กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ -เพลง ตัวอะไร กางเกง (kangkeng)


# c; A7 c) }+ o: I7 y6 s
0 Q/ a! G0 O8 F$ }Intro:  E/F#m/B/C#m/E/F#m/A/B7 ~% ~  _) G4 b  p- I. c% I1 f
            E                                   F#m                  B                                C#m                           
1 A3 C& C' O7 P7 h/ P4 x3 k: Q; K*เธอเห็นฉันเป็นตัวอะไร ที่ชอบทักทอด่าว่า  ชอบว่าฉันไม่มีปัญญาทำอย่างเขาได้
6 T! Z. ?; h- m+ L8 i9 b8 b/ b              E                                         F#m                                   A                         G#           - L% z6 t) e2 V. V
ชอบเอาฉันไปเปรียบกับเขา ถ้าเขาดีกว่ากลับมาทำไม  ฉันไม่เคยขวางทางครัยหรอกนะเธอ...0 s8 I4 k) G: x7 q) m7 L
                   A                       E                             F#m   B          E         
- k! X( E; G0 e: u: D* j  M' |# t** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......
' P$ f8 `# N/ G( y: s! b0 J          A                                 E                                    F#m                                 G#                    . B, u+ K9 g0 m5 B$ _8 u
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้..
& c! s. j4 Q. Y8 a. }+ m9 T9 [                             C#m       + l/ l& I! f* k5 T
มอบให้หมาซะยังดีกว่า
3 h* R' H; S+ j
4 B2 U8 ^- R0 [( j$ Z8 GIntro: E/F#m/B/C#m/8 {" p! F" {9 C' b# q# x* q
           E/F#m/A/G#
5 a& g6 i, F* `. s2 n  N  a$ K
! M, \9 B0 j7 [8 t! _ซ้ำ (**,*,**)
( ?7 C7 W0 L# d4 ~3 R  T3 E3 \- d& g7 v' M' n+ j) G' B
Solo: E/F#m/B/C#m/6 u. G1 d; A6 n: T: r8 {2 E
           E/F#m/A/G# .. G#.7 N2 Z/ g8 i% _: K
8 l# }- \+ ?. g
                   A                       E                             F#m   B          E          ( b& c$ [# S* x* U' j& ~
** แต่เธอยังจำได้มั้ยว่าเขาไม่เอาเธอแล้ว เธอจึงกลับมาหาฉันในวันนี้......! p+ B9 u, r7 q/ x- P, Q0 U7 v8 Y& z
                  A                           E                                      F#m                                  G#m                          C#m                        ; V6 k  b# G* ]- b& A/ ~' ~1 @
อุตส่าล้างจานให้เขา แต่ไม่เคยเห็นความดี ความรัก ความพูกพันที่ฉันมี  ถ้า เป็น อย่างนี้.. มอบให้หมาซะยังดีกว่า
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด