กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - พร้อมจะไปกับอ้ายบ่ ไอดิน อภินันท์


# S0 j1 X. V- p" R, l; P* d7 i9 `! G9 x4 W/ [& o7 T, s+ B4 P
Intro:F#m/E/A/C#m/F#m/( s  Y9 g  K. j2 L( [8 F
                                                  A
) A! x& H) t) a6 p..บ่ฮู้คือกันว่าวันข้างหน้า) o: [9 \8 @7 U" E
F#m    E                 F#m 1 J; k: B' f: A6 y6 M# R9 ]' Q
คำว่าชนะจะหาเจอบ่
5 I- ]* B) X/ l* O2 V2 I% z- l5 q                          A                         F#m* u$ J, o; P- L% W7 o1 D
ทางเดินคนจนทุกช่วงมีหลุมมีบ่อ9 u. N& m1 i) ^' `
                         E                      F#m* B: z" P( Q% m& i
อ้ายย่านบ่เหมาะกับเจ้าเด้..นาง( J$ T6 |3 d: {3 S) X, S4 G  S
                                                             A9 X/ D. z! r! n( z( ~1 k
แต่อ้ายจำเป็นต้องฟันต้องฝ่า
' \! l" a& E0 E9 @& q4 p/ U# `F#m        E                        F#m
* ~3 S; B- e$ i7 E. Q( qด้วยมีภาระแบกไว้หลายอย่าง
, H1 O+ ~8 B2 r                         A                          F#m) W  J" w9 N$ P, x6 x
ลำบากคนเดียวหรือมีเจ้าเดินข้าง0 w9 I! F# ~7 n, b4 D$ O
                    E                    F#m
6 M0 f/ v0 W. ~. T2 R9 l, n+ bฮู้บ่บางครั้งอ้ายกะคิดหลาย
/ v; R  I4 |- d0 q8 @8 y7 y                            Bm           E                  F#m
. F4 U( M& Z! c* ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่
& }  A/ w. ?9 a$ v$ S! ^) J. j+ g+ ~                         E                 D               A8 a* F5 H" w, P
ไปกับอ้ายบ่ ..น้องสิก้าวไปกับอ้ายบ่% P/ X! l5 J; l( g1 b
                           E              C#m     F#m
# @! b0 s$ b+ |2 J, @/ {  w4 uพร้อมจะสู้ต่อหรืออยากเปลี่ยนใจ
. @7 f9 [/ a1 X& K6 L  Z                                     A                       Bm& L( a+ @3 v9 Y! `  ~! L
เจ้าคบกับอ้ายมาดน ก็รู้ดีว่าจนจะตาย
* L9 X. P  ^" h* Z3 M                  E               C#m            F#m
9 \/ y( M& h6 U+ B  f$ Sไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที' y, f& p) R% h+ _
                                               A
; Q: X  b6 \# r/ |5 uบ่ฮู้ต้องเจออะไรอีกบ้าง9 m" x. j. O5 r( ]9 k7 J; A
F#m        E              F#m/ w+ q) U# b) I: J  O: S, ~2 B3 x
บ่ฮู้ความหวังมีหรือบ่มี" _, z' J) n4 ]" B9 [* G
                           A                     F#m- P9 J9 P4 e9 E: @  D$ T% e" G
ลำพังตัวเองบอกได้ว่าลุยเต็มที่* i$ z7 W# y( \" Y9 C. w
                       E                  F#m
" @+ N$ r) }7 h( c7 b- |3 Z/ i. Zห่วงแต่คนดี บ่ฮู้สิคิดจั่งได๋
6 _" w0 q, U7 ASolo:/A/F#m/E/F#m/D/E/C#m/F#m/0 u0 F$ ^  q) e7 _! F+ v3 ~# @' e& `
( ซ้ำ * )' s+ O: v6 }0 ^% J& J+ s6 S  A# N: u
                    E           C#m              F#m
9 u) r- O- S& [& [& Jไหว..บ่ไหว อยากให้ทบทวนอีกที. ]+ G0 W, p7 C
                                          E                       F#m
0 i* g* L+ e9 `3 t5 K- s  W, Eเดินข้างผู้ชายแบบนี้ คนดีเจ้ารับได้..บ่
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด