กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

# E" H1 H; P/ P0 B; b: t1 ~
8 v# F) F6 Z+ E2 @  y/ o) E
intro // G / C / G / C G3 E3 i5 }& c7 ^/ J8 [9 g
( X3 B" \# m- p6 q$ y0 b# m& ^
                          C            G               C      G                            C                G2 d9 L2 m/ X+ a, Y8 T8 ]# x
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
3 h- r' X0 [- s# v4 P  l& m) W" z# R( T. ?. A
                        C             G* l, u- E( u8 O! m$ p/ n
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
: m" z6 c  D# e3 L
" a9 @$ _* r8 J5 s- ~+ R                    C                        Bm                       C                                 D
# t: a% q# T# S% l6 ^    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย! w. {4 _+ ^. z5 V) G' c. w. K

1 a  Q3 m0 g; a" n# r                     C                    Bm            Am      D               G   5 B( m4 {% A4 J
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
1 x, P0 a) ?9 Z; x! W: y4 O9 ~7 u  i& M1 k1 a8 \! c& {
                  C                Bm                 D                      G  D; T: M6 a1 d5 \) j
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ5 w3 J/ s  `) D- @- S

) i# t* ]' a4 [6 B                                  C          G                            C              G9 p% y$ h6 V, {: }' N8 Z
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม3 ^  N0 b) L$ B! Z- n- e

; [1 i) D$ `% V/ Q) w' w# \    (ซ้ำ * )  y2 P& N' Z  a9 Q5 d& d" l

/ K3 F  s( t" @9 q7 p% d6 n    Solo // C / Bm / Am D G3 _$ J) F" Z  u! U  V% o5 Y
* c( T( T- u, `- l1 T; q# l3 |
                  C                            Bm                    C                               D' y9 j# A  O4 d( C- W. }
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
/ X/ {# U1 l% }" {" e# a1 T3 H
! v2 i/ `; n/ i1 M- W                  C                    Bm               Am        D             G
) |, g  T' d# g% h2 }, ]$ @# x6 Y8 a- E    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้# O% d/ L' u4 w; D5 H  t9 f
5 k5 h+ G( t* G6 U$ I2 ]) |& {
                  C                Bm               Am       D                  G  # M$ n. L. E  z* N
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
- V4 l/ I. p0 |+ L) l5 b* S3 t: u" n; R: Z" i  {5 P5 d" V8 e
                   C                   Bm                  Am      D                    G
* K+ A8 I+ X/ P# |' v    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด