กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

3 @7 p7 i( ^/ R$ @

) k- i" B( W* \3 @Intro G C G / G D / G C G / D G7 u) y* q4 x, S1 d5 v" s

" D7 G. X$ `  n3 t$ G5 `/ ]! a  \          G          C              G                    D
, o7 g. q, x% J          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
# M/ {8 Z" G6 y; ]3 ]9 }. Z  G                   C        G  D                  G  ' V  e& P! v7 x' p6 q9 `
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
' }9 Z. R$ F. W, w- G  G              C  G   G                                  D
" K, t# k: j5 w3 S& ]" Q  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
- I* W+ C0 T4 a' s; }! {" _  G                  C   G     D                           G
' E. k) z6 Z$ W4 ?  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
/ a2 o" o8 E0 J1 q                   C                         G       C            G7 L; N' A8 R  P
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
( ^7 M5 N. F7 Q: u       C                Em          D5 [& w" u1 J6 f7 S9 e* d
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
7 V" ^/ R8 A, M4 r/ A5 w, [  Em               D  Em   D        G
0 ^9 D2 g' X; n5 J7 w, l8 O  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
* N% `8 u( S: F9 H% d7 ]
% M# y" h6 S3 X! I/ [3 z3 _6 F% R/ RSolo:  G C G / G D / G C G / D G1 X6 N; M$ i0 ^- c) C7 D; h

1 m9 _6 e. r* [/ T                G      C       G         G                   D+ k( r! R5 D9 a; Z. C; ?" `0 A
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
/ t* q5 p% j! T+ g5 Z  G                       C               G  D                          G, ~) U/ C- v: `4 O' Z, z3 q; B" g; k
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา- u. d' f% C( }1 ~
  G                          C     G G                          D9 [8 J: m7 O( }" S% ^
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว- Z3 T! E$ c; ]. i% K7 @5 b
  G                 C    G   D                     G- e! C  R% t' s7 I5 V# H6 z' _
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน: s/ M, B: k0 u3 M! B5 n" O
               C                        G             C            G
$ K/ v/ _& U1 q! ?% _          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
7 t2 u( Z4 e! T* u* Z6 E/ a9 b      C               Em                  D  X  z( I7 p! o
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
& f& J! q  X/ D: Y  Em               D  Em    D         G" T- u$ T2 o5 G3 I: _+ I
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
+ h; Y+ Z" Y" u7 |& |% V: M8 q& U7 t8 H( X- Y7 W# S. F2 M0 }
                             Em         G               C           G. K7 V3 m# I- w( J
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช9 B" i. H8 \* J4 X) c
              D            Em            Em           D          G       D          Em; K4 U6 V: j2 L- e9 r5 t: X
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร3 W& Z" @+ _0 d$ w! \. T
                                    D                           Em
1 v3 D3 X3 v! p4 i  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน% n5 U8 ]1 \& \/ _( g, G
                                   D                       G$ d9 ~+ B) P9 X7 D! _$ y
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
+ f$ J, I& }# o                                G5 O0 }) k7 _0 i: c
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…/ C/ A- l" G6 s1 J

$ \# r9 k$ O: `" K0 h, ySolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด