กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool


- Y' g4 a0 ^" W( x" ?* t2 n
, H9 |. z) p# d9 R0 V: FIntro: //C Em/Am//2* M3 B: P( B4 V0 U- i
      C   Em              Am        # V6 O+ p8 u8 r7 b0 O& r$ d$ i, T
ก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่1 J" o: K. f' x/ n
         C           Em            Am
0 W& l% o; o( N" s0 L1 gที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้1 B6 h3 r# W/ t6 j1 a
F          G           Em        Am
# Q/ A5 c" k  [2 }9 g  K) Jเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที
0 q1 ?8 U4 t2 H9 e% X1 u    Dm        G
+ E" ?6 j) p) w! e3 ]1 A- W5 iคนรอเขาก็มีหัวใจ...7 m8 P1 g0 r) ]2 ]6 q
) T/ p* o. j" s. d4 Z, }! X& L
          C       Em         Am
& T. d/ }( v  Y& x" Z: K" L" jคืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด9 Q+ ]5 s( B$ A9 k5 q
      C           Em              Am/G
1 O- \4 ?- m' z" P" \ดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย
/ h/ x+ x6 U1 R- G9 Q. OF          G           Em        Am7 C% p! |1 `1 {3 d* q
ยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้
2 }8 q* P: s, X7 V/ u2 k8 s    Dm        G( Y6 u; O6 I4 V2 a
อะไรอะไรก็ไม่ดี...$ A& h; L0 i$ O% k% g. w

. U0 W% [7 Y/ l8 H3 S# X- ?7 j               C     E        Am            G1 i8 z. W% @0 j+ z( T4 G7 j
*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า4 X; j: n% ~+ P, t
F          Em Dm           G, s+ X  f- R0 y$ [( X& O+ K
เธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ
7 Q6 ~- j" X' N3 Y6 [: _" i$ `            C      E   Am           G
/ n0 {- r5 c% \ก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน
( z. r1 ]1 |  H# `. y0 W1 |F    G                  C      (G)
! A; h4 o8 z5 E( l0 mเธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...
2 }) p4 j1 o7 B6 y, Q: P# |4 `
" E( V2 c2 `4 M2 E; U          C       Em          Am8 l! C3 Q+ ~$ V+ g2 ?- T( g
ได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่9 t$ L0 G& M5 W; P8 X7 X
          C      Em             Am/G
8 D) v& p0 g' ~5 X' ^คนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้
3 F! B4 v. \3 @2 q" nF      G           Em     Am. P, G) J1 a% q# f* @! k
ฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี
  N" f" U" A, x$ K4 k1 ]8 S      Dm              G6 @0 z, Q6 c( x7 J" s1 _: ^6 a- Y
แล้วยังจะหนีไปทำไม…
5 c2 q( x% Q; G; V& X
7 o( I6 @; x. B6 ]+ }( o" Q- d(ซ้ำ *)
5 R- j; v8 g2 F- l  e: v3 f& A5 I( s% l. s, g( M3 z
SOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//
; k/ [/ L3 c( A
& j+ X% g9 M4 R( Z! F+ Z5 r(ซ้ำ *,*)
- D3 K( f5 S1 O! ^
3 V3 k( X: R- a$ B  G                    C
$ h/ o0 t- L# {3 W& l...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด