กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

% \5 r& {& r9 Z% @* b. l6 c
6 c* J+ J6 a4 C& l; e
intro // G / C / G / C G: x9 L0 N7 {4 x' ^3 w2 x! E! A
, t4 I+ Z- c$ K+ ~4 X' ~8 w4 G+ I7 ~
                          C            G               C      G                            C                G
  E; k9 j8 ~; J- [& k; e3 m    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่* C+ Z& F0 {& U/ B7 L1 X$ J5 l
4 m  t& [+ A  \4 G0 ^
                        C             G
; _( j/ d5 @: w2 U! l  K& H% v* o    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
8 h5 }) K# M0 b& O8 N1 v/ d
4 x1 z" M- W' T                    C                        Bm                       C                                 D
* O0 v0 M9 g% ?2 O+ M. i    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
" F1 x% f& G6 F2 c' `4 _6 Y
" h1 Q1 _9 w$ \+ ^6 T- _                     C                    Bm            Am      D               G   
1 n+ J; M/ [; y    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้8 l; n2 h5 A2 q2 A8 ]& q

( R5 @& P: k4 T, [! ^0 x% }- T                  C                Bm                 D                      G  D* G. A+ o7 ?+ F7 x9 p! _. P/ Z
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
/ S( C7 H0 {, F% j0 G$ C( g  G& \& E' z
                                  C          G                            C              G
% W' }0 \! h+ g2 F    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
4 R7 |( T! J* e
( }: O& S# `! _. ^. X  e    (ซ้ำ * )
' C# [5 o3 F7 F! f8 ]4 u( j2 `/ k2 W0 W, T0 n% Z% N
    Solo // C / Bm / Am D G
5 t9 Z1 c- f' W& {/ f1 K3 `/ ]$ y3 ?) S4 {3 ~* m
                  C                            Bm                    C                               D
* Y& z$ U6 n6 ^    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย1 X& f7 [2 X  g9 G4 M0 R
' `6 J0 R2 s7 U$ T- n) }& G" A3 t7 `
                  C                    Bm               Am        D             G& c, {) T/ g  D+ M# j
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้; M9 Q- H3 s/ u3 o" G. {. Q; ^
* ~  l' a) E& ?/ ?0 F! k
                  C                Bm               Am       D                  G  9 @% s. E) L- }  s: J- ?' g
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
* b1 V; W2 a0 ]: ^6 r& j4 t. J$ m* i1 ]6 N5 ?7 j
                   C                   Bm                  Am      D                    G. i2 b2 l0 L9 h% ]# Y
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด