กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


4 U1 R- T6 d5 V$ ]
1 [  p0 @6 |2 N; n  v- n; mintro: E / B / C#m (2 time)
3 C# `, a+ @: r" w, a( c        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m " ]# x, W9 o: b

& U* R( R( L, E. x7 P& i- a2 k                E           B          C#m
4 X  L1 F1 i, F6 Lขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 2 J9 q8 s. E. ~
                   F#m   B              E  
& |: F# t) T. @0 ^, |. ?* @7 Rอ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง3 q! e% }1 a# W; m: C
        C#m                 F#m
8 |* k$ s# P: i7 R) Yหัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง8 v  f: n  U: f& I9 ^
                   E          B              E
7 ~* E1 ?+ D6 i! N( r( sมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
& @% B% C3 N3 k4 Y                E           B          C#m9 J0 x( ]3 d) `3 }
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
2 s7 k. G% K0 C! P  A                  F#m   B              E  - H! I/ h) y) p4 i4 S" V/ F
น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
, R0 @4 }' p* _0 @# A9 b        C#m                 F#m
7 g0 ^3 N, e; B0 U* t" k( I9 Z, y6 Aจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
, g1 f9 B$ `( ]2 l3 c                           B           G#m        E
3 Q' F( K9 l/ q* J9 x& Cก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ: G( t7 `' [% D
                 A           B          C#m
5 N8 {* H8 L2 b- l* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
8 z, V9 r0 c! _# x7 o                         F#       B          C#m      
5 Q7 I+ |. L, y! o* u' Cต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
+ ^- a8 V% ]! Y0 C0 M% X             A          B           C#m
3 d2 R' v7 M) Q: Z0 O5 |% P: [  @ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ
/ R4 T$ c# d) z1 @2 D                   F#m                     G#m
5 r5 c+ H8 m( i9 W$ T  |) Lถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
7 q# x* d$ M# G( ?7 R- i2 n                E           B          C#m
4 Z, C( t" i  n**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ * k: e& W( h  q; H5 B  t5 e* N, G  A
                   F#m   B              E
! N6 h8 `7 [1 uมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
# ~# x" q4 N% r5 p8 V7 r5 U; P        C#m                 F#m
) A; N/ \1 ~) l6 [2 i5 H; xใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง: W  a% u/ \$ [4 ]! y
                           E              B               E
- U8 U0 R7 f# y$ X* b- H; y ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย+ U, _# D1 G: u+ @7 i1 y* i

  w/ L8 b1 a, v( Rsolo: : p7 n" q# q9 _) Q6 M
(ซ้ำ * , **)1 T/ z) C: O- N8 U

  U% P+ Y* U* I0 G  N; s- Lend: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด