กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


2 f9 S/ h! T- }& i; `# Y6 `: H1 ]# k+ Y9 U! X# p4 _
Intro G C G / G D / G C G / D G3 z" M# z! {4 V

1 p- J; b; G/ P4 c7 n2 P          G          C              G                    D
4 U. n; ?3 x# i/ g) x5 `          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
9 t1 }/ E( n% |  i; Y- Q  G                   C        G  D                  G  
+ }  i& L/ g) n. x8 z! ?( e1 g  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ' [9 c# r3 p3 c/ _8 b7 P
  G              C  G   G                                  D* H+ O; j( z. I! L( q2 P* ^5 A- @
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ4 g. s  j! ]: E  T, C4 ~
  G                  C   G     D                           G0 m' D8 ~9 L; v% F3 a2 P
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
8 H/ `/ m  Q# m: m$ O                   C                         G       C            G
: n' r% L/ H' d& V" i          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน' h4 }- Q( I3 p+ X; X
       C                Em          D  w& M, I3 i! Z( S
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ' L! g* ]5 e2 t! u! v* z$ K
  Em               D  Em   D        G7 Q" p1 O8 ~/ ~: o3 Z
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ* F. n8 x6 K8 v% f" G
- W1 G* i; O1 O+ b& t( R
Solo:  G C G / G D / G C G / D G! L. x+ T! k+ T2 U

- e) Z# b1 V; i. q& `1 \" v                G      C       G         G                   D
  M4 T; z9 ~& [5 J4 i' I          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ# X/ V4 e1 `9 s
  G                       C               G  D                          G
" o8 w2 Z& r. `+ m8 F- q8 ~  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา+ P3 ]0 b: z& }. _
  G                          C     G G                          D
8 z' r. @" g6 Y" S  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว. J: o$ k2 }/ [  n$ O# x
  G                 C    G   D                     G
- j& y( P/ H9 r0 ]7 C  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
/ i& N* o; \1 ~: A/ Z               C                        G             C            G; W. M0 i& v" K. f' F
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร  ^1 C3 m1 e9 H3 X8 P' R- x$ D
      C               Em                  D
# R; R' R; X: ?/ E8 {! R. ~+ `  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
2 y! a1 N3 n0 |8 [  Em               D  Em    D         G
( z# d9 j" o! P" @% d( w5 m8 r& U  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
* x9 b: K* B4 O5 s/ g4 D$ O
7 ^7 c. x( Y. t. ?$ \+ M6 Q                             Em         G               C           G
1 Z5 F9 K9 v6 _2 z+ e1 O% S  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
; M8 @( j0 H/ D5 v$ `7 \              D            Em            Em           D          G       D          Em
/ K* s" s% x( q( D; a  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
( `( _8 ~; A' [2 a+ J5 j, @( B! i                                    D                           Em) V7 o; S) e9 p
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน6 \( ~/ k7 M0 `) E
                                   D                       G8 N5 Q9 j7 j3 {
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 6 ?7 }: `7 j$ X
                                G# X! I6 e6 f8 [% M% y  n& `* f
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…3 v/ q2 P4 A% i
" O: J( ]& ?( h  a6 j
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด