กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


7 P/ D" w9 b. y+ [
; B5 ^, y8 _1 S& B5 zintro: E / B / C#m (2 time)
4 d! m$ `/ a* S3 Q        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
+ [% ?8 X- A8 ?5 ?! m
. R0 Z$ _# Q1 K- v& q. P7 _4 ^                E           B          C#m
; x3 s) z4 ?2 k0 [ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ - s  t( O7 H1 C: ]: |
                   F#m   B              E  . n" D- b& t& J6 r1 O
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง# T# K& h' v% q& ?% \7 e
        C#m                 F#m) O1 C# d/ _, j1 x
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง9 S3 P) @* ?' \6 B4 r" ^6 [
                   E          B              E
9 \+ O3 n, ]1 _0 T9 Gมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา5 ?$ l9 [% q; G9 @& _$ f; @
                E           B          C#m$ i! p4 p! Z1 j0 ^& n' Q4 ^
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
6 ?9 ]; r0 N# G, P$ ^                  F#m   B              E  
! m# z3 c. Y/ ~9 w. c* ~น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า7 B' Q1 I4 F% s9 n& v
        C#m                 F#m  S) _. k7 e1 U' _' x- k2 v2 U
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา" k3 i7 t. b: ~" D; ^9 z5 X
                           B           G#m        E
4 N* M' c. S( S( l" F  E0 Q- ]* fก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
8 A  Q: J( P% b) G                 A           B          C#m" J$ `! m" c+ m. R3 x% o
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ ( d+ H+ y# D: G7 D( p5 E, s
                         F#       B          C#m       4 s! k. m# s9 \
ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
: N0 r1 `* u$ J! j: S             A          B           C#m
& W" y: g* q% {" Q  E/ ^1 zขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ ; w* ^. d7 H: K7 e7 B
                   F#m                     G#m
! x0 B5 v- H5 a5 u0 A# R! Rถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง- }$ b' ?. m0 R! D
                E           B          C#m! u- i# |& c# R/ E* ^& L
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ - g/ t9 |! A0 m; u4 M4 G  f/ H
                   F#m   B              E
- K0 p# |& _, B6 G' ^* z( V; Dมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
, k' Z# k, ^% `& g        C#m                 F#m! y' p$ W, D- O. J3 ?% T
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
1 Q+ C; A$ c+ o- {/ A                           E              B               E
4 }* J, c1 J5 a; d* N ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย( U! y! i/ c+ y) h' A
& _2 y. G3 X' ]( a2 a, `
solo: ! D$ U1 F0 u: S2 E; L
(ซ้ำ * , **)$ G$ w+ j2 r! k

! p, ~9 p$ F: r' Q2 w! jend: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด