กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


2 w% V' B" M" q
( B# g6 r% w& t" u$ t& ?( t; MIntro G C G / G D / G C G / D G( D  {1 \& G4 g5 ]& q1 l# A  H* p" r. _
1 `; {- @$ }( |# _# q
          G          C              G                    D  U/ {$ k# w' `* I: e8 i6 u' r/ }
          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
% d- u" \5 |5 w2 p. |! `% ?2 {  G                   C        G  D                  G  , S! L% ]9 D/ i$ Y
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
7 e$ i8 E; X; P7 V! [/ }  G              C  G   G                                  D( o# ?% y3 I' f7 L$ x7 R' G
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ) a: P2 m$ r! M6 F0 f; S( x
  G                  C   G     D                           G: c  U1 U. h- f: M
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
% y5 h, `5 `8 I0 [; m                   C                         G       C            G
4 l+ c; d  J* F' N7 X          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน* E+ C6 C1 e4 m5 p6 U1 y6 H
       C                Em          D
3 A3 f! |# X7 d" }% e+ u  o( \  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
+ s7 }, V9 `6 ?  k& O' |4 p  Em               D  Em   D        G
9 i+ y6 Q" N8 w8 R3 z7 Y  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ0 w/ G9 Z/ u3 r2 Y2 L& a

4 f: m2 W, @0 HSolo:  G C G / G D / G C G / D G& k, G! j! d+ g6 D. L
: K, G* L  ~* O2 q  t
                G      C       G         G                   D
+ {  A6 j. p5 X9 i( d/ n          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ( S" g/ N6 h; L! c6 o! w
  G                       C               G  D                          G
) w" f, m' Z; s7 O" r! G  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา3 A/ v3 w8 P! U% Z& @
  G                          C     G G                          D( J% k7 d: ]$ A& K3 K" I/ k% }* c
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
! r# w4 a" `$ ?# Z- [8 n6 H  G                 C    G   D                     G5 F' |# A5 m& v. w& K  h/ E
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน) l5 k8 Q% c/ p2 I, u
               C                        G             C            G
' M( }8 w1 e" T          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
8 y: T; h1 Z" C) F9 Z4 o( G# U( S5 _# P      C               Em                  D
# n* W, @: r2 F3 N4 z  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
% |% B9 E; Z) J( H  Em               D  Em    D         G
( A9 B8 ~% [- H: L; j# A3 m& H  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
" p8 F! O6 X; Y  T
* _5 D, m9 M3 g  q* Z8 d7 E7 A7 q4 w                             Em         G               C           G
4 q. v; _. y2 ~3 K% F% \9 i7 x7 i( t& b  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช, A' w& v9 c+ x) p6 D
              D            Em            Em           D          G       D          Em* ~$ S/ l, h! f; `" M' c
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
4 W5 {: k" {# @  m+ K! A                                    D                           Em
& w0 G6 L/ G; G1 j  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
5 x) i  |5 r$ g, m* j( T2 f/ `                                   D                       G
) e+ v. A% Q. Y1 e$ V0 x/ \- n- t  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
! v8 P& l6 W& N5 {1 z                                G
- ~% O$ B  i4 `! ]: q: r; E' I  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
2 |# n2 z' j& r- ]: R+ h2 ^. @5 K6 [
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด