กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER


) X5 p  w. R) k$ M2 W+ u3 ]  f6 x$ I, R* m
Intro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E /
/ E. Y# L; I9 h! q, J  N) z' [5 y8 b2 I
A                          F#m8 w- u* o; |+ l" ^
ฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย
. S+ t# p! ?" i2 E7 VD                        Bm                  E2 k* _/ F/ L. |% r+ s0 O
ให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้
( U, y" _8 i: ]! y4 T: n' TA                         F#m
, O4 I( L8 U( E3 ~3 N. Mโอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน: M8 M1 \% [$ g" Z4 ?
D                     Bm                  E
& x" b9 F; L& u& x9 Q% o+ Y$ d# oโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย+ J' n: n' B6 E. x7 r

5 A" H3 d5 m& N. C) P0 _        D         E               C#m7           F#m            
' o2 I) Y2 N7 A' l  F4 T       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  * b; }3 J1 J1 a6 ^. \* q8 _; ?6 L
           D                    E( g9 r6 N; {  a$ u4 @
          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ- W0 u( R. K' S. I
, Z6 _* j6 ?1 M% X% ?( x
             A% B- n) G- F+ ]( ]
        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ " C) E5 N% {: {: k/ }2 \9 W
                    F#m 0 _! p4 {0 F. _  L$ p
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร7 ^$ ]# x7 A& Y  _" f5 u
             D        A             Bm                   E
6 h7 S, J* G5 Y8 X            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม0 ~0 z4 K; K( ~0 e
. i. J" i, ^5 M3 q4 C( `% F4 a# ^) k
                   A                                   F#m/ p: J7 F* Z! g. Z0 W0 X' ]/ w
            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน 8 G7 k$ b6 l' O: q: A/ ^
                                                 D           A             Bm5 J0 d  T. _/ o# x" @
            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ / t8 ]& d7 [' Y- e3 W& B! B
                E                 F#m        E        D   Dsus2/ O' k, {+ M9 L1 V" l2 p
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
1 I6 s' t% B; h- ]% ?7 Y# o/ M' |3 |# A9 ~5 I
A                          F#m
0 y/ _) U. N6 w1 t$ Y4 X2 Z, Yยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น
- x, w2 F2 J4 KD                   
" Y+ Z, K) p' k- cจะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน
' Q- l2 c, g' S( `" ]! xBm                E! v- ^# }; @3 D" S) X
ไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย9 }; ~; q; P1 I0 r, U; S- U4 D
1 x4 S. a  u+ V# ~) |) b6 Z  w
(ซ้ำ *, **,***)
/ i8 Y4 O* E, G  G9 e: [
4 J# C/ `! `. _7 A9 B9 lBm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E  l; E, X2 C2 ^; m+ c1 b
ตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ
( M9 ~- F, x1 g9 ^Bm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E
/ P" W0 U% O: \7 Q$ |; wตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....
) ]' S. n8 n' g! i4 Z% T
9 W) t1 l8 ~! F* k5 fSolo : / A / F#m / D  A / Bm  E /
$ f2 I& a) {! ^
6 V) o& O/ f" d0 h                    A
6 p. }. I  i7 @0 j, {0 A; n/ w, T             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ
% L: a; h  N2 j( y4 n' p                    F#m
7 S) _6 D2 ~2 O( D0 ~" e# D             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
" o: E: i$ p0 x1 U& {              D           A             Bm; d0 [7 {3 ?* F
             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ & B2 B! N" ], B# [6 J/ K) I
                E                 F#m        E        D   Dsus2
/ Q- \9 c2 r7 R            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด