กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


- r) S) U, ^% f) T! R9 [
3 R' b' o/ k1 x3 H1 Xintro // G / C / G / C G* h0 S  o( e3 {4 X

8 x; e0 S; z7 y; c3 O6 W- C! y% n% Y                          C            G               C      G                            C                G! P2 T/ ~+ H0 ^: e! v) e) h
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
8 a2 |+ p0 z; A; [) q& j- S
  }' z8 z. c# r                        C             G2 k: g' _+ C' X6 p+ z
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
4 Z1 n: ]; [5 X4 V- P$ ^2 a, E* I* S3 P
                    C                        Bm                       C                                 D
, I. [6 S  Z! [. g2 A% x, E. s9 u7 ~    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
. {7 s+ T- `! {; j. p  }3 C; r" H) U* Y' v% k+ M( O6 U
                     C                    Bm            Am      D               G   / V) t" O; e+ @  y% W  ?
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
2 ]1 k9 U! f9 q0 }1 h) Q" K- [0 m! N
                  C                Bm                 D                      G  D$ h, B6 ~& }$ n5 I
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ" ^9 ?* @$ ~$ J% P/ n" N& G% |% M

+ X0 X0 s1 g- F* w0 ]                                  C          G                            C              G+ [0 _, q3 g" y; }1 M5 s9 s
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
' H, J( t( Z5 k: w7 S
+ Q$ [+ f. O3 }    (ซ้ำ * )
5 u4 K6 N" C$ e7 {  I( R3 r* S( K( w0 m$ r$ u- _
    Solo // C / Bm / Am D G
7 R5 f2 K  o# G+ ^  H/ B- c' s  s
                  C                            Bm                    C                               D
; }9 j! W# y8 E3 g' Z) ~    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย; {" T0 M7 o8 D, T. U- k8 g+ u

5 q; R4 ?# X7 R- E' _. `                  C                    Bm               Am        D             G
2 w# h/ c: l1 v. w  K" C) w    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
; h* K! m! `1 @" s% S
3 g2 g; K* c4 t0 T5 m8 O0 ?                  C                Bm               Am       D                  G  
# Q, v, F% C' o4 H0 U( S* E    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
" k; k9 l' j& w6 A  z5 p$ `- ^
* b" D$ @- M) k: E                   C                   Bm                  Am      D                    G
/ X: ~/ H, L0 t, X    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด