กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool

" V9 |7 S( a" e& ]2 |/ C. S

0 H$ B$ d" Z8 Y8 u: D% fIntro: //C Em/Am//25 I. Y: t, b4 F2 Z
      C   Em              Am       
  u* s* p3 _1 d, X( f% t6 Z& rก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่
! B. Y! p% a/ u$ X3 |$ }         C           Em            Am% @. K% T! m1 r6 m$ C0 [! m3 P
ที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้
* @6 C. p. i& s- i0 f1 G) GF          G           Em        Am
4 x/ O6 ^9 s2 Pเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที; D, C2 n. C( @4 c/ c  S
    Dm        G
/ C; |9 N5 ~' b1 p& T$ Xคนรอเขาก็มีหัวใจ...% O$ E/ `1 a4 i: t8 _5 U# q

9 l& m  }+ `& K2 c! Y' E( z2 X          C       Em         Am
* ^9 u; Y1 [$ f. I" Aคืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด
% Z" B4 j- @* `. C      C           Em              Am/G
0 H% a% Y" w& R7 vดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย
/ k8 K& r3 g% p+ X. Q2 _+ \. o1 H- BF          G           Em        Am2 {7 C) y, T+ Z* T% y
ยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้
. Y7 h/ x4 U) Q  ]# T6 u    Dm        G6 Q( H+ v" S# P6 f
อะไรอะไรก็ไม่ดี...
0 u" K2 ]! M4 t% o- e7 X( y' O5 Q' o! }- U" S
               C     E        Am            G
4 l; M- a7 _  r* i+ o*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า8 [# l7 b: Z# a. }3 W1 _0 ~7 ]9 F
F          Em Dm           G
+ q" o' ]1 ?( u3 _0 t5 e" g4 F( oเธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ
0 \7 j# E# Q; I6 h- S            C      E   Am           G
* O: V6 c9 H& W0 n) m0 Q3 lก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน
. D) s% R* @2 G, U! g# m: I, IF    G                  C      (G)8 e) p0 b8 ~/ N% a: [  ?5 Z8 [
เธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...3 l% s, `+ I9 m, c( G
, L7 J. [; |. ]
          C       Em          Am
6 M5 ]4 M( A9 l5 W. Y- F' _) t3 Yได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่; E3 p) }7 I6 r# |( k
          C      Em             Am/G( k' X8 k3 i( p) l
คนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้) f! j/ E3 S8 ^% G- O$ [$ `$ P; S
F      G           Em     Am
0 w# c+ _5 a  Mฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี
- J/ ^' p# W  m( o; {5 A' d  {* V      Dm              G' L2 ~& `) h/ n% C
แล้วยังจะหนีไปทำไม…6 N7 V, [) e6 X( L

( x* v5 N* e3 a: V& f# ~(ซ้ำ *)
' b. K" n; ^  E2 L! B6 D& g
+ D* p9 L9 K! E; }- Z1 H, `SOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//
- [4 R+ ^  C. R2 G7 U6 m% e  l
6 o: p, C' l/ R, A4 d8 a, ~(ซ้ำ *,*)
4 o" {0 F  P7 r5 T4 J3 _# i: X( [5 l9 z# W8 H
  G                    C
7 L* M/ d5 V: t; L8 e...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด