กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

' ^% V5 J! a$ Z6 A* e
5 M3 {. F8 C+ V% l3 D# C
D" ]& H( Q/ p. D* f
เริ่มจากฐานะคนรู้จัก
" b1 _1 t& W: ~              Bm+ i' p2 F3 ?/ j& d6 n* K2 d
เปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท
; }, t$ R$ p" v( A                G                         A) U: ^5 s& }2 g4 Q! R
ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ
7 c' `# I4 U) Z1 O6 q/ L, Z& ~           D
! s+ L6 \- V9 [8 l1 uแต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง2 T1 P+ d- p2 k' l9 g2 U
             Bm
" R( B* G9 f2 q( Oอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน 7 y/ [" ^8 h* `% m
            Em                     A
9 r1 d7 k* G( d4 \# Y3 nแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ # y3 O: F9 l: N7 Q+ A) r
$ D  \& |/ N: N
             D
3 {1 ]: x, u: f9 m- g( `' }เป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย   X$ s; }4 |% Z* c# `4 u* J* }# L; O
          Bm& T6 A$ ]: ]; |. S2 @' t% K( Q
แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ
$ B& Q0 {% R! V, L& ^9 z* T7 V        G                                A
. [  g; j: g# G4 w' ]จะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน . p$ I7 ^" v2 G
          D   . z) }! H7 R0 ?4 D5 |
เธอก็รู้ฉันคิดยังไง
4 F% |, U# A5 J# S& D" Y% v, C+ ]1 n* o          Bm   5 {8 d4 `7 K: I: }
เปิดให้ดูหมดใจของฉัน
5 S- ?) d- O3 T; [         Em      A                D/D7   
  z! l/ l' x& ~" Hว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ 6 n0 N% e$ v/ A& ^8 P( f
8 a: P* u4 Q% q3 z2 j
                   G                          F#m
6 G5 p/ i+ l$ s  ?**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน 8 ~6 K9 y# _* ~! i- m* C
                            Em2 q% z# q* q( P
ให้ฉันได้เดินควงแขน
* d; l7 ~; H" Q  M8 \' w# d                       D! ~9 [+ N$ J5 B) x& f+ e# m* ~, f
แทนตำแหน่งคนรู้ใจ ' Z3 h5 h  {% \: _& W
                    G                                      F#m  /G/F#m0 J: ~  k$ U! e: I- b. O- C; |' M
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป
! S4 a/ d4 h( C* x: E                    Em9 i5 s0 v" f/ }; i2 D
ก็เธอน่ารักจะตาย 4 I. z8 v% M* B% o) ~2 E$ h
                       A6 t6 e$ }+ E$ Q$ N3 q" o
ปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว , L1 D# \8 }: L
           D; A" z- }2 [9 @: @
อยากให้ยอมฉันซะโดยดี 0 G& K! P, o& r3 d0 U+ a
              Bm2 F' G0 e1 x1 B, I
บอกสักทีว่าคิดยังไง & A# _* f/ i, R5 w) y+ E
         G                                    A/ g5 k. A% R/ z3 h$ r! k
เธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว
! ~+ s6 P) U% G" x" G4 B                 D6 J- W5 q3 U2 ~! A; C# R
อยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
# B3 Z. D* @. U: r% p+ _0 R3 l4 a            Bm9 s  M; `% G) I; o. N% M1 k0 d
ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว 9 f" q- K3 N" ]8 ~
           Em           A                D                Em/A                     D
5 C$ I; m# @0 j- nหากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด