กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


  y' {' `! I* n0 t) ^+ G
$ r' l- T: q( y' v& E( }0 e$ f8 RIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/4 U0 t: f. Y" y; \% ~+ j! a
                                                  A
. }5 a5 j: R5 k' N' g3 z, Q% t..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
" {' ], n0 I# nF#m    E                 F#m * ]2 w& C) u3 F. a
คำว่าชนะจะหาเจอบ่
0 l/ y* w1 p8 {+ |; z# w8 T* c                          A                         F#m
9 ^) c9 @- Q5 _ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ+ H4 w/ R3 }' p( P' k' ?- x
                         E                      F#m
) @* `4 ]  o+ M0 X5 Rอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
8 V! X/ f! \. V- i$ Q3 {                                                             A: n! j: X9 U" Z4 D2 a' l( k
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
5 _" m/ F8 j( Y9 A* O4 kF#m        E                        F#m
. f% I- Z4 E# a( s" l7 S! j/ ]ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง3 O" v* |0 [% x) r. k0 {+ V
                         A                          F#m
8 L# W7 R" [9 J# y, oลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
2 p  M" [: u) l( d' I                    E                    F#m
- X" h, i: S, ]: o$ x- W5 {ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
# e% F+ b# q, Z# Z                            Bm           E                  F#m
- \# [: U6 H5 Y3 {/ {% U* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่+ E  g# b! v7 @* s' R
                         E                 D               A
; ?& W' O5 j+ g0 xไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่5 I7 Q. u, w6 E* @
                           E              C#m     F#m
+ \; x9 g( N1 L* P$ ~พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ' M! K; i$ K& M9 t% ]0 x. M0 u
                                     A                       Bm
; M$ ?! v0 D5 c! Q' A4 p% L+ eเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
/ @  i9 w# \; R. U% L2 P' B$ Y5 h                  E               C#m            F#m
, U& ?& C. \& q. Hไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที$ c- C% e6 c$ v& X, X% O# `
                                               A: ^: H8 d2 L- W: U
บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
9 k, f8 z1 w% M+ E: m. O7 |F#m        E              F#m
" a/ ]* O5 J& |$ L1 c5 D& Vบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
" e% `1 N6 X4 g6 n                           A                     F#m
2 V7 n2 T% H% e+ b/ p. Hลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
: t3 p/ I0 ~1 S9 _                       E                  F#m
9 i+ A) j; `4 P+ Pห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋) P; ]$ S3 B! x) G3 x
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/- y0 ]6 Z0 p; `7 V+ f& {2 g
( ซ้ำ * )
: B! Z, c7 {* n3 P! W7 n* n                    E           C#m              F#m" I( J0 _0 n0 ]5 L
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
! M" i. @8 k* A& v( q                                          E                       F#m+ t- l: m5 i5 Z, {! w: q  K
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด