กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


* F% X6 b; Y9 B
, f9 y+ X7 g( dIntro G C G / G D / G C G / D G4 o! h8 E9 O* [* ^' q( S
  C8 \9 c* k  t4 b9 T- r; Y
          G          C              G                    D
# p# p+ M- U0 Q" O# ?          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล. ~* k- l- _, O/ ?4 d
  G                   C        G  D                  G  2 c6 ]' I3 d7 E6 n( b
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ; r5 W7 t" i- C' V
  G              C  G   G                                  D; K2 x; n0 ]: a
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ7 `9 J/ `( P, t  `* ]+ ^/ V' @" w& t
  G                  C   G     D                           G
, M, H: R6 C7 V9 A  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน* r0 ]7 o2 D1 s* U" x
                   C                         G       C            G6 s8 m3 Z& _9 P6 }$ {
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน5 k. U( |9 @0 a
       C                Em          D
/ U8 T& W, e) N& t$ N  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
# T# Z: c7 X8 D  G( ]% U# l" X* }* O2 n  Em               D  Em   D        G9 A6 V* L1 U9 V
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
/ h& c# T" K7 @( {
9 d1 j/ j! e+ j7 xSolo:  G C G / G D / G C G / D G' }3 U  z% ]! s* {4 X) k5 \1 H

+ B3 j( Z. V. q$ S                G      C       G         G                   D
: Z6 N; H/ w6 n0 r6 ^1 u: K          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ+ G; \8 ?6 e( k. B0 J
  G                       C               G  D                          G% f% K2 ^: e% }# ~: ?8 t$ w9 `
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
4 N# q  c  }+ M' f5 d/ ?% p0 z+ Z  G                          C     G G                          D1 X: a: }: T1 y: F2 i+ u( @3 C
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
) ?- k$ {  \6 q2 G1 c- b5 d! S  G                 C    G   D                     G' N2 n& M: v% s, B8 Y# o. |
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน1 R( `, w  R' W" X. e" c
               C                        G             C            G
3 o+ V! B5 @  v; D2 f          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร# A2 m1 }$ c# y5 f1 X
      C               Em                  D
/ {- t7 N. Q7 y2 ?  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% S! ^% p6 V) o' ~0 \& Z. W# s+ _  Em               D  Em    D         G# x" l+ j- @/ j* u3 ?) _! B" n, [7 z
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
0 f; k- B& c$ C& b+ N
$ ?' E6 W( g% u                             Em         G               C           G( [' Y% A2 @& b" F
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
  t( c% O; }# M' Z' F$ F              D            Em            Em           D          G       D          Em
. r! T* `3 L' n/ k4 u  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
+ H  r: d9 R$ j( k5 S( O) r1 e                                    D                           Em) k9 t7 @2 E4 Z9 W- P3 u7 u3 Z
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
# l7 K2 n. F0 `' ]# x& [                                   D                       G
4 |; V. C% B: [3 `; [0 D  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 5 u% p# I) M# e  \
                                G* p8 ]: c; p# Q& M5 W4 p
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…: u- @8 c) b1 v% \" J4 U2 C( z6 ^
" T& g6 g* v8 S/ y9 @+ m- s
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด