กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

% X+ P# Q* F0 I  r- G
4 k9 T& O& j" i( N, j$ G' R" n
F                 Gm1 C0 P+ C* ]/ a, N) x
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น
/ ^8 G0 ^! y8 X4 T# a; R. WF                       C
6 g5 T1 }% h8 r) e8 m8 zความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ6 K: t0 v. z1 V3 J
Bb              F2 K) z% |5 ~" D+ J
จากที่เคยได้กอด, Q6 s& Y, h1 @
Bb        Am, L6 U" O1 G8 ~. }
กอดได้เพียงในใจ
# G' _+ q- s( Q* C" r  mGm                     c
& o& u; C7 g8 j$ w5 {ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง1 c9 w5 V+ I9 G, E5 K: w0 R# S
# ^9 N4 Q0 b) a
F                         Gm( q4 N+ n* |! f, ?# |
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้4 k' R- h# X) N6 F4 k' f  T" S
F                        C
1 V" {8 e4 Y  C( V1 W- Vก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง0 h& E7 z6 B$ K: D) Y
Bb        Am   Bb           F
" g! H( Z) m; _& S4 g$ D8 qออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง + h. D' S' H8 v7 H
Gm                              C9 C. d3 h) D" S: P; R8 u
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้
# @7 E% H* F: J( u% L" r- A7 E  v2 L3 I. R
               F6 a2 S( N3 l3 E- [3 J
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด! b2 v2 Q7 a/ \. k  s* e! V5 v8 \
Dm: ]  u/ z. i" q$ v$ l
สุดสวาทขาดใจ; ^9 X4 K; m5 e# W) ^
Bb
6 x- h- I8 j8 _) g+ }( y+ Nแค่ได้ยินเสียงในสาย; _5 h. G5 b+ B# F! Y
Am         C
4 T" M5 X$ G+ Z* j; U; sใกล้ตายก็หายทุกที1 D4 @# p' x$ M0 Z& r
F; x* q, f2 V4 r$ f1 e& [, y
อยากหอมแก้มสักฟอด
0 Q! f" ^" Y% X4 C8 \" l0 H* T: [+ MDm) p$ W3 ^& h& l. C! S; u
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
. y  x; b7 r5 E0 ?% w* ^  m7 KGm      C         F
8 J; w/ I$ D2 ~) C5 r2 wด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"% X; g9 d& f% [. Z
: _( Q: H1 @& h. v7 o
solo:3 w  m4 t* ~: s5 S8 D
F                      Gm, N7 _9 G6 j1 U  T# L
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
% r8 |: r5 N% }! G! q' aF                        C
$ F0 G4 j5 O- @* ~อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
& Z9 [$ H. {4 p! xBb             F/ U/ Z/ h- U+ J! N8 M- O/ S. S
โทรคุยกันสักหน่อย
# V* c7 G( x% \: [) F0 sBb          Am! H7 ~9 y( c6 O3 T; M
แค่เพียงวันละครั้ง/ M- F" W3 c) B! `' f+ l
Gm               c            F
" v9 p7 Q: b/ P' g; z0 lได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี1 Q8 S, O! h0 ?
(ซ้ำ *)" I" w6 U, l  o. s* s4 z! C
$ c5 _2 U- R% g3 Z
Gm          c            F
  a0 s5 P1 L5 O! Z- F6 e; b, Hโปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด