กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


" g* c# ~- S! p& Z# g8 Y, i0 ~% p0 G0 `
Intro G C G / G D / G C G / D G
  Q# C* a' M9 K8 s2 P( _) A' \+ k7 U8 @, R' v% n0 D3 I
          G          C              G                    D' ~7 S2 X) s$ k( i' G- i. u
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล1 B- K) d, @  C& k. e6 j! w! U
  G                   C        G  D                  G  
9 L7 i( W. {3 M  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
" n/ u) J; ~3 a" n  G              C  G   G                                  D; s1 @' P0 r8 Q
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
( y0 W, a# U5 }' e8 W8 f6 u3 ~* [  G                  C   G     D                           G
/ F" ?7 X, m( ]' s7 T. c$ m5 R# `  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
0 k  s/ `, y1 H8 H) U+ ~2 X  M                   C                         G       C            G7 N/ {+ q6 _, h" M
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
9 x: v# x  v9 n) K/ o       C                Em          D
/ C5 o- x2 A' I9 j$ x  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
$ l3 q+ c+ b4 L1 i" q. U1 K  Em               D  Em   D        G1 [! Q6 x- N8 U% |4 O8 Y
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ7 j' e* r" m* l7 D& ^) \
" W. `" _% l6 [! ^
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
) V& ~% `( u0 c! v5 l4 D! O' i, w$ B
7 p1 B9 h$ J8 I# ^) [3 n# p6 W& v6 l                G      C       G         G                   D# V9 a. R4 @1 f. `) M: g  J0 R9 J4 `$ \
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ' g$ n+ D  N0 L6 o7 t
  G                       C               G  D                          G
7 B+ b7 J' m$ c9 k6 Y( h# N* ~  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา8 y7 H" `& s. l4 \$ W
  G                          C     G G                          D
% ~- l( E7 D! {  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว3 `& C3 F+ z4 {2 x3 b1 E+ B  `/ {
  G                 C    G   D                     G
+ k3 g+ [- O' ^. l) c0 z  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน+ i# B1 f" \3 U
               C                        G             C            G
  ]1 I% b5 e7 C) N# o          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร+ V1 `$ D# g0 @1 X0 o
      C               Em                  D7 P/ [5 }: q  r: }# M' R
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
4 u' c7 T; o/ [7 F* i, a; O  Em               D  Em    D         G& N7 D2 a% x" m$ ?( I! N8 l: f
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ" Z9 ~8 u# Y5 O% f

" Z/ j+ w$ F  j                             Em         G               C           G
' C. f; k7 ]9 A1 U( g  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
5 I. }2 j+ `% c) {; w              D            Em            Em           D          G       D          Em- @9 `0 n! m$ X4 e
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร) S+ E  O( s: w( H
                                    D                           Em6 {9 K, X$ y5 K, t4 M- d' y. c
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
5 Y* k5 e* A  u                                   D                       G
$ N$ L* @6 u% Q) H0 O- h1 t  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
! d3 g! g; I; C2 ~! X) h2 S                                G% y! Q1 N; ~6 ~+ p+ B; Y! l8 U. ]1 _
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
# f/ b) F1 T$ j/ n5 u1 l
# f. W3 ]! t( pSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด