กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

5 U4 J& ^* D, Q5 z: g4 a# Y: L3 ]

' i: s4 z' _: X3 D5 b- Yintro: E / B / C#m (2 time)( L3 i5 Q4 I% w6 ?3 U% ~7 T
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m 7 X* m- F" s1 u  x5 f7 O

! k& K) {4 z% E5 P/ w3 G5 |                E           B          C#m
% ~; K$ g- l* k# K8 E0 z6 m0 Nขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 5 G) N+ @) P$ P& p5 W
                   F#m   B              E  
- |  p7 b( z& x; ~; q  A- U& uอ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง* z& `: P- _3 b
        C#m                 F#m2 v4 ]0 d- ~4 s6 u' `
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
; A2 G1 j7 S  g+ Z. z- y                   E          B              E# Z( j$ l+ J. l1 m4 P
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
5 Z' ?* s: [/ S$ K# ~- O                E           B          C#m
* p0 s3 D  d$ c. Pเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
0 i/ j3 Y+ n  u, b' A4 o. x4 N9 i                  F#m   B              E  
( u  ^; c. p2 X! K* j4 C) {น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า0 S) ?& B! t4 i% H* J
        C#m                 F#m
$ s9 w! x% E) @" _2 F' bจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
, t' s; L: z# |! U) ~$ A                           B           G#m        E$ I: R4 t5 W, ^3 M6 x
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
3 S6 f) k" Q; s2 w/ l                 A           B          C#m1 ~/ q( r! A2 ^  A7 M
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
' A' }* x# J  p/ E/ l3 [( p5 Z                         F#       B          C#m      
, \- M$ F" T% n- Y1 y7 ]4 nต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
- V/ N2 _: y7 N* F             A          B           C#m
' a6 x' r% }/ _5 M: [. lขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ 9 u( D7 Q, g; I- ~( _5 V7 z
                   F#m                     G#m
2 {/ e( Q" U5 @  c$ i% ?ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
* ~9 L8 A7 N, h. W5 @, t. _7 E. q                E           B          C#m4 H  `2 h$ z. }( _0 y/ c
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 5 X1 v" w: x3 p" l) p7 C
                   F#m   B              E- }& B% l0 z  h6 G  R# S& s
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง1 \: x/ z' q6 y( D, m3 y
        C#m                 F#m# n$ H, F0 F" g" [$ Z9 a
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
% K* u) j" P! N- ?4 V                           E              B               E
' g, I* ?7 t+ B" W( a ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย  i# R/ i$ v( L/ B$ c% ^7 Y
7 B+ C0 j: B; U
solo: * f+ k* E- [2 C6 ?
(ซ้ำ * , **)
( g% f8 e2 _8 }3 k* k( @3 l+ W9 g4 D; ~/ P+ O" m
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด