กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

8 ]: q4 q  ~  o. g6 B) r

/ F* a  `# |/ ^intro // G / C / G / C G
, A4 a# {9 l4 \" K6 ~
" h! g; T4 ^* X7 t, z$ }                          C            G               C      G                            C                G
- @. W4 K2 @8 F4 Z% d' S3 g    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่* c8 B) r: M& s( J/ k: D

* y, S1 t+ ^  Q' o' V: C9 }% d+ o                        C             G( o+ R$ t0 J8 i+ h9 X+ F4 W+ ?
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
+ n) l( W( Z! j3 D! d+ J& `3 z8 R6 L; M4 {0 U
                    C                        Bm                       C                                 D
8 y. ~7 `+ _5 q; J  R    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย2 s9 M4 Y, h& ?: Z. [; B
1 S4 i8 i9 J( U- w* t
                     C                    Bm            Am      D               G   
% D. G7 k# J+ q8 B! ^+ G; ?    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
) S1 E, M" m8 M- V2 C
+ h% r$ S, u, R' x$ @                  C                Bm                 D                      G  D/ t  V% W6 e, u) [
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
9 r# z3 w7 }) p9 e9 i1 z, V% j6 @4 x  F3 U) Y
                                  C          G                            C              G
$ d; g6 S( P4 |2 A5 _4 d; ~    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม% d# a8 T8 c( j- l6 i3 w' N
' P; c# n5 K! F9 W+ b) r
    (ซ้ำ * )
$ A1 \8 c4 I, D! }% `* P  C, O* O9 T8 G* ^# E4 W( E0 s
    Solo // C / Bm / Am D G
9 _3 @8 ^/ T* |1 ?* J" `# C
; [8 |. s. ^1 r; p                  C                            Bm                    C                               D
, M5 l8 ]! I- g2 D2 {    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
- U9 k* `: l& v) t  X5 _5 k, R- D8 F+ A9 j3 z
                  C                    Bm               Am        D             G. R& P* e" m8 K5 d' Z5 X( u
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้) k- {0 G% E$ ~8 I

  F, f* P; }- c7 P                  C                Bm               Am       D                  G  $ b7 X0 s0 ~# g/ C. I. }
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
$ d6 C7 I7 y. k+ k+ a! \4 i
3 ^# y& E1 r% j% U                   C                   Bm                  Am      D                    G
$ F2 @2 G0 g; r) L# i: N7 R    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด