กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


  A( v$ \- p/ V1 ]. s4 [9 z) g/ V, u: e: R# W! v' m
intro // G / C / G / C G
8 l/ ]/ ?1 |( \6 N
+ Y6 i% ]/ j  N6 |                          C            G               C      G                            C                G2 Z0 L7 y( L  y2 u! N) M! h
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
2 a* {/ E+ E) B- _4 m8 f
4 K" @' U* y) _$ _, V                        C             G+ @1 i6 D  a3 T# B
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ; ?8 T) u  O; @" [: y
  E, ]  x3 E! l$ g% g
                    C                        Bm                       C                                 D' g, E  `0 C8 [" s
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
9 u' b6 y+ y6 k4 v7 Z6 ?0 v( V  L( x
4 b+ y2 K! @2 r0 f) B                     C                    Bm            Am      D               G   
( k# j0 h6 d/ i    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
; F2 E* V$ @$ E" F$ N& C5 n
' y# y1 S+ K) u  l3 `% @6 X& w) {                  C                Bm                 D                      G  D0 _& M1 `0 ^6 _9 B+ f+ b
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ% [/ G: _3 o8 H" j9 ^
3 C" N( U- U5 d! m2 A) h& W4 p) Y
                                  C          G                            C              G
# H5 W" Z* G9 Z3 W8 H    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
7 S+ \# N$ o- r$ r" Z0 H& Y' L& V( D0 F1 ~
    (ซ้ำ * )
$ w  n) W, v+ G( p* t9 d  M
( C" `: X! k% o' b: ?; X& @    Solo // C / Bm / Am D G
& T6 r$ q- P& |, ^# w, W" K* R$ |. }
                  C                            Bm                    C                               D5 N2 Y3 v; s: y- k" X2 q9 r6 t! W
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
, {* Z: d' F' b- h) u* |' j+ O+ Q
3 }) Z5 f, x1 @- [( z: Z0 X9 t                  C                    Bm               Am        D             G
; i* M) K" O# T4 M! B$ ]    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้" z0 u% P) B) F" @% G& d6 \0 L7 y

: u# z4 w; `6 E$ r( W                  C                Bm               Am       D                  G  / R/ x4 ^. d2 Y/ i
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
( O. l! e" G/ s( Y/ j8 e* O7 {
7 G( i( F" v* H; T7 t5 ]6 ]                   C                   Bm                  Am      D                    G
2 d5 @" P1 g3 f    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด