กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

: H& \* @$ M/ ]: Z# N( @

/ w, r: N  n, g2 q+ v2 {/ T, ]Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/
/ b/ }5 y% E3 e% T, a* Z                                                  A
, l8 g6 H% a( p9 v3 [( n..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า: {: d9 v+ A8 s" J: w9 W
F#m    E                 F#m
) f* }/ q, T0 U, f9 {$ xคำว่าชนะจะหาเจอบ่
1 b: g. N, }; j1 Y# D: H0 m; e- Z                          A                         F#m
2 ]. l; ^7 `( u& eทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ/ P6 p% k1 m- m2 ?
                         E                      F#m
, M% h% f1 `, Z! S+ M% dอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง5 a; |' i$ ]% e: A2 S5 ^
                                                             A
1 K( [# Z# S1 `8 Eแต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
1 I7 Z" U; v, \F#m        E                        F#m
) D% x* T" p; h: x5 a; }3 ]ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
2 `5 N3 Y1 S& p# u- V3 Q                         A                          F#m7 h! g/ y' i% M
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
) i1 _7 R$ W4 H! z' g( F6 t  I                    E                    F#m
  n, M) e' y6 X& B8 aฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย0 g& s' C, F; r3 D
                            Bm           E                  F#m
0 N& n4 I2 F1 h! E$ g* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่8 P. l, |& L+ C7 P
                         E                 D               A
6 m, I2 ]* p0 k/ F& H1 f$ qไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
7 P. c9 {( e0 f7 s3 B. c                           E              C#m     F#m. H; q) E' G6 O  G7 @; f
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ) c* T6 F+ e# p+ e- ^
                                     A                       Bm! y0 _  ^! Y, P. ^: S/ l3 N* O
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
& E7 Q1 g  ~) s! [! c% n1 i( ?                  E               C#m            F#m' x4 G0 D" |: `( @, d4 l
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที0 O+ K% }$ o! f3 R$ M4 i% s$ N
                                               A
4 x( [3 S. T2 r7 ?- |0 O  ~" S' bบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
/ X* O# j3 f& l- Z% ?& TF#m        E              F#m& c" G' I* B" G: G) W4 U
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี1 R* n% w" u; e* [5 R: i
                           A                     F#m
4 ?: q9 l6 L5 T2 m0 N: nลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
* o  i- _/ m6 L; ?8 h$ Z* H                       E                  F#m) Z. k" K1 E) c/ t0 R3 E) w
ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋1 e! ~, m! g& L# [0 C9 `/ G
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
: g2 x( a+ Q. c( ซ้ำ * )
1 P; m2 k! U0 ~; B2 t3 ^5 U* c                    E           C#m              F#m
% r& U" g9 ^4 L8 ~" F: Z3 W  ]* nไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
7 {8 W# @- @. w/ s$ l  F$ d                                          E                       F#m
' z0 ^4 `  o6 G6 Nเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด