กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

* E) b0 B& L9 s) {: a8 P
8 A) G: m' f# a; V# w* I
intro: E / B / C#m (2 time)
5 g3 E: b7 z" ^* S, Q        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m % _8 V8 D1 U2 S0 P8 }

  w% l" D( {( v                E           B          C#m
( e+ S5 M/ B, c9 q% ]' Lขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ + }4 l5 c( x" v
                   F#m   B              E  , X* ?, z2 V6 `1 Q1 h# m( W
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง: {" q  c( L, D. E- m% R
        C#m                 F#m
. }5 [4 A7 `8 A8 Lหัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
" O# K6 ?8 t' T; _                   E          B              E, s* V/ I& F9 r$ B; W
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา& K8 S8 e4 R. N3 [& b9 [3 ^
                E           B          C#m  d. f0 S# S0 g" t: e! d' ~
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา
) P0 G/ t6 p# K                  F#m   B              E  2 x/ z# h* U4 ]0 Q
น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
* z. N7 G/ k4 l1 K/ p  C        C#m                 F#m
6 f; ~6 U4 D  |6 |; E  Xจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา( Z) s3 [( l  J" @5 _3 M8 y
                           B           G#m        E
' |, ~, M" B( D% xก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
7 Z+ \5 f( Q# W/ [! U+ A9 w                 A           B          C#m- m! A) Q) t/ j3 F0 L* G7 ?
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
) U7 F& X+ v$ g5 M                         F#       B          C#m       8 g3 I( c. |4 ]4 _; h
ต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล! N3 q& o- z9 o' d( s3 B
             A          B           C#m
1 W1 m6 N5 z+ qขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ
$ I+ M; V9 F$ l8 a5 h6 r, O4 P                   F#m                     G#m
6 D/ o- g3 f1 N/ X& zถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
) _* y9 ?2 ]) K: }9 r                E           B          C#m. K7 T" m# j9 a% X. q
**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ , h7 W$ j+ C3 Y% Z$ [5 p
                   F#m   B              E
* |, ]( ~+ k6 E7 U5 @( W- Oมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง2 h; R: g( ?8 [. a
        C#m                 F#m( M% O) s2 C/ T) @4 L/ y+ [
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง+ T3 R# w* C1 X0 W: S
                           E              B               E
# `+ s# W; f2 J; \7 ? ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
1 D6 L. t/ W. \' L7 b2 v" _. b* ?5 W+ e( V; F! N( \, e, A0 h
solo:
& P5 ]# e1 d% u(ซ้ำ * , **)% `  F8 ]4 L3 Z
5 m) f9 e( O: R5 T( i
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด