กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์


5 C0 U. x- z4 r0 J4 S+ M( [/ d7 V) ]! N5 ?8 S/ ?5 K' `4 N9 q
D8 [5 n8 [& d, y( i/ W
เริ่มจากฐานะคนรู้จัก
6 M8 c9 G' p! D6 q% @, c              Bm+ `% r3 D% @5 w; s+ v  O
เปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท
3 A( Y8 Q7 J( Q                G                         A2 I# y3 _$ ?' |& O* L' o, v
ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ 7 o% [6 r6 K* a5 a% V
           D' J: f  _. j& U* @- f( ]
แต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง
4 `" Z& i7 W0 G3 ?. j' n             Bm% q& u$ b+ v2 G0 g" O. U
อยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน ( K: b6 ]  [' R
            Em                     A: U; I: B. @7 q  H0 h. x0 }6 U
แล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ
- P7 f' ?5 c' b% I0 Q' L
! U- K- h4 X" A3 r7 h             D
8 N1 k  y0 o2 {0 d' c# A& pเป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย * Q& P( d, W; x5 T! s
          Bm
  N0 C5 ~0 c' x( y( jแต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ - c* `. _' R( A9 X7 c. Q2 p- e8 C
        G                                A
3 m4 h! f1 s. Pจะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน
( P* v/ e7 W9 R: t: Y9 m* @5 k          D     a3 J' E" E- k5 c- v# s3 P
เธอก็รู้ฉันคิดยังไง   f8 v) T4 n# p/ W0 V
          Bm   ; j- @$ `4 P$ E- y0 l5 [
เปิดให้ดูหมดใจของฉัน
% O) Q8 j/ R% q* M7 d* e+ l4 t         Em      A                D/D7   
) ^  t( i1 S# z7 C& Nว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ $ ?2 l; e) m& w

0 U- e$ l: C, U8 U3 j                   G                          F#m
+ ]! o5 h  H0 u; X8 T**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน
! s, P2 _& e. ?$ n, C/ Q8 R                            Em
/ g) B" w( L, I$ s, l/ s' Kให้ฉันได้เดินควงแขน 1 E3 f. J8 {  o, |" ~6 u
                       D/ ~: m3 b7 h8 W3 R
แทนตำแหน่งคนรู้ใจ
1 T8 S' }; z" X5 l. G6 H  P                    G                                      F#m  /G/F#m) h3 h5 P- O5 }, F
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป 2 [1 y4 R0 X. G" I5 X, A1 Q
                    Em
4 G* U, f( U5 S5 k& c' S" Bก็เธอน่ารักจะตาย + }6 F: ~( P( p1 h0 z# f. H! j
                       A
! C6 i! g& \" }; |% C$ tปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว
- L1 P7 o( O. U. _6 |6 w" p           D7 ?4 M6 S* N4 i4 j! |- k% z
อยากให้ยอมฉันซะโดยดี
; w: A0 d4 |1 M9 p" ?6 e9 ?              Bm# I- U1 [8 \/ a, k) N
บอกสักทีว่าคิดยังไง $ D4 Z( x& B8 O! j; u- `
         G                                    A8 g! V4 g7 y& X5 N
เธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว + y4 a# o9 `( |# u# G
                 D
* I2 n" _' Y) l& Aอยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
6 N0 s( c7 J, G3 C1 k$ S7 z7 `            Bm
/ u; B+ N; ~, N0 mได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว
; |4 I% k: Q+ c: i6 F- k2 s4 [           Em           A                D                Em/A                     D  i6 R% h; \! l' d
หากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด