กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


1 z( M3 }0 X% \& G& e
/ `& \* D- F. u; S8 q+ Wintro: E / B / C#m (2 time)! C2 P( G$ r' K! L# s& m. D
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m 9 Q( ]  l6 b# V; Y0 ]+ K4 }4 v

! H! k* C* x# H9 @                E           B          C#m  i) E+ ?+ X; `  o
ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
! }4 ^% W7 p% \4 l# O  ~6 @                   F#m   B              E  ( e; r8 a7 F# @( Q: i0 u& D5 f! r
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง
* c& G! O9 g, _  N% a4 h0 `        C#m                 F#m, w, }7 p" F. r' O5 O$ ^! t! u
หัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง7 O4 l; `: Z7 W2 h3 A5 i- O: Y/ C3 I
                   E          B              E. O9 O7 Q+ W8 ?  \/ S" |1 q
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
; ]/ K% W( `" n) ^                E           B          C#m
) [6 @( g2 m7 I* y2 k1 e" U. K6 b* eเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา 6 {# G4 d: Z7 v6 z. E6 q& m) K
                  F#m   B              E  
8 e7 z+ h3 Z' L$ \7 i# Dน้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
" L' \" T6 f/ R$ y) f7 v: a        C#m                 F#m5 W/ _% l: k2 w0 r! J
จั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา: v( g/ Z. E" u/ x6 h
                           B           G#m        E
0 j/ Q9 m7 a3 x: u9 \ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
/ u0 |$ }% a2 a1 L                 A           B          C#m# j3 |# o  @2 R" t/ b
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
( S: ~+ f4 F! }0 `. k9 l; ^                         F#       B          C#m      
+ y! V1 i. v  L. H/ T( Xต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล9 N# E# B- B& t$ l& s  f2 u8 U
             A          B           C#m
; F8 G2 G/ q$ U* g  o8 Z! ]ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ * f9 o+ O* y( T% f. d5 p
                   F#m                     G#m$ G- o2 L/ R+ Y7 t+ c' v+ P
ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง# f$ q2 C5 Z/ c; Y* x# f, H
                E           B          C#m
: Y) V/ j! w1 `' L( p( g**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 3 Y- S: ?+ ?; d0 V9 `
                   F#m   B              E
4 p. L# R6 F4 T0 Z3 Jมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง" `* F# s% @# ^! s4 ]2 @$ N
        C#m                 F#m
$ y1 u' V! x6 m: T; Sใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง/ A" k8 ~. E1 y2 h5 q
                           E              B               E
. y* y: |6 T* ~7 t7 H& z0 ?; o1 y ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย: a: f( I( t  V/ n% g) ^* K, o8 J
( O: h: I; C. H4 I0 T
solo:
" S* }& p% S% q(ซ้ำ * , **)) q' {# v4 d- ?( a
/ C! x$ _5 X- F% S) D3 k
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด