กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

+ e6 t" u8 q+ @2 S  R; j% P2 J

3 H2 c- V$ ?0 i! I& {Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/
3 k- `+ t" a% m: r& j! m* E                                                  A) g- l5 o" N9 V; J3 U( w; |
..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
: }% X0 Q/ X) n! ^6 W6 P6 n& K  F, fF#m    E                 F#m - G' f% C$ w. Q
คำว่าชนะจะหาเจอบ่- c# p/ H+ n$ H) ?
                          A                         F#m5 N6 \- B1 s  f% k9 \
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ4 K& o* L/ v4 W( A! P
                         E                      F#m/ l2 c. m% X+ R5 W
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
! {' L, f: x  p+ X. q8 C) w                                                             A6 [$ {2 ^& O# |. l9 A( Z" f1 |
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
+ }1 h5 R& U0 W1 U" f  [" QF#m        E                        F#m* X; l* V* Z9 N2 j0 v7 y
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง, U# ]: x8 q* a9 q
                         A                          F#m0 M/ J* P- E1 O4 ?, _
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
3 o! ^/ r7 ^; E: h                    E                    F#m
9 a- f1 B* F0 Jฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย% D3 t8 v( e/ R- G# J7 w6 u3 l9 f
                            Bm           E                  F#m 4 o8 H- I" o! K
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่2 h5 |/ I0 v* V. K  t! Z; {% m
                         E                 D               A. |/ O# o0 S, ]. u# n- P# Y: r
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
; z8 j# ]0 @$ l5 a6 k7 b9 _, @0 i& S1 i                           E              C#m     F#m
7 Q5 [. ^$ o! B% kพร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ2 k( i6 K/ U" i. v* t* S/ @  F1 n
                                     A                       Bm) R9 G+ i; |& J; ~# K
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
( e$ ]8 M$ G+ w1 v                  E               C#m            F#m
# F% I: y: h5 m$ b$ j1 Uไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
9 I1 L/ {/ N' M' \0 H3 p                                               A: N$ E+ Q+ L. {. b. V8 ~
บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
$ r$ k! P$ B$ O8 d) HF#m        E              F#m! q( P# Q$ M6 g
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
$ [( p4 x& o) X1 J, H8 `7 V                           A                     F#m
: D4 o4 a4 R  c' V; d/ _; hลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
& ^( Z1 _0 p2 O' M& v* J+ q                       E                  F#m
. S# L8 |& W: W4 u7 ~ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋- H, C- P1 t! S; O+ H4 C9 M( s
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/' Q$ }- v; Y( @
( ซ้ำ * )& s9 J# N& H# k/ m
                    E           C#m              F#m
: Y) U% H% E: b  L, m3 r! iไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที8 w) ?2 ^1 m2 V- i1 ~
                                          E                       F#m3 z( n* Z, h! o; x( u2 _, K+ [
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด