กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool

6 R1 P' u. ^1 z! c$ i- ~# z
4 C$ B. I% q# f2 E
Intro: //C Em/Am//2
, ]# M  s' m: S8 y& i, F3 b  j      C   Em              Am       
' f3 \* Y, h; l) b  Cก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่. _. B2 A' B, Q$ F% y0 \
         C           Em            Am
! u# Q" [6 H. v2 A; Wที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้5 Q7 R5 p$ i) t0 m/ c% d
F          G           Em        Am
: L1 p& |, T4 F2 K" N6 Gเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที
3 w- J0 I: e) O! z' J$ n9 o    Dm        G
: n5 h8 E- |& N& f7 yคนรอเขาก็มีหัวใจ...
* k  I, z  s* R: K' _7 b6 N: K
8 G" [/ r, W8 ~" a$ Q) ]          C       Em         Am
. M5 {8 D3 _8 {5 G) U6 y6 iคืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด0 [4 w7 @* ^) p  g. B
      C           Em              Am/G6 d. s0 s- q0 I. q% q/ j' _, F0 w
ดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย# h; ^# g) f! T5 R; S2 ?2 {! M% w
F          G           Em        Am
: O6 @7 z$ \4 e0 M0 s& {: H) vยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้
+ H: [' R$ w7 Z3 `5 z: S1 z: L7 k# l    Dm        G
) y- Z3 @& {: h. Q5 [5 \อะไรอะไรก็ไม่ดี...
/ k1 U: B; F/ u7 f4 j( ]# W3 H* ^4 Y! L7 }7 _# d: s
               C     E        Am            G! G0 H0 _" D9 N  U6 x% _$ G
*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า+ T8 u+ F9 r: C8 C4 F$ F4 ~
F          Em Dm           G$ g- u* X* k# @1 ~9 H
เธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ
; M) R# U( w+ |' @/ ~            C      E   Am           G* ^; q, x  B% ?" s4 W7 r& L
ก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน2 \2 T6 x$ D+ o8 }9 b3 ~
F    G                  C      (G)
4 q/ D9 o2 R4 f: D  j; Q, G" Lเธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...9 w: r5 U: @; w$ [
- r. p  E/ @" ?! F
          C       Em          Am: Y7 c' w7 X; S, K$ z
ได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่+ E! O6 j! C5 z' `: H$ ]
          C      Em             Am/G6 k7 _" e) y* C
คนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้
, c$ S# M8 C* C# j! v2 vF      G           Em     Am$ l- @+ ?/ o8 b8 @6 s
ฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี
+ u2 r( L: z" D  h% ^3 k- |      Dm              G; }  y3 ?6 ?) d
แล้วยังจะหนีไปทำไม…( r4 s2 h- n# o1 u+ f% T

6 Z" M3 j0 Z3 v& r' y* }* }(ซ้ำ *)
, {- U% k/ S1 s# H7 L; {
, v2 z2 K8 r; _* {/ l; L* vSOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//
, ?5 q2 e$ }+ i5 C8 T' l
. m: ^: r( X3 O# o(ซ้ำ *,*)- t1 M  P1 N/ [' m9 t, M

1 y& z- _$ H* E* ^" @) Y  G                    C
# K1 A  j8 a: r& b...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด