กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


0 V0 t" C8 }  ?" s0 q" |+ M7 d8 `; U6 Q$ r$ J
intro // G / C / G / C G
! k+ P) y8 S& A4 h9 [; z% y9 i7 G6 G2 O/ u( c
                          C            G               C      G                            C                G/ N' r5 H& m, V) y
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
+ k& t6 ^* k& W. z" h% v, Q
/ i) y7 O9 e6 W8 X  }9 K8 o% l                        C             G. a/ U7 t0 j9 J# }9 P5 O
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ# C( m' O2 G) }. U, P+ T2 Y
% j- h! @8 G# i% E% u) ?
                    C                        Bm                       C                                 D. @; Q6 n8 g9 o- F: Y8 p' ?
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
( m- p4 y; ?$ y0 b( c% j% ?4 S
/ C* k- Q! w4 ~% s                     C                    Bm            Am      D               G   
5 o' A4 E0 Y& b9 D" p    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้4 {4 K" @) y- `) @- r
! T0 h2 R2 ~$ G6 ?! T
                  C                Bm                 D                      G  D
% O; T+ a9 K. y( a% |4 Z    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
  {+ ?- o1 R2 L+ A) z* R7 X; \5 G7 r5 I% z5 C+ i
                                  C          G                            C              G% }0 _9 I- y1 D+ \2 G. G
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม) f1 d% Z0 I3 q: l1 c
, d; B& Q4 G- O+ Q4 @# V: a6 j7 e
    (ซ้ำ * )
" ], L( r% L9 @# v$ q7 V; W% b. w# q
& m: c7 r" D& s( Q* V; t' E% G; @    Solo // C / Bm / Am D G
, \9 s9 L0 m4 c3 X" g% m# m) ?! S  @5 Q6 U* |0 z9 a4 w" T
                  C                            Bm                    C                               D
- `/ L3 w  T& t    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย0 I7 O! C& M* ^9 o

+ T: X7 V' O6 D5 r4 ]7 U( e) F                  C                    Bm               Am        D             G2 e3 i7 b" s2 M8 m: s
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
# R9 X2 R9 p6 ~" G. K! `% @
( h: |8 R- l/ h3 W  I& q                  C                Bm               Am       D                  G  * ?/ C; p' b( ^4 U$ n2 P5 b
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ! U) X: a5 t9 y5 F5 x6 l- n- z
* H3 k/ ]: o* U# u
                   C                   Bm                  Am      D                    G4 |) b! T: i& {- P) T
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด