กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)


* k  O5 w' q& N6 V( ?! C+ l
- ~. k: @7 r  ^: c2 ?( G% pIntro:  E/F#m/B/C#m/E/F#m/A/B, v9 t6 Z  P9 O
            E                                   F#m                  B                                C#m                           
4 ^3 g/ o% S8 P6 M1 a7 f( x+ c- u*เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ชอบทักทอด่าว่า  ชอบว่าฉันไม่มีปัญญาทำอย่างเขาได้- W' s* c! E6 R
              E                                         F#m                                   A                         G#           , ^! S2 Q- g9 i) o% o1 s
ชอบเอาฉันไปเปรียบกับเขา ถ้าเขาดีกว่ากลับมาทำไม  ฉันไม่เคยขวางทางครัยหรอกนะเธอ...0 H8 Y7 g+ I! Q5 C; B
                   A                       E                             F#m   B          E          . G# L& b( Q% g$ `4 C% @
** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......
9 p6 z% c) n4 k; @" Q' d9 n; G          A                                 E                                    F#m                                 G#                    - L% z% w% M6 u% V/ o
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. 8 p3 R  K  y. Q0 n; w% l
                             C#m      
( u6 y: r- r/ ?* a6 G8 A: P, d7 bมอบให้หมาซะยังดีกว่า
8 |( v1 m) b7 p# H
; i1 A- F" T5 x1 E/ J+ JIntro: E/F#m/B/C#m/, q3 M1 y7 h; Z7 k
           E/F#m/A/G# ( _: d9 D0 M9 U

# j# {9 C: L6 B& Z8 A" w! B) i5 Iซ้ำ (**,*,**)
! C8 \) c1 Y8 X
, |6 k; v8 d! X" S' R" t0 BSolo: E/F#m/B/C#m/" ~4 b! i0 Y6 C- ]) q0 B" A
           E/F#m/A/G# .. G#.
/ x$ e5 p8 r6 M8 V' x) }( K0 f0 d( p
2 X: g2 v) O) i                   A                       E                             F#m   B          E         
; _# a! B, B- l) A% O** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......9 D- X. b( a+ ]6 w* s
                  A                           E                                      F#m                                  G#m                          C#m                        
1 h! F, z, ^% s$ i# Z' tอุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. มอบให้หมาซะยังดีกว่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด