กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

/ h+ P( X' l' {$ F. [5 d! v, J
) \% Z# Q( \/ Y" ^
Intro G C G / G D / G C G / D G
. j" _+ ]( e! s4 n0 a8 e
+ }5 B& _' A1 u: E9 y3 o! J          G          C              G                    D/ s" d" w1 ^3 ?4 R" r0 R
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล1 n, Q( x( V+ ^) _* L
  G                   C        G  D                  G  
2 \. A( C% ]- b/ r8 ]% C  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
; v7 Q* P5 Y! d$ _* }  G              C  G   G                                  D# [" o+ p7 A) ^3 I, D0 a) E6 @
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
( [, Z+ h( f  D& C& e  G                  C   G     D                           G
8 a1 ]3 l8 m& J( g  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
7 i7 ?/ y1 c% P8 m5 I* W* {                   C                         G       C            G3 O# d5 [9 O9 p; B! F0 F# [5 A
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
; }: h1 f, F& |. J& {       C                Em          D
5 f1 Q2 M  x$ _' \0 ]  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
1 @1 `2 P0 O# r  [. t  Em               D  Em   D        G
& k+ H6 @, y; x% C; k) ?  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
* o* ?. X) S: f2 W& {5 C1 O) a/ b5 x
3 E/ R2 O: V0 c  h" kSolo:  G C G / G D / G C G / D G( y5 `; V- r6 e5 a2 C  |3 m
; }, s: D7 m1 s8 q& |
                G      C       G         G                   D( p6 O. E- |4 J% y; \
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ2 D" V% d7 t/ x
  G                       C               G  D                          G
& V6 W, ~2 u( X  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
+ E2 w1 x3 C8 \! |- e  G                          C     G G                          D) k0 G- b( D' P! j( Q
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว3 I$ p4 G, r, z
  G                 C    G   D                     G
) j9 ]/ P+ C+ a; i) b0 ^3 E  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
! J% v& `$ U$ E               C                        G             C            G" `5 d; v9 z5 h, v$ I, P
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
1 l/ z) w& N. t' g: h; P      C               Em                  D
+ m5 o6 v2 b' V  ~8 }7 f+ z  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ( d& @# w' O- ?* J8 ~
  Em               D  Em    D         G
2 U" q' P3 O7 d0 r! \# F) b  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
7 [7 b' ]! ^! b6 E! W$ [. Y3 B
4 _. ^9 u/ O. [! s                             Em         G               C           G! ?7 G  g# a! n: E3 N2 L( R
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช( d% Z; B2 q7 m4 F$ J# Y, N
              D            Em            Em           D          G       D          Em' \, ]1 q0 h( S: p  t) \" ^
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
9 z4 x' Q5 b, }) A                                    D                           Em
8 h5 G" |/ n. `: M% r3 z- x5 |" }  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
0 ]' n+ ]! M2 e: s! s% c                                   D                       G
3 h2 N  p6 {/ W' T9 j  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 1 ^1 X# p) }3 a& p
                                G
, L7 P( A1 k- P: y  f8 }  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…5 }, @- ?( w$ [3 e; @+ r9 Y) b) e8 p

4 ]1 R  e- q5 A9 D8 q3 p5 ^  hSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด