กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


9 u5 V* o% G7 G
3 x3 ~* c4 }1 S9 c3 T) ?3 O7 y5 qIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
) c& m: q2 P8 B& J* k& N0 j/ F" n& c7 H                                                  A
, Y* x& b: D$ O; d/ U! A# X8 B..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า, ^2 G. p' g8 ?8 I( P
F#m    E                 F#m
' q9 V1 `  p. i; v- q- m  Sคำว่าชนะจะหาเจอบ่: t* v) L  K) J
                          A                         F#m
; q6 k) i; C# G* Yทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ+ a6 O( W1 @) g$ E" z
                         E                      F#m
8 B$ H7 z5 l. ?2 f& bอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
  e1 W& i% @  i. k# k) R( G                                                             A( O8 U- {: |6 y
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
! D' b4 M5 J/ l% S8 lF#m        E                        F#m
5 e- }2 a* r& @: @/ Uด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง- b/ ^6 A# E0 r! N& a" D
                         A                          F#m. _/ O5 N# M7 W' U6 b$ y
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
$ W# H. C2 Z! w- B2 o                    E                    F#m
5 Q  Q9 }. ], O. N9 b* y$ Qฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย& p/ D5 X9 K2 s, w- A
                            Bm           E                  F#m 5 h7 _' R' V8 M1 |8 {! i5 i& Z8 j
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
7 d/ V/ k1 q+ q) [( Y* p' Y2 L                         E                 D               A: m9 }1 j( N% C6 d; w5 K$ N  @
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
+ O8 v; C2 W( a, K0 i                           E              C#m     F#m! j; V9 p0 u9 E6 S: m7 W
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ$ l& Q( R& u. z; ^' q( S& ^' c- a
                                     A                       Bm7 m) O+ i. e3 I2 S) V" A
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย8 E1 f, H( i" |* i
                  E               C#m            F#m
+ U4 v3 e+ t1 l/ ]7 o  O9 _. A+ U9 Uไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
  ?8 s* u! P7 i0 E% e                                               A
( l7 L5 h9 k' N- eบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง" d4 X' h$ n0 v  i
F#m        E              F#m8 D! b; _; v9 B8 M- ~$ r  U4 p
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี7 `, [5 z- S1 k
                           A                     F#m
- n/ ?" C" ~. X. yลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่/ }5 @9 o! w3 _" K% m
                       E                  F#m
4 E1 S0 a0 R2 c2 k9 Kห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋. H. E, O% t5 g0 m3 _6 k* |! p
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/. v9 G, J% {9 ^* o; Z! l% U" m
( ซ้ำ * )4 W6 H5 K: F5 y: i! ]' P
                    E           C#m              F#m
+ F2 E: }9 X) G- J4 Kไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
( h% \# e" ^1 o; Y9 O# u                                          E                       F#m
9 @' Q! y3 i3 u% i" j, kเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด