กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

* y4 A4 z; j# n/ X
( ^8 P/ N+ P2 V! d+ X, e0 }$ p5 Y
Intro G C G / G D / G C G / D G& J5 w) w0 K5 _! z
3 N% Z" N" g1 K1 U
          G          C              G                    D
& t' W5 a2 N  U! A- J          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
+ M( j, }5 i& c9 |" R  G                   C        G  D                  G  / |: a& D# k# C! T) P5 w3 ^
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
  [/ ?" M& }! E  G              C  G   G                                  D+ i/ d, Z5 `4 W& l
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
+ u# ?( r+ d% }5 ^; b7 m9 ^/ i  G                  C   G     D                           G
2 y( {; A0 o  @9 N1 W+ Q8 Q  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน. H0 ?7 M8 G7 r. B
                   C                         G       C            G
' D0 ]6 d9 v/ _2 w) M          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
( f# z/ f+ ]* b' p       C                Em          D
' ~6 ~  a" A* l3 G1 w0 x% d. a  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ2 E1 ~- ^: x1 y& v8 z
  Em               D  Em   D        G& A5 b, Q- ?8 F7 o
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
2 K; f* T' N9 U
( n' A1 T. ]+ `Solo:  G C G / G D / G C G / D G/ w8 l" S& P# @. L/ \2 g6 |

- h$ |9 ~- d: @- x$ c! m  S                G      C       G         G                   D# ~9 f  ~. a+ e! X
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
( h5 ^2 G# a/ x$ `$ o  G                       C               G  D                          G0 w8 P- x+ t4 P$ d
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
5 o3 K" p; s# N$ g& K9 W' `# J) [  G                          C     G G                          D( C' w! R0 }7 `  i
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว- g" _0 k1 u* e
  G                 C    G   D                     G. C0 o, e4 ~/ ~  L! {& t. J
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
( B/ f8 R% d3 D1 r2 T# X$ u               C                        G             C            G
) z% x6 Q  ]( z4 U0 l          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร; M9 [! g  J4 d9 K9 T
      C               Em                  D
( E% F  m* I% Q# W) }6 Z  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ5 D  T' I* t+ y% R! b. I$ Y
  Em               D  Em    D         G% ]% O+ u& H( ^) L) i
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ4 ^5 Q  F7 B( |. n4 p
( R' ?7 b+ M; t$ j$ R/ a
                             Em         G               C           G
. P; P* \  |0 Z% k6 W  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช3 T. C! e' I0 a/ T6 k8 x
              D            Em            Em           D          G       D          Em
. M: e. v) S2 \6 O+ V  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
+ m! ]1 z2 S6 T) v8 S1 B8 P                                    D                           Em
% S/ u% N# `/ z8 r4 `% f9 t5 p  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
% O; Y' l( o+ r3 v; J8 w1 A                                   D                       G0 M2 a8 n; X' w1 k% O5 S
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
3 Z5 A. X; A( o/ T; N# R$ x9 |                                G
4 U& J# }' y. F' @3 C7 ]  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
+ z* W/ Y: ^$ q6 I% p/ _4 B
' v% G8 ~2 L! L" q+ T- ]+ }Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด