กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์


; e- g% z: m- V. a5 b5 x7 m) m! X. C* I
D" b1 s4 u9 ^$ ], B9 k& }; s3 h
เริ่มจากฐานะคนรู้จัก3 ]+ t& ?$ v  U3 Y8 O2 g
              Bm* ^, h- t( @# v! v4 v
เปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท, m# t& Z- n7 |: r' W
                G                         A
, p; j  j1 W+ v/ H. G. f7 }ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ 6 |; w& l0 X3 X
           D. }8 x! p( r: r5 i
แต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง) F. ^( m# E! W& k1 q
             Bm
  G) a& n8 C% F2 kอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน 8 P7 a7 E' d5 C$ ~! p# m1 m0 q; M
            Em                     A
: O9 M: F1 K1 |แล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ ) A9 v8 X8 C$ @. M
# A7 r9 `# p7 t; ]% h( {* v( o. l
             D
3 R) `' u* f! O$ C4 v; z. lเป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย
, ]  C+ m7 y3 u! n- O          Bm
, \+ ~3 [, K/ K/ J; [3 j# `แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ
- R% r  Q+ z. Q4 Q: N( ^  u3 t. c        G                                A* v" T: m- v: K- H
จะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน
+ b& S5 y9 |* u          D   
; B3 L, W1 {' S0 m0 }) Fเธอก็รู้ฉันคิดยังไง
& l' u. P4 r/ T& S0 E          Bm   4 S! l* i& n) i. {
เปิดให้ดูหมดใจของฉัน 0 Q" J! ]3 @' m* J8 ~0 q5 B
         Em      A                D/D7   
! C" i8 L. i9 t- w1 B5 w( I, mว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ 9 `9 ^. R0 h  u8 ~

: x9 W. x6 L6 ?7 B# b& g+ d% P( }: z                   G                          F#m
- e0 t- x/ M  I' c) w# ~**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน % `, C/ J. Q8 c6 k2 n4 }
                            Em: K; v6 h) X9 M: T  l# l5 u; h! Y; ]
ให้ฉันได้เดินควงแขน 4 E/ a, P, F" V2 p! k" t2 i9 l& ^
                       D/ E& `- l  m& \; ^* {4 |; Q
แทนตำแหน่งคนรู้ใจ 4 G! @- Z% E4 W
                    G                                      F#m  /G/F#m- ?2 Y1 `3 O3 ?; d2 C
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป . G, V7 ]" |6 ~, w6 ~1 j6 j
                    Em1 C# d* _3 O$ z  W) p( b
ก็เธอน่ารักจะตาย + |% ^% \' p4 M2 H# `( W
                       A) J8 [0 B9 J8 w1 F8 L5 m/ ]
ปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว
2 s1 f# G. m4 y7 ?+ i           D
$ ~# l* S2 z2 a' d7 ?8 Zอยากให้ยอมฉันซะโดยดี
" N% i- s& K1 M0 ?% |0 v              Bm, S1 n; y2 u! \, [# Z4 K. ~1 V
บอกสักทีว่าคิดยังไง
( {' U2 |4 H- x4 J+ s         G                                    A
/ k1 P" n7 m0 H4 G) U, s! nเธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว
8 c: y" E. b& \; ?                 D
5 o$ i3 I& i0 v1 ^" z9 hอยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท 6 C% Y3 D' L" E& F+ y! F1 H
            Bm
  |+ g7 u/ F2 ~6 D8 D2 ~ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว
* K& U9 w; j  A* y7 `           Em           A                D                Em/A                     D9 h  E$ |6 J3 p2 T3 ~
หากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด