กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ รักหมดใจ ใจหมดรัก กล้วย แสตมป์

9 T  t1 d" ?5 _

4 ?( j0 r% L& r; P7 k- M7 Q. H0 c             C                    G               Am                Em
' A) e+ y  v) W# w3 cในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ       คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน  
0 d6 \+ [' P( [' i! z: n0 p   F                   Em                   F           G            Am        
4 u! X5 ?% h4 X0 T$ L0 I& J9 x ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน     แต่ใจเธอนั้น  นับ  วันยิ่งน้อยลง
1 }% J  N1 }& l# u9 s& Q4 f
0 @- _3 L' K0 QIntro  Em/F/G
: r5 R$ l4 o3 J0 _9 h$ w Am                           Em                Am        Em
& G9 Q, h2 V4 u, tมันเกิดอะไรกับใจของเธอในวันนี้        คำว่ารักที่มีนับวันเลือนหายไป- w1 d, g, k: \2 ~  t
F           G     Em       Am                    Dm       F               G      
! j5 e# z" m: W" B% K) R) y   คนที่ฉันรู้จักรักที่ฉันใว้ใจ             เปลี่ยนไปเลือนหายไปตามเวลา: Z: f! K7 ]5 q. K. d
Am                           Em                       Am              Em
2 J  L" W7 z, W7 P# ]. U4 `! I    จากใจฉันที่มันไม่เคยจะรักไคร        เริ่มจากศูนย์จนมันรักเธอเต็มหัวใจ
) X) y; p, A4 _9 Q1 V5 KF        G               Em              Am         ^  F                        G                F-G5 g& q8 Y) ~) ~
   คำว่ารักซ้ำซ้ำ มันทำให้ฉันหวั่นไหว       รักเธอหมดหัวใจยากจะถอนคืนกลับมา' y4 r8 x9 ^$ S* |) {( I
- w5 |  c0 Y+ ]7 a( t
                C                     G               Am                     Em. d. v) H0 j4 k) w5 I7 T7 `
  * ในวันที่ฉันรักเธอจนหมดใจ        คือวันที่ใจของเธอหมดรักกัน3 V& f- b3 X; v" [8 \' x' ~, _
F                     Em                                   F                   G
& |. z, s* Y6 a3 d2 }. C# I4 h1 u8 g! [ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน                    แต่ใจเธอนั้นนับวันยิ่งน้อยลง
2 J4 T7 k& K4 ?9 s$ a' R                 C                 G                    Am                Em1 u% x* v. ~6 L: s: d" W
เธอเริ่มจากร้อยถอยจนไม่เหลือเลย       จากคนที่เคยรักฉันจนหมดใจ
7 Y$ X( ?5 n! E/ EF                        Em               F                 G                C/G
# U5 ^" e( b0 k$ Z& fอยากจะถามว่าเพราะอะไร     ทำไมวันนี้รักเราสองคนจึงสวนทาง; ~/ d- y4 ~' I8 D! b
Am                               Em                Am               Em# Z. J4 d% \0 h6 X% @4 h
บอกหน่อยได้ไหมว่าฉันต้องทำตัวเช่นไร    ฉันนั้นก็รู้ว่าตัวฉันคงต้องทำใจ
+ t. @5 Y4 N' zF          G         Em       Am        F           G            C' {7 d: X  ~8 K, e5 T1 ?- c. K' q
แค่อยากจะรู้ว่าเธอนั้นมีวิธีไหน      ให้ฉันเสสียใจน้อยที่สุด
( h; H" \7 T& j- _5 ~) w4 m) W6 i( {: ?7 j3 |
Solo~ Em/F/G/C/Em/F/G
+ c0 o+ R- O- u$ u& O0 K
8 ~. U4 t" o% g6 |) Z(*)) N8 a% |8 {$ s
4 H, C, j) Z+ R- b6 l& G
      F            G                C% O/ \0 p2 |; p' z: c; A  B
จากร้อยถอยไปให้เท่าใจเธอ
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด