กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

# S7 ?$ c7 d2 z3 @
% g& F, D( Q( n! R/ l, a+ r
intro // G / C / G / C G- n* K  W. E% g

3 |4 U4 _0 A0 p1 h: k7 j                          C            G               C      G                            C                G
- m# w. x/ O; v4 @    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
. A" d3 E" g  D% \$ t! i: h
5 {$ s" o3 _9 A, T9 M                        C             G
. D: b5 \* Q8 P6 B" A" f  c0 E. O    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
) I0 N( G* m% f$ r. [; p+ v# n
0 w  @4 \& D1 p" J1 F                    C                        Bm                       C                                 D% G  A( \9 R5 @% v' M
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
( T! t% O, O0 I& \, r$ n( m6 Y9 i) w6 l- o3 x1 s) U# N; {
                     C                    Bm            Am      D               G   
7 N" U3 [8 Z* S- {# |! R; b1 p) }6 O    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้% i2 A" U# l* S% M; H, T% T( z

6 J) W4 z3 e, x$ E- d- o) w3 P                  C                Bm                 D                      G  D! {2 F0 }7 [$ g$ k* o
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ8 \+ y* N4 t, D! x# F+ S; l& t7 ^! X

. G1 h) M! F, F- f& Y; ^. s                                  C          G                            C              G
& ?6 N. Y8 g/ k% m( q    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม; e( J, r1 z' [. N

9 k. @4 x+ b8 s- a! R, d, d    (ซ้ำ * )4 ]8 W' S: t; T) b0 n% ~1 I1 D
" g' R% `; e( o1 n
    Solo // C / Bm / Am D G
. ?0 Q" z- G! ^7 T7 Q, N  ?' j. n7 }3 K* t. F; S
                  C                            Bm                    C                               D6 d& A* P- d  O. h1 v8 L
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
: p2 U; q& X1 O/ w0 w" |/ m0 t$ R1 f) f$ i2 T
                  C                    Bm               Am        D             G
1 B3 g( Y6 S* F# c  e    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
) E' `: z- t# @/ m# T
" ?/ `% c+ G* c                  C                Bm               Am       D                  G  
$ ~  I/ H8 W3 r2 y/ Q7 W. @+ |    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
- V% p. P+ n! w; p  g+ ^4 I1 b+ x/ S
                   C                   Bm                  Am      D                    G
3 _5 K9 K- @  C" x% D    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด