กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


) _1 @/ z2 z+ r  k$ S  t- f) C& T9 A$ ^) m" v0 N
intro // G / C / G / C G# Y6 b5 \  R7 u/ k0 y
( C1 ^, r9 b# k2 e: G, }: i
                          C            G               C      G                            C                G# P: a; ]+ ~2 S; i9 G7 j# j
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
% i: F% @8 G! }
$ V# l# m5 ^' ]  r9 J                        C             G
! V  i0 P4 o4 c1 \    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
9 I& }) K0 F: ^6 {; E6 Q" Z: h! L0 M7 }4 B- z" Y" ^) n' P
                    C                        Bm                       C                                 D
, W3 l3 L+ t6 J0 w* Z+ ^8 |1 g    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
* S- X/ f4 `2 B& M- o+ J& q" r5 ]# N8 a9 N$ k! {; ]- V
                     C                    Bm            Am      D               G   7 u  L, C4 r% u7 }1 q
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
/ q, T2 Q8 d1 l  F& t- {# c
: ^2 v( j6 K* u/ c2 _$ `: w7 J. c                  C                Bm                 D                      G  D
( F& @3 r& X3 g; a7 o) t" N) P    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
. ?' H: s2 p1 d$ ~4 O$ b" N, f" w3 y1 l& B
                                  C          G                            C              G
* z, Q/ f/ z) |1 p: S    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม, k4 z* d+ a# r& J) |

6 d& [+ W& a& q' s; B5 A! S    (ซ้ำ * ); T: ^6 }8 P7 P/ j0 h! \
' N% F4 P& d9 m  F; x( r) c
    Solo // C / Bm / Am D G
( t' y9 n% t: B) B# o2 Y9 G. Z* _7 e
                  C                            Bm                    C                               D
8 s1 Q3 x6 U2 C8 T    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย" ~9 a0 D9 ]1 A6 p( P; q3 a. d. @

. Q- g( f4 h% \, l/ i                  C                    Bm               Am        D             G6 z9 H* e" s' T( ^  ^1 J
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
5 U( U% y, M: Z2 M; F0 ^) o
# z4 R0 C) ]# W3 _                  C                Bm               Am       D                  G  : E9 [8 r! Q  V0 X
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
# S' k( q1 t1 _4 h+ K+ ]! V% n* p. U1 D: l" b  T
                   C                   Bm                  Am      D                    G1 ?0 b( g& @4 _! r1 |" d( J
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด