กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ สิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอ เอ็กซ์ อาร์สยาม


! y- ]3 J4 l7 M7 |- U: `* A1 I1 w' \
intro: E / B / C#m (2 time)+ r! W# B# F. S8 c
        A / B / C#m / F#m / G#m/ C#m + s$ D" Z0 H- G* J; Q

# J' T% @) z: q/ Y                E           B          C#m
: F) ^. u; [8 {, j; I4 tขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ . D2 f- i+ y& x* B' x5 _
                   F#m   B              E  - W8 ^: J- S6 N( v; F2 _* D0 C3 F/ {
อ้ายยังบ่เข้มแข็งพอ สิก้าวต่อไปลำพัง  l$ q% T! u" J7 u' i3 _, W
        C#m                 F#m
1 K. v3 j4 A' L- j; U$ yหัวใจอ้ายนี้ บ่มีแผนสำรองจั๊กอย่าง
6 R& s; I" R$ x) L! a                   E          B              E. v/ P+ z  y1 A: u% L/ y
มีลมหายใจเพื่อนาง ทุกอย่างทำเพื่อฮักเฮา8 p3 h4 [+ Y7 c4 M2 M
                E           B          C#m6 \2 \! c! D2 z4 X4 G9 {
เห็นเจ้าเปลี่ยนผัน นับวันห่างเหินเย็นชา 6 d# L* c/ H' s. B( d2 W6 O/ S+ G
                  F#m   B              E  ; S0 V" c  H: x& S* q' M
น้ำเสียง ท่าทาง สายตา ฟ้องว่าใจบ่คือเก่า' o6 S8 W. K2 \5 A
        C#m                 F#m
' T. d* C5 R7 }; ?1 T2 vจั่งได๋กะตาม วอนคนงามเห็นแก่ฮักเฮา
0 {, U9 Z& b, M, K                           B           G#m        E7 c1 g2 i1 t0 L
ก่อนต้องเจอความปวดร้าว อ้ายขอเวลาบอกใจ
0 l% h3 w+ r+ C                 A           B          C#m* M; H: ]9 A( C$ z' d
* อยู่กับอ้ายก่อน ตอนนี้ใจยังอ่อนแอ . U- F) K$ ^& ?: q' |
                         F#       B          C#m      
/ U* S9 f  P9 ^5 X8 O8 q, ]8 g$ Hต้องอกหักตายแท้ แท้ หากวันนี้น้องลาไกล  F2 o/ @  q! \! ~8 f/ h0 O: A
             A          B           C#m4 L" a8 y) U2 W5 m
ขอพึ่งพาฮัก จากน้องประทังหัวใจ $ P* D/ k7 K; C+ f! [4 [' J
                   F#m                     G#m  k3 H' O0 A+ O1 K0 k3 x& E
ถึงฮักสิเหลือบ่หลาย ดีกว่าใจไร้เจ้าเคียงข้าง6 h5 C) T: S6 Y% X( ]; K9 B  ]
                E           B          C#m
, J% k" a, Z2 @" O**ขอร้องเถาะสาว อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายได้บ่ 9 V3 M, g1 U4 h1 D$ l8 g, O3 ]: t
                   F#m   B              E
) Y4 C% h# i6 C0 p) b  p9 H8 Kมื้อใด๋ใจเข้มเข็งพอ แล้วอ้ายสิไปตามทาง
2 B' j8 |$ }6 \& j4 S; I        C#m                 F#m( r- z$ w1 t- e' p7 ]: N, X# R
ใจอ้ายวันนี้ ยังบ่พร้อมที่สิขาดนาง% ?) ^& g4 i  S5 K  ^! F
                           E              B               E5 ~4 i) J& m6 n7 X
ฮักเหลือน้อยบ่เป็นหยัง ขอเพียงนางอย่าฟ้าวถิ่มอ้าย$ d7 `. j$ s- L
. C2 y2 |9 K, k- g. M/ c1 B
solo:
! ~; M' X% |6 B  N/ Y6 U(ซ้ำ * , **)6 a( _9 w* p5 C) M) H* X! c' r
, {: y+ v4 y) h) Z# h- [1 F4 \: |
end: E / B / C#m / A / G#m / C#m
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด