กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

1 V3 Q" n! d8 k  }2 w; D1 |  @
& H5 X7 Z0 n/ `* o3 P
intro: E / B / C#m (2 time)& S- `: I" M) Y# b0 A
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
: n+ P9 {! g( \! z. ^6 u, |2 }7 e; p6 Y# p! M# L+ l' P% ?' k
                E           B          C#m1 X$ a% w0 B& I$ M. p- u
ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ % ?2 r' V2 L# k$ ^4 e9 ^9 |, t
                   F#m   B              E  
" _! G, F, A4 pอ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง3 [( m2 p# T; q1 z$ J  K
        C#m                 F#m7 N8 z5 _7 _( X# |* B# J
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
1 E# W4 y5 U2 s; }. x                   E          B              E
# C4 L0 B7 B- i5 Wมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา( m7 L( }' ?# P& ~; a$ ?% i
                E           B          C#m* g9 [+ W& T: \1 ]# ~  O5 {$ ]
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
( z1 s$ }6 l6 v7 q                  F#m   B              E  
4 U) F7 l* S1 U. mน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า4 F6 Z( X4 k' B* p7 i& f5 [
        C#m                 F#m
4 R. v+ [% s4 Kจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
4 H+ j+ `  A% }6 _                           B           G#m        E' A, E# s$ R1 U7 Y! ?4 g
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
, N% N4 W, d" l. C                 A           B          C#m
4 n3 x8 \6 p+ L5 Y/ u9 w* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ ; l8 W$ {! d  R5 I$ o
                         F#       B          C#m      
2 L5 m5 B' m- d. d  w$ l5 [ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล$ r  e- }( O* E( G; E
             A          B           C#m
- V! u$ I- j9 O6 Iขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ
) j+ D% f8 p- I5 D7 o' \                   F#m                     G#m5 ]; y. w, b+ v- d" q
ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
  M0 |- o3 p; K* n                E           B          C#m
0 Q8 N" @6 O- i0 _; b0 h**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
  q- ~' `; a. A7 H6 p  `                   F#m   B              E) q# x- H( J9 ?
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
) K: N: t- N7 I# S        C#m                 F#m
4 m& f& i: S  B2 S% f! o3 r, l" lใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
& x7 S9 b3 ^, ]( j5 K                           E              B               E
# ]9 L4 r. y6 O' t" a8 q0 k; I ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย) H6 d5 Q$ F# e# ~/ T1 C

8 H8 X, ?2 p# T5 Y) h& Ksolo: 3 J7 b/ M- J1 y! k+ }7 ~
(ซ้ำ * , **)
$ F6 ?9 M# \6 T9 e5 i0 H4 q: ?
' R$ B" M% S$ H& K2 Y, oend: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด