กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

9 F. ?0 [5 ^- ~5 ^$ }

* d9 E- O' u& P" G' T9 z. |intro: E / B / C#m (2 time)
# q4 `2 U; M1 I; e3 }6 e        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m $ ~* ?: E/ x! Y9 q% u+ P
7 {; ^1 f3 W  u+ k6 D$ _1 ~
                E           B          C#m1 ~1 k$ \% m; u( S
ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
, t& j; o7 [8 R                   F#m   B              E  1 ]" ^2 k3 Y) G' i1 Z6 h
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง
! j* @- z; B+ ?        C#m                 F#m
% k* W7 e# N/ M  k! X9 J0 V# D8 eหัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
* e8 ^4 u- U6 D) o0 u! S5 x2 M                   E          B              E& X8 A4 G4 S7 s: O! q' q
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา1 f9 u2 y9 t' L  O5 i3 P* V
                E           B          C#m
2 p7 b- @5 `+ ?" a# n) j! }* w) Uเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา % }5 J& `" W' A. L# c
                  F#m   B              E  8 }! ?$ y$ D3 q9 m* o5 U
น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
4 n1 e2 _$ b3 y$ a        C#m                 F#m
- C6 h/ q, ~0 H) w: Uจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา" H. G; w3 l+ ^7 Y3 A1 H
                           B           G#m        E
' E) J! J6 X! g! E) m* W" r% Oก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ0 r  e1 S2 J5 S
                 A           B          C#m
* x* q/ E* B9 m( b) B* b* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
( [: F  z. Q/ [0 S8 x+ w& P                         F#       B          C#m      
- L1 k1 D: A* I7 x  @& P, K/ [3 g( Mต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
- @' X  Z* H5 P$ [1 @1 @8 J1 C             A          B           C#m
4 a7 _" D9 a. V/ oขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ
0 b3 W  u8 g2 V( W* a                   F#m                     G#m
' x+ s0 B* H; ~* ~; f0 Nถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
3 F3 N3 ~  ?, E# n8 O  C, {                E           B          C#m
' N7 x: O/ E2 }4 {- F# A% _$ b**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
* Y/ [/ X8 x: Y7 W  W! ]                   F#m   B              E5 T: h& d2 B6 b2 ~
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
% _* P7 F' G7 ?6 a8 Z/ j7 H; w        C#m                 F#m
  r" z3 s/ o1 X8 [ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
3 T$ z, O$ }* f/ I% \. r                           E              B               E
; \* K! J" e$ C( y2 F& q ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
: y1 R: J# y& k
% Z( j# N2 [2 |; M% Y9 O+ Z4 n5 Hsolo: 1 U2 L7 k& ?+ ?' R0 O% P
(ซ้ำ * , **)
  L* R; g" A: n1 S2 v- \' B3 Z' z) U! f; p: Y6 q
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด