กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

) u% Y0 }- m% N

" T$ L$ }9 K+ `0 q# P' M1 vIntro G C G / G D / G C G / D G
/ N. Z4 E9 k; ^! z- v% ]( ^; n. d3 j$ F) @6 V1 I3 k8 @. l- }) c3 l
          G          C              G                    D
1 s$ M/ x( U' D' l9 O          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
7 g6 Q' k3 T6 b' D& X, s$ X  G                   C        G  D                  G  
" k' ~) Q' d) D+ D6 V* |  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
: P8 C- a9 |  H) \4 I2 S  G              C  G   G                                  D1 L: {/ ~: ]% ?
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ7 c9 |/ ~% G* o- U2 ~
  G                  C   G     D                           G0 K& s: T+ u- j# T" K9 T. L
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน8 w( p' _) W  {- P+ J
                   C                         G       C            G, [9 L8 }9 h" `6 s- }: @( G" [0 z( T! w
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน) o+ K* N+ o# O; [
       C                Em          D9 N9 _* x  v/ e+ y4 ]' [8 M
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
4 K& ^0 V- R3 M# Q  Em               D  Em   D        G7 s: L; a* Z' V' I6 n5 _
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ# i- n- p" l- }

* p5 m6 _2 @  |* CSolo:  G C G / G D / G C G / D G
3 }# B8 ~2 l9 ~- l! D( d+ @3 W
; W7 R0 }7 `, Z                G      C       G         G                   D/ d6 r2 `- J) U: l
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ6 ]# H7 m, q- A; B7 g. E
  G                       C               G  D                          G
0 Y# J/ d: C" a" ~  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา0 p) p% S+ Z" W3 @. G6 u3 Z$ U$ d
  G                          C     G G                          D. z! e% c, o- E" P( S1 v' E
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว3 O/ ]# |' G) v' {6 a9 R2 q6 q, j3 u0 `
  G                 C    G   D                     G
* C4 Y& m* ?0 u9 O4 {6 `" L6 s& M  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน: p4 ~$ t0 d" ]7 x  g0 J
               C                        G             C            G
" @( h. e5 ^$ P, k* f3 V8 @          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
" d4 e5 X' ], i      C               Em                  D; ^# W& t+ w- T3 N+ l
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ0 q# Z8 T1 F. T& I* t. \$ o
  Em               D  Em    D         G
0 W9 G' ~6 J- h4 J: b6 U/ d  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
) f* S; g& }% F5 C7 Q- j
5 Z5 m+ f, z- g* ?' W4 k                             Em         G               C           G
6 q% l/ o  A8 j, T  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช+ S4 q; k+ w1 W! o" M6 |( @+ j- Q
              D            Em            Em           D          G       D          Em
6 N- d' `3 ?- j  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
- a' E$ P! T$ q8 F" A                                    D                           Em2 |! g4 ~5 d+ g: A. N1 y6 I% T
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน  @7 Z# ?) u' f
                                   D                       G( `) X9 i' H; V8 s# C% i2 ?
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน " p: k# ]8 T- g% O6 c0 M7 t- L$ P4 w
                                G  o0 l- E' t' P' F
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…9 V8 _3 O. P# d

, Z* z2 O9 Z. _( h9 vSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด