กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

( b. g/ j( N7 {' {

$ M1 b* l6 L5 \, E! D' r/ mIntro G C G / G D / G C G / D G
  e1 f2 x# I. `" l8 ~
& [1 A4 o) u4 g$ V/ r: X          G          C              G                    D
) W9 H  @3 B/ K: C  y          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล+ a  r1 D" i7 {- t
  G                   C        G  D                  G  6 I: H2 t$ Z/ ^. I  Z' R3 T8 E7 v0 z& Z
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ: W( ~8 ~8 L+ e0 S9 f
  G              C  G   G                                  D
# q2 n2 o. M: X& Z, H& \6 y" j  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
3 t% [5 ?8 g5 F% p5 p+ u  G                  C   G     D                           G
1 b/ X% R3 P/ [) P8 v+ h  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
( f- B! t" Q4 `9 O% i3 Y% m. Y                   C                         G       C            G! m/ N" G3 W2 j3 Y- a) I6 r: V
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
7 N7 ^8 L% C' Y4 O, j$ h. k% t       C                Em          D: x- y' ?" D! K9 ?: {
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
+ d4 ]2 K, [; W( n" c: [7 a  Em               D  Em   D        G: i# {: Q; [/ Q( E
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
- l" U/ g& k7 l
; t# w' X* {& G" Z/ m! }! cSolo:  G C G / G D / G C G / D G
% J( z) T- z. Z3 q% Q4 s9 j2 k# b% b* o5 e
                G      C       G         G                   D
( n3 E1 i/ E, E          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ+ g+ w5 a$ L. W0 @9 P( U
  G                       C               G  D                          G
: C+ r$ F0 @! i) o8 `- a  u9 [  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา/ G  W, z2 V1 R; a7 u) L
  G                          C     G G                          D
2 U4 Y+ z+ l1 _, D. c5 W  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
+ O9 k" B- J0 V4 u1 }  G                 C    G   D                     G5 \; Q/ i6 O% k2 U& q/ n0 k6 Z# ~
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
8 F3 f! t7 }6 n& V( o               C                        G             C            G
" r1 C) W+ N+ }# [4 L: e          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
: ~4 e$ H1 u4 W5 r. k4 p      C               Em                  D
7 F' z6 Q* G% L3 S& [# d  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ+ U1 _" n% B7 `- }1 c5 p
  Em               D  Em    D         G
# q8 s+ _; x9 s' I5 d3 {; @  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ0 ?( d) T" G  K
1 J! y  E8 ]! X+ \* b& ]& b: I
                             Em         G               C           G' d0 o3 M7 ?# W  ]
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
, i- }) a( C! Z, r+ [+ H              D            Em            Em           D          G       D          Em
* r) q$ J% G( @3 v  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร% ]8 N& Z' E  s5 A3 \) D, m
                                    D                           Em
: W, [% V4 |: o& _  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน( m. [6 }* [8 q/ P6 b% w* F
                                   D                       G0 A+ J4 ]- E& m7 o
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 3 |8 K1 B0 y+ ]; C- K$ X* }( H
                                G8 k4 y& N; b5 I; f+ m/ t+ p6 f- W4 W
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
8 Q+ P) b! j0 T$ R
4 [/ g! o* I' P2 RSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด