กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


5 Z: }2 Y! g# ?+ C. |( r) c
  ~# i7 N1 C6 t) w( X1 m! pIntro:F#m/E/A/C#m/F#m/
4 o* X! d& h+ ?, f# ~                                                  A
$ g; P& f6 i# h; v+ ]: p/ T4 w..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
! a8 Z  ]7 B7 _F#m    E                 F#m % T8 W) |# q$ \6 {( i* o, K, t
คำว่าชนะจะหาเจอบ่
4 t% F* R8 h7 p% S8 X                          A                         F#m* o( v8 D9 U: H, X, N1 ?( m
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
! Y" T2 Z& [4 C" R3 L                         E                      F#m% O# n1 ?5 ]& H0 |
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
; u' ?+ r5 H! X2 K# {" i7 W                                                             A  T) N# \' O. P
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า, Q& i/ J( E+ I( s! o4 X$ L# h
F#m        E                        F#m  }' x& C# `$ b0 w
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
3 W) s; Q* k; ?' @" N$ G8 l% }/ t                         A                          F#m
; C" o" N. J3 b$ Z% \, {ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
1 e( ]5 `0 u# R                    E                    F#m
4 K2 D( U* Z9 nฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย8 g" ^% a6 B  s) L
                            Bm           E                  F#m $ {0 N2 B$ z7 L) x. s! Q
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่* k8 E& F, J% b: m4 E( `+ V% c
                         E                 D               A) i, z6 |3 p1 K; z1 K! T/ M. h. [+ l
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
, u" b2 `0 C+ W4 p. f' ~6 J                           E              C#m     F#m! _, e+ n# |: D4 c1 \
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
% c- F. s/ }, s0 b6 w1 s                                     A                       Bm
6 a5 X" Z) `" Cเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
% `$ S2 {% n8 q( `5 w                  E               C#m            F#m
1 ]8 ?) q6 ]' z. hไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
6 X& }* x8 t3 s, g4 y                                               A
$ W, t* E, u* h, f: t6 Iบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
5 ~# j; a5 F5 H% k- fF#m        E              F#m
5 w9 i& R% R6 a" g; c1 Aบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
. b3 K: n; U! c4 f4 J3 c, Z                           A                     F#m* {* {! T6 f2 P6 y! R3 j* }3 W
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่2 t8 K- c: {( t3 J# @
                       E                  F#m
" e4 s$ _+ d+ T5 H& sห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
7 a. b0 t  i( U: V- b) j+ A7 {7 SSolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
, D& U  q! {* k2 E+ A3 j( ซ้ำ * )
: b* A1 `1 h) h* y                    E           C#m              F#m
$ X8 b4 ?6 R8 m+ B7 Wไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
5 f0 t. J8 j: x+ ]0 [                                          E                       F#m
( c7 U" t( H9 B3 Oเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด