กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

9 ~4 }6 C6 Y# j6 f3 K  D6 K

7 c3 o0 W: `1 O) c! s1 nintro // G / C / G / C G* w; W; _7 ~) y
/ H2 d, l, R0 i9 R4 U
                          C            G               C      G                            C                G
( L% W0 J  G$ W" |* l4 [: w    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่: H6 g2 I, W8 l0 `

. Y; N$ h9 c! l                        C             G
, m3 Y  `3 b. w+ l' N* I    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
$ ?! F' R  b7 [' Y! u4 D- G! B$ P3 F* P' N2 a9 \
                    C                        Bm                       C                                 D' a  r2 r. P6 N1 Y4 H: ^  K  N
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
4 P/ Q2 d+ T4 e9 k1 y" ~" n/ U0 h- V* @
                     C                    Bm            Am      D               G   & z0 ~- d# E2 W. B( ]
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
8 i$ F& B" |" r: B8 I1 }/ @1 K# \" q. o2 q' z6 m. n
                  C                Bm                 D                      G  D
$ f# w5 Q2 P- R    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ# {4 \$ _- {' ^, v$ A

& \% E* ]2 i7 B# C                                  C          G                            C              G8 [& M% V0 C" k2 T$ n, k( ]
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม4 o: B1 O# T6 N' B) `" g9 B2 q+ u
* S% E1 @5 [; E, J) c2 U
    (ซ้ำ * )
& ]3 G8 ?- t, p9 C$ w; X( ~2 g' D; r* ?) w6 z4 U
    Solo // C / Bm / Am D G
# R4 A1 t& w! q. s& j0 Y
6 d+ y) D# i: H# B/ l% `$ A! c                  C                            Bm                    C                               D4 C1 O( z* A  y, w- ~- I
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย8 S8 _3 t) T6 L3 i2 W
0 A% e6 Q$ j0 @+ U! \  k
                  C                    Bm               Am        D             G
1 G  M6 o3 F8 J+ M% O    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
- T; E0 }4 l9 B2 t( }
( n( Z6 v! C$ b( ~# M' K1 \" Y! `                  C                Bm               Am       D                  G  
2 k# b* e  q0 C    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
$ R& y/ b/ f7 n& R. N/ g/ u3 [$ P9 x% S7 v2 p8 ]4 b/ x
                   C                   Bm                  Am      D                    G
: Y# x4 i* h3 F( Z( Y    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด