กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

! I$ j" @  y/ V8 B9 R* x

- W) e( d* l  z, G: EIntro G C G / G D / G C G / D G
0 D4 \! j" A  O$ D* r. K& c) z$ h0 U1 m7 m
          G          C              G                    D5 f) F  {+ j6 T
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
& H4 k! A# z8 X( u( m  G                   C        G  D                  G  
0 P7 X  W6 J/ c7 N  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ4 U: F1 P  Y+ Z1 `1 \+ t
  G              C  G   G                                  D. z6 `& T6 T0 _$ @0 b7 C
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
& Y3 ^4 A7 |2 m' U! j1 a; G  G                  C   G     D                           G
. C# c1 i: L  V3 |% j: f  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน' B6 S+ ~: l3 d# Y. z+ ?
                   C                         G       C            G
' n: L  ~1 k7 v* W) m; m$ V' a          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
/ y8 ~  I, }+ \! U! ^3 r       C                Em          D
* \* W) y: u- E- O  |8 Z+ l  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
* P, C% W* Q1 ~$ f  Em               D  Em   D        G  Z# I. i8 ^! w  i
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ* A7 V, o2 i, p- F/ i0 H6 H
% Z4 g( w8 G3 s% u& H  V' ?
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
! C% y; Q( T- Q# s( R, Z, i2 G; n
; k9 p  ^% G5 t5 q* W! [                G      C       G         G                   D
; G7 k4 z0 o& u& d% M8 ^0 M          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
9 a: l* ?. ^/ K& Y6 w; }  G                       C               G  D                          G% ?$ D* R; |* i5 {1 \" w
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
0 Q% q# L: ~/ ]6 F& i  G                          C     G G                          D
) L+ U% T; o# z: A, X& S7 P" S  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว3 a/ G# k% d6 Q
  G                 C    G   D                     G8 k! b" i( ]* U- w" C# k9 v) g
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
( l3 k* C: c0 D! _$ z               C                        G             C            G
, k5 s' ]' ]& c2 O- s: w          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
- F/ U4 C! j1 ?7 X      C               Em                  D/ h% I' @: [( m9 K1 k% Y
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ# y% m" X: p; W1 g) Q" v  L
  Em               D  Em    D         G
# q( m* L) k2 a' _  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ' D2 \) A5 N) S
& S" E* T& k* ]5 y/ k2 C
                             Em         G               C           G7 X% a# w. N. C1 a
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช: ~* d7 O) E# r& o! u- ~) g
              D            Em            Em           D          G       D          Em$ B$ f1 |# e. ?' S" _- \
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
. r  K8 O' {& q/ E+ Z8 @' g* |+ J                                    D                           Em) T' ?, I( Y) U0 S) Z$ u
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
% _' H+ n8 d3 Q( t: }/ y; _                                   D                       G; ^3 m: t% i; o! T0 q
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 9 Z* e: l( ^8 v* ]' y# O! g2 Y! F
                                G, A1 x, [/ g5 q( S6 |/ K
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…1 ^  o6 E3 p- S6 S( {/ X  h" Q$ Y4 @

% y8 G6 o( K0 u# k' @1 C* V- _Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด