กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

% A8 c& M; a! T% T# D
, z" r6 j3 ?' k2 g
Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/
/ T2 g1 p( p' L                                                  A. u3 V! V3 I1 f% u- |# D3 D1 {
..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
  _3 \' C+ _! PF#m    E                 F#m 9 K9 K; S  a  \: i0 ]
คำว่าชนะจะหาเจอบ่
3 P4 Q( |* {( @/ z                          A                         F#m; V* J' ]5 K+ {# f- e
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
$ i* |% X! e) V/ p+ D) l3 N. {                         E                      F#m
, }) ^: {; z1 e8 M; O9 d* u" e4 H# w- iอ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
( z8 E8 d9 _1 B                                                             A; C* V3 H7 s! q' O8 H9 y
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า$ @2 D! Q8 c/ Z8 p+ Y
F#m        E                        F#m
8 T% c2 k5 a5 }( O4 C% Bด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง2 g1 L  L3 |# u& b
                         A                          F#m
9 }( S) _$ x' @ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง1 E& i( Y6 K0 Y- u" x& `" w
                    E                    F#m
* N; |6 c- n# v' i) {: D5 sฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
' z3 p( V% L( G                            Bm           E                  F#m 0 V0 a4 N: J- L0 N# |2 q
* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่/ {$ Y) D9 N0 Q$ D3 z
                         E                 D               A
4 J5 }+ `% L- h, O+ \& H& Oไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่( ]! a5 [5 b/ k% }% V! |
                           E              C#m     F#m
! X$ T9 U: [6 H) ]* K! _" hพร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
3 C4 ^9 y, \" L$ B3 L- L                                     A                       Bm
4 K5 m" S! e6 l6 o/ Y, @. K) E) Hเจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
. v! A* N( T5 m& P                  E               C#m            F#m: I+ Y7 [' W3 F9 R  j* n
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที
5 m% x8 K% u; R, r                                               A
3 U4 t+ g4 ^  Q" Pบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง+ R, i% ], }4 m. c6 u/ _: Q
F#m        E              F#m
' T4 M3 K3 ?6 O- m2 \0 s' Y% Zบ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
6 E7 u& O" \# b9 ?' _4 _7 M% t                           A                     F#m
5 N8 d% E6 u5 w5 w5 Mลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่
1 i. D' }! s2 B0 C. K5 N                       E                  F#m
9 o# d9 {+ S9 |! \2 Q7 @ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
" w+ o! x0 J: R4 I0 BSolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
' E  u" ^3 @/ S* V3 ~* z) c( ซ้ำ * )  ?. l' u. I  b/ X6 w+ Q7 v" Q
                    E           C#m              F#m
4 o( Z" `! r2 @+ H  }ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที3 p' p" L6 R0 u8 Y; p5 o
                                          E                       F#m2 n' x' o1 f6 F9 ~4 C5 ?
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด