กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


( r- _& x1 u4 ~, k- \
3 k& k0 }; C- l% O9 ZIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/! p9 A& U* t, L6 M  X
                                                  A( N  J* o0 I) {6 R4 _! ^3 f( Q  f" [
..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า1 C, j% Y2 O% f$ V2 q( g9 i
F#m    E                 F#m
; K7 f) ^. {+ S" Aคำว่าชนะจะหาเจอบ่
2 ]; F+ r" `' H) P/ q% b                          A                         F#m( Y2 w: ~- q- P8 q, y
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ6 ]# y8 K# r8 k, D- F5 n; `
                         E                      F#m2 U9 ?- Q3 n& G
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง/ r0 M+ v* f4 Q, F( p' q- y
                                                             A
# S% B- D) @+ c0 z) Gแต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
. `* s1 R7 P* K# e& \, ~2 O) C! yF#m        E                        F#m
4 P) `3 O  }( F' tด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
8 C( i7 J+ z' D* v                         A                          F#m: [% p: Z0 G! b: k; U; M
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง, h8 D% h1 \6 I( U& O0 R; |3 h3 q; N% @
                    E                    F#m
. u9 p5 h" I: Cฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย, D3 e1 ^7 r; P+ h
                            Bm           E                  F#m
$ n" n6 Z1 Z  ^- V$ F3 h/ C* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
7 d7 k' W+ |- s; S5 \                         E                 D               A
( F% o% i/ Q: R. W( Lไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
( ]- T9 ]1 G% ?* m4 D* x1 R                           E              C#m     F#m: @! ~) V5 N- s  q9 r; \0 D# Y
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
; n+ ]( Z4 i) W$ j: N                                     A                       Bm
; p1 H) p9 D. z, @" G, I- uเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย0 _( S9 n9 @, I7 \; a+ ~9 [2 B
                  E               C#m            F#m; B/ r5 S% p9 x- P. K& V
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที# [" {/ M1 I  g3 L! O3 ^8 ~, d
                                               A
, P  A0 P9 K( y1 u4 x, o9 F4 ]/ t. Rบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง6 G, l3 G' |4 }$ Z& E2 n
F#m        E              F#m
2 f) a1 ^# {7 X6 |9 Wบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี5 H  r5 f. ]0 E/ ~6 D! o
                           A                     F#m* J7 Z5 e! a6 [* A0 G3 ^
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
5 c8 b/ I. k, A% P                       E                  F#m/ P2 |/ ?. M% }+ ~" b
ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
% m' ^: v, Z, ?; h3 B% TSolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
3 @  w# _: [6 c" r3 a7 ]5 y( ซ้ำ * )0 w8 i) q" ?9 s- o" \
                    E           C#m              F#m
0 \) l9 l0 q: k7 ~+ c' Eไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที' q" x  R  u, X1 p7 W( c) F
                                          E                       F#m
3 H. i+ I* l$ P$ J2 o! yเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด