กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์

9 J# E+ h& B% [, s& e% R
5 ]% R9 p" ?2 j/ h. r0 z( n; d5 N
             C                    G               Am                Em
% k) w  p9 N, y6 ~ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ       คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน  7 S) x9 g" ?6 {
   F                   Em                   F           G            Am        
3 _4 Z+ D9 N8 P6 a+ ^7 ^ ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน     แต่ใจเธอนั้น  นับ  วันยิ่งน้อยลง
/ U6 p% ^" L4 {, E" o/ c
9 `9 d0 k: U- U6 DIntro  Em/F/G
3 L! `% b% p$ w: I( R) [( L Am                           Em                Am        Em
4 X' B# q3 O) Y2 P% l! tมันเกิดอะไรกับใจของเธอในวันนี้        คำว่ารักที่มีนับวันเลือนหายไป- c0 z2 R* r6 ?" t8 G) {' L. L  Q5 ]
F           G     Em       Am                    Dm       F               G      
0 W- L$ Q* G8 A% ?/ Q; e   คนที่ฉันรู้จักรักที่ฉันใว้ใจ             เปลี่ยนไปเลือนหายไปตามเวลา
+ o3 R8 G+ {( z, {Am                           Em                       Am              Em
, A/ g: h$ p1 i8 S0 w1 J' ?% u    จากใจฉันที่มันไม่เคยจะรักไคร        เริ่มจากศูนย์จนมันรักเธอเต็มหัวใจ- S# o9 M0 {0 k/ R9 x7 J- w0 q
F        G               Em              Am         ^  F                        G                F-G8 M" f3 o' q( t# m5 L
   คำว่ารักซ้ำซ้ำ มันทำให้ฉันหวั่นไหว       รักเธอหมดหัวใจยากจะถอนคืนกลับมา
+ o7 x4 W6 ^# a0 @0 n. A8 o, O$ C% d5 H: }' N4 o9 `: O! q. @
                C                     G               Am                     Em
) W# R. Q5 b8 M* R: c& m) a% H) F  * ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ        คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน
, e0 y' d# I9 u! p# L4 CF                     Em                                   F                   G4 c& N- U- `- Z" s2 }2 D
ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน                    แต่ใจเธอนั้นนับวันยิ่งน้อยลง
* ]: A$ V8 v& P4 q+ e3 [                 C                 G                    Am                Em. Y: c5 X' V8 G
เธอเริ่มจากร้อยถอยจนไม่เหลือเลย       จากคนที่เคยรักฉันจนหมดใจ
+ j4 r. I7 R5 w4 d1 z3 n$ r4 OF                        Em               F                 G                C/G
; F" }* m" ?$ wอยากจะถามว่าเพราะอะไร     ทำไมวันนี้รักเราสองคนจึงสวนทาง$ O1 i* L  n% b/ f/ g
Am                               Em                Am               Em8 E. ?* ]% o; a( _
บอกหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องทำตัวเช่นไร    ฉันนั้นก็รู้ว่าตัวฉันคงต้องทำใจ0 N$ m# u$ @. s/ U
F          G         Em       Am        F           G            C
0 B" E, W; i8 {: ^แค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นมีวิธีไหน      ให้ฉันเสสียใจน้อยที่สุด0 K2 {( l; I, }( S: R. ?6 y- w% D

$ W% y/ [) _4 S+ W. X' U' T0 s/ VSolo~ Em/F/G/C/Em/F/G
5 V* T* d( A4 V8 c. V0 P+ G
1 u) `. l( g' f! C% U0 J4 x# I  O' L(*)
! S( f" H3 Z" j2 Q8 z( r, Z2 r
9 Y6 a; @8 ^1 ?% T5 z$ G0 `) n      F            G                C- }! b4 t7 B  k  S7 `
จากร้อยถอยไปให้เท่าใจเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด