กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

9 G% X8 W5 Q6 z8 d& C

& C" t& M# h6 YD+ D% l/ M! K. L9 M* l
เริ่มจากฐานะคนรู้จัก
" g9 W  ]0 c: @9 x& U              Bm
$ t1 Z8 }: u1 s8 \6 I, X& z# }9 uเปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท* E: E2 @  l7 `. t+ ^9 b
                G                         A. t5 [2 U. H4 P! z# U  n
ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ / C, z' v5 u, e8 _* s. H$ \+ O
           D! X4 H9 N7 L1 o9 N2 O
แต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง
$ N  |+ W3 d, J7 ]. x             Bm
: {5 _" Q9 N- S1 hอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน + z& m3 {' M; }; }* y
            Em                     A
$ d: \  D6 k* q( Yแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ
3 f3 q8 D- ?/ v
& |! k" G  f& t, a; Y4 }+ }             D! u! L7 f. X0 q4 I$ ]7 |6 k
เป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย 3 t+ X  `0 E4 @$ P! i. k, Z
          Bm3 [; o  ?% m* I* |
แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ 1 {) D3 o0 v& W" J5 k5 S& Y
        G                                A
: i. ~& x- P1 D" w  ?& \% yจะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน
" @- e6 y3 q. W1 I. s- _          D   7 ]) ]* h9 H7 {- L) q- y0 g: Z$ P1 {
เธอก็รู้ฉันคิดยังไง
9 v5 m! M( G! M8 D          Bm   
. h9 |5 Q; {5 [" t( D9 x& ~( ?เปิดให้ดูหมดใจของฉัน
; _& B, Y; D$ y7 I         Em      A                D/D7   
7 N( N8 T2 N2 n9 }- a* y/ R& A4 lว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ
) p7 L- [' O8 _, A' n2 `6 \! y* g' I/ [1 y* M$ U
                   G                          F#m
% p. [6 ]( t( m4 K**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน 9 o( `& q* z7 Q" h+ i# |# q0 ~* t
                            Em8 S9 I7 H) g2 @, m8 l6 ^2 O9 |! ]6 L) s
ให้ฉันได้เดินควงแขน
* W- l; C. g% S0 @  a) W                       D1 f3 t3 A0 J; l2 T6 j
แทนตำแหน่งคนรู้ใจ 8 b; E' d6 F1 o* m6 g
                    G                                      F#m  /G/F#m
, |* `9 g! w! V1 yเป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป
) D9 D& y; K3 u  }                    Em
" \  W8 J! G) l0 H4 X6 R0 c) E0 {ก็เธอน่ารักจะตาย
1 M' Z% D+ P% l                       A1 }9 X" q" g) o/ w$ j8 @
ปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว
4 |4 d5 z, ?6 M. N5 T- L           D, D3 L' E" t4 R4 m: t
อยากให้ยอมฉันซะโดยดี
5 L* T3 |1 {6 o6 p5 z6 x              Bm
6 }& l2 |6 T% R6 iบอกสักทีว่าคิดยังไง
# @! A7 G1 K+ i7 w4 t# U         G                                    A* u3 t* d5 h! r6 l) x( e- _
เธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว " F4 i' d$ B. x( u& F$ [, g6 Q$ B
                 D# c9 |9 [5 I+ l% f2 t/ W2 R$ C
อยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท
2 F3 A/ }" r2 a; j            Bm
8 T) `9 Y/ w' p( N! Q- ~ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว
- r- O3 d( z1 E1 @& c7 K           Em           A                D                Em/A                     D
& H0 f! E. Q8 `1 i+ m/ _* qหากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด