กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

$ P# j4 S, B# S& h# |* _# C5 F

! _6 G3 F4 E, {  ?$ t' jintro: E / B / C#m (2 time)
/ K) F& Q4 B% _        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m 0 Z, ]) k2 ~8 I! S1 ]/ n

. m1 P) {" n0 c, C& I                E           B          C#m
1 |0 d& k+ |) W- L9 s" fขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ ( j+ ?8 B: R; s$ `' ^6 A4 u% L
                   F#m   B              E  ' I8 |5 p& k6 j8 c
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง$ {* g) S6 h2 v
        C#m                 F#m
7 J4 J+ i$ O7 ?7 a+ w7 W6 d9 `หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
* e2 v8 i$ |" Y. H$ W. W0 L) z2 w* b                   E          B              E
3 y5 t, B9 Z! o8 X, c2 f& ^8 Qมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
2 W! `3 m5 K# n                E           B          C#m! B# n5 I2 \2 `: b+ F% e
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา % U2 u- V$ a7 J1 n
                  F#m   B              E  
! z' h6 S/ m: G! s; L( K& T6 m( r5 K/ Vน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
5 {& }% Q9 V# h. J/ J1 @        C#m                 F#m1 ~/ y, g0 Y& P& f) t
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
# l) W( f. G& a6 \- I  u$ M                           B           G#m        E
+ Y7 A+ z! `* l3 m5 n/ K* `ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ, L. i- d) K* F8 Z5 S5 o
                 A           B          C#m7 Q6 l! J1 |; w7 c' t
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
/ V$ w. `/ U+ F- c                         F#       B          C#m      
- d/ Z0 L9 H! k( w- m# j7 lต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
8 C  j, p! I% @& v( \9 g% a$ l$ o             A          B           C#m% P" m1 t- a. l
ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ 9 e* N9 V) W7 X* z6 y8 P0 B$ u
                   F#m                     G#m
# b% [& n1 h0 V0 Sถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
- O4 j7 L! W- {5 u1 ?! c                E           B          C#m& E, q5 m& G. A3 ~
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ / C9 Q% L" I* ^* `. ~* h# o  O
                   F#m   B              E
+ g; E  |+ v! x0 M1 q5 G: Xมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง! k- {$ I, a/ M: h  H! t2 y3 l
        C#m                 F#m
% `% u% z: c( ~! ]$ lใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง, e' k0 o" U; X1 r0 Z
                           E              B               E
  z/ A8 _- M, C% o3 {" s5 c2 C ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
5 R& z" @; L9 ]1 C% ^# n5 S; P
" c6 V: I6 a0 q5 K8 dsolo:   }# b' G+ s# Z6 `/ A6 S
(ซ้ำ * , **)
$ z* D5 O1 i+ v" i. z5 N! j* k. |1 ]) @/ R  ?/ q7 i5 z
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด