กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


3 H; t4 L! p% g! @
4 g7 [# h7 Z+ F6 O: Kintro: E / B / C#m (2 time)1 i9 c# h" @$ _
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
7 v1 [6 U1 q* U7 c1 r3 C6 W8 Y( l/ s6 t5 u+ O. B
                E           B          C#m  w6 L! b! ^5 l4 `
ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
8 D3 H( M0 a0 f5 ~$ C2 ^3 p                   F#m   B              E    M& }$ d. V- C! t
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง2 c, G' R& s$ ^7 K9 S
        C#m                 F#m/ w% C/ L' R. e8 u
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
9 d8 s4 L# e- y9 S$ H" R                   E          B              E
% M$ Q4 w' e: p! F  y. r) yมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา( [% K2 A' G" \, [
                E           B          C#m/ S4 d$ z3 c6 u
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
, u5 [( `- n4 O" h; d( k0 x* s6 ~                  F#m   B              E  
. L# A- ]. @" m" P5 m: @น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
' G$ b  A* p$ x0 Y        C#m                 F#m# m! C/ `7 j6 T# S1 ?$ E
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา$ G% l6 ?& X3 g0 S) I' D8 U: _
                           B           G#m        E% z. B9 o3 ~; _8 i* x1 G& @# I
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ9 }" l2 b8 l1 A& H5 X3 e
                 A           B          C#m6 _  d- _6 [! ~( O
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
- O6 G* |4 O9 B) V                         F#       B          C#m       % B. x& H$ n) ^. s3 f5 G: [9 [4 B
ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
: V9 t# ^3 s# l; k             A          B           C#m
# P+ G* _; m( q$ i0 F8 Mขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ
  ^% c4 z  \0 X' B5 D" a+ o2 [                   F#m                     G#m
. z/ h" G/ L' eถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง5 C! i0 |: }3 _8 }! u/ l
                E           B          C#m
7 n& Y5 Z& b* x+ o! t**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ " k9 n! T+ B1 G1 h+ N
                   F#m   B              E% ^/ q# ?- J* |! `- D/ M
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
3 Q1 D9 [& O* p# R- k# _' h1 ^        C#m                 F#m) I. B3 _% o' R- c1 Q' `0 M
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง/ ^$ I8 I: ~9 N3 o2 F) b6 A4 [
                           E              B               E( V3 b1 N% D3 H& i+ Z' ~
ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
" F* Y8 x7 f+ t! i2 ]
0 g7 u" u6 [9 I" j! rsolo: ' v- O% J2 n, m3 F$ Q
(ซ้ำ * , **)
8 D' s2 J9 p; a; ]  Q" Q' U, Y# F, u" _+ S0 n7 E1 `
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด