กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


5 ~4 q: T% m+ X
$ _" y7 p( Z9 M2 @1 s( Z5 \Intro G C G / G D / G C G / D G$ }$ f1 d% {  E7 A
' G7 y' E9 P9 i/ R6 Y9 \# W
          G          C              G                    D
  a8 D% ]& _8 c3 f          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล$ a( _8 S: [* h, z
  G                   C        G  D                  G  . }' h7 t& L, K' t' h+ a3 `
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ6 a3 H; p9 e& @! B  P; z
  G              C  G   G                                  D6 [1 C8 a( |# i6 }8 c) j2 t
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
% `1 O$ ^  j- A4 f& u  G                  C   G     D                           G
/ J. b2 _! |, ^/ \& f# y( C' r* g  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน4 i4 I3 f" X0 e; ~" T
                   C                         G       C            G: J& y" d; _6 v2 m+ q( _7 g* l
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
0 f0 K0 }; H6 H2 ~2 A3 u       C                Em          D! {) _  K* R- \& |) j5 [
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% h& e5 j( h5 @: U8 o; i( [- l  F  Em               D  Em   D        G
! S  e6 F3 b7 K  s6 c  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
6 i$ r3 ]" s, u8 _: Y; f9 H2 q/ y4 \" M
Solo:  G C G / G D / G C G / D G, H/ |1 g& h8 G1 l; c
6 h* [$ }' U$ H
                G      C       G         G                   D
9 z5 i1 ~2 J# S+ n          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ4 b; W1 ?) n, q0 i% P% I
  G                       C               G  D                          G4 ~5 h8 x, d* p% a) u0 ~; H  a/ h) s3 K
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา$ N1 {+ A7 v9 g
  G                          C     G G                          D$ |2 g8 ?1 y5 W& ^" j
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว1 X! j3 {; ]3 _" y
  G                 C    G   D                     G% P4 H! _  b. y8 o# e
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
0 Q- l% F# z% l8 ~0 W               C                        G             C            G. a- `, i: S5 ^3 c
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร3 m, @# o4 ?6 U5 v+ _
      C               Em                  D4 D3 Q% f% I$ [* \/ s
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ& t6 p" [( I# b+ B: p3 ]
  Em               D  Em    D         G, A1 R% d  k. D7 y% `
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ3 r& c0 ^) r4 T# ~. w
+ r! D6 M) g6 [7 P
                             Em         G               C           G$ P, P: f* @2 i* j& q  R1 J
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช) M8 j% Z+ x5 P+ E( m& c$ L" Z9 V
              D            Em            Em           D          G       D          Em
0 A9 J2 K% }  `# ?3 ]  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร1 `" U) Y6 ?3 X! F' u
                                    D                           Em2 `6 g9 P7 Z- y* d
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
6 Y2 n# g: {# `& ]' J: S                                   D                       G
8 C& P$ ]# |8 A3 w  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
% e/ d* L+ F2 f                                G
/ L& o1 ?" N1 m) l/ j  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…: I& ]* }5 f8 x$ v# ~6 h# `  f

! R9 o7 Q: a& i" y# qSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด