กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียง ไอดิน อภินันท์

) y* M; a+ [  P/ u$ ?7 v

4 S# t3 \% \* y" y1 NINTRO : E  C#mB/ E  C#mB/E C#m/E/C#m/A/B/E, Q- t. K$ J9 n
E                                         C#m          3 ?# H: J* d  X7 q5 u. i
เขาคงถืกใจน้องหลาย แม่นบ่หล่า+ a- t! o* R7 e3 ]! \( ~
           A                                        B% D. v! w3 W3 y
ถึงเข้ามาบ่โดนปานใด๋ กลายเป็นคนสำคัญ   
& A0 n# I* ~: K9 {9 s8 E' S$ a( q       C#m               G#m         A                       E         ( U1 d3 e; @! `5 v  U
ให้มาเป็นคู่แข่งของอ้าย ที่หมายปองน้องมาตั้งนาน  
+ n# _+ O: y- A9 F" E$ n! {& r6 H& t       C#m                A                   B" b# J+ ?0 l$ V* |+ S9 k+ @' M
เห็นเจ้ากับเขาหยอกกัน อ้ายเมื่อยหัวใจ
$ K% N. L' {, E E                                      C#m0 j9 g. t) p5 t$ c/ K
อ้ายชวนออกไปใส กะบ่เคยว่าง
, Y! ~1 a# t- d8 B. G& O, L            A                                        B
* x# C+ R) R6 s1 u7 S7 |/ t บัดกับเขากินเข่าเบิ่งหนังมีแต่หม่องไป ! A: ~3 J( d) Y/ S3 c9 w9 X! X2 o
          C#m               G#m        A                    E       . A: x; ^. s7 J3 m0 K% @
เคยให่อ้ายไปเล่นฮอดบ้าน เดี๋ยวนี้มีแต่เขาข้างกาย
1 P7 e: E) o. u C#m             B   A       B         E      E5 q- a6 I2 |8 j9 v$ z! b
ตำแหน่งคนรู้ใจ   สงสัยอ้ายสิฟาว* @: ~2 t. H. n2 E6 L9 V
                A   B                C#m         
9 N0 i! J2 n7 I0 B' G' o* อ้ายแพ้เขา หรือใจเจ้าลำเอียง, P$ \" n  P7 _/ `
                 A                B                 E
4 b. X' b! w) P6 X4 N( W4 L8 R% nจึงเป็นได้เพียง คนเทคแคร์น้องแค่ชั่วคราว$ m% H$ h+ I+ r& R& ~. h( S
             G#m                                    C#m                      ( y% N1 f( K5 X: w. C
บืนใส่สุดขีด ยังเทียบบ่ติดคนไหม่อย่างเขา
/ y6 d2 s: R6 q( J: T( R& F- ~        B                     E      B             G#m
2 L9 Q2 N+ b2 j- p0 w คนครองแชมป์หัวใจเจ้า  คือสิแม่นเขาแท้ๆ
/ p1 ]4 ]% H% Q E                                   C#m         
( C* F4 [6 ~7 W/ o+ tเจ้าคึสิมักเขาหลายแม่นบ่หล่า/ a, `  B- T9 \& g8 R
             A                                       B! j- P  U& F  P+ A! Z
ห่างเหินอ้ายแบบบ่หัวซา ทั้งที่เคยแคร์
" J9 _9 c! o( \            C#m                   G#m        
) N) k  G4 J$ T6 Qเมื่อเป็นความต้องการของเจ้า
- D; I. V7 _5 \. U8 o' Q              A                 E            C#m (**A)       B                      E
' l- X2 j" v: @* F" Oอ้ายสิยอมรับความพ่ายแพ้  **หลีกทางให้อย่างแฟร์ๆ แม้เจ้าลำเอียง
: @$ F- ?7 m1 ^; L6 u, HSOLO : E/E/C#m/A/B/C#m G#m/C#m G#m/C#m/ C#m/A B E/E/E   (ซ้ำ *,**) /E C#m/A B/E
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด