กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

- }  b1 V* U( @0 [5 X4 s% L) j9 S
1 b4 Z0 P; j( ^3 S+ ~
intro // G / C / G / C G; |* C1 n6 t" u& {. }& Y/ y
, N! t) w5 w& ~$ B% d6 X5 ?
                          C            G               C      G                            C                G
( T. J' ~8 d  @& T    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่3 y- V' c% B4 t, Z) \

; d2 e! q# e$ _$ h. F2 p2 {/ {* j                        C             G
& D1 R2 S+ v( U8 c+ p0 C    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
# m0 h, f  k* S, J+ ]* m; D2 ^5 @' c
$ B' v) x  N3 h+ t3 g+ e                    C                        Bm                       C                                 D8 b# V  ^+ a5 r
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย$ T( }- B4 z4 Y" u" M$ X3 `
, G' j$ y& S# h; f/ {
                     C                    Bm            Am      D               G   ' ^" L# P$ u, e; W: A
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
& ^+ t, w6 |0 d# T. E  k5 S5 X/ N' v+ C% U2 |
                  C                Bm                 D                      G  D
" }. x9 J, R. {8 T    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
% ?1 T& v1 ?' p
! ]4 f2 R+ v3 l# Y  w5 u: K                                  C          G                            C              G( q5 r8 F7 y$ h& R# Q0 H
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม& J* f) [2 a2 E$ X8 t" t- Z
' b: z6 O& @$ o" ~0 D6 [! p
    (ซ้ำ * )# @7 C3 r0 ~4 L8 k/ O5 X# t
/ w, \: I( W' V7 t& \
    Solo // C / Bm / Am D G
1 u  E! I& T! s: J5 t- P
9 q; D) f( D: |# w- a3 e                  C                            Bm                    C                               D2 |( z3 ~# i0 W2 S2 d' r$ @
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
9 l4 k. g7 V3 e% e) S8 q/ C; Z: f
- E5 P# Z3 [. S% s0 I                  C                    Bm               Am        D             G
* B% E9 v, f, L    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
+ ]0 u0 C: T. ?. J; l- q+ [
2 q$ v1 P# h- R$ h; b                  C                Bm               Am       D                  G  
( S+ W- E$ \& E# s' _4 L    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
$ [3 y8 D' _- }/ E1 C7 C5 B! M5 S: l+ H! B$ ^7 H
                   C                   Bm                  Am      D                    G
9 G1 ~  T' i0 f, H" H! H    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด