กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


4 P0 E# G& X6 {; p
/ f9 I% b, y$ B$ f/ H# B! j: R7 c! PIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
4 [. j) Y) h6 q0 ]1 ~                                                  A0 R) g0 z6 w; x/ t
..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
4 H7 T" f2 P; l: M5 }: L1 lF#m    E                 F#m ! J7 q4 |& p: f4 \
คำว่าชนะจะหาเจอบ่; v4 r3 A# m; v/ [
                          A                         F#m
: Z4 j7 U( P9 `' Dทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ) f6 |( H) `, [' t7 C
                         E                      F#m
* E, A2 d- T" w) }2 `6 c" ^อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง& P% K2 e5 P, s3 S* r( u2 {
                                                             A) [2 E5 H1 d2 _; S
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
* i0 [- {3 d4 l; aF#m        E                        F#m
4 \, x/ Y7 C7 Q  g' e% U% Oด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง" n; _, e) p$ M1 ]5 I, C8 n
                         A                          F#m; r/ L# S+ j; u4 G7 C
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
: |/ X7 B9 z' x( A0 \" [( j( v9 C                    E                    F#m
# P' f5 o) `) B  T5 }5 F  M9 Mฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
; A2 `+ P0 K1 b7 O3 T( {                            Bm           E                  F#m 2 |, C! u$ `' x8 ]* f- L7 C
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่9 F- |% E- h( o! Z2 m
                         E                 D               A
& `7 t) d9 I9 q! w! vไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่3 F; D! [" i- L
                           E              C#m     F#m5 E/ W: s, k+ j+ z3 }; e8 c( W
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
% X, Z9 b* R+ |' r0 B$ T6 d$ C$ \( e2 d                                     A                       Bm% {6 S0 _$ k$ e* f
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
1 \6 }. t$ ^; Y, Q4 o; a' x0 {                  E               C#m            F#m: B3 w5 @( T! Z. y2 z9 U6 V
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที, Q. G6 G1 p; |% Y, g
                                               A
5 p, ?3 `! y; v! Eบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง1 M: D, D" s: ^1 R. a
F#m        E              F#m
. e% q1 [/ Z- Y% @- ]1 mบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
1 ~% ~6 c% [/ Z4 \' i                           A                     F#m
- I0 i6 {( v; a+ N) jลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่- ^" n- t: |, [( j
                       E                  F#m
# E& L( k+ ~+ aห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
9 v- P! p6 k  Z6 B$ _& E9 }Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
* J0 F1 O! _+ _4 E1 L( ซ้ำ * )) G/ e- a$ V0 H7 F/ v
                    E           C#m              F#m5 F  {! l! ?1 J5 w# x
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที0 O* e9 @4 {3 e4 t  V* t
                                          E                       F#m! d: [" s- U/ h  g" a
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด