กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

, f0 N- K0 N% c4 k3 L3 @- a2 i
7 W, b8 v( ]( g
Intro G C G / G D / G C G / D G, G5 ?( T6 q$ u7 m& L

4 G, Y  V3 N6 `( r; n9 ]          G          C              G                    D
& p8 p* q( {- P  K% I' W          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล2 V$ T8 Q4 w' f3 j
  G                   C        G  D                  G  % }; u1 p" i* }  T
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ+ |! l% i+ a: i
  G              C  G   G                                  D' q* [! y7 ?$ {- G
  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ1 o( {1 @( ^' }) ^' V
  G                  C   G     D                           G
% p% \4 p+ b/ b9 F! N- U/ W  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
. K6 J3 ]/ A- i* j5 Y                   C                         G       C            G
- n, M) N* b( y( o, Y+ q8 a& C, x" S          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
- g/ H, ], O/ p; M. h" \& W       C                Em          D
% }2 y9 V6 O. O' t9 C  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ9 q* B, v! E5 Y5 J$ S
  Em               D  Em   D        G' g& `4 m' J% E. m% F
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ1 p5 f1 i: P, ]/ u

$ z" V6 R, [) tSolo:  G C G / G D / G C G / D G
( [% H9 C  G) ^* c' N- i! F. O6 g0 G  w5 R
                G      C       G         G                   D, N9 A* f  b; ?
          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
, u0 Y5 N! y/ Q$ `! z. |' p4 Z/ `  G                       C               G  D                          G* H6 E0 j( d6 ?; j
  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา$ i- I9 Q- d/ v! M
  G                          C     G G                          D
" c/ G, t6 ]- G5 {  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
3 s( v) `! M. X& s* }' \  y7 ]% N  G                 C    G   D                     G. C' V# h7 S+ D5 T; W
  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
% B: ~# V9 r. [               C                        G             C            G/ A6 a3 F- H9 r+ E2 R. I
          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร2 w+ W. m$ f, m0 t1 E
      C               Em                  D
- b- E5 U6 f: ]! _7 f7 {9 |  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ3 q. O& s/ ^/ y1 m; J8 o+ ~
  Em               D  Em    D         G
, U# @% C! @: ~" F' N. F8 g( n  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
4 s2 O5 j- r  a2 r/ a. V( W
# Q, J, r2 s9 F! F                             Em         G               C           G6 Y+ P5 ?  f. j: P* {/ H, o
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
. U, k! W. x1 e/ Z3 O5 S! y              D            Em            Em           D          G       D          Em
  G: X) w  v. y  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร' p# ]" a% V( ^  ~8 J9 z3 G
                                    D                           Em
. j) n7 y0 V$ k) \  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน1 _) _: j! o0 F: L1 T
                                   D                       G. h+ R7 [) F( i9 P$ |
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน
9 C+ t+ F6 [9 Z: W) i* K                                G
3 e, Y# a, S+ i# ^1 j0 N, C& C  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…1 ]3 f9 r& x3 D; R
7 d; q% l6 ?/ b, _8 g/ O* u
Solo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด