กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


' t7 s/ |1 I) S; `7 i1 f+ U& T* L5 l% z
Intro G C G / G D / G C G / D G
! o) {' O% ~6 `) G' Z7 r# w% D/ x' h- h6 p4 R
          G          C              G                    D. t+ r) ]# C' O6 o
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล1 i6 d) V% Q2 Y! U+ X
  G                   C        G  D                  G  3 h, y# w5 @' C+ m8 C/ ^' y, C
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
- R! r$ B. _% f5 a  G              C  G   G                                  D9 _5 A0 S( D. P8 O. d6 x$ ?, ]4 e3 @
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ8 z; x( W; m6 L9 W" h
  G                  C   G     D                           G
& x" o* e' s( W% P  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน( C7 ~" R( R' A
                   C                         G       C            G! d' e) j" s( \. B
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
' l6 [* A. Z# S4 c1 M; h6 b; t; ?       C                Em          D- y5 {+ [& h- M% F* l# m! y
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
* k  \3 s/ e3 q9 T8 r  Em               D  Em   D        G( c+ x3 c. P( M- o& g& E& M5 h% @$ M- u
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
/ \& i( A% k6 ~  ^" \
% {. x- Y: ^" {  fSolo:  G C G / G D / G C G / D G
) j% z9 _* h2 m9 d; p+ v: [0 k! W- }7 z1 c& ]6 W% T
                G      C       G         G                   D
9 K" [$ v! v, d# `( l- w  e. h. S- q" z3 [          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
$ ~; Z5 [) B* g, B8 ]; f& g  G                       C               G  D                          G7 q$ n1 J1 A+ A' t# s% @* a
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา+ w, q* w/ u# r
  G                          C     G G                          D/ l, g* d. Y, a
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว4 C% i/ q' d  P9 W, I- V
  G                 C    G   D                     G6 x& w9 Z; h7 A' U& N' |
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
1 r  C5 g$ o) Y. E2 h: X               C                        G             C            G$ ]* ^/ i: i! `6 n5 o  O
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
$ u3 S2 e* B9 w" L, U      C               Em                  D1 l+ g  X9 w$ [; K9 v! o1 p* [& I
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ+ {9 z+ B0 I3 M2 `* e* K  ]
  Em               D  Em    D         G7 A! H$ r' b8 W% a& f9 p5 W
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
% J  e+ \# @, b$ ]2 K4 u! ]! f' Z: G
                             Em         G               C           G# w8 A2 K( o1 k
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
' s& n! o5 X( |, s- G              D            Em            Em           D          G       D          Em
7 W9 U, j8 u; D8 Q' I  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร; \' c! V6 Q8 T0 c6 Y9 k
                                    D                           Em$ N6 t- ?6 }- D. N& ]) U
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน. J, f6 p3 x1 u, s* ^) o; b1 K  h
                                   D                       G( j8 F3 q' i; l  q5 J( }+ t
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน ' j# T7 w) X$ R/ ?1 @
                                G
& z1 |9 `( d) u8 J! B) P) V  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
; o) ~# T& Q# ^& ?& r( e# _0 Q+ `# f1 U- b0 [  p( L" e8 |, p
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด