กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


* w6 m+ c; w# j$ \8 U5 |- z1 b1 `) q- n" Q# q4 n
intro // G / C / G / C G
$ ~2 S. t  _7 }+ r
: N+ ?5 l, I1 E* `& G                          C            G               C      G                            C                G
. _3 M, s8 l+ @8 ?0 E/ }( x, s    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่; l- u8 F& a& g( F# M/ W& l

( D* S8 g5 `3 a8 ^0 y6 h4 ~. T                        C             G: K, E1 ?/ o# o* Z0 P* Y; y6 U( ?
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
4 t% [/ u7 o! |" o( m7 a: c  c: r2 C8 _$ s& t- _$ G
                    C                        Bm                       C                                 D5 y4 m7 n3 O- j& r6 n! R' I
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย( \3 J+ s* H3 q$ q
2 ]1 y6 n  W$ l
                     C                    Bm            Am      D               G   6 S& \4 ~9 I; E5 c  f
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
6 @5 f: z% U! C4 N1 v
5 F! z! S# ]+ W4 k- }' @# {                  C                Bm                 D                      G  D
% Y# S& @9 a8 t$ ^: J* g+ O    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ# s$ t3 ^7 Y  w

8 m6 @& X- K, H2 |% c" ]                                  C          G                            C              G6 k2 \  S6 K5 y& G7 \5 L! N
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม, J! K& D4 D2 Y& q9 x( V8 ]
/ b: g# _% K, q! [1 l+ ?# e
    (ซ้ำ * )7 k# T3 F8 p; w+ R7 {
+ w6 x" s$ @- U$ U5 X
    Solo // C / Bm / Am D G  \( G& K9 A7 D, M6 h3 g# s& ~& F# y9 n

; T; U0 o. W3 U3 j. M. g) i                  C                            Bm                    C                               D( @; D2 u" \) [: e
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย' A* B' X7 ^' e, W, ]
4 X; ~0 v7 J; x; s- G- \" t# u
                  C                    Bm               Am        D             G
& w. v: k% Q5 M- y; ^  z7 s7 P( C$ `    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้" I! L/ e( W3 P9 N# {/ [

) R* [8 u' A" r: P$ i) a                  C                Bm               Am       D                  G  # J" V5 n6 _. I1 d& B
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
& B- q& ~; f9 I# W
; E/ u2 ]6 D) x* P* i" y                   C                   Bm                  Am      D                    G
. B2 Y5 J9 _  `: [, O    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด