กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

7 @4 l' Q& U& T* y

# p2 \. y. @/ tIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
2 M$ |+ ?& Q# I8 ^1 e. A& G: l                                                  A
" ]$ r3 D: {) v..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า: p$ k& G5 o9 z
F#m    E                 F#m 8 i, K+ J: N$ E0 s/ m
คำว่าชนะจะหาเจอบ่9 S. O/ m7 h, g- v. F& @; V, c
                          A                         F#m5 ]" K- N1 P" `8 f, l) s) T* Z) B% o0 N6 H
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
" Z- k9 ?& b8 ]                         E                      F#m% Z- q  Q1 t" v7 T/ U8 Q0 M
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง, W2 @: c* i4 v& `: r' K
                                                             A
4 }0 R& U: e6 G0 I% K& f, f- aแต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
2 I! x- }, ]* x2 j+ t1 t4 AF#m        E                        F#m$ b1 K4 l7 ?- l/ \& S7 U
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง( K9 N( y+ w+ D. ^# x9 ?
                         A                          F#m3 X$ w2 M; w6 j( ?' G# H
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
) s6 ?2 o8 J: C# s3 l3 D8 z& o6 m& F                    E                    F#m
  z/ [. x+ N5 C# Q* d1 X* B: w( \ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย* x# \7 g4 h- i% d; A) n- l& C5 o
                            Bm           E                  F#m
) P6 O# n6 z9 A) x- X% z0 l$ _* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
7 y. L2 b$ v+ |                         E                 D               A
' f5 P. B9 Y$ x& v" k6 \ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
+ p% y) S2 B) U6 }                           E              C#m     F#m
& P# j5 d* c4 U1 k+ P8 }พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ+ O0 f1 Q, A3 c2 z" w
                                     A                       Bm
# o: J4 }( V( t* B3 |' E( U& Yเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย+ f" K3 K' G/ l: S! x
                  E               C#m            F#m. q9 e* Z+ B% I
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที- f3 _  h2 h, `" {7 i' \, i4 k
                                               A4 S, r0 j, U8 h. d
บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
5 N! B/ Y+ H" m) W, oF#m        E              F#m
& O1 A) X* w9 r$ W# K+ N' H5 Hบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
3 E  Z7 V6 V7 P# n$ o" O                           A                     F#m
5 z. t" F/ R+ Z4 z( Q% F7 J% Mลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
! R1 N# Y* l% Y- {* P                       E                  F#m3 G) R5 z6 k! ~% R4 X
ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
+ N2 J* Y3 Z- v! K( J, nSolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
  E% O3 A9 g: D" g" r( ซ้ำ * )1 C! z- K* e& ]
                    E           C#m              F#m
# n8 I" K( Y7 c: A: p* P: sไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
4 n( b" K2 }& I7 I! d3 L' O                                          E                       F#m
2 ~$ @; @# ~: e4 `เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด