กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


3 q3 C, f/ Y6 B% l& c. Y( m% {( V+ [' p; f" ]. j
Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/6 z) W5 m8 P' H9 ?+ O+ c  X  V- t  V2 H+ E
                                                  A
# h8 U, X0 z8 e$ N* T6 I! W..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า" P. f( q. O9 @; {, w  e
F#m    E                 F#m
. q: G# @9 M2 e0 _$ ]  r& s, cคำว่าชนะจะหาเจอบ่
3 I+ c2 z% {3 {8 @9 N( G: T                          A                         F#m* G3 T7 P% P8 C2 b
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ7 Y" o9 Q0 T) }4 ?+ i
                         E                      F#m
: @- E3 d2 B3 T6 t* V/ g3 [  Hอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง6 |; ]9 _7 A& Z$ d3 n
                                                             A
# T/ }3 Y* K( z0 s1 ~แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
) L: ]: s, F: x5 K5 g# wF#m        E                        F#m4 q- u9 e+ h  _7 [# l
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง0 g9 @* j7 m9 s/ @! P
                         A                          F#m& V/ m; u0 a2 e& J( Y  h
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง
* G. j0 [+ F  a6 s; y                    E                    F#m
2 p- q1 r3 C% _ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
- K2 {9 c' _/ r" C5 v0 i7 D9 D                            Bm           E                  F#m
! k6 X& ^7 ?- t7 n& J( Y* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
1 ]3 X/ P5 n# G8 q; w                         E                 D               A& e5 `- U! W9 A% f1 u  N  c4 X( `
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
( J! k7 k$ v# a- p  ~9 z                           E              C#m     F#m4 `& X. a8 h0 s- q6 ^9 }
พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ2 w, w  C* `7 {# T
                                     A                       Bm
9 z9 f5 @, S2 c9 _8 xเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
% y! J9 _" B/ e5 A* U0 Q                  E               C#m            F#m
* x! D7 s: f8 s2 t& t" b$ y) Kไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
, D, b0 r; v3 k                                               A  k3 A6 Y/ w, ^% k
บ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
0 |+ n9 ~) {* M. K) YF#m        E              F#m
. u9 X9 E6 W$ \/ c" Vบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี, L# G" v$ ~; T' G  ~4 p1 V& t
                           A                     F#m# O8 p% v8 G! C, n
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
/ V5 u" v% K; G- Q$ p) U$ j                       E                  F#m
/ ~& F; H; ~4 @ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋. h, T( h/ ]+ U8 E4 P- P& p6 P
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/6 W- }/ J% l, k# Q
( ซ้ำ * )
% U2 O+ R$ u( J$ g. W3 `9 ^6 w5 l                    E           C#m              F#m9 Z9 _, L7 U9 m) A
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที4 _5 ~& e8 m8 @# h
                                          E                       F#m& Z2 [) H$ j( F# D$ o" k) C
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด