กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คนมีประวัติ - หลวงไก่

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คนมีประวัติ - หลวงไก่


( {* `5 [" d) m& h! k2 v' Q4 Y, q1 o/ W' q
intro // G / C / G / C G
8 n! e- V# t6 H8 l: I0 n
5 Y3 Q$ Z, L: s& \% P                          C            G               C      G                            C                G3 h  r: x) ^' D/ ]1 t3 r- B
    ฉันมันคนมีประวัติไม่ค่อยดี ฉันมันคนมีตำหนิที่หัวใจ ขอเพียงเธอให้โอกาส ฉันเริ่มใหม่) H5 d% g6 G  ^+ \1 t
: l  [9 S7 d$ X: M7 A- e1 N
                        C             G
3 |+ ~$ C% E) E& k4 J6 ~: t    แค่เธอปิดหู ลืมตา เปิดหัวใจ
* x  y! I! }, F+ x1 V
9 D; f) J3 E  Q$ `2 I& Q: d$ v$ g( _: V                    C                        Bm                       C                                 D
7 j6 E/ ?5 S; m. |: x    *ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย5 ^! H* Z0 X  A/ D+ k* s
% n% R2 B4 p7 I4 G' m
                     C                    Bm            Am      D               G   
, {+ x4 h" {" C! j, Y1 K2 [1 ~2 a9 P    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้
% h* B  b% ]0 E1 e8 S1 `, |0 q$ D' }7 d( Y
                  C                Bm                 D                      G  D( F7 u; i' q. ?6 d
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
! t  \! g" |' |3 M- I/ {: K/ [9 d5 Y9 V: y% U( ~
                                  C          G                            C              G
9 V* k, Y( ~4 p8 L( ^$ z    หลายคนเคยแวะมาฝาก แผลในใจ หลายคนกรีดซ้ำข้างใน ที่แผลเดิม
7 ?. B, S& [( l6 a7 E1 Q1 Z; D( R; D- G' R. @
    (ซ้ำ * )
- c6 R, Y( x. f& V6 [" a3 u6 k. [! v% ]7 o! Y: I0 l
    Solo // C / Bm / Am D G+ _) }" m, i1 H; i+ n
. F) d: d/ P' ?6 s
                  C                            Bm                    C                               D. Z) m& a4 w3 R2 s! B
    ต้องยอมรับรักเธอทั้งใจ ไม่ใช่รักแรกที่ผ่านมา แต่ฉันขอสัญญาจะเป็นรักสุดท้าย
) p4 i1 F& @6 b$ m) l8 Y6 \+ ~2 q) J0 P1 Q4 o
                  C                    Bm               Am        D             G! P# U! s0 K+ }( a
    ฉันมันประวัติไม่ดี ต้องวัดกันที่หัวใจ รับได้หม้าย หัวใจเก่า เก่า ดวงนี้% f- c% E# p: ^0 M  ~! C
' k0 r# p7 d2 u+ m2 G- r
                  C                Bm               Am       D                  G  & H4 X; W- Y6 Z+ G3 P4 e! g6 o
    ถึงมีประวัติไม่ดีแต่ฉันยินดีจะพิสูจน์ ให้เธอรู้ รักเธอจนหมดหัวใจ
9 y& j: j4 j! O) A+ s9 M4 x) p9 S& v- T& ~, m- A
                   C                   Bm                  Am      D                    G$ V+ S2 K& F9 n6 ^
    คนมีประวัติไม่ดี จะขอยอมพลีหมดทั้งใจ ให้เธอไว้ทั้งใจ ด้วยความรักดี
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด