กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

7 f/ ?" z* J" L) z
4 i: K5 F* p5 Z5 I5 R
intro // G / C / G / C G
. I9 m, s# K5 q% M; S$ P. y( Y! ~# Z+ m& M9 m
                          C            G               C      G                            C                G: k5 N# L' n8 F1 [, L
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
9 a, G/ g  o  z9 }
( y1 O# a7 f5 w  }                        C             G
* b, ~: ^4 O3 m' D1 U    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
, r4 _& r* j: c* n( l5 ?. ]2 \0 j! T: [3 M4 ~  n' O
                    C                        Bm                       C                                 D
$ E1 z; k' l* {    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย" R: _- P- n% w; T2 G

' F( Z- B4 ?& {                     C                    Bm            Am      D               G   ! G  E8 ?9 u2 k% p- U
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
/ \! F/ E, x. r5 I! e9 R7 T6 h1 Y- t# @; A; N  v9 N
                  C                Bm                 D                      G  D5 x8 Z3 _; ~' s# r9 B
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
& a- _6 Y1 j, D7 q9 p
2 @9 \9 X: q& n+ ]" K# e8 q                                  C          G                            C              G& S/ K5 y! N6 I$ P' [
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
4 `) S" u7 R! b
2 G* Z! K7 q" P. w! [. k, t5 `9 I    (ซ้ำ * )# r4 U5 K8 `) g2 S

, A# m6 k6 N. _' j: W1 E; `: h    Solo // C / Bm / Am D G
, j2 O; O0 N  [5 J! S
) S; Q. V2 Z' g6 k6 H4 V7 N                  C                            Bm                    C                               D
( V$ k. o! d9 N9 J# ~( O9 X" A    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
4 u4 c& x  ^4 m  {$ S# f( {: I
5 S0 i) e( i7 @% \                  C                    Bm               Am        D             G4 q8 J  i$ T  b+ L$ c$ r% |: K
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
& |8 o: V0 p, C& B* z1 v3 m+ T+ S# s' K, S3 _+ r& O8 j5 |' h
                  C                Bm               Am       D                  G  
7 m! v6 \3 U( ~- K! p9 @( u/ U    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
* l6 N/ T, X, k- E- W. I
7 X$ b, g1 J* z( k                   C                   Bm                  Am      D                    G
: N' j9 N! ?4 r0 Y5 T    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด