กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

6 ]) ]# \: O, [( k# v# W( a

! e6 F" e  O5 V3 ?  W2 i5 fIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
8 i6 f- r. g0 l( T. S7 W                                                  A
; [1 D' `) V" h+ U* Q..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
6 u2 D& k+ x0 o" v9 ?F#m    E                 F#m
1 }; f1 P, c- J9 Gคำว่าชนะจะหาเจอบ่! I7 V2 K/ H+ g; |: E3 b* ]- ~# W; e
                          A                         F#m
$ e' J# ?  R! j0 A$ n# S5 {ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
3 ?% C' U- w8 N                         E                      F#m
6 |5 ]# \$ k2 F) M3 X% G! c) c- I* nอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง. y/ u1 x3 x$ I* K2 q
                                                             A7 a8 U0 U! Q9 _+ W
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า8 e( o0 ^2 E/ P# @/ E# h- B$ d& u
F#m        E                        F#m
. P' S% q4 Z; R- Iด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง1 t1 S& |1 i6 ~# Y
                         A                          F#m/ O+ C1 |/ j' `( S! S
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง: s! r6 o1 f# ^; J
                    E                    F#m
3 f: s6 g' j) t- Lฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย; @9 N% f% T- P9 `  b
                            Bm           E                  F#m
" q/ U% B$ u( k2 e# O* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่3 M$ O  j4 n6 T* X# c
                         E                 D               A
, w" R, C/ U8 I+ gไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่8 W- S" p. P  d/ M+ d
                           E              C#m     F#m
& \$ @, o" }3 z. a) W" [พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
3 p0 F) b. m2 I- j0 g                                     A                       Bm
! }9 U# [" E3 g! N) W/ C4 j4 Tเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย+ m9 m/ K* R  @! e2 q8 v7 s
                  E               C#m            F#m( P! A, n1 T8 ], d) n
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
0 |" I5 t! r" [$ X; K                                               A
; t& [9 k8 e5 z6 r, rบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง1 {! {+ p* g) G2 v' f* N
F#m        E              F#m% i+ m" @$ w0 ]/ {
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี; f1 s# z& @1 g! u) P' g
                           A                     F#m
$ A* V$ Z( o5 d" l. y$ S, oลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่: f5 L- j. {' Y1 P# t) I. @6 M- L3 _6 w
                       E                  F#m! N4 u4 I6 F6 t' N3 @$ |  f5 F
ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
. c' k' e* p4 f; pSolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/) K; N$ I- J/ S8 F1 z3 ^
( ซ้ำ * )' W/ j; E' u! B6 i1 S
                    E           C#m              F#m
- H0 w* e) R% x1 K6 |ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที& L4 A, t7 J8 b, ?! @
                                          E                       F#m8 i/ e8 A/ M# t, P: f* i2 v. Y: B
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด