กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


' P. v) m3 E+ P; b% \7 B
+ G$ o. ?2 k  [1 zIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
; n3 L6 o" b4 E  N+ _* E                                                  A
  M; K" z5 U9 y( b! v..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า6 R& t) t9 t: c% E
F#m    E                 F#m
4 g/ u) [) z8 A- h+ _คำว่าชนะจะหาเจอบ่2 ^! B$ x# _/ n) J
                          A                         F#m+ G" r$ ~) b, }3 a; y
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ2 Y1 _8 h3 N1 j; K' J
                         E                      F#m
! g! x, n: L: X/ t$ j0 }อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
- L5 _: k0 x) }  W/ Z3 U9 w4 q                                                             A- D/ Z8 }2 b( g4 B9 V: O( t; I
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า2 u7 S& M; ]7 w5 ]+ f6 H1 K4 H2 b
F#m        E                        F#m7 x+ P! X9 X4 j
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง9 ]  G0 e( }0 \( U4 v1 K
                         A                          F#m
( a0 W% O) l+ R0 S' _7 {) `ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
, F  M# j8 E) i: c' E; ^                    E                    F#m
: S: b7 i- T7 h6 j1 p7 y' Wฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย: [- F/ x5 T- q- H" h
                            Bm           E                  F#m 3 P  E$ }. q# O+ u
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
, M. p5 K0 S7 Q" p/ Y                         E                 D               A) `3 _3 _% P, `3 D, K7 P
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่) c1 @: L1 ?2 m2 I; b( \
                           E              C#m     F#m5 v# @7 S: q6 i* y: V; _
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ1 `% t& m  C# U& c
                                     A                       Bm
1 o" d& {& }& y# M# ]0 aเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย/ v6 J4 m( C) W( Y  O7 E
                  E               C#m            F#m
5 x0 c' s3 {" x( H! P: Y. ]ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
) j7 Z- v- ]$ \                                               A
: w6 n/ e! ^: d8 ?/ t& j) |บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง8 \2 j9 Q0 B. f' _$ L+ P0 ?5 K; w  q& i
F#m        E              F#m& q8 S5 M; o; E+ y6 Z
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
* u/ l- Z1 M' k) j" v; K$ j                           A                     F#m4 _5 F$ ^4 j' @6 U, g3 t
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่/ x- l+ h9 i* h& A  Q2 @8 j
                       E                  F#m
8 y$ D3 V4 N; G4 }( n7 fห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋; [/ G2 m% Y$ y# X# _  r* y5 h' _
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/* w0 y" F7 c+ m+ r- W
( ซ้ำ * )
* @+ i6 n8 T' Z6 S; v- l                    E           C#m              F#m
& m: L& s/ O( {8 |. S. Z* Pไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที" ?& Y$ V& o  S+ q" _$ n0 v
                                          E                       F#m# p. X0 m6 B4 p7 ]' Y
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด