กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


  v) u8 s; K, }* E& A  S6 Z/ d' c+ z6 c% W. ^1 e5 n2 p
Intro G C G / G D / G C G / D G9 g4 {2 j! F' X+ m
  j' _0 d7 i# t
          G          C              G                    D
" Z4 j8 ?( [9 _* B( a          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
7 j* ?1 \+ h0 t4 p5 w  G                   C        G  D                  G  " h, h; P: \( T9 D* o5 k$ N
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
" B: t7 U2 ^! |  h  G              C  G   G                                  D' i: D3 v4 S! I) x6 r; H2 W
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
% n" n! J/ B2 _) o' s! J' }+ J  G                  C   G     D                           G4 y6 F7 o, p, g$ O; @1 {% r) U
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน8 M% j* d% M2 o8 w( g
                   C                         G       C            G* |3 R& q2 m( G+ n; X" ~8 K2 g
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน% |/ D$ \; u5 h# _, M% e! h
       C                Em          D3 [% x- Q; _% h% T$ S( Y
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ; G& ?( J4 i/ b! r# b! L
  Em               D  Em   D        G& L% ]% r0 R' m: m  ~
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ/ `9 }& C+ i. n1 ~9 X
( T. m/ |- {) ~2 a5 A- l7 G# W
Solo:  G C G / G D / G C G / D G, R6 H: n3 [& G/ S) z7 D+ N4 C
: R% s3 y- k0 r9 e* H9 v
                G      C       G         G                   D8 ~' @0 I! _. K1 Y! l4 |* N
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ9 z& D/ F0 x2 d; |
  G                       C               G  D                          G  {" n0 W* b. H3 a5 L
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา- b3 r4 B2 v& w* w, l! B" E
  G                          C     G G                          D
2 v: e1 Z+ b1 y# K0 S  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว% Z4 x2 }5 x5 @' ^
  G                 C    G   D                     G
$ C4 S7 o9 p. g$ @  H  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
7 R( r2 X" _1 x               C                        G             C            G
: l# t1 {  `9 z( ~7 a  D          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร, Q  R* Z9 q" W' F( }  E# v
      C               Em                  D
7 S: r! b* i6 ~( Z- J6 H( Z  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ7 s" G& f8 B$ W, \
  Em               D  Em    D         G
$ m8 _+ z& `2 R" K  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ1 Y* L( T3 {) D2 |- x
- L0 {' S+ \1 ]8 {1 z
                             Em         G               C           G
! ~+ j4 O' P5 _" F9 p- i9 |  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช# _5 t3 G4 f  S
              D            Em            Em           D          G       D          Em
+ \% g" j; k2 ?8 o, ~7 Z& H  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
+ f: I" E& n, X" ]- N) J                                    D                           Em  O$ n3 [7 q' D8 F( R
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน7 P$ c( `& H0 D9 I+ C
                                   D                       G
  [, `+ R* R% |# B  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 4 N& k6 [) o7 b- r+ ?2 _
                                G8 X. M7 u* ]! _1 N
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…' B! C, z5 e, G+ B+ R% F$ v

" b: N: F: Y$ o( `' o4 oSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด