กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

: e1 Y$ P9 A. p
( N& F$ E# U  ^( o0 _$ R* `& `
intro // G / C / G / C G+ r' M; F+ H; E0 C8 m2 p( @% [

2 ]" M1 Q# S# M5 V/ \                          C            G               C      G                            C                G
  k) S! a, n2 T( R4 }. s. Y: o    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
5 b' E: Z3 D' `- i% z* j
3 @+ T$ _% f( d/ f3 u                        C             G' E% M2 @- _9 p% R1 {& V2 f! g; ]
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
1 U" z8 v0 Y$ B0 O( W) [! ?  C) g% r% E: b8 B- J
                    C                        Bm                       C                                 D
: N; b/ `* o. d3 Z( k- S9 s9 {3 ^    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย1 _- T3 k% e) d3 I3 R7 Y

. C5 _3 n$ s2 Q  R                     C                    Bm            Am      D               G   
* B  v: d8 b, |$ w8 o* k; b( E+ b    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้/ e$ U" l7 i! v% z3 l2 l

" M5 G( F; w( r/ O7 a; D$ x                  C                Bm                 D                      G  D
$ S8 q& |; Y0 Y1 I% \# p- ]    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ# I4 V) M* }' B4 s( R% N

, y# D( ]) t6 b# O/ d# ~& [4 B' I                                  C          G                            C              G5 g# j* o& V, i- p* M" b5 h4 R& D
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
% z, s1 [/ `9 v9 K- M" B
- h, z: _, k  d    (ซ้ำ * )
# r2 b8 c: S- J9 F4 I' V2 N& q  I
+ P) \$ b5 }4 ]$ k! ^" B4 O7 Q& d    Solo // C / Bm / Am D G& P9 p( ^$ W9 |6 W8 L5 D/ r( _

* p4 c" C1 C% A* D8 V7 O7 e- h                  C                            Bm                    C                               D
8 \( F6 F7 J, l4 W2 H9 l    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
4 u: V' S$ Q6 N+ `/ q7 ^! q' m. A
0 Q/ G! n  y: Q* ?' x2 ~                  C                    Bm               Am        D             G
6 q! N$ `1 v) `/ k1 |* V4 Q    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้" ]5 a: \% n% r, T+ a0 |# I0 F4 G
# w  V; V' f3 f  Q, I
                  C                Bm               Am       D                  G  
: T, {$ c. Z) E, y    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ# |" @- g1 K4 J# h; D! T
, \$ c; [' c) K0 _$ k  O
                   C                   Bm                  Am      D                    G0 T7 v; x! z% E, W' z, c9 g. g
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด