กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สัปรด หลิว อาจารียา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สัปรด หลิว อาจารียา

* n+ a6 C! r! L9 I

6 a: }$ x9 @, x% eIntro :   Dm/F/C /Dm (2times)                7 G% K3 n( ]: a$ Z  n- i
Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A          Dm; W; D+ O# @/ g" s# {* Q. g
มีตารอบตัว มีหัวตาลาย เหลืองอ๋อยโดนใจ เนื้อใน น่ามอง หล่ะะหน้าลอง หน้าชิม   
$ S6 O) e' V4 h- r$ OF        Gm   C   Dm
: Q, I4 j2 q3 ~6 nจิ้มเล้ย จิ้มเลย สับปะรด   กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ  กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ     
. s6 y2 q' E- ?  x0 I% W& q, p* LGm       C         Dm' [+ B+ @# K6 \2 `) ^% d7 k* o
ชอบกิ๊น ชอบกิน สับปะรด          " T7 \! A# M$ d* }
Dm
0 ]& v$ F' D" Rมีตารอบตัว มีหัวเป็นงู เจ้าชู้เป็นไฟ  รักใครไม่จริง หล่ะทิ้งกันง่ายดาย   
4 W% j! H2 n! h* `4 ^F       Gm   C         Dm1 z0 n. S9 `5 G7 v( N# K% q1 t
ไม่อ้าว ผู้ชายไม่เป็นสับปะรด รวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ                                          
- T, v; ~- G8 R8 n" y# R+ `Gm      C        Dm' a0 C* o; t: J3 O
รวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ  ผู้ชาย ไม่เป็นสับปะรด  c& h3 H- ^) i# d0 k
F                                                                           Dm*  3 C! Z! v' W, R7 C) A4 Y$ a1 B
โอ้ย มันช่างวุ่นวาย  ทำไมผู้ชง ผู้ชาย ถึงกลายพันกันหมด      
  N: l# m% v' `; IF                                                                   Dm      
: P; M5 `1 @) A! G: _โอ๊ยมันช่างปวดหัว จะรักใครก็กลัว กลัวว่าจะไม่โสด            2 j9 E  @+ t0 S8 G, r# h8 P
Gm                                         C                     Dm      
  a( `* E3 g3 o; _8 ?เจอะคนที่โดนและใช่ เพราะตีแผ่แบไต๋ ก็ไม่เป็นสับปะรด               
) o5 |& H- Q" {& z' _1 GDm**
/ y9 J" u: P4 O% [มีตาไว้มอง แต่น้องคนเดียวน๊ะ ไม่เหลียวแลใคร หัวใจซื้อตรง หร่ะมั่นคงเรื่อยไป               
: {& F' |) e4 u! @) wF      Gm    C        Dm       . I+ [+ U- R, g# o2 i
อยู่ไหน ผู้ชาย ที่เป็นสับปะรด รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ                                                         # W# q% a2 M' q, |
Gm   C          Dm       ) h" W- ^7 e+ D
รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ  อยากเจอที่เป็นสับปะรด# Z% i9 d! F3 }, w$ k( v
* ]' [2 l4 p& w' |
SOLO :   Dm/F/Gm/A (2times)                * G" M1 ^1 `: Q; [* u/ R: s5 m5 c
Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/Dm(ซ้ำ */**)
/ d: k* B8 ~2 u* m. N2 ]! u; [0 [2 ]) m  v# i, V! C
Outro :   Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A/A/Dm
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด