กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

3 w5 ^9 I& a+ {8 R$ m& L0 k
) ^' X8 _. ~( _/ U3 @3 I$ N$ V7 m
Intro G C G / G D / G C G / D G8 O( \: \" n1 o. c: S9 _
& `; c9 o+ d) q+ n0 A! o( Z
          G          C              G                    D
$ h( c- n' w" L1 ^) V3 W          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล; w* F$ M! S1 J) s; A
  G                   C        G  D                  G  5 B# I% G9 `. H+ j  n7 z( E/ K
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
6 ^* V5 K+ @( l$ Z9 n& \& x  G              C  G   G                                  D
! h+ ^3 g' D4 p, L  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ1 E1 M% ~! i5 c3 m  L
  G                  C   G     D                           G1 }( u% T7 N8 F
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน; G( W3 D) ]2 h7 j, l$ Q
                   C                         G       C            G
, k1 x/ ^: o( a( ]( R          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน/ l0 I5 q. Y! F: d
       C                Em          D* U4 m: K* `" C/ s; m5 W4 A) u
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
2 [. I# B8 t7 }  M$ o/ _7 b5 b; _  Em               D  Em   D        G
3 u1 z& J% G8 ]  i4 {  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
: o! k9 c9 e2 i( i+ j* Z: |3 J- s6 g. u
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
1 z8 r  J" U$ p9 F7 b4 x  |3 X  z
                G      C       G         G                   D
& Y( I& I+ Z- x: w8 G          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
5 w9 H% X0 H8 @0 D! ?; m  G                       C               G  D                          G
& g* @; t* n5 y6 o  e+ l5 G  Z  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
* M: ^1 f3 u! N, m; R  G                          C     G G                          D# e- V. Q& j' I
  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว# Y) L5 _8 Y  c& f  f
  G                 C    G   D                     G
, }- T) `" E9 g1 r" l! @  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
. `& ]( S) ]6 G! m3 j  i               C                        G             C            G' ~% m& ^$ K( o. L
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
( n* y% c8 @' G. f, C# e      C               Em                  D8 Y! l0 K2 i& i5 M/ ~
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
, j" x; B0 Z3 r; p  s- N$ ]! W1 F. s' U  Em               D  Em    D         G
7 R0 m7 `0 G& [) [  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
0 i5 @' ]+ n. ^9 }1 j3 T4 _
5 c4 Q: d* r* m" E' W. o                             Em         G               C           G( F. A, U! ~  F; e$ ~- ?% h
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช( T6 |/ x" |% |
              D            Em            Em           D          G       D          Em6 S, Z* r; f# q7 o8 }( o: M
  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
, y' y. I& T( I" o$ k( h: C1 U& G6 ]7 J                                    D                           Em
9 }5 t1 `. M& A0 B3 }! `  i  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
' p. s2 \& P8 ~- I& E                                   D                       G  L0 @3 l  I. W1 t
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน , k) z0 Q) M+ h+ o( T" C+ f
                                G) ]( ^4 n& g- `5 b
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…' X4 z' A* V' g2 a1 {' y7 o& g
# k) F  y6 \1 i  `/ O" ^
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด