กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

! Y' N; y3 `: G: ^" Y, T: U* y
7 a$ M, ^. L& H1 M
F                 Gm0 Z- D' B8 q1 _! Z) h2 C
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น' b% R) t" L" X' Y$ g1 W: E) V
F                       C- {5 r+ s' R6 O' Q3 G; ~. Q" @) P
ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
1 F$ x9 f$ N" Z$ K; j/ WBb              F
: Q+ M5 |9 r# k9 ?  S% ^2 B7 o! Lจากที่เคยได้กอด1 n" C0 l3 X0 q1 Q3 g$ s+ f
Bb        Am
; m0 ]% N: K$ R& \3 W  pกอดได้เพียงในใจ
  N6 \8 o7 d9 u7 l! W/ S( WGm                     c
1 g+ |5 T% Z( D# P+ E* hทรทานเพียงใดในยามคิดถึง! z* X9 Z, m8 Y" X" M. o

- U; [. b& y& d. P7 rF                         Gm
3 ?2 [, {% [4 D# S6 k& Fเหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้, Y! l/ v3 u$ W' d
F                        C
8 X  `: e: G( }3 {* l3 e( T9 @ก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
: P. ?0 h# {0 UBb        Am   Bb           F
/ J" ]7 [/ X* l/ ^: X4 J$ I7 Z+ Qออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง
7 r4 ~% E- D" K' ?3 u) @( bGm                              C
* \# |( C( m, G5 Pโอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้
; k% R5 J- {) |$ J; o. J5 }6 P6 h1 {
" t4 N. d" B: A/ k4 x3 V- H( E: x  Q               F8 \* O% {' p8 @! H6 k4 d9 {  s. e) M
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด& L4 F* h& O) o) G- J7 {" H3 P
Dm; a5 D" _. {2 F; {
สุดสวาทขาดใจ6 Q: [% j/ G6 ~2 |& F8 N# D
Bb0 _! T6 E5 D  B
แค่ได้ยินเสียงในสาย/ N) \( J- z0 ?7 y
Am         C
& K8 @) z! Q2 K1 i5 G" y3 aใกล้ตายก็หายทุกที" U: a- n6 ^1 @. Y& ?$ a
F
, M5 A! h; d. ?; A8 Wอยากหอมแก้มสักฟอด, f5 e& e  N- T0 ]" \
Dm: k2 U2 a8 o) |7 Q* q  u$ I/ G
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที& a5 g, K8 W: h
Gm      C         F
! F6 s  C& I5 P. F. hด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"- P1 `! ?9 B' G3 [

7 s5 _9 R& b/ ^: isolo:+ z) g9 R, k9 `+ D; c1 ?
F                      Gm3 o* {. _6 Z" m/ l
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก
. }* [- b' C/ `- O9 ]8 g$ `' IF                        C
' O. ?* k( p' z! ?' ?1 Dอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง
, Z5 B% w/ w6 @- E  eBb             F
0 M/ N' H- [7 t6 b; z/ h% pโทรคุยกันสักหน่อย7 l! W- F3 }9 R! d! n" q; R
Bb          Am; ^0 X7 ?9 K: m
แค่เพียงวันละครั้ง
" g  v' [9 N: M/ c$ H% DGm               c            F
. ~5 a: o& z; O; dได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี9 j" t, ?; v# ^5 l& X
(ซ้ำ *)" R, o; D. n& h5 B

) n# \( s( D' O! G6 H+ UGm          c            F+ ]6 M' ~, `5 t& r
โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด