กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ ขอเรียกเธอว่าแฟน กล้วย แสตมป์


3 F. J( t2 Y+ R, K
+ t5 ]6 j+ q$ `/ p% f9 A4 ND
+ r. Q. P/ |: ]6 p! ~เริ่มจากฐานะคนรู้จัก
6 O4 h9 }- }6 Y! w8 n              Bm" B; i! O' }1 h3 E+ x7 a
เปลี่ยนเป็นฐานะคนสนิท" r( O5 w- }2 N
                G                         A
* c; z9 ?* T  M& \! x2 |ความใกล้ชิด ทำให้เราเป็นคนรู้ใจ 3 L% C3 w6 p+ a% q' p8 g/ }0 R* `
           D
% K$ F  J7 Q- c' s3 eแต่ไม่เคยได้เลื่อนตำแหน่ง  q5 H% F/ O9 t" E% g$ ]' q4 |9 o1 O
             Bm
& C) W1 ?5 j, @อยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหน : b, k$ h/ U1 C& l
            Em                     A
+ @' a# i; r- q4 l2 kแล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นคนสำคัญ 6 N; o) Z/ ?6 I
1 B! X/ @/ `0 u% d* ?* v
             D. ?9 D5 Z8 M4 w1 s4 \, d
เป็นเจ้าของที่ว่างข้างกาย 4 @- c$ x1 K5 G9 R" O0 A
          Bm' p4 K! r+ {6 b/ _' G1 A
แต่ไม่ได้ที่ในใจเธอ ! m# A  {1 X( h
        G                                A$ h6 @, @1 N" m4 L
จะให้เพ้อ คอยรักเธอไปถึงไหนกัน
0 p2 S7 ?  {% u$ m; y4 J! H/ I          D   9 L# N# Q/ ~* [
เธอก็รู้ฉันคิดยังไง " R7 Y2 _" e7 }& o- U; |
          Bm   
- D; j- l+ O& r! N  q$ `/ Bเปิดให้ดูหมดใจของฉัน 5 u+ ?/ ^* S0 K7 \  h( J  B  l% a! ]
         Em      A                D/D7   4 y% f9 o4 w! R9 \& f$ K- l
ว่าเธอเป็น บุคคลสำคัญของใจ
5 R' w0 X$ O9 c# P) j9 N+ q' y/ |5 D; R5 N2 S3 R$ M& h
                   G                          F#m
- a! T. h0 Y. _. u  ]**เป็นไปได้ไหม ให้ฉันเรียกเธอว่าแฟน
4 }1 P% k: L$ \" A& {$ c                            Em
( Z0 `. ^6 D+ X4 {( fให้ฉันได้เดินควงแขน ) o  j- `/ Q9 y; Y* ^* w
                       D
' Q* t0 H* A) b+ W+ Z( n2 w& K; [แทนตำแหน่งคนรู้ใจ ) R, ~3 U" Q) ~2 Z& x" w9 |
                    G                                      F#m  /G/F#m
  Z8 d4 I5 [: b* q6 I  k" v# uเป็นมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนมานานเกินไป
0 z# V1 F2 E# p/ h                    Em9 G9 s9 s1 J6 s  z
ก็เธอน่ารักจะตาย
) ]4 ~9 ^- u4 w. g                       A
1 t- ]5 R: j* }4 v+ b& q' Uปล่อยไว้ไม่ได้ซะแล้ว 8 R8 D9 J. j% B% o& f
           D( N8 l! \% E! F
อยากให้ยอมฉันซะโดยดี
+ _& z( E$ K  H! L2 a' B) O              Bm
; U9 ?  p9 F4 w: m$ l3 Y) Pบอกสักทีว่าคิดยังไง 4 Y: ~' W, `% e6 m
         G                                    A  K8 k+ b- K0 o" b4 ~
เธอรู้ไหม ความรักล้อมเธอไว้หมดแล้ว 0 q4 \2 Q; v1 o! G& c
                 D
' Q: x: m5 F+ e/ P5 T) t7 Mอยากเป็นแฟนแนบแน่นสนิท + S! p: Y: J( V9 i- [  ]% v7 w
            Bm3 e0 n  r5 K% t8 e; C/ i
ได้ใกล้ชิดแบบแฟนคงแจ๋ว 7 a9 R8 ^, O5 W( ~3 {: D
           Em           A                D                Em/A                     D$ ]/ D: B+ R7 K
หากว่าเธอรักกันเข้าแล้วก็ให้บอกมา (ถ้าไม่มีปัญหา ฉันขอเรียกเธอว่าแฟน)
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด