ & ]8 _$ b% w- |4 r
                E                 F#m        E        D   Dsus2
6 {8 Z3 m( Z: |, O$ J* W2 ^            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด