กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์


+ B- C0 U, X5 L; M1 y1 g& {* I- g( X/ g+ q2 h# _# I+ }
D
! w; [& k8 o" Tเริ่มจากฐานะคนรู้จัก& I: ?# A# d9 O7 v
              Bm& [4 a7 s. Q3 E6 Q/ s: C
เปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท+ @+ H% B. n* d2 C" y
                G                         A
! G$ u. a5 T( p/ r2 ?) Cความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ * e: ~* U/ a+ b* k" d6 |6 _
           D$ k3 W! [& j/ Y4 x4 e& {' T0 Z
แต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง
" b; m( ~% s" ]. z  b             Bm! S. G1 m; v, q8 d; c
อยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน & @" l) M+ ~, T
            Em                     A
+ ~- A, ~! @1 p2 m5 P  ~  |  Oแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ / S; C6 T2 X" R. d- Z! T6 j1 Y4 X& {3 y

6 b5 l, s& t( S3 F/ O8 u             D
; a/ r- r+ ^# X; F5 K+ ?& Uเป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย
$ D4 q- [4 y+ f4 T( Z! v6 e  A          Bm. R  H- v+ H: l8 X
แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ
& k5 c$ y# N# c        G                                A
, ?' ]3 y( z4 A& _. p6 W& rจะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน 7 B; \- z. S8 v7 M. \5 D, k& T5 \) x
          D   0 _: D7 a5 O" ]9 P$ |
เธอก็รู้ฉันคิดยังไง
) Z' p8 n* F& e! L) J4 i- `1 x* {          Bm   
3 {5 U/ x% d- [2 D% cเปิดให้ดูหมดใจของฉัน 3 k3 l8 k( x- g
         Em      A                D/D7   $ x; J, c. }3 a, l& \
ว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ % y/ Z! J  J6 P' K: D1 P; \  z6 G
, S* O" C2 L! p2 f% y1 H' P
                   G                          F#m  V3 U1 j- o9 {* O+ w8 ?
**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน 1 l$ |. Z! W5 d; f" ?+ ^
                            Em
' X6 r1 j" i. M: A+ p7 U- ]ให้ฉันได้เดินควงแขน
1 |( ^) X1 `8 d! P                       D
3 Z4 W8 b- a" l; s5 Jแทนตำแหน่งคนรู้ใจ * [6 |) V' [8 E, }
                    G                                      F#m  /G/F#m- ^5 H) t) S  D5 v$ Q
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป
9 y; L$ f- k: z$ w                    Em
% n( a/ ]  s$ r# Y" J% F" t/ sก็เธอน่ารักจะตาย
3 Q5 e+ k/ S5 R# `+ z                       A
7 z* t4 x, N) j& x1 z) P) M4 gปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว 4 P6 I/ X' u( t4 a
           D
, p! u' P& B; x9 j$ qอยากให้ยอมฉันซะโดยดี / n; R2 z  k7 s. J6 l% N
              Bm
" y) \+ `+ }4 C$ Q, pบอกสักทีว่าคิดยังไง ) V- K9 T# x9 X
         G                                    A
1 T7 C6 }9 h, a% e1 H2 ]$ E4 Fเธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว
: [# Y, Y0 _' t' z2 Z: }% M0 N' |                 D
5 ~- D: D0 T: m  E6 w% N, `7 nอยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
' m( o# {' D6 u' b            Bm
1 w- x# }% J0 z3 ]' pได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว ' M- B' O  U; l: N7 s5 [5 E2 o2 ]
           Em           A                D                Em/A                     D- H$ w& `/ h* |5 h
หากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด