กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


; I6 a: b2 v4 Z5 S3 c- a3 y5 A. {4 m# Z# X6 Y/ s" o
Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/( u* C, G8 U6 n  Z4 h$ R+ n
                                                  A
2 V9 G8 a$ N, c+ v- v+ Z4 n..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
2 \  i1 ~/ P) n) }0 p; s8 TF#m    E                 F#m
% [( Y' O1 b. j7 `' T4 o) Gคำว่าชนะจะหาเจอบ่, v; q* C# B0 Q( A- S6 V2 I
                          A                         F#m: T$ X7 r; ?0 w2 u: |+ e
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ4 l# Z5 Q$ {- L& k# `
                         E                      F#m4 [7 M, N6 m4 j) z
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง5 W7 I1 S/ H/ d+ |% i. a) H/ E
                                                             A
& Z7 c, j( A% f5 _4 k6 Z$ }) ~4 Qแต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า. f, Y2 e( R8 T% |5 |' M/ }
F#m        E                        F#m/ m# V+ y# q2 L. @1 `% {
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
$ j' H0 u' W1 ~3 v                         A                          F#m
, {3 ]: P2 O' V' a, eลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง6 a. M. Q# d7 A, B
                    E                    F#m& u6 b  i0 s; O' v1 T) u. Q2 C
ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย" R. q- K% Z2 s: ]
                            Bm           E                  F#m
7 ^4 |" \. x! @5 k( l0 r9 {4 W* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
8 x8 {% u* {- b: V3 F                         E                 D               A2 L9 b2 f3 w: W6 O6 V5 q
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่( K1 f- z3 k3 E& k8 ~; |4 K
                           E              C#m     F#m' P7 ^9 V; s% _
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ1 N5 ?/ l" t8 n, t, t" C
                                     A                       Bm
% S- {4 }3 }' S: qเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย, H9 z3 w& u- S6 l" _
                  E               C#m            F#m
! o0 c; f3 T+ ]5 p( tไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที1 D% ?+ D: H0 N+ A5 h1 f, e( M
                                               A% k2 a8 G( w' |: |" m
บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
( @: Y; k- y! f. x# `F#m        E              F#m
$ w5 z5 `. f6 \8 {บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี& t/ W6 g  a7 m4 n, l
                           A                     F#m, C6 s& M# I; C
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
6 M5 I2 y3 A1 D( ?) K) y4 E# y                       E                  F#m
8 ], k$ z! f2 Xห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋+ s+ o# y% }7 l
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
, x! f% ]% ^8 v- v' |' I& f1 {9 _( ซ้ำ * )
/ t. B% Y& P. w" f2 t( `                    E           C#m              F#m
: p' `. D# k' G7 k7 Fไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
: V. q& M) }0 D  m                                          E                       F#m
# l; q% s  n1 l+ h. h* hเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด