กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง เอาดาวมาคืนฉันที so cool

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ เอาดาวมาคืนฉันที so cool

, G; V/ x* p. a2 V

9 A$ T# ~6 ]3 S4 ?8 @( z! n. g+ BIntro: //C Em/Am//2
/ _  b  e" S5 t      C   Em              Am        5 C% _: D! G+ Y- c  @- Z
ก็ไม่รู้คืนนี้มันเป็นคืนที่เท่าไหร่
! ^: u0 g& h  u( u3 N# Q         C           Em            Am
1 ^& c/ I% v- f) }. M+ ^ที่ต้องเหงาเดียวดายหัวใจอยู่อย่างนี้
3 z% j0 C3 @# v" i9 D7 Y5 Y1 bF          G           Em        Am
2 {1 U+ f3 x1 A4 v- g, r4 Fเธออยู่ไหนเธอ ไม่คืนกลับมาสักที. d. W  g4 o* m0 R8 L5 B5 @
    Dm        G  x$ o2 G. d% f5 g" @5 d
คนรอเขาก็มีหัวใจ...
5 d! l5 M' H: i! z; q; ^1 x* Q- j+ H; S
          C       Em         Am- r3 I- W0 E% }+ g7 t
คืนอ้างว้างมองไปบนฟ้าก็มืดไปหมด1 ?: z- D& V$ W. @$ g) R
      C           Em              Am/G
# E% ?; J6 }: I) qดาวเคยงดเคยงามบนนั้นมันก็ลบหาย1 C9 M' Y$ [0 ]! Z/ e2 \
F          G           Em        Am' U( p1 t# C: f2 Q8 Z4 V
ยิ่งคิดถึงเธอฉันมันยิ่งทนไม่ได้: r- Z1 _4 }% A$ c
    Dm        G
; R) ?* s8 ^. o3 _# }" u3 zอะไรอะไรก็ไม่ดี...1 D" q# R7 W" c( d

# J( E; i5 h& |# a8 u               C     E        Am            G! b% u2 i2 m. _
*มีแต่ความเหงา เหงา มาแทนที่ดาวบนฟ้า2 Z' b) j0 d& T, F5 l! l5 U, `
F          Em Dm           G
& W! Q/ L8 ]/ l6 g) Mเธอรู้ไหมว่า ฉันเหงาแทบขาดใจ3 g  r5 n3 L2 l7 Q" i4 M2 p
            C      E   Am           G
0 ]  S9 v2 i  o( @ก็ได้แต่เหงา เหงา ดาวไม่รู้อยู่ไหน) V/ r6 z4 }* K$ L* W1 K
F    G                  C      (G)5 C* J  M* D# W/ w' V
เธอ...เอาดาวมาคืนฉันที...
) U7 E& R* V% X9 _: C2 W  f1 O; Y2 k& ]" v
          C       Em          Am
8 i' |( w$ q( Z: a/ `. a8 X* yได้แต่ถามสายลมว่าเธอจะมาเมื่อไหร่
  O. j. ~; c1 F3 P/ Z/ I          C      Em             Am/G' f) X% ]( u) D3 Y6 [
คนใจร้ายเมื่อไรจะคิดถึงคนทางนี้9 B% k( t; ]7 F5 U; a& r8 z3 Z: C
F      G           Em     Am
* A8 Y) f' j" J* E2 _ฉันยังรักเธอ หัวใจเธอก็รู้ดี7 e8 }1 g% ^$ t& \4 o" ?7 O
      Dm              G
3 _' W; _: G% k6 B0 f" c  E, Wแล้วยังจะหนีไปทำไม…
: s% h, U: i8 L+ s
) j: ~- W# z& k! C7 W6 g. c9 ~) o(ซ้ำ *)
$ Z0 b4 M% x% o' I/ m. D! A
9 L5 N# k- O* @( o! DSOLO: //C Db D Eb/E/F/G/Am/G/F/G/Am/G//
$ B6 Q0 j7 G4 p1 f  k& X# M
$ _) r. O/ ]7 a. _/ E/ b+ `(ซ้ำ *,*)
) B: L/ l8 u+ _2 E2 _1 k9 t  ^) w+ ?$ q3 o
  G                    C3 `+ {9 d/ T: K* _( P
...กลับมาหาฉันสักที
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด