กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สัปรด หลิว อาจารียา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สัปรด หลิว อาจารียา


& n! x. w+ ^% |: ^1 F
: z2 g! i; }/ z" HIntro :   Dm/F/C /Dm (2times)               
; U% y# d; o) z2 |) I. B+ MDm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A          Dm, t  W& Y0 h0 R* _
มีตารอบตัว มีหัวตาลาย เหลืองอ๋อยโดนใจ เนื้อใน น่ามอง หล่ะะหน้าลอง หน้าชิม    / c" l. o4 V, _  _% E9 v
F        Gm   C   Dm1 w# B% q8 L  G* [7 F
จิ้มเล้ย จิ้มเลย สับปะรด   กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ  กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ     " E5 ^% e) t  T, m8 T( i! g) e
Gm       C         Dm/ x- K/ p: r3 T) W3 B" x. Y4 E' J% A: ?9 U
ชอบกิ๊น ชอบกิน สับปะรด         
& j1 M- Z% }7 @2 qDm
1 r) W" {4 J: C+ M8 ]มีตารอบตัว มีหัวเป็นงู เจ้าชู้เป็นไฟ  รักใครไม่จริง หล่ะทิ้งกันง่ายดาย    7 a& I. p5 x8 Z! h2 W6 j8 `: ?
F       Gm   C         Dm
, @" O# h/ [% G$ Z8 Qไม่อ้าว ผู้ชายไม่เป็นสับปะรด รวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ                                          9 A& N6 |0 ^. x8 S6 h+ n- u
Gm      C        Dm
; d8 E+ S* K* K* O: v; ^' Cรวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ  ผู้ชาย ไม่เป็นสับปะรด
7 q0 ?1 Z4 l$ s- i; o/ sF                                                                           Dm*  
3 I4 C$ U. i2 D' Y  |) lโอ้ย มันช่างวุ่นวาย  ทำไมผู้ชง ผู้ชาย ถึงกลายพันกันหมด      
1 m0 w* m/ a7 k6 R4 S7 MF                                                                   Dm      9 B9 o8 e5 {/ R3 Q+ |
โอ๊ยมันช่างปวดหัว จะรักใครก็กลัว กลัวว่าจะไม่โสด            
0 U- H5 |0 D) o; k* oGm                                         C                     Dm      
; _. {3 I0 P" yเจอะคนที่โดนและใช่ เพราะตีแผ่แบไต๋ ก็ไม่เป็นสับปะรด               
- W! x8 Z' @9 W( W5 nDm**
+ B( B5 }: H3 t3 Z6 b5 L9 Yมีตาไว้มอง แต่น้องคนเดียวน๊ะ ไม่เหลียวแลใคร หัวใจซื้อตรง หร่ะมั่นคงเรื่อยไป               
4 ?; l. K6 K7 h" l, oF      Gm    C        Dm      
$ e0 h7 Q, D! c# [; c( K* ]อยู่ไหน ผู้ชาย ที่เป็นสับปะรด รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ                                                         6 s- l. P0 o# a5 M# ^' _+ N3 L
Gm   C          Dm       0 q% ^3 K5 k# ]' }& A8 X
รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ  อยากเจอที่เป็นสับปะรด8 I7 q" W" }3 _
) P" s) L- W" M- @7 h6 W& U% H1 i
SOLO :   Dm/F/Gm/A (2times)               
) I! ^+ ~! q3 g" mDm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/Dm(ซ้ำ */**)
2 O& g* p9 X" _3 w0 N1 g9 B6 R) U. ^3 H8 ?- J" W0 [, ]: W
Outro :   Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A/A/Dm
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด