กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


& C! b7 y0 Y8 {: b
2 y# a" O' G) ~1 Z1 L% Gintro: E / B / C#m (2 time)
& K3 a. {2 F3 l' j2 ?7 h" M        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
' ]  y% }+ W" y- G( q( K" ?, S9 ]4 C: {
                E           B          C#m
; A& u2 I3 O% Mขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 4 G$ \: l- k. Y3 L: @6 W
                   F#m   B              E  8 U+ j3 r& ]! o  {2 }$ T
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง/ F0 q- ~1 C% y' n
        C#m                 F#m. v& ~2 [' Q: h+ e) S
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
9 [+ o8 W) G9 {2 ?                   E          B              E
4 T, q, F0 C5 g: Kมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา6 L; d4 E* |; H' Y
                E           B          C#m
7 N& _4 K' M, e! r- bเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
; e% I" a4 R4 q" t+ U                  F#m   B              E  * o- W' G/ l6 D# s4 `0 p
น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า+ O2 y9 C3 i  {) D0 ?# E9 ^
        C#m                 F#m
8 S  t5 I3 Y  [2 _' g$ _$ B! C  fจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา" t+ M6 g/ f7 [! u
                           B           G#m        E9 s' D" `' g4 ]2 G
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
: m9 E$ G9 z% N& [                 A           B          C#m
& Y! e! k3 ~& @( I8 K+ b  k* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ " E: {0 t1 I; \. V4 }2 ]
                         F#       B          C#m       , J* k( F/ n8 N4 a; Q/ j
ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
5 T8 |, V2 O; I. G0 H/ T             A          B           C#m
* s/ S/ ?$ _" t  Oขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ ( I; s. T; E- D. O$ J
                   F#m                     G#m
: |  N: t' S& [6 m( _4 O8 n( f! Uถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
- u# L' V0 i9 {9 d" }9 h* m                E           B          C#m
) p& @! h- H3 r& q**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ / B* h) W1 }, C9 O) R
                   F#m   B              E% S2 q; i* a! n' @
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง( O7 f  }9 t: g% s) T1 G
        C#m                 F#m
! [, f: Q' I% v# k& y+ O, Mใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
2 b( u7 `- D9 ]! N' K+ f# T( y2 L" H* g                           E              B               E
; f; T1 S+ d6 M ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย6 o  o+ a0 x: F' Z8 X/ Y) r' K

% e$ m& j5 K& P: b6 |2 i' e( wsolo:
( O' E) R4 n  ^2 L+ V(ซ้ำ * , **)! y0 T% s+ H2 l6 H
) E  D+ M+ p- K# S4 q- `
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด