กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

- o3 y6 K5 J" i$ c

# c5 k( x. D8 v9 O& K- }intro: E / B / C#m (2 time)" ?3 P7 x% ^, P" {. Z7 D
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m + T/ I7 ?. {) Z8 z- A. n
* f/ ]+ |$ U# f+ N/ Y9 z
                E           B          C#m
7 `* c3 u* U7 |" Fขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ ' L8 ?% G9 Z5 y: |( h4 x* y
                   F#m   B              E  
$ i9 t9 v" h7 J& A- F- h& x5 a: Jอ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง
& ]$ N) }6 ^6 R        C#m                 F#m5 Q. t, Y$ T& u) k
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง) b' p. h& [( ^1 @/ l; s
                   E          B              E
& n9 K) k0 e* y$ _& m. h+ M+ Mมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
% M) L  c$ N" l* N4 d                E           B          C#m
$ r* y* ?3 u. p! A; n7 yเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา + `6 p+ A; ]. R" V0 W7 X
                  F#m   B              E  
. l+ P+ |- A4 d) ]& qน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า9 V5 f* w2 d1 O7 ?* y
        C#m                 F#m$ g2 Q! v# Z; E* T# ?0 [
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
2 Q+ t: N& l3 k- F% i                           B           G#m        E
1 ~5 M- d. t7 m. E% A; K. S' I: e* Mก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
' x; j/ |" U" f: f, {5 l                 A           B          C#m4 k6 \4 i. q# z' I, A7 @* k
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
7 S6 v' }* I& D, L' O                         F#       B          C#m      
  z1 e2 d& O7 q2 ?) N; b+ mต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
$ T3 H0 o+ [' _0 ?             A          B           C#m
$ l- J) N+ e+ V) I7 d$ kขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ ( U* M0 c: v, ^: m9 C2 A; }
                   F#m                     G#m
* N2 o8 J6 z/ J0 z2 n( n5 Oถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง5 R! D5 l* E! C# v2 S6 A
                E           B          C#m( H' [& P# m+ @
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 0 z% ^6 l9 `$ O& e( G2 U0 s9 i
                   F#m   B              E3 l$ x/ p& c4 K0 ]! h9 [4 W/ i: J
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
7 Q% G) `0 n: d0 g# i0 b9 X        C#m                 F#m* T4 r; M) }; t+ J. i, O
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง8 m0 _' V1 ~3 o
                           E              B               E  v6 A! j( e, n8 u1 J2 l9 d
ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย8 g5 h" p2 y) _1 l, H
# k& o" c1 n& Y
solo: + L4 M, E, {" P7 J6 h+ @
(ซ้ำ * , **)
) {. Q$ Y9 J# [, J: \( {7 v, N3 ?2 h2 R
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด