กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


, Z/ n5 X1 v9 ]% ~' X
; V- u# Q5 }7 M' H5 `! XF                 Gm
% v/ t' X3 e# E/ ~3 Zนานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น
. }) j3 f1 Y  k: vF                       C
/ x8 g# R0 ^& a& D" ^ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
3 l& u- k/ u1 v7 LBb              F+ t% u3 }, a1 s$ z
จากที่เคยได้กอด9 f( c0 K, G* }+ [5 y$ k
Bb        Am0 H( ?# ?" ~  z5 C4 L
กอดได้เพียงในใจ* ]+ R! o5 v+ b. ~, M; m, n
Gm                     c
! @5 k7 ^4 g% kทรทานเพียงใดในยามคิดถึง. h1 t4 `! p1 q. d2 x$ R
. t5 Q1 _3 y' |
F                         Gm! ~# T2 u' Z' l1 p
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
7 U/ ]" e- Y# B8 R% sF                        C
  K9 ]* C' h' c* r, c5 v) Uก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง* |# P1 P5 `0 _+ n
Bb        Am   Bb           F8 _$ Z) x. c3 b$ b/ D, z
ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง
9 W4 y: ]" J( K$ l; S$ r+ bGm                              C
7 H' i( g3 z) i* z) n. p  Jโอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้, N/ B0 _" F, o' g$ d/ B

4 m7 d* X. X, A+ P1 K% d8 ]               F2 O4 M4 c) o: |' a: P+ Z% v
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด
8 B7 @2 Z) b$ B$ H4 M& n3 z8 YDm5 y& A  Q. f( t, i7 I' X
สุดสวาทขาดใจ
: t5 S* F* T. A0 Q& l8 ^6 jBb2 p0 }  \) q+ h+ C' D# w1 V
แค่ได้ยินเสียงในสาย* _. e7 ?# \1 k) F
Am         C
1 f6 F: _3 R) M! q4 gใกล้ตายก็หายทุกที
* L; J8 P9 j! \) K4 P$ B6 e. eF
5 B- Z7 R! d! b+ n) T" kอยากหอมแก้มสักฟอด% @2 p# x) ^" t* O  ?3 N
Dm, ]3 M9 E  a3 m2 J" n5 h7 d7 D
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
+ d( K& j$ Y; dGm      C         F
! j' ^' h; y" q* s7 X' ?ด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"
5 v0 |. O( J* i$ d1 P& q0 I1 c+ R( d- b+ `4 k. [  H
solo:
! i( c: E! n/ U6 l' {F                      Gm
+ E  f2 G# w* J0 |( Aคนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
2 i7 `: H3 O, TF                        C
; X' `' q( X, s4 K+ [( h9 xอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
7 i: C# \+ s2 g$ w3 h" U3 _: q' PBb             F7 _7 }. m5 @+ Z+ M
โทรคุยกันสักหน่อย( \. O1 R) M0 z: g( O
Bb          Am
* I% U* \3 F9 h0 R  N, jแค่เพียงวันละครั้ง  v* ~# k$ C: W' n, H
Gm               c            F" q; G( [# N4 U* [  t0 n3 x4 }7 m7 s
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี0 F) ]) q% u  k1 ]! @, Q
(ซ้ำ *)
5 y" s/ {* U! y& R9 a" a1 x9 w4 D3 C  L
Gm          c            F
& o9 L# k* u+ _& Kโปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด