กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


) p, V7 E' V/ D! K) H
4 d# g+ v* x1 n1 M7 M0 g- VIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/0 P1 \0 P9 f  W
                                                  A
: ^# z0 b: M0 m" \0 F' [..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
8 m5 i4 q; ~' g+ mF#m    E                 F#m
; z7 J8 \) \  i. iคำว่าชนะจะหาเจอบ่
3 `& z2 K- g1 p( E) C: n2 c0 [8 \                          A                         F#m
' }" e2 }3 r7 p4 C6 f1 j: V4 zทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
1 R9 S% \! B) u. ]                         E                      F#m) N" r1 e5 d/ H# H6 K
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง9 ~& N( Y# W# x7 P3 Z( p$ D* {- o
                                                             A
3 R& h: [& x& jแต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
( S+ P  y( w0 @6 i/ u; dF#m        E                        F#m
# ~% M/ r4 I* wด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
6 F2 N% ~) Z6 _8 v                         A                          F#m6 T1 ~% V/ g( `& e( A) t, \
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง  S+ s' A1 T+ D2 J5 @  l
                    E                    F#m6 t- _& k9 L: X7 k" g  G
ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
. B9 a2 w% ], o$ W0 d. z  a                            Bm           E                  F#m
4 A$ q1 O7 A0 T' r) W( g* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
% ~6 Y! P4 i( A  K* v                         E                 D               A
% y0 w! ]# R5 Wไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
$ T5 Z! S1 h1 q2 m                           E              C#m     F#m' t* l1 T7 F4 A
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ, F' R! Y+ K' H% k$ J
                                     A                       Bm& P9 z5 ]9 f' S! H' R8 \
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย# n9 \2 I+ v3 Q/ E9 V" `' I6 [
                  E               C#m            F#m  P" ?( P/ _  P1 S: D/ e
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
& w+ i2 x1 c! O) _* ]) u; g% z* D                                               A
3 E: h/ h4 j# g0 B, Sบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง/ |% D% Z) }: I& ^2 a# b
F#m        E              F#m% V# j$ d. e. f) b( n3 M) k
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี4 E/ z+ R3 z5 I0 _3 p
                           A                     F#m
( D, a% h; C: q: Y0 ]+ v4 |* wลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่; S4 f+ U" b( K' T8 F2 {$ O
                       E                  F#m
8 C$ M/ e7 z. ?: X5 }3 G9 fห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
, ^. F8 F) h6 q7 _Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/; Z# g8 c2 j% C, o2 k
( ซ้ำ * )  U7 d: v# t. ^, |
                    E           C#m              F#m
& N6 R; A9 `7 d% K. k( U2 ~ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที, c% b' q2 d! O3 c( V
                                          E                       F#m7 j4 I( _' }+ q
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด