กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

5 t! P& C9 M/ m
) L& \0 Q. C1 K5 e' D
D
) v" q7 \- ~. G6 wเริ่มจากฐานะคนรู้จัก
, Z/ y* x' i& T- t2 D! \              Bm
" Z8 i( p- \9 H6 n. i- O8 Pเปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท
" A" n6 [1 x, G' O1 _8 k4 P% F$ r                G                         A/ R4 H' U, W/ W( Q
ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ
8 P$ m* u5 Q2 K( P           D; I2 B9 ^; I! Q7 k# b9 X. Q
แต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง" @5 j7 v# n1 n/ J1 H) ]9 A+ m
             Bm( P2 d6 t& P0 J6 K$ h9 A6 D9 z
อยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน
9 d& q/ ]0 ]5 K. K! e* P            Em                     A
- _; b2 q6 S7 a# ^% l! mแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ
6 v% u' D, F" k3 i" O6 e& F& N5 R- a: ^+ W/ q) k& ^
             D2 \9 P3 u8 k! t7 M7 F( |6 G% p
เป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย + |$ X3 T" s2 i: D
          Bm& b5 p, d+ [: ~  Q4 p4 n; j
แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ
% h& k, r/ r" G. _        G                                A
5 k0 ?1 a' I$ N) _1 Jจะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน
0 C  O3 ~  F+ T. _          D   
  m1 [. B3 h! {+ B% Z) Rเธอก็รู้ฉันคิดยังไง   `% l6 _! |# d2 u- [! T5 q, @
          Bm   - n* R- Q- [* `8 B$ D8 z/ {
เปิดให้ดูหมดใจของฉัน 6 P) p1 Q7 I1 ~6 H+ k* C1 A
         Em      A                D/D7   
6 L  r1 I: T( v. S5 K+ [ว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ
; n* y7 Z. Z2 a+ A2 Z0 Y6 p& b% l5 ~( c4 f: |0 G  ~
                   G                          F#m" R0 x1 d& p# i4 C) }$ c9 K7 w! W
**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน , q: P# e. i" K4 M3 Y
                            Em
" C& T. j8 a- F: M% r: ^9 vให้ฉันได้เดินควงแขน
: T) s! g- o6 m                       D
( V6 O. i" ^6 Y+ n8 J1 U  vแทนตำแหน่งคนรู้ใจ
/ ?( _% Z  D3 z3 k8 T. Q4 Y                    G                                      F#m  /G/F#m" T# q% Z$ I- N
เป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป   V8 u" q& y- e1 z0 l
                    Em; f/ q2 F7 \' K- B9 o7 F; ?/ ^
ก็เธอน่ารักจะตาย
( }0 ?/ M9 p+ t( ?                       A
% A9 ], [; B" n9 }3 S/ cปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว
, W2 u7 x5 \* ~0 q/ y           D
4 F. r; E4 w: M, W+ qอยากให้ยอมฉันซะโดยดี
; z+ a' a# Z3 W4 S1 R0 n              Bm
* p$ F" y; i( G! M9 P: @1 `/ o- Iบอกสักทีว่าคิดยังไง 6 V- [  X4 h' ~% q* x7 `
         G                                    A
* g8 Y% G5 ~! J& d1 k9 Gเธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว
: G. h( j5 c* R( E( k                 D& [+ ^( s8 |, h. c
อยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
6 h7 |( c9 l! O            Bm7 y5 C6 p! X1 Y( e6 Q
ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว 0 p: S' G/ o, L& B0 s- i
           Em           A                D                Em/A                     D% E+ o) m9 \& a
หากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด