กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

" A% g. G9 l* O. g9 Q
+ X! v- t& ~4 _$ N( E- n  X8 O
intro // G / C / G / C G
0 ^5 ~+ k  e+ k3 Q6 y
$ s, \; p, g8 f; @                          C            G               C      G                            C                G7 V9 \7 H; m8 |8 c' W) N, i. O! x
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่1 ?4 _: Q+ |! G

5 ]3 E4 M4 c1 q# J) n) \                        C             G' `7 u8 @6 n4 [6 H, C/ c) ]1 m
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
- {4 D4 P, ]  W/ w2 u* W
" j& w: K9 N6 x3 I. z) F                    C                        Bm                       C                                 D
- r( t1 }: A/ G" S0 r) ~4 A    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
+ t, g; w, @: V2 ?  _6 o
* D- v4 R4 C# T6 n+ i9 h                     C                    Bm            Am      D               G   ( T, f( H: q, Q; o; `8 c& L; \) a
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
4 a5 @8 c' f  P; c& ]) v& n9 ?4 o" a8 s9 _1 k0 i
                  C                Bm                 D                      G  D% w/ Y/ g6 l) f8 ~# X
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ4 W5 L8 F7 y9 i7 H+ l- I  V1 l
! n8 d8 K5 a4 X/ m) K  b
                                  C          G                            C              G
- j* @$ D/ {/ t+ \  m    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม! ~) G5 i$ S. }

' _5 n2 k: u" a: B; O% o    (ซ้ำ * )( F+ w# W7 A1 Q6 Z4 u% O
6 {$ r4 A  J& M+ H' B0 E. n5 s8 [
    Solo // C / Bm / Am D G
# M0 v' ?+ j- y
, k2 A4 U' g2 Z. T; a* V0 _                  C                            Bm                    C                               D0 @, v6 G: t4 L" A
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย6 j5 N1 d/ e; M8 _1 D2 }6 q! K

; B! j$ x; Y' }  [                  C                    Bm               Am        D             G2 W2 V& d/ D0 r
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้- p7 _- M. V) f* r' i/ B

1 h: ~6 a& k) g                  C                Bm               Am       D                  G  ( X/ n8 l7 @7 X- @- a  X/ o
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ0 I$ B( K8 M, a# _# q3 Q2 N
( @2 x' E0 Y; k7 z9 x
                   C                   Bm                  Am      D                    G
& C% _' g  T( c; @7 L1 F    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด