กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


* O8 `4 t, t6 ]5 L1 ]. n* d/ b. e6 t( A
intro // G / C / G / C G( `  O" O8 f6 z

' t1 |+ B# F9 t6 V  n1 l# b                          C            G               C      G                            C                G
6 d* a: ?/ h% \7 x% n    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่! r0 U& f. b3 n0 v: e6 E
' N  Z( F8 Y9 p% j$ E; l
                        C             G
$ G( g* _# ]4 |" v' _8 f! U    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ9 z3 N  j9 g- T: h0 F
1 k7 {+ g/ H! G
                    C                        Bm                       C                                 D, W: w+ b9 l9 n; l( N0 J% h6 u
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย7 x6 C$ c' l" w. X  G/ Z3 u

9 i! D4 y- n3 }2 G9 n                     C                    Bm            Am      D               G   : V/ k3 `  M* d  K1 L$ N) y
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
7 S. ~* j, c" W5 `; u) U
) e- q. X( M8 R; Q& I. m5 o                  C                Bm                 D                      G  D$ f7 G$ I# g; G1 t
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ1 L4 h" `$ ]8 \
3 c1 I: E' A  C2 D6 o
                                  C          G                            C              G; f' A* K  G7 T# c  i
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
; c. W+ y: |0 q: i% N% A# B. g
/ @$ y7 f- D9 o- r" A    (ซ้ำ * )* T7 c, Q$ q" o7 i. x8 n  _" U

3 _9 G1 g  j; `  H    Solo // C / Bm / Am D G$ L. ]5 d& V" `/ P3 m

. }. r' M! O1 B# `* \8 S: X                  C                            Bm                    C                               D
# _% L& E& s5 N' T3 I7 @    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย/ g+ N; W/ @* n
7 J, N  S$ U5 m9 [, p5 S3 R6 ^
                  C                    Bm               Am        D             G
+ Q4 {  ~2 C: ^1 [, K- f4 s" A9 s- u    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้. W0 z: G% ]1 c0 {$ x* e

* f" K. V2 T  |# X                  C                Bm               Am       D                  G  5 C& q3 v/ h% S  d
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
" c9 O, D5 \6 f. S6 M! @( C. \' ?% S, h( a; k/ f( t
                   C                   Bm                  Am      D                    G
2 ~0 ?/ V! {& y; ^) R. S& C    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด