กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์


0 R# H. d, m" V2 h3 `0 u
4 p# \7 G8 o2 U5 F4 h+ s0 h, p             C                    G               Am                Em. v- j, [# w  k' h1 ?$ N
ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ       คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน  ' P! q5 ]0 Y, {4 ^3 \& Q
   F                   Em                   F           G            Am        
3 M& q3 m$ }) [3 F! n% V ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน     แต่ใจเธอนั้น  นับ  วันยิ่งน้อยลง- e' h( p, }  j) J& [

: T- c8 i# g" o" e6 GIntro  Em/F/G
1 n- S3 q6 u; }4 s' Y2 [1 r Am                           Em                Am        Em3 o" P% {- x7 l  A6 w- _
มันเกิดอะไรกับใจของเธอในวันนี้        คำว่ารักที่มีนับวันเลือนหายไป- q3 j+ `+ d3 j, s5 O1 z+ e
F           G     Em       Am                    Dm       F               G      
& u( e8 [$ E! Z- W; H$ S3 M& k   คนที่ฉันรู้จักรักที่ฉันใว้ใจ             เปลี่ยนไปเลือนหายไปตามเวลา
) g: i& Y0 u! r0 \' A* iAm                           Em                       Am              Em
: Y! R+ O0 r# D! A) ?( O) n1 r    จากใจฉันที่มันไม่เคยจะรักไคร        เริ่มจากศูนย์จนมันรักเธอเต็มหัวใจ
+ T  Y; M6 G1 w* NF        G               Em              Am         ^  F                        G                F-G& K  f  U$ f# G+ Z& G
   คำว่ารักซ้ำซ้ำ มันทำให้ฉันหวั่นไหว       รักเธอหมดหัวใจยากจะถอนคืนกลับมา, G2 H; b4 h: a) E7 m8 v* _" V

, f. b! q  S) o. Z9 T+ R' b5 r                C                     G               Am                     Em  z9 j- J& P6 F& Y% V! u
  * ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ        คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน- e- _" `5 k2 y" q* X
F                     Em                                   F                   G
3 p. K9 g7 y6 A' R. vฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน                    แต่ใจเธอนั้นนับวันยิ่งน้อยลง- ~, _' b( L9 y+ b9 n
                 C                 G                    Am                Em2 q. h8 a, {+ W* h* F8 }3 x
เธอเริ่มจากร้อยถอยจนไม่เหลือเลย       จากคนที่เคยรักฉันจนหมดใจ
3 v, K* ~$ i! d, cF                        Em               F                 G                C/G
1 S# u# @- V& o% l. c8 j4 c( hอยากจะถามว่าเพราะอะไร     ทำไมวันนี้รักเราสองคนจึงสวนทาง7 M# z% O9 ~% x  {% i; @3 D
Am                               Em                Am               Em
& d& K! [8 f/ tบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องทำตัวเช่นไร    ฉันนั้นก็รู้ว่าตัวฉันคงต้องทำใจ
# s3 n% ]6 x. `7 I" t4 Z2 M0 qF          G         Em       Am        F           G            C( h/ Q7 w; c( s8 m
แค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นมีวิธีไหน      ให้ฉันเสสียใจน้อยที่สุด
  m& `, x/ H$ p- M" @+ Q: L- F
1 ]6 c) J$ ^8 T$ PSolo~ Em/F/G/C/Em/F/G
. h5 A5 w" G) F; y  |: V! r0 d4 b9 D! H" W2 Z$ `) f* f
(*)3 ^" G* N$ u9 W

8 s& [% v' x& C4 ?' \      F            G                C
& g* b! e: ^9 F+ d) @จากร้อยถอยไปให้เท่าใจเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด