กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool

2 i/ w$ K, @# ?( J$ D

1 r+ j1 h; z: r3 O  V0 c1 I: s" mIntro: //C Em/Am//2
% p& \" s  g! ?; o% G0 t6 k      C   Em              Am       
7 f4 V5 R- t2 `' E4 }( i- Jก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่
8 s& `; U2 H+ Z) i* G         C           Em            Am
* ^/ C: T  e* |/ `$ {! Jที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้
1 Z# k- \9 g  l; b% ~F          G           Em        Am
4 ^+ P) h6 B0 S  i) p& lเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที
7 Y! ~) i5 _# F( j" U9 X3 `8 K    Dm        G5 _5 K* @. ]. K
คนรอเขาก็มีหัวใจ...( ~7 N. z' i# X6 `$ g8 y2 @0 }

5 L( P. K- g, V5 ~% X          C       Em         Am
$ |4 O" R1 N; X3 s7 m9 y' M8 {คืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด" C& H8 a" w( _* C+ w, T6 E
      C           Em              Am/G
( U4 c! H7 ]1 c0 ]4 \/ K/ zดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย
$ \- B4 C5 g! H2 q; z  \F          G           Em        Am
) A" Y- X* q( C/ i( {' Uยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้1 f1 O& s) Q6 x4 Z4 V# A
    Dm        G
: `2 F4 ?8 }( v4 e& [& _3 dอะไรอะไรก็ไม่ดี.../ L4 u3 u5 Y, V& d' J. b5 ^, g0 o3 ]; t3 Q

$ M! C7 D0 p, m" i1 l$ `, g/ d$ k0 K               C     E        Am            G
& }% @8 p6 ?% c7 [  O& F! s; G( q*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า
+ M9 A: T9 V7 _1 k7 m( xF          Em Dm           G$ R. s4 y0 a; P
เธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ- o: m9 w) q; ^' Z2 @3 w9 I
            C      E   Am           G
# d" ]4 N7 n8 `0 S* [# ]ก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน# |# I; f$ C( Y7 N% \( l" I9 n
F    G                  C      (G)3 m; a- I- F, t; r' t7 {0 t% G# v
เธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...; S4 E1 r8 y6 s3 u

& d( ?3 C2 m5 e$ T. P          C       Em          Am7 w+ A) w% t, j
ได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่) w' Z/ |0 @0 D5 _& X
          C      Em             Am/G0 P+ H8 n6 h& e$ n5 g+ z3 e
คนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้
$ G: d: d2 n+ U* W" cF      G           Em     Am
9 y7 {( {: i' W2 g6 Y& Pฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี
! Z3 t; |1 _+ ]9 n/ m      Dm              G1 O; A" `  r! F5 V7 u" P  Y1 A
แล้วยังจะหนีไปทำไม…, @' e; I# Y1 V+ ?" |! V
2 m  ^* d! {( N! L" u* F; W
(ซ้ำ *)
% M8 T9 R  _+ J9 `& R4 q( U" \9 g0 ^) w, M
SOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//9 p( x( h$ ^, [* q/ p' Z. Z
# Q; m6 q, z9 K7 G( P, q
(ซ้ำ *,*)
- [7 y8 l3 j- ~* T4 S) i: M
5 F& @5 e6 x' T( l6 T1 c  G                    C' H9 Z5 I, e  m: Q  G
...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด