กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


+ V3 v* Z* I! Q7 n' v* T, }- n# f$ G  g: }
intro: E / B / C#m (2 time)
6 c7 r6 D6 L' q/ E        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m 3 F6 b7 f* |/ c9 L
  q' E. U% f' G0 T- G
                E           B          C#m
2 H7 \: M2 b% @6 tขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
% l% _( t( p6 v1 W$ q                   F#m   B              E  * ]5 }! R" O) A0 }
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง
2 ~: E+ o) ]$ g) m  O        C#m                 F#m3 H6 |: e7 }4 K( ]8 h, M, B; {
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง& C6 L: e  M; h: J9 l
                   E          B              E9 O+ p' }7 F- l' T1 z: h
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา9 U3 `- |6 c" B. ]) N
                E           B          C#m, O/ [% v8 d4 d; s; }9 s! s1 S
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
& O$ L( N8 V4 M! a' z& l8 Z/ Y% |9 S                  F#m   B              E  
& }& P3 U$ y9 x8 z( I: ^น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
, B/ V7 I( ^/ ]; j# ^6 O3 O, e, Y7 ]        C#m                 F#m' g& w! b& F+ A. @0 o$ v
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา( |1 o* ~8 V$ y, c/ T
                           B           G#m        E3 E! p. s: m: e8 ~' \4 s' `4 {
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
, d9 G, L$ L/ n; }) c/ {                 A           B          C#m$ ]- {; \' a: |
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ - r8 X' G) W2 t: E
                         F#       B          C#m       ; q# r1 x7 H" N- n1 k
ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล- _# n; M3 `0 j( h  {
             A          B           C#m
+ h5 u, Y% r3 |3 e# f8 R- `ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ $ V+ K# s  ]2 S3 |) o+ C+ _% H( W
                   F#m                     G#m' f9 s1 i8 r5 ~8 l
ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง; v* l2 M- X3 ~8 q7 s& {" x+ I
                E           B          C#m* t( {: f$ h$ ]( w) N2 P4 ^" L
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
. Y8 v8 g9 K+ g; ?, l; k( ~                   F#m   B              E. G' {( Z; _( _+ i+ a/ o0 r
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
# z* E$ R0 O) Z. L% I7 i        C#m                 F#m* q% j0 {  F; X* Z# L6 i! q" T
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
# ~% Z: X/ c: ^2 V' c$ {                           E              B               E
( z, ]9 a; Z- e3 c1 G ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
! t0 v& n/ B; g( o; L8 A
! O' l8 B1 \: i& f' n* rsolo: 6 b# Y( O+ g5 H+ y" Y4 U
(ซ้ำ * , **)
( x* \* m. z! R5 d3 [9 B4 h- d( t& E8 b7 y3 l
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด