กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


3 H" s* F- ]" \8 a) P4 `. G. F% t8 A; s, q8 I
intro: E / B / C#m (2 time)# v- ~) a% [0 X3 h# |6 u$ ?; E
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
' d3 [9 c4 c" C+ V% X9 X+ x8 Z  W5 `9 V* {
                E           B          C#m
6 @5 e  x+ t( x7 ?: }" Eขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
4 x* D# _8 H4 \  P                   F#m   B              E  * o7 U) q# W2 @; q) n9 b2 O, `/ Q2 v; w+ H
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง
' s7 I+ s& K! w, N2 L& X        C#m                 F#m
: Q: B" c; X* ^) ?หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
2 A) F, M1 e& I7 I1 V) \& Q2 n& Q# r                   E          B              E2 u; O% ~5 ?% Q- T" _0 p8 X
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
' q! I$ a0 a  K) b2 O9 q4 p                E           B          C#m
; N: }  ?5 q+ r8 q$ Xเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา * E& I/ {3 i% A$ V0 `8 k2 Q( O
                  F#m   B              E  
; _6 S  Z# Y& [; Wน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
1 k; Y4 L7 w* c7 w' j        C#m                 F#m0 f0 }# [( i5 Y: k) `9 n
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา7 W: m3 |& R7 d2 R
                           B           G#m        E7 I! [% n% l5 o4 t, |
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ% k6 b$ E8 E2 j
                 A           B          C#m; u) h( x: G6 t& ?, E$ u8 T5 f
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ   l/ o; |7 N0 W8 \- \
                         F#       B          C#m      
: Q+ ~+ J+ |% b4 [, F! Z+ P2 ~1 Wต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล; T: y, q3 g6 O3 f# ?9 o
             A          B           C#m# g, \9 X8 x) J5 R
ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ $ W& o8 D/ T6 _  s' }' k$ M$ p
                   F#m                     G#m
* z- \1 v& S; v5 ?4 J& {ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง0 G2 s1 B9 j+ L( i2 `5 h
                E           B          C#m4 r4 l( c5 ~. a/ ?+ E/ W& K7 t( j6 w
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
2 T. p( m) s% ~                   F#m   B              E! m4 `" @! O. R3 ^
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง6 O. B3 _* ?' h7 x. t
        C#m                 F#m, c5 @" q% l6 Y* b1 n) E7 u% Q8 r
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง( P$ g# G* p3 c& a( g
                           E              B               E
" V3 c- {, S- ^3 f1 ~& V ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย( I) m+ m' _  j

6 {- G1 a+ n8 @, `' y' tsolo:
" J' y/ r9 m8 |, x7 D5 D# n(ซ้ำ * , **)
" N9 E( ^7 v* V( _" U0 B( |  ]6 t2 o7 \$ [( K, Y& X/ B: N. M  R
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด