กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


7 t- {9 a& n5 p9 V5 M! W9 @. Y% W' }; k: V# u% V7 X7 p4 s# u/ L- N
F                 Gm
9 M4 V$ l; K" O3 a5 Oนานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น- I1 t+ Q. }+ C7 {
F                       C
( ?& o) l' e* {0 B8 Uความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ( |8 {+ T) o, @
Bb              F- ^9 {6 K0 W1 a! w8 v
จากที่เคยได้กอด, e" W7 f7 t, T. ]# T
Bb        Am3 L% G7 h) d+ n5 q
กอดได้เพียงในใจ
, p& y/ `% c5 _% p2 m% ]Gm                     c1 C$ U9 |+ T/ N4 D
ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
( m, H" p( m& S. S! F5 f  c
) k. M6 R2 v3 G0 ?F                         Gm% ~! A: L5 r7 h, E9 }
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
4 V$ W& M1 X9 UF                        C; E* v% S. s' U5 S) V
ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
! O; I$ `. A4 o: Z' I. lBb        Am   Bb           F" k2 o% C: e5 g1 r( {$ x. t1 w; g7 ~
ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง ! W7 O9 y( a! _
Gm                              C9 g5 Y8 q9 |" r. z
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้
  L% A. |0 u& S1 y
% I- r  E7 U. }  z/ S( V6 c5 _8 h               F
" N0 e1 e* t  {# z*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด' P6 p7 q* z! t
Dm
/ P: K# J1 A: ?; a7 ~& Pสุดสวาทขาดใจ3 O" }( v+ N3 ]
Bb
7 P7 m% l3 g3 j$ Zแค่ได้ยินเสียงในสาย
  L- R0 j4 A8 l- F" Z; A$ LAm         C
4 @/ y+ s+ f  |0 b; ?: Jใกล้ตายก็หายทุกที" g2 @: c) }5 r& x& n+ |4 _$ m
F
% L% q# S1 S3 l2 ^อยากหอมแก้มสักฟอด
) f9 y  A/ R) Q$ Z/ t. x0 k& V7 yDm
- I* x: u: _4 ?; u: c, L  B# p( Oอยากกอดทางโทรศัพท์สักที
: i8 i" z; E1 S* ^7 p" wGm      C         F
. Q7 d$ i3 F& sด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"7 E7 ]2 E; a5 `. @! w* B( f
* _' S. t$ Q, a6 E" v
solo:
( \: o$ @/ ~0 B8 N7 E* ~# @F                      Gm: w; X6 f1 w2 K5 Z' o
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
1 [- ~6 `. d4 I3 K3 }: Q3 \F                        C8 R7 e) s! }, M
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
3 p- N  L" K9 X& r+ z; mBb             F
" E2 L/ F8 v- W' |6 h. ]โทรคุยกันสักหน่อย4 `/ G3 T' _" q* X, C0 ~
Bb          Am, e$ e& i9 |, `6 ~3 x6 [+ e
แค่เพียงวันละครั้ง% w0 o  w1 S' e6 ?4 c
Gm               c            F' `9 l' x* x/ R6 G3 d3 L
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี
. ^; f( i3 H5 s% M4 F(ซ้ำ *)0 q! }  N' \' B2 K% E' Q* n& H* l

2 X# W  o& P. f0 e2 T/ hGm          c            F
" g. V* P8 f' C% @โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด