กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

2 @' H+ k) s+ g7 I; }
0 u6 k% {% B6 N1 P0 S- p
D3 q& L0 {7 p  Y1 u
เริ่มจากฐานะคนรู้จัก4 q8 m  d- H" v3 |0 s
              Bm
+ _, {7 [$ u; i% Q: Z1 r2 Kเปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท# a4 B1 [: Z& y$ K
                G                         A
# s) n! E$ |: r' L- x; g8 K# Sความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ 2 ~" k( I) N5 y- \
           D
# r/ g) u. u( _3 I; z  q; Iแต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง
$ L( q9 k' x) y             Bm
2 V$ K' w& W& ~9 K7 \0 f! z5 t  dอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน
# z+ d% f9 d: R. ^% ^            Em                     A+ H2 E+ I3 V. b1 D. k7 Q5 T
แล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ
' G- H- ]% ~! |% h$ l3 R7 [; ?( _$ {) Y
             D) {$ ^, W! W1 l# O2 r8 D) t( z
เป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย
0 T5 \' Q5 c/ k) ^7 L. _          Bm
# Q1 p1 l* ?4 e$ `แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ
& X) _; f7 d5 @' C* z        G                                A
& K& n) Q9 F# S- pจะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน 7 n$ k. q5 U6 \: t
          D   
0 P& J1 x8 H: ^: a# }เธอก็รู้ฉันคิดยังไง . f# l+ F# G5 p" S. e& u
          Bm   - P2 Q' w& W& r3 {! K7 O
เปิดให้ดูหมดใจของฉัน : Q3 Z3 X) [% g8 M) [
         Em      A                D/D7   : O! S9 T* {0 i% @* b6 b4 j) D
ว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ ! ?" P6 D; X$ X# L

9 g  V, y: p$ I- D$ {# d; P8 O                   G                          F#m9 u  s; g' @  @
**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน
3 y% M- F* L( ^% T- Y! z! c                            Em4 p& s" z5 {" p+ [
ให้ฉันได้เดินควงแขน + X" R- L. M5 f2 `2 ?1 D
                       D0 D, s/ I2 ^" M+ y5 X
แทนตำแหน่งคนรู้ใจ % [. Z7 J- B" Q/ x
                    G                                      F#m  /G/F#m9 T0 a* h5 N  G8 ]* d
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป
, r. j/ P; G  c6 b, u                    Em
6 h1 l+ @1 \) l8 M! {ก็เธอน่ารักจะตาย
$ R' I. Q4 R. s                       A6 E. g7 W0 D1 Y$ G9 k1 \, y, z
ปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว
3 r# W$ w# [( j           D
8 p/ Q7 p6 a, d. B1 Vอยากให้ยอมฉันซะโดยดี
) H; b# ?, q" d, M9 e9 z5 t              Bm
, s( a0 h( v  o3 E, y7 [1 ?5 D! Uบอกสักทีว่าคิดยังไง 7 z' `2 m4 A5 z1 e
         G                                    A
4 |: A7 J  v( u1 k* K9 jเธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว
3 b, j6 V; d5 w% h. X                 D
% f0 m. q& }8 b  {" i5 k: c& |& eอยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
8 Q0 G- T+ ?! n            Bm
0 F$ d) ?& H% y4 ?3 |ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว 6 o$ ^, H* }, ~; B- l
           Em           A                D                Em/A                     D
0 l" }& P1 `$ I! B" X5 E! Z9 Rหากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด