กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

7 k+ g* k/ O7 s7 w* Y  m
+ v( Q8 M3 V3 B0 Q
intro: E / B / C#m (2 time)  A# B: s: O8 a. p7 k/ ]& Y; V5 e2 g4 y
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m
) Y; ^7 K3 k) G4 ^6 S: T
; p1 ?: k* V* l0 m$ _2 P6 f                E           B          C#m
& B6 O$ @- D& A, q2 A5 Wขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ - Z7 ~) k: U' o- B1 E0 r
                   F#m   B              E  
" }+ @# {9 B. M& @1 k" i3 [อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง8 p  m; o0 g6 S" x( f2 ~
        C#m                 F#m# D  I+ F9 v  Z7 r1 c4 d. O" R
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง3 ^& W/ i: t; o
                   E          B              E+ Z* G4 g- c  t  ~& Q1 O
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา8 k7 r# `; \( I9 t7 c
                E           B          C#m( U3 j. U- f/ b3 x3 n
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
8 S# k9 m, Z+ o2 E  G9 q/ e                  F#m   B              E  
8 S% `0 T8 y3 `% Qน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
: x+ ]7 X) r0 O3 b" [! @, o        C#m                 F#m
6 n" {, }+ O9 @; f9 f9 \) kจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา$ C4 n8 ]8 M/ d4 X2 C6 J3 d7 y
                           B           G#m        E# ~' R! X2 @- ]  Q$ G. X
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
' T2 ^( P4 a# {3 ?& j0 C                 A           B          C#m
  ^% D+ R* _. l, u" ]  B* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
, J. r# ], h& }6 J                         F#       B          C#m      
- i+ P$ Y; U* K% d$ |0 g% Jต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
+ T$ }! P- m$ D6 G) ?9 i- l6 X' j             A          B           C#m
1 T# R3 [  U$ ]& |  \7 L5 dขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ - T# q: o( i$ P' S
                   F#m                     G#m% z% `: A* ~7 h0 T7 f7 Q+ b
ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
, j' P& p5 W/ A" G# p                E           B          C#m5 W* M: C5 @, W) o0 ^2 Y, H
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
* ]7 t% X- F% }3 F5 f$ P8 W                   F#m   B              E5 ^. ?& \5 S: S5 c
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
+ a  ?# }, _3 Z1 y        C#m                 F#m$ S* W  i& ^1 \! w# ^1 [
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
3 `* \! P0 F9 A! p  p; C                           E              B               E) U% G2 `# u# M' D6 k" X3 G: M
ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย* u; h" C/ D" }" j3 y1 q" A

. {: w5 \' s2 Hsolo: : n! X) H# |$ i# [& d' e2 Q# s
(ซ้ำ * , **)
5 ~, l; |5 ^0 h& [# O3 Q! T1 g7 Y; X- t# E/ U
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด