กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สัปรด หลิว อาจารียา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สัปรด หลิว อาจารียา


1 T# u- l* z6 Y, n8 X7 J& ?$ D# ?- H6 a6 y; I% Z2 f9 X4 L
Intro :   Dm/F/C /Dm (2times)               
+ t2 @$ k4 O) mDm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A          Dm' b( j) p, @& s
มีตารอบตัว มีหัวตาลาย เหลืองอ๋อยโดนใจ เนื้อใน น่ามอง หล่ะะหน้าลอง หน้าชิม   
* A7 z5 n* Z* W8 {+ Q& _0 y. FF        Gm   C   Dm2 r$ @. K3 H, P: ~* C
จิ้มเล้ย จิ้มเลย สับปะรด   กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ  กินก็จิ้มเอ้อ ไม่กินก็จิ้มเอ้อ     4 V5 s  J" E2 A, W5 n
Gm       C         Dm& M# E, [' \& U0 `9 m8 v8 O8 V
ชอบกิ๊น ชอบกิน สับปะรด         
! P. e6 c, T  h/ GDm  Y' Z# `7 g4 }
มีตารอบตัว มีหัวเป็นงู เจ้าชู้เป็นไฟ  รักใครไม่จริง หล่ะทิ้งกันง่ายดาย   
( W5 o+ j$ s  Y- yF       Gm   C         Dm
, M. W, e7 T% d0 K# }, Aไม่อ้าว ผู้ชายไม่เป็นสับปะรด รวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ                                          9 L0 l7 H* ^& C& j6 u3 d6 z( w) z
Gm      C        Dm
3 J8 P+ ~3 _! H6 }4 l  lรวยถึงรักเอ้อ ไม่รวยไม่รักเอ้อ  ผู้ชาย ไม่เป็นสับปะรด7 I, A5 ?9 Q" O! m* A8 E
F                                                                           Dm*  
. ?- V3 P2 V% zโอ้ย มันช่างวุ่นวาย  ทำไมผู้ชง ผู้ชาย ถึงกลายพันกันหมด       ; j* n& N- W. @; Q# q
F                                                                   Dm      . x0 Y/ A3 a+ }" B8 W4 Z
โอ๊ยมันช่างปวดหัว จะรักใครก็กลัว กลัวว่าจะไม่โสด            # i% }7 f& D* v, r! P
Gm                                         C                     Dm      ) B1 E& [0 b/ u
เจอะคนที่โดนและใช่ เพราะตีแผ่แบไต๋ ก็ไม่เป็นสับปะรด                - H' b* i- V3 y& o
Dm**
9 d+ E( Q3 p! B) Q+ zมีตาไว้มอง แต่น้องคนเดียวน๊ะ ไม่เหลียวแลใคร หัวใจซื้อตรง หร่ะมั่นคงเรื่อยไป               ' Z) j6 T6 f/ _
F      Gm    C        Dm      
" H( W; O+ C- r0 s7 yอยู่ไหน ผู้ชาย ที่เป็นสับปะรด รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ                                                         
& q# f. A% \; {* NGm   C          Dm       3 L  r2 t; A5 y# \7 y
รวยก็รักเอ้อ ไม่รวยก็รักเอ้อ  อยากเจอที่เป็นสับปะรด
% H9 t& P% p6 a6 R. ~0 v% Z. I( }
7 t; b2 ?  _6 F0 O7 oSOLO :   Dm/F/Gm/A (2times)                5 M0 B: C3 c+ C% N/ M8 y
Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/Dm(ซ้ำ */**)  m3 @& D0 W, `7 p( T' G# h
  v3 m  f! {7 o6 |% R& W
Outro :   Dm/Dm/Gm/C/Dm/Dm/Gm/A/A/Dm
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด