กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

3 Y0 q  U. w1 a# m3 d

' `( \$ I8 p; AIntro G C G / G D / G C G / D G& F6 Q, ]- E6 J6 ?

) R. B$ I. c! I3 H7 H          G          C              G                    D$ t; M) ^! P. M" {8 @9 N1 T
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
' ?7 K$ P- H% {% Q  G                   C        G  D                  G  
* T% v% C! k: ~  M+ I% p# U  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ) w( l- l# I$ C
  G              C  G   G                                  D
4 s) E2 x. O" f  f5 v4 W  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
1 H& H; m( @0 K/ O0 Y  G                  C   G     D                           G
+ v1 L7 }, T9 W! ^+ l* e$ ^  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน: O  m7 x$ f; M' \
                   C                         G       C            G) d: D; m/ E! i- v) [% \; H, [
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
* l2 b/ z. R6 O9 ?% R       C                Em          D& @1 W1 @4 l- Q
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
2 S5 c! r8 Y0 \5 C% `  Em               D  Em   D        G0 Y' i% {2 u8 I  I" u$ ?/ D
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ' N7 t$ [5 P' z8 r* o+ @
6 F# k- ^8 c1 h& P7 M# L
Solo:  G C G / G D / G C G / D G" b$ Q8 z4 O  D' C% u

* A# l& d8 @; ^* Z) O/ x% O' }                G      C       G         G                   D2 _# t# J5 Y/ s  t
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ% K5 p8 n4 H" y! d" @" X) }3 g
  G                       C               G  D                          G
, I' d7 w+ _2 w- J5 {0 {4 v  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
# [! n8 T! z, t" W9 z/ I( W7 i  G                          C     G G                          D5 X- E; y! b5 V9 U1 Y
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
! A0 N; E+ {' s: a# A  G                 C    G   D                     G
* p; h9 {7 F( g) d5 q% h# O+ S  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
$ y, T1 T; ~2 ^$ u9 w               C                        G             C            G8 Q. C$ f: P$ S+ |* l3 u
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร4 D  O1 e6 I3 P  v+ \2 ~
      C               Em                  D
1 x5 f% C5 [5 V  |! s  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ+ T5 v4 G9 }4 {
  Em               D  Em    D         G; v8 O5 c6 @+ U: x% j3 i# Z4 m" Q
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
4 L2 g( x. q" ^2 c+ N# w" J2 p- v! [2 S( ~  s
                             Em         G               C           G
# p# Z& {% i+ t2 D; K; m  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช& T7 B4 e$ \4 N9 [/ ]2 S* X5 b
              D            Em            Em           D          G       D          Em
6 ~5 K# F% Y; `: v) _% V  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
& p' N) e" L/ g5 r3 P                                    D                           Em, J8 v0 U0 S- b( ~& [
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
! d" r  z$ I6 W% d8 Q# F                                   D                       G
2 v4 S% j5 a( Y7 \  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ; X; d5 H) n' T
                                G
3 K8 R+ ]$ K7 C' L0 y6 `  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…% X" K% {2 H3 o0 ?; [

) t4 x( g4 I7 J4 s4 vSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด