กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ชีวิตที่เหลือ ALZHEIMER


2 g' ~! a' K1 @( t/ o# H$ Z  G1 s; G
Intro: / F#m / E / Dsus2 / A / F#m / D / A / Bm / E /9 j5 k+ p( U+ c

7 v2 _& z6 H9 i- DA                          F#m
+ n) `" }  I  jฝากความรัก ไปกับสายลม อ่อนไหว ให้ช่วยพัดความคิดถึงความห่วงใย
8 W5 J1 F  h$ z9 U% o  n* J/ f- ^D                        Bm                  E& o; Q, r3 E4 ~1 ^+ \/ T: \
ให้เธอรู้ ฉันคนนี้ไม่เปลี่ยนไป แม้ไม่มีเธอในตอนนี้0 A+ ?# D* X/ @3 J! @: R
A                         F#m+ G: X! D" {2 w. m
โอบกอดเธอได้แค่เพียงในความฝัน เพราะว่าฟ้าพรากเธอไปจากใจฉัน
% F! |) x% i) Y; n% x/ p" r/ c0 ]D                     Bm                  E
; w: `4 W' W5 Hโชคชะตาให้เรามีกันแค่นั้น รักฉันคงอยู่ ไม่เคยจะเลือนหาย- `5 S9 k3 w/ \, w4 H5 A1 K
" J3 y. K% ~/ P. ^. W
        D         E               C#m7           F#m            7 `& a) c" j. E" j/ j
       * ปักใจอยู่เพื่อรัก รอวันนั้น ตราบจนสิ้น ลมสุดท้าย  
3 }) b! a( ~8 V2 z% W* E! }+ a           D                    E
. p# o9 q: K3 H          ฉันมาเมื่อใด วันนั้น สองเราคงได้พบเจอ1 w; J- }7 f/ z* l2 V7 W) t
2 I$ m& y. i2 B' h" q- H
             A
# E5 J2 H6 W3 x6 ~; b. ?        ** ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ . l9 T. A- m" _1 ~
                    F#m , Z  {5 Y7 J0 d
             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร
) D2 @  _( w* R6 D: r             D        A             Bm                   E2 q( ~/ a  f: s7 h- U: q  w
            น้ำตารินไหล ร่ำร้องคิด ถึงจนห้ามไม่ไหว เธอนั้นจะรู้บ้างไหม
5 P6 ^5 ?' j4 l, ~5 C, R) a' Y
( s5 W. k& {+ G$ A' b, E6 Q+ r                   A                                   F#m
3 |$ U5 D1 P" Y" I+ d) r4 C  ?, F            *** ฉันยังเป็นคนดี ที่คงเดิมอยู่ตรงนี้เรื่อยไป เหมือนวันวานมีเธอและมีฉัน
, Q7 h% U4 j( a( W  u                                                 D           A             Bm$ m% d- L3 H; c" D# h
            ไม่เปลี่ยนแปลงให้ใคร  ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ ! d: v. E5 `, q( a$ u7 T* x
                E                 F#m        E        D   Dsus2# e0 `$ n/ y% ?8 J2 i4 O/ ]; Q
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....* m+ q: ^/ X3 t% n1 j( o: d+ K: t

# [$ B+ _* M  c2 mA                          F#m
1 ]% V8 k/ a* T: A4 h/ K/ c2 cยังดูแล เก็บรักษา ทุกความฝัน คำสัญญา ที่เรามี ในวันนั้น 1 ]" E( i0 n" p, r3 p% S: p
D                   
. y% n0 S2 i- ?จะสร้างสรรค์ ให้เป็นจริง ด้วยมือฉัน5 m' Z% m) k% T& o" R+ ^
Bm                E
6 |6 s" j& A) \& ?9 O/ Xไม่เคยจะลืม และยังมีความหมาย* ?% B, m( X. W+ z5 f, Y+ H) D

4 X: J; o7 |! N(ซ้ำ *, **,***), P1 K& N. ~' s) F

# w& c6 O' h1 ]; I: }$ @: a' BBm    A         D                        Bm    A    Amaj7 / E
6 @" N) Q! U4 D  e" o$ I+ Oตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้จะนานอีกนานซักเท่าไหร่ จะขอ มีแค่เธอ
+ z2 l# t/ g9 Q# k0 @8 GBm    A         D                           Bm   A      Bm / C#m / E
) Z& F. I+ Y7 x! W9 _, O- K1 \. Qตรงนี้ เพื่อเธอ ถึงแม้ต้องปวดร้าวซักแค่ไหน รักนี้ มีแค่เธอ .....7 W$ ~$ H# U: F/ j" h! O5 L

) b  V2 C! x1 f- [. C' cSolo : / A / F#m / D  A / Bm  E /
$ e0 O- d$ K# G4 \+ ]% |- M5 C) {- g& _3 J; w! T
                    A0 O+ g  N: S- ^6 f% B
             ชีวิตฉันที่เหลือ มีแค่เธอ อยู่ทุกลมหายใจ # s3 o, u' Q( d2 w) q9 q
                    F#m
3 i4 a$ s+ E( M7 f/ t. u6 J9 r' `             แม้ชีวิตของฉัน ต้องเงียบเหงา เจ็บปวดร้าวเท่าไร8 }( A& A6 O" J& ~
              D           A             Bm& X- F5 v0 {( @' [
             ให้เธออุ่นใจ ฉันรออยู่ ทำเพื่อเธอตรงนี้ $ M, c+ t: m8 O4 |# @- [, Q- s/ [; k, m
                E                 F#m        E        D   Dsus2; s3 C/ s4 u; x
            จะรักแค่เธอคนนี้ ฮืม ฮืมม โฮ โว โฮ โว่ โฮ โว....
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด