กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

# o* K% P2 ?  w& v' [. B7 w) O
1 A6 J  R! o3 ~& _0 d$ X
Intro G C G / G D / G C G / D G
! D: ]. E% S& z! Z. j" @
( x/ T4 m  h' Y( r1 B          G          C              G                    D
3 i3 q3 ?6 r. @+ n; P! h2 Q          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล2 A6 m( l# O8 z$ ?  l
  G                   C        G  D                  G  
7 b$ {% h( C* b! ]% T/ ?/ k3 Y  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ# J4 E* }( d$ `  q3 Q4 ^
  G              C  G   G                                  D2 O( f5 I$ T( m4 s+ u: Y- W* @9 `
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
  i4 p, @1 ]7 y8 u1 z. J  G                  C   G     D                           G: P' `1 U7 L$ p8 e3 P" Z* [/ w6 W
  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน6 _+ q, N. h" `+ y0 k! O7 r, h
                   C                         G       C            G8 k! z6 l  h3 e' J8 n: b3 _( f
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน) F! Y' B2 e" U6 q( \. G. {! T! G) _
       C                Em          D
5 c; J5 l* }. k  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
5 e5 _9 i" j, ^# k  o- |  Em               D  Em   D        G
2 m) ]5 s. y# O3 f. i2 u  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
" |8 U6 M' o$ W6 w3 e6 \" Q% t( R0 Y9 ?
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
( ~2 H' w# K8 B2 z1 }' ~) I
) [) S8 X& N# m                G      C       G         G                   D
9 P3 Z9 H/ H  Y2 t2 {4 @& k- E          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ' _8 {) Q8 w0 c6 q" v
  G                       C               G  D                          G
2 F7 f/ q5 i# |/ C5 j' d5 X) r- m# `* A  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
. r4 x% d7 a( V3 y) M5 ~  G                          C     G G                          D
! t5 F% D) O8 M  Q! M4 D5 O  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว  V' ]/ @) `1 ?) ?! ~& ]: j
  G                 C    G   D                     G
$ r5 J4 s  E5 u+ H  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน" r: ]; R* D2 `
               C                        G             C            G
' b6 o/ c$ I" P* a- q          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
5 _% B6 F" u3 J  r) C, M      C               Em                  D
. S$ s; r4 H0 o3 P5 ~  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
$ a) z, U! v( s  Em               D  Em    D         G  |9 G! A- r0 X" R2 Y6 p1 A
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ' {- q* s8 [) K
0 W8 T0 p9 V, H1 L+ B, _
                             Em         G               C           G8 F( ]3 L" T2 n" m! Q" z
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช9 Y6 D6 R3 _% m; G9 _
              D            Em            Em           D          G       D          Em
, W- P# y9 k: x. }1 i/ ]$ g$ W  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร/ ?% g1 s* @) L1 J6 Z
                                    D                           Em
, E9 w# S& g# i' U5 p: [  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน+ y- E2 e( u; M, i4 i
                                   D                       G) @9 }! r8 M' {  ~7 _& Q* W
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
: m* e# d- B/ u' j0 a                                G7 C: \! c4 [$ {% X- `* e" x
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…$ Y. `  C4 ^+ f5 t

& b0 E; Z" n6 t9 N1 ASolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด