กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


6 @) y* }5 Z/ ]' m  I2 r( S" O; f: W" H0 R; `) \% h% B
F                 Gm% q0 I+ m+ v4 A! O3 }
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น& Q% O' f" @$ ]; F' P
F                       C
. D: l2 M, i: `3 `3 vความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
. L% Q" ]/ ^7 O( O$ ^* b% u: r% {Bb              F
' a: b) f" ~- Qจากที่เคยได้กอด
. t7 Z# g" ]0 z6 _Bb        Am6 T( X: h2 I: z* O# M4 w
กอดได้เพียงในใจ3 S  u6 K6 M  n# T# S, b) ~$ o! |. t
Gm                     c
( c8 S, l8 z- z% d: E1 n8 `ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง" P+ E4 ^% I: ^$ x6 D
9 m1 a2 H' t1 e# d3 O
F                         Gm3 J. J2 [# X7 G- u
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
. C2 `0 F9 n! Y3 o% |! MF                        C  C3 w% R; F6 V) w# b7 W
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง" W1 k) F5 |- U3 U3 _2 w
Bb        Am   Bb           F
3 N: p/ e( u& f; x+ kออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง , _: }" R8 \# L$ C
Gm                              C, F- C% V, ^  A9 N6 M
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้7 [: g6 L% T$ {8 c

$ i- M2 x4 |% T1 \9 ^& x! ^               F' |9 c5 w' ?. [
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด# p- P1 d0 a+ }
Dm8 t4 A6 u/ A# f. z# B
สุดสวาทขาดใจ9 V2 Z/ Y9 N, c* c# f* g+ x! i# P
Bb
' X1 {" R$ ]$ `1 R2 x9 c; sแค่ได้ยินเสียงในสาย: V# M5 Q' \8 t- V* Z, N
Am         C5 L. N0 U1 q8 p3 _9 f$ E. A, o: D; @
ใกล้ตายก็หายทุกที
' x, o& ?; w+ h+ G) b- UF
) i# a) s( D4 c5 P! c! ^. Rอยากหอมแก้มสักฟอด
9 s( E4 k4 W4 q* iDm" @5 L/ N3 y3 ?3 z. U* b
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
) x- k5 ~7 f6 v3 l' lGm      C         F
2 c; |( z) J. |9 J3 l6 D: g% `6 dด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"- N' e" h1 u2 r6 X& t

2 T  e# H+ x  a: \: k! Y2 g5 g+ Jsolo:) R" T/ s7 W! i: I
F                      Gm4 Z' b0 Q$ l& R& ~! k
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
+ p2 J, j, ?( B- }+ o/ ^! M; oF                        C( I& M8 o2 _& W; e% k0 T, J
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง* c  U6 C9 O! T5 Q7 t2 N9 V
Bb             F% t7 a0 v+ H* m1 i* S- S- e6 i, T
โทรคุยกันสักหน่อย
, `2 _0 k4 j5 X0 [8 ]Bb          Am
% q% n  t0 y, Q( Wแค่เพียงวันละครั้ง
, ?! {) i3 Z5 N" pGm               c            F) {+ K2 d) y# b/ \
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี( W! j+ Z) H9 z6 G. o' r3 v* }( |
(ซ้ำ *)
! k4 f% Z+ r, \: l
( `6 H* T. ?& ~  l2 Y3 K7 ZGm          c            F
) p& ^) `/ S; O' |$ D0 d! t9 ?$ s: A3 Uโปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด