กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


7 n+ O7 U; l& H5 z4 q2 \4 @$ P- T! c, V3 c
Intro G C G / G D / G C G / D G4 d/ \: r5 h  y% j" [
( c; k, K4 ?# C$ {9 R8 f+ Y
          G          C              G                    D
$ I6 a- \5 h/ i( ?+ N          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
& c$ k6 C" V4 a/ q; M/ S0 z  G                   C        G  D                  G  
! m. y+ H& W& w  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ1 b; P7 `1 ]1 G$ ]4 B
  G              C  G   G                                  D
* X6 o4 ]  Q* n, p* P  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ( |& G* R, e7 A' C' u+ D
  G                  C   G     D                           G3 v: S/ {# }) x3 q' u; C
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน% {4 l/ _# `1 a' [. w9 k) o7 ~
                   C                         G       C            G' b7 T9 E8 V: y3 B, z7 Q% L
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
2 D" M( k+ c  a" y: ~- o) ^2 L, d+ @       C                Em          D
6 G5 p/ H9 H: M, m6 c( v' o0 ]0 U  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
( v- ^& a. A7 D7 [8 g  Em               D  Em   D        G
- _6 G8 f% {8 |' X  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
$ |( b1 K' P. C  ~% C& G, G6 o3 U6 [: E2 {3 \( @" U* V7 j
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
9 \, I) I; y# `; i- z
. F* ^& |# C. P                G      C       G         G                   D, T5 O- @6 e5 i7 g
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
) ^& \  S9 n" h" e* I- d  G                       C               G  D                          G) ]/ c/ j5 T. i5 O
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา; j- e, v/ v  b! F( e5 L' G" L
  G                          C     G G                          D9 o/ ?8 x/ P: i1 A, e0 K; i
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
% N5 Q; c* N* I& E4 f# ?  G                 C    G   D                     G! I! G" d/ R' D. ]- i" `
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน9 c( d/ J1 g! D0 l
               C                        G             C            G" e% M4 v& E2 p7 y* o* B
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร5 I! ]8 |) Y. K- G( M
      C               Em                  D) i4 S- s) o  {* s3 J' A
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ# h$ J" P% W$ y) X
  Em               D  Em    D         G# G/ Z& p5 `4 S" \8 U
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ2 J0 Q/ _% E  u+ T7 J
# ~, _1 X6 z; T; J8 U: w! _5 Z
                             Em         G               C           G7 U1 ~/ V6 [, X8 y, J2 J" W
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
, w6 }( b/ L! ]2 E              D            Em            Em           D          G       D          Em
1 }+ y6 Z* j) V! P3 Z  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร/ d, U0 M& Q+ e) R9 e
                                    D                           Em
$ `: \* S4 K2 s8 z7 m% a  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
  e3 E5 V$ `1 D# \                                   D                       G+ W: t3 Z+ q, Z1 o/ s
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ! ~0 X, r+ J2 F" ]
                                G8 y, d" ~$ j9 G' F* Z# J7 R) \; f1 I
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
1 m6 b- J, x& y0 Q0 X; a/ W$ i6 m: i! Q6 t: A$ l9 z' @. J
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด