กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์


: Q' b; ^( d7 p/ ?1 W8 O
/ v$ M: J: X8 Y$ T! }. SINTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E* `/ R' _6 _# F  D, X, B
E                                         C#m          & D* n( O  \$ f) }  c7 q; @
เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า
/ o/ W+ s3 P" I9 [/ b           A                                        B/ _$ _1 P$ Z# ?
ถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   
6 g! m, M- C4 `; s9 {8 ^       C#m               G#m         A                       E         3 o3 F. A2 r! g" E
ให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  
: i6 L& O3 ?8 o; _' _       C#m                A                   B
0 `0 H$ ]$ X% X$ p8 Aเห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ; m& I# [* f) t7 o' o7 H3 A" w6 }
E                                      C#m/ H3 |2 v# X! `3 x, {
อ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง
; ~2 \1 L: {) g" V9 y            A                                        B
5 t5 Q8 {7 Z: y0 C$ P0 c1 p บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป 3 _: D2 {/ Q  W7 X
          C#m               G#m        A                    E      
& |( \6 ~0 C- K) n7 ~$ @) jเคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย0 u  @1 v& r- h9 c. v6 N4 p. n9 j2 A
C#m             B   A       B         E      E
# A& I" J) p6 i ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว, N$ P1 @; }* d( F1 V$ g
                A   B                C#m         
; x1 |% ?; l3 Z! G  h% o' K7 p% g3 Y* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง
# o$ Q2 T/ X6 z7 d6 G/ h                 A                B                 E& Z' b' b8 x" c+ ^$ K4 Z) G; Y2 L
จึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว8 u- o4 o' G: x) n8 `" m
             G#m                                    C#m                      2 z$ A* }' L/ S3 T- c
บืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา
5 @1 w& u6 j& D        B                     E      B             G#m
$ z. U0 U6 O( \( G. w. Y คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
. R/ h- K" M: l" C  T; C* H E                                   C#m         & N! _, j) a& q0 x) Y2 D
เจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า9 F: ^: f- b/ j% {/ B$ L" f- v
             A                                       B
5 ]% M+ i, V7 k. T ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์7 x1 w6 ^: C) i. I2 d  m' J
            C#m                   G#m        7 L9 k% }* u' w
เมื่อเป็นความต้องการของเจ้า
; r! K9 v6 L# o7 B0 C8 c4 D& ?2 A              A                 E            C#m (**A)       B                      E
5 m' D$ b- W( c# [$ Eอ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง
5 I! e7 E) X" L; @2 MSOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด