กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


" H' r  d0 T* W- j! c3 ]
  J) u& a+ f0 d" a# I( {, LF                 Gm; d: [: v4 P8 p( O2 R7 g
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น4 K: l. v& T' v) U
F                       C' @+ x  o$ r* H% j1 S( E4 q4 f
ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ% A$ ~/ v* D8 w+ ~8 `0 A& t
Bb              F4 ?2 p# f/ c/ ^6 u9 l
จากที่เคยได้กอด8 }5 ^; R5 f: z3 p$ b, h6 B
Bb        Am
- p% t: E# Y7 `, _+ Iกอดได้เพียงในใจ2 `. S) p9 i' W- r" `2 E* z
Gm                     c$ H6 d2 q& I/ |1 r
ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง* B' t+ G8 o2 q
# ]% O, X& ]0 S9 J
F                         Gm; Z9 K( Q6 X1 m; r$ S2 d: Q# b7 E
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้/ ~/ P3 u% H) }# ~7 R8 p( k! D
F                        C' U% o2 A% n; D! b! _% V0 ^7 v# _
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
) y/ f! l1 h% K7 N0 DBb        Am   Bb           F
. B" P$ m9 n/ r  s8 Pออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง , L5 ?- x- b+ u% t1 M$ s
Gm                              C. v3 z6 v* ?' g2 R5 v. p
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้1 D) d+ U, x4 G5 ^6 }/ P' c

1 u$ j5 }! M; p; q& g: l               F0 B; U) @6 N( C  i1 S$ }% j
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด% |" }4 L( S1 u
Dm- v5 |* p7 e# o/ D8 X
สุดสวาทขาดใจ
% F) L$ K: U) eBb% `5 G2 T! W9 g
แค่ได้ยินเสียงในสาย
; B% M( B! ~6 i. [; ]9 l2 mAm         C
2 _' T( C" n4 {+ y" O% [% u4 tใกล้ตายก็หายทุกที
4 k  e6 Y7 g" U. Z: {3 AF/ V' E! I& k9 g
อยากหอมแก้มสักฟอด
! J& |8 N. }7 F& J) G8 Z7 N* k5 J/ mDm
4 Y8 J2 u* ~; Cอยากกอดทางโทรศัพท์สักที
, P5 ?8 J, d4 ~% n! jGm      C         F
2 V; ]8 m, p% J  L" kด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง": D, U( q- j* u2 b$ d! J3 B3 V

; i0 r6 d+ Q: q, Y0 C: fsolo:- b2 L- e" g- _  b. ~( c4 g
F                      Gm( ^, e( ?; T5 K9 P+ {1 g
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
; {8 R! q7 Y4 \; X) U9 pF                        C" j9 `* U/ o: N6 M7 s' D3 k9 }; I
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
1 N9 ^1 ~3 P9 a9 a" M; P" C" c9 kBb             F. T; _1 p! y- T) n
โทรคุยกันสักหน่อย
! K6 c. p2 l1 X, qBb          Am
8 g3 W" U; @' Dแค่เพียงวันละครั้ง$ `  f2 ]) p" D4 t5 F) G! e/ N2 S
Gm               c            F) Q/ P0 ?: F* T1 q* x+ m* p) u: X
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี+ r5 c0 o* y) V8 s& ]# R, }$ [  O
(ซ้ำ *)
: ~  D) p9 w7 \0 h6 q7 X( k" ~2 V' G- |0 r
Gm          c            F/ J+ N; t8 z: ?
โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด