กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


0 B9 _- K3 u# H: X; C/ ]) y* Z( }/ A* M# G  z/ z2 S5 }/ B0 W
F                 Gm
! D0 @  A. @5 d+ p; sนานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น" {4 J- k& g6 i% u% c8 c2 c4 q( M
F                       C
$ L. o1 o1 u) D! ^5 b+ Q0 O3 qความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
; b5 o4 l: J+ `9 k; x& |3 _Bb              F3 G! h5 f& w: h0 G
จากที่เคยได้กอด
, O$ Y. ~  T3 r) D. i, _, [Bb        Am- N% m2 F4 D# D7 N
กอดได้เพียงในใจ
' H" F$ J; G2 W# W8 X4 E# V- WGm                     c
/ f- w9 G4 N5 T5 x2 J3 Nทรทานเพียงใดในยามคิดถึง. y. g# T& U& G4 g. _& L  y
; _" v; j9 H$ }- r* b9 }7 R
F                         Gm* f( |6 n* Z& V% C1 l  L1 o! g/ m  G
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
4 e, a# u, }  N! Z- P! \; dF                        C; b/ p9 o8 Q  W, S' n/ e2 ^
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง$ B9 A+ J& q$ e9 x3 _
Bb        Am   Bb           F
, Q% I) S; w2 l2 k! S6 Hออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง
3 \2 r: H" y: @3 D* |Gm                              C
5 {8 z; q4 Y) }$ B5 _- vโอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้0 E0 N" j* s1 D5 v# B; r
& \7 I' F- }" o, G( J
               F+ O$ J. a6 U+ C5 O4 U7 a3 E
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด* O% {9 W4 _2 [8 \4 e9 n0 D3 d
Dm
; V  t) j8 w' h$ h3 g% Z! dสุดสวาทขาดใจ
) ?( f6 S) q. e& \* E; E$ dBb
. B! M4 D! e1 K; Bแค่ได้ยินเสียงในสาย0 T* x! _+ u: ]4 l
Am         C
/ A, ?9 `) W1 `" E& V* y* b7 \ใกล้ตายก็หายทุกที
0 E0 m+ X' T5 _' `( }F- C# }0 p. _' n, _4 s6 m% h
อยากหอมแก้มสักฟอด
; Z& z' c$ \: h8 d9 \, UDm# b; d; _% d* P4 U0 Q
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
( r# e. `* ?9 H/ d2 v7 N" E6 PGm      C         F
+ N5 J  G: Y2 j# y! @) I. {ด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"! l- Y: I6 b4 l1 A
+ q9 Q, ~  Q5 f( \2 B3 L6 a2 h
solo:6 S" D5 U( s8 r, y, R" ^1 O
F                      Gm
$ D  ?. c- f2 [' k! P- _; ]คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
9 K' Z. ~2 S( m7 o; l: W3 wF                        C+ v- ~8 p* r: K- x2 c; W
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
4 o  g* P0 B% i4 X6 ZBb             F, z2 W: s$ J4 a- u9 l
โทรคุยกันสักหน่อย
' t( \* g1 ~) r; T. \# x8 fBb          Am
. y  }4 Z, a! ~7 l4 z2 mแค่เพียงวันละครั้ง
6 y1 t! j! {  r- V0 d7 v6 ~/ sGm               c            F
9 q) m4 B& N# P& Z4 I! V/ C% dได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี; |; E. r' o" _* V6 e( t0 b
(ซ้ำ *)% V8 Q# Q0 y8 ~, j1 s0 L
# C; G) d7 c- W% |; K7 P
Gm          c            F
% d  r- l9 ~! B7 [โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด