กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

6 R- n8 K# ~: X- L% P, u2 j' Q% m

* T* v& M; m* w) d4 |& q0 y& Rintro // G / C / G / C G
( P) _5 c6 |: m" Q
2 a/ p- }3 K5 U0 ^1 J                          C            G               C      G                            C                G
% _. x$ O, b. S: X    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
2 V2 O+ j7 Z# K& C- |: _% |$ D
: g; C0 }# Z7 ?3 F5 d5 J                        C             G9 N# L+ V5 J5 o7 o6 ], p4 ?
    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ) y  Y- d, v3 G1 ?8 ~! e4 v

  O9 Z' I* i1 c2 H6 h: S- E$ l0 i                    C                        Bm                       C                                 D3 M! c8 U) b$ Z  e
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
( j* L, i' B. k4 N, h# S5 w/ g7 M! i
                     C                    Bm            Am      D               G   
* t* x3 |6 I) L3 f$ E7 }+ {    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้2 ^1 n! J! J1 Z( w" W& ^/ K4 M" ]* ^) I

( f+ N) a! [& g: v* d                  C                Bm                 D                      G  D
+ ]) j) U# L0 R. e9 e8 X4 v( W6 P    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
  t1 u5 E( ^7 Q, F8 B
# @4 m" B) ?6 `, W: `$ q* P* `                                  C          G                            C              G3 |* G5 x. o7 G, `* c9 b
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
! Q$ E: P2 _: I  J! E" M7 X; x8 r$ l% X4 T  J; g$ b0 P. V
    (ซ้ำ * ). g/ U% t+ ?3 y  F
/ }+ {; B/ N: w( v% b
    Solo // C / Bm / Am D G7 e* u* _: S: x
0 z$ x9 N  Y9 h! `
                  C                            Bm                    C                               D
: Z9 O6 G; q4 t4 Y( j    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย, c8 `7 ^0 G$ S, l) i, ?" U# @

. [& e, f( u/ \% B* Z6 ^                  C                    Bm               Am        D             G
4 F7 u6 [" l1 @* w9 ?( K    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้+ h, ?! v6 ?- W9 N, r

' o" Q" t# Z' M$ f! X" I                  C                Bm               Am       D                  G  8 [4 A) H, h4 n, B4 R+ X
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ6 g4 u/ {, s# _3 }# @& a& b
$ r! C2 Q( f% z" T
                   C                   Bm                  Am      D                    G( c6 W  [4 h6 y% n& [: V  J$ V  G
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด