กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว


, H2 z0 u9 s1 D+ U3 T" A3 w8 E& p6 [
Intro G C G / G D / G C G / D G8 ^2 B* O5 k  A5 q; R  U. m1 l

7 x$ h: D* W% d% s: J          G          C              G                    D
* o; \% B; n0 c! U) T          เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล0 b3 m0 s( x3 y
  G                   C        G  D                  G  ! n" b8 T: V" [2 |
  ด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
$ j) g( G& q" [6 n0 [& R/ M  G              C  G   G                                  D
' \1 @3 }8 m% g5 p# V( N  พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ" G3 o$ ^$ @) {& M
  G                  C   G     D                           G
2 v8 V! @- O" s1 B  ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
) c: L! p) }( n5 P5 E                   C                         G       C            G
' @- q  K& {' B          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
+ R( q/ |& I' S! w* J       C                Em          D8 }; y7 z! _! e7 a/ `
  ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ) z; W( H) I1 t+ c4 m; M
  Em               D  Em   D        G6 G5 V: N* W( ~- ~5 J, _1 p: F+ a
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
/ \9 M$ T1 Z1 C3 \/ V/ i0 c+ R  J4 B8 ?  f( O- z7 C2 j; {  e
Solo:  G C G / G D / G C G / D G& h; H% G$ h8 T8 C& R

% z' c& P% j4 E& G8 v                G      C       G         G                   D
. r$ ~# }+ V1 ]+ \' w- Y+ g. N          65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ- \! P% |  p% d, e7 {
  G                       C               G  D                          G
& V" p, s( C: V/ Q! \8 q: \& D, e& E  มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
: I- d* D$ ~* a! S5 k  G                          C     G G                          D
; d, f1 c% L$ d  ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
3 E) F) v& h6 j3 V% {9 s) X  G                 C    G   D                     G
) o" K0 R% J& z  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
& k$ l. n# ^; k4 \& Z" A               C                        G             C            G
% A, f$ m2 ]# X# `! J          พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร5 C. G- j7 r! F3 l8 ^: b
      C               Em                  D+ [- B# y% j/ I
  ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
; \4 f0 X6 U- l$ b) b& x  Em               D  Em    D         G. L9 t6 ~- @$ i: a& `
  ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ  |( ~1 \4 m5 r

3 l  I7 ]8 d: X                             Em         G               C           G, g7 `3 @$ W/ M5 j
  *         พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
# d* |0 |+ G0 o  T9 n0 X) x. [              D            Em            Em           D          G       D          Em
$ s6 ?0 q0 c% ]  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช     บรมนาถบพิตร
+ v5 K7 K3 ^4 G4 n5 w                                    D                           Em
; e4 E% L/ j7 ]% p  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน6 I. R6 K" F% W2 l0 D! y% `! f* ]+ ^
                                   D                       G9 t1 ^0 G8 L! ]4 O  A& E4 ?
  ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน 2 O7 m2 L9 G, w  B. _* ~% l7 T: N
                                G3 w, w) p9 ]3 v6 F
  (ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน)    3 tiimes…
" l& T8 M  h* ^. [5 N2 b, t: \+ s* Q! u
* V# E5 N/ `% K3 B: j# iSolo:  G C G / G D / G C G / D G
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด