กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่

7 n7 |! X' |' {* @6 L

7 B, Y& @6 ?# d5 O. y% E' xintro // G / C / G / C G
' [, ?6 u$ M. ~; p' c* |; {! n  T. i( E
                          C            G               C      G                            C                G8 U  _+ _1 ]5 l% \" S
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่
3 E2 Z4 L; p! S- x) o' ?% h% H+ V. [2 v" `
                        C             G
% ]4 v( C. T8 e8 b, R    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ; X" [( ~$ S- `2 a7 q

& m6 Q0 G8 ~3 F& _9 V0 Z4 h" w                    C                        Bm                       C                                 D" _) T$ r" D5 f
    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
! K, N1 V- O, u( M0 Z8 f
- z. Q+ Q3 p4 k( ^2 s8 z                     C                    Bm            Am      D               G   & a* Q0 N6 l: Q- D8 r, e/ G! D, Y
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้/ F$ C4 E4 f: y. z) ]: L# U' l

4 J4 a& m- m8 J7 o+ b                  C                Bm                 D                      G  D$ o$ C& ^9 O2 u, \# E$ }
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ! C8 g0 q% y) ~
, L, o0 H; F! P8 s
                                  C          G                            C              G5 ?, j" n8 [, B; B& c
    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม/ k3 u8 L$ ?7 a6 z5 r$ H7 o
: R) d, L3 H) h# s& R9 z
    (ซ้ำ * )
9 K/ o* R7 L0 ]* Q3 R
* H5 e- U. }3 b% W9 ?+ _    Solo // C / Bm / Am D G. M" s" R1 g2 l" J  }. F1 v

( L6 d1 s; ~; s, H7 x+ Y  Y                  C                            Bm                    C                               D# {6 M1 E9 m$ h- O4 T  V
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
  D5 ^! L/ n! k# `
% {, Y: L5 X8 a8 p& S                  C                    Bm               Am        D             G
7 j7 r! ]/ ?/ G% y* H, `( g! l    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
) Z( Z1 z' e' ]* L6 |; R5 ]
0 E5 [' M: w) C+ v. s! \+ n( g( H                  C                Bm               Am       D                  G  $ S8 h$ e, _! t/ C8 I
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ! s2 a! F& r: C1 N2 @7 Y
2 w7 T  o- H; W1 V+ E0 b( L/ |/ f# ~
                   C                   Bm                  Am      D                    G" {( v' ~/ H6 l. x  ?* z7 k1 P
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด