กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

8 X1 t9 T7 a" O5 Y+ B# F
# q. p  F. i! ]6 f
intro: E / B / C#m (2 time)
# U9 y. |& t- X4 u/ V        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m - }' H2 {' ^; w) @" P5 l' z- E* O

7 T* n1 @1 P7 I7 D1 Q0 ]+ e7 L                E           B          C#m* z% ?7 Z* z1 e( o  q
ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ & S1 i; i  G: J- V
                   F#m   B              E  3 K, ?, \3 \9 {) j
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง' p# c+ h9 b, K3 X+ ]7 y8 ?$ a
        C#m                 F#m
7 t# Q, \: f1 z2 W3 f$ X  Hหัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
4 j( i) K, u4 q6 _, U                   E          B              E
9 }+ N5 O) Y% p5 S( P5 qมีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา
8 ~* X1 q; l1 R. n& F                E           B          C#m
0 b% H" P: `$ wเห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา / r" b1 n  }7 C; G2 f  ^
                  F#m   B              E  
2 @+ g+ D: O) L/ q% ~น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า
$ a- C: g+ l; u        C#m                 F#m
. f# L4 w4 [5 N& L7 n, Mจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา' T: ]2 f; [2 g, ~
                           B           G#m        E3 [2 `1 X9 A+ T3 k- M0 d% H9 _
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
2 x$ z7 r. p6 T- O9 Z                 A           B          C#m5 @9 P, l: }" g
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ
1 R' ?- L" X5 F. J  }                         F#       B          C#m      
! Q# w2 s. u8 U! q( xต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล
' ]8 V' ^/ R) y             A          B           C#m
( J. ]: B* b8 B6 _4 T" U9 {6 B1 f; Pขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ + W; ?; E* U! V/ n
                   F#m                     G#m
! l7 q. I4 ?6 O' H" S% w& `8 Sถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง
) V$ u0 [, F' H: U* Q& A& M1 Q( Q  O                E           B          C#m
# y+ ?. S  j9 C**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่
$ ~. X: Q! r- E                   F#m   B              E/ J5 L  ]; J/ _' S1 u& N! m
มื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
8 r6 d! _* T" W& ~" ^        C#m                 F#m2 A9 d; c: r' e* O. N
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง
! j6 N, k: T4 k- G* p                           E              B               E6 L# N) D8 I$ }5 t( u7 V: [
ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย
1 g/ p5 I  N+ k2 K& j* N* S  i. x) D& r) A5 f9 T( X! x8 C* t( x
solo:
/ k7 j5 g# O) b! ]8 }8 E(ซ้ำ * , **)6 w5 I9 |! V; S0 m8 x, a, k( ]/ N
& Y: w1 a2 P: I' ?  R; G6 ^
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด