กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


$ {: z3 a# R, R  `+ L) H% A% y. ^) U/ U9 d& N8 g
F                 Gm
. V5 ~: b$ @& d0 |# a" Gนานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น
0 p: f) ^4 B; EF                       C1 B  O  C& v" Q# B( R7 o" X
ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
- A9 x7 ]$ z4 ]3 o3 {Bb              F
4 w' l# s+ Q9 T7 z/ x6 Q6 qจากที่เคยได้กอด" p' U( F! }! [7 D: T2 T
Bb        Am8 B& Z/ a% ^" ?! l0 C8 O$ u
กอดได้เพียงในใจ9 F5 S$ I* P: L
Gm                     c6 ?: n- t- c+ m! A! }
ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
+ m) E8 d2 E3 C9 y# X1 w* }" X: u6 e8 z! ?+ E
F                         Gm
- ^4 G/ r( s5 I4 J" @: E2 Eเหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้  n/ a) ?. a/ b4 T% `
F                        C
& O( d% R5 |8 v0 V; bก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
7 X/ z- y; Z% y( u: DBb        Am   Bb           F8 O( h, G! J0 ^8 ~9 ~; r* @# w" s+ b
ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง 3 A/ W7 s5 z. s3 ?: H6 Q, N
Gm                              C
( @+ k, K2 n7 t+ kโอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้/ z) }7 J& g+ M3 u1 B$ b' v
' g; p  u) Z4 e* F4 a! a; ?; k& m9 H
               F
2 f( L2 `- V% W4 B*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด
: Q' }* l' a: {( |Dm
. z, o2 F) ~9 q% c8 m1 f( h0 Qสุดสวาทขาดใจ7 [) F2 L) E# M/ R) ^' E8 ]
Bb6 i# u. n6 e  h) X+ N6 k; M3 R
แค่ได้ยินเสียงในสาย/ {, a$ S  u4 F* A: l* k
Am         C, |8 j" G8 L; Y; u
ใกล้ตายก็หายทุกที
$ j, q& v. Q- A; s, a2 {- lF
  I9 f/ e$ h1 i3 l6 p, I) R; m8 bอยากหอมแก้มสักฟอด
) K+ j* U  U7 x8 B6 ?8 QDm* h) n% \' b- ^3 @4 y* o. R
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
; ~- d2 l0 b3 q. s2 I4 _Gm      C         F
; c. M; ?6 o( D1 P7 Cด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"7 M( D! T& c& t+ v
  W9 X2 l; h# P; K, p3 h1 S0 T( U
solo:' ~" U7 \( P5 [  u2 J
F                      Gm
, _3 ^, m; t* S/ i* N; k. x' Tคนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
* j9 m7 Q& G6 U. T$ u) J# c+ `5 e! {F                        C# H3 {/ Q; V" l. s5 w
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง- `; |" T: \6 A# W
Bb             F* C4 y9 V* O. `' M6 p0 f
โทรคุยกันสักหน่อย
( E% b3 J$ x' J; W  u  ABb          Am- G) B- h9 _7 h6 \; i5 M
แค่เพียงวันละครั้ง; R2 _' w5 n. Y5 Z) O6 b; |
Gm               c            F
0 W# e) k; l0 G0 s/ [+ G; \1 kได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี% {6 l3 C' b% i- M0 n" P
(ซ้ำ *)
* u# R- J" a7 n. N) A8 b5 k( y1 F7 x" N) a
Gm          c            F
7 Q0 Z5 R' w1 V4 ?: ?# _( fโปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด