กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


8 W% o$ e% U& d1 Y( L  m6 r( T9 \! [, _/ j
F                 Gm! z, j* `0 I+ e  R& v
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น
( n8 l7 {8 }+ N5 sF                       C* P9 ^- c4 N0 O
ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
1 u7 I% h: V! z8 }  A* s" kBb              F
3 D) B! O- `# _3 D/ oจากที่เคยได้กอด4 I: {! Q% l- o$ y
Bb        Am
9 [' e  Y+ w& ~$ }- Iกอดได้เพียงในใจ" m# h8 S. c- S. o2 e8 H* }
Gm                     c
, J  ]: W7 v- W8 F* hทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
- ]  I# Q1 A& O  }
2 r  N7 e: [/ rF                         Gm# k3 z) k/ M' ?2 S. B2 H- U/ R
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
* D0 v$ M" T. H( uF                        C! z4 R8 [8 a" `. k  l. H
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
5 G' d: r6 W' C: {1 yBb        Am   Bb           F
3 B2 e, R$ n1 e8 U5 s9 L0 sออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง 5 d. S5 {8 b- {' Z5 ^4 w
Gm                              C' N7 O+ t* t9 c3 A) s
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้. h/ d- b% L7 r% A  B& ?
# y) J$ i( {  j
               F% Z; ~- L# w; W( @. B8 A0 @
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด0 P% I/ C9 K# i& x$ A$ ~6 T  J
Dm
$ B! f* S1 c. M8 j9 r) W; W; Hสุดสวาทขาดใจ
* w+ e" v5 T  q1 @* [) M+ _: [Bb
* _( D7 N$ a/ z, H' T: e4 uแค่ได้ยินเสียงในสาย; g5 }% B3 G7 Y' n4 C0 g! [0 h0 B" r
Am         C
% V0 M, _* M5 \+ t1 m5 Y$ Z+ C! ^5 Qใกล้ตายก็หายทุกที
% V0 T' \$ ^! @# D6 {" H% Q2 JF
3 O; l. _/ u; R' Nอยากหอมแก้มสักฟอด
" E+ O' g6 X2 \& H. S4 T$ w7 TDm
* f& Q! r# D9 r1 E; v' p4 |อยากกอดทางโทรศัพท์สักที- w& _. B% |8 u* h0 T5 _% `
Gm      C         F$ n2 M; t. T- S9 M7 c' @
ด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"
4 K: S5 ^6 D- ^: Q9 p6 l/ z! O- P2 F! g* P/ \
solo:
4 X% b8 t& a0 O0 _- f  GF                      Gm
) U' Z, r( s$ c% i8 s; R+ ~คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก5 F; M* L0 _* a: t4 e
F                        C  e" Z& m2 o# X2 ]( y) l
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
: b! }+ H+ h9 d. o+ I& OBb             F3 c/ _' b$ x5 e+ \: {, O$ O! H' a% m
โทรคุยกันสักหน่อย/ B. D7 b& s3 f3 k
Bb          Am* A. d' F! O* s4 r6 s( b
แค่เพียงวันละครั้ง$ A" b3 b& m, @5 V4 j5 `# g) E& W
Gm               c            F
0 i% o. B! [) w% U# ^ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี. t  x& E7 U+ j* ]
(ซ้ำ *)6 B/ l4 C, l- c1 J. u, d5 Y

" g8 z* |% f- N" oGm          c            F5 i5 ?. {7 y& T! r2 H
โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด