กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

) D% h6 r& b% B% t$ X8 A, B4 ?; E
$ I$ f* |3 ~& i7 v
Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/) q1 Y9 R1 F, ?( h4 R0 f
                                                  A: z* N. n; g% K3 d2 b
..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า
7 T( U1 H! O2 W5 j' c* bF#m    E                 F#m
$ [" E8 d" c4 ?% }' D$ hคำว่าชนะจะหาเจอบ่
0 {( g  F# D  }( n( Q# }5 R                          A                         F#m7 v$ g$ n. [6 f' V/ H, n3 S
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ
. ~3 V" \  z8 T- E4 [+ U                         E                      F#m! z' R8 q; @6 ~! P. h
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง
9 z" z9 @/ O2 {. V. T" z" s6 r                                                             A
- C- t6 y% v8 E: w( d$ F7 ]แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
$ z0 a3 j. {+ J% _3 bF#m        E                        F#m& U! T4 C. V4 F3 n0 W+ h
ด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง- j  L+ `$ T8 p' k: @; y0 ^! O' N
                         A                          F#m2 K- z5 t- g1 y; c1 Z4 {6 c
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง, B# E) V5 _+ ~. M5 h' |0 i" G
                    E                    F#m" h7 J6 D& G2 p8 \; T; t; R5 M
ฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
! E9 o) u5 |+ k# Z  V                            Bm           E                  F#m
" [# y- a  F2 s( @6 {* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
% E) p$ T( n6 h7 ^                         E                 D               A
# z+ b8 y5 b* ?" jไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่$ h2 Y) L& A2 D; T( u9 ?% ^
                           E              C#m     F#m
2 v; [; l, f/ _: k( k. ]พร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
, d8 R9 L% x' c2 Y" r! X$ ~- [                                     A                       Bm% l" \% h: z- [; N# Y( m( O6 _
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย7 e0 j5 F+ T7 L
                  E               C#m            F#m
  W2 c6 q+ T/ U! jไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที( J# Q5 d% q$ S  h
                                               A
1 P$ G' Z. W& eบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง
/ T& w$ x! C  j, Q8 TF#m        E              F#m, M' _  ?% ]* b- N
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี
  z6 u- m" ~% K                           A                     F#m
3 r% a0 D; a- t* V; u: H$ @8 L) u" O- Mลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่! Z6 K+ H( e- i7 ]6 p( J
                       E                  F#m$ M. _8 [& S9 \8 L3 P7 p$ j
ห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋! |, \2 _5 H4 e* }4 X" t
Solo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/
  _& ^  e0 e0 h/ h* d* G6 i( ซ้ำ * )
3 S6 r8 z6 v, `/ _1 @% C. |                    E           C#m              F#m9 L5 U5 U) }" {
ไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที& Z+ n% P7 k6 B
                                          E                       F#m, f& m2 ^8 W+ ]# g7 E
เดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด