กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


, m: [  y; c; T( Y9 X# G! d+ U/ B: c
& ^) K+ |5 v, _/ l8 {7 a2 YIntro G C G / G D / G C G / D G
6 v  M: A& A* z1 U6 R& Z4 F1 u) _3 n+ q* k" b# G$ u/ \* c" P6 V
          G          C              G                    D
1 K; d- o; n8 l+ U7 |          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
0 v; G& G  m( F% g, E/ ~, p  G                   C        G  D                  G  : f: l8 I9 W: z+ b/ w0 [
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
' v* v9 N/ V) L' S3 W/ `5 T  G              C  G   G                                  D
3 [* B6 I! k( k7 o) x9 ]: u  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ7 k* P7 M1 X; A/ V: j6 P, l( N, v- s
  G                  C   G     D                           G0 C( {- z1 N; P2 p( Q* |2 I
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน7 q! z) D9 q0 ^7 ~4 J% Q) W9 c" e
                   C                         G       C            G' S" P4 W+ ?+ K5 {4 u
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน  g# @4 l1 n( Z0 M7 L) s) x. f
       C                Em          D
; r1 |" [# P  `" T' d" P  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
2 F6 h% x& K  f  Em               D  Em   D        G. C9 Q' I+ l- C) C
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ8 P9 S  t! Z& i# E8 y
6 n3 V0 k" o% B3 g: @3 Y% S  R: |
Solo:  G C G / G D / G C G / D G$ t- u; g- G9 e  H
7 s& p- ?! |( h) ?3 n4 ~( X( G
                G      C       G         G                   D
" G5 `2 a( l/ p# o1 [$ l7 K# x          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ& p# c  Q5 q" r  U2 S. L  e
  G                       C               G  D                          G
. k2 g0 P' z  H; [. N# x# u5 \. q  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
, K! B5 @1 K) ^3 M5 M5 ^  G                          C     G G                          D
) j: N3 t6 U3 `4 P! h: z4 U  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
7 H& x! ?/ P. Q# n. s4 _# Y  G                 C    G   D                     G
. o8 N0 P8 g/ s( V6 ~" C! R& \  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
$ J% r8 E% u9 Z8 \% V8 T, t               C                        G             C            G, r7 Q; r1 g8 Z9 a, c5 N
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
& d. u5 t6 q% K7 s; T+ e' U8 b4 P      C               Em                  D
6 p4 Q; e5 z; }* q) x. G  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ) r( T' U0 G1 r& k7 e* d
  Em               D  Em    D         G  v4 d5 a  V" P/ K; i5 y
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
- u' _* c+ Q* l0 ~$ p: R5 {3 M" K0 b* a/ j# C) K2 r# U1 {
                             Em         G               C           G
, O- f* E: x  j- W$ w: @/ |  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช: O* j  [# ~7 ^0 ]
              D            Em            Em           D          G       D          Em
5 z7 v8 r4 j# O" p  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร  e2 Y: X$ G0 c3 Z' z% O2 y
                                    D                           Em
5 L$ G2 V7 w& T. u: A, t  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน! h! D3 N: V7 x6 F2 P+ Q" u
                                   D                       G
0 ^- v3 }* Q9 u3 W  N( N  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
/ G5 O9 y/ ~6 j! L5 K# R3 N2 |5 d                                G
, M" \) E+ Q! o# I  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
- M9 S) q2 R1 `& p" C6 w5 `% V! |! A; K6 x! a* _/ \; g1 z
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด