กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


3 h  [& a3 {4 }- g
6 y* V: ^0 ?- m7 r0 v8 v1 Q7 J0 qF                 Gm# d% I/ `) H( S( e$ k4 @6 ]
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น
8 [& C: D& {( e' h' I' d/ z2 lF                       C
1 o3 K. B( |' {( Q/ \! l8 S6 \ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ  y1 x+ K8 o% M7 e: Q. H; L
Bb              F
6 q' `- v  @0 ]2 aจากที่เคยได้กอด% P7 T5 g# P; K0 z1 P
Bb        Am
3 h( U5 i5 `" P3 Z5 y& B' f5 i5 Iกอดได้เพียงในใจ
- S2 b1 L6 Y* U& dGm                     c
: \& u" f, i, Q+ Z1 ~, b0 @# g  xทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
2 a1 j3 G+ R# n9 {) h3 O" V
: J1 {- f$ W1 }" v, `/ l" V8 G7 OF                         Gm
* K- Q+ k! q! k2 d- q! `เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
0 E# o$ I+ Z0 d4 U7 J" gF                        C3 E% ^+ U% v0 L$ y
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
! `) }' r( j1 QBb        Am   Bb           F% x( J" X- C& }+ s
ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง
/ Y6 D  a( \/ X" nGm                              C# _+ A- T- \$ B
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้5 n& j# F5 }& R# \! m' G' g( l

5 n: Q  J0 w# o  L/ W               F
7 z5 t4 d% r( w% o9 J*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด
0 t: W  m/ z+ U, C/ EDm
& q+ S9 t1 @  B( iสุดสวาทขาดใจ, V* {' P" y$ M* d6 J5 P+ i4 M
Bb6 x: z2 G2 O$ b
แค่ได้ยินเสียงในสาย
, w) f2 A# ~& NAm         C
0 i, D4 w6 D! f7 xใกล้ตายก็หายทุกที
! h: \( M2 Q  V/ Y  E, XF& r' ^- V9 _) _$ Q' a) U  `
อยากหอมแก้มสักฟอด
$ y' B5 }  O: c6 p# zDm
8 o* I* S2 o# R' P3 s% Oอยากกอดทางโทรศัพท์สักที% ?: n4 d6 m- g. N( T+ ]( W
Gm      C         F
3 A4 c4 b& F% `' Z9 s' X6 Cด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"
( C2 w- r1 D* S- m  T1 n/ ^3 `+ }. J$ e2 f
solo:8 Z0 N/ v* Y! ]/ \7 O2 o. }) q: b
F                      Gm
4 B1 W/ ?  P8 \& {3 g% R+ hคนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
( w- q' z# n8 [& k$ IF                        C
8 p: r/ o: ]  f- X9 X3 jอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
# E! m7 N# n) L* lBb             F4 t' c. }( _" U
โทรคุยกันสักหน่อย
! B) [+ G7 S2 r0 |1 B' ^6 V+ }Bb          Am0 U$ L" i& y9 G
แค่เพียงวันละครั้ง' }; K" E2 d( K$ a
Gm               c            F& V3 U+ J$ [* r7 h8 J" |* @* I! [0 i
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี
3 T8 \# y1 G* U0 N(ซ้ำ *)
$ a( A! h. Z- t: U6 m7 G9 G7 O: K
& a% l$ X6 q3 h) FGm          c            F2 x+ \' A/ }. f; x2 C2 q
โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด