กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)


, q7 t3 [. E4 C
4 d) i5 E8 l7 i# H2 R$ R5 R6 `Intro:  E/F#m/B/C#m/E/F#m/A/B( ?+ j# D( k; C$ N; \
            E                                   F#m                  B                                C#m                           
' m: O! `+ T! Y6 y*เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ชอบทักทอด่าว่า  ชอบว่าฉันไม่มีปัญญาทำอย่างเขาได้; n& I; A$ Y7 G
              E                                         F#m                                   A                         G#           6 @# t3 M7 B. _+ B7 s
ชอบเอาฉันไปเปรียบกับเขา ถ้าเขาดีกว่ากลับมาทำไม  ฉันไม่เคยขวางทางครัยหรอกนะเธอ...
  Z, P4 v2 m# _3 L+ `/ v9 _( W3 F                   A                       E                             F#m   B          E         
  |- |1 O, a- G4 n  k& t/ Q( O. I** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......
. w8 K+ \6 o8 [' f+ p; P          A                                 E                                    F#m                                 G#                    . s4 y1 k0 q5 x0 ^
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้..
" ]3 ~8 T- J( x9 t                             C#m      
' C7 M  F% P! P/ b( uมอบให้หมาซะยังดีกว่า/ k# q6 P2 q7 i
0 S* J  o' P5 w+ A9 [# B9 u3 L" {1 N
Intro: E/F#m/B/C#m/& A1 |7 C3 z5 g$ f/ y$ ~
           E/F#m/A/G# 2 K1 E1 ]0 E5 j. {- i+ |, ?8 G

6 @( D3 O- h1 ?: F, ?) e+ Pซ้ำ (**,*,**); R; ]" S" S& G
* P1 ^* }9 l- O" e' b# h
Solo: E/F#m/B/C#m/! o6 P2 T9 n  G  I, v
           E/F#m/A/G# .. G#., F( a9 b2 t& @4 i2 U3 ]
, m& X+ V, C4 K$ |9 f! b3 }
                   A                       E                             F#m   B          E          7 [% @7 J, I( |" v4 D5 }- H6 H+ c
** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......8 f2 ]3 k; s* d* I: m1 r+ r9 `, f
                  A                           E                                      F#m                                  G#m                          C#m                        2 B0 g( }# |5 K( i
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. มอบให้หมาซะยังดีกว่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด