กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


* V7 W& g. c3 b5 x. e7 b
( E6 J. i6 ?+ \) s. _$ ^$ ~F                 Gm
6 l9 _6 T7 k+ H' L% Y4 pนานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น0 x/ f; W8 _8 `$ b/ K
F                       C0 O- K( l! L- N9 b" e
ความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ+ k9 t5 C9 t# B) x
Bb              F" O6 `  N' ?& p) p, w8 p' ~0 w
จากที่เคยได้กอด
! m4 a; B9 r% v$ ^Bb        Am
1 F& D# o5 v- v% V& |9 w2 n2 Rกอดได้เพียงในใจ& j$ W1 D) u# @
Gm                     c
1 A6 S8 q% f! l9 w: a9 ^ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
$ x5 S, R" j, s: J9 S5 W0 o9 f$ _. N, |" p- O- e
F                         Gm* t/ r) l9 Z/ A) }2 W
เหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้) ^: h6 x& h* b+ \/ N
F                        C
1 O8 @3 u( D1 b' m( Nก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
9 ~5 [/ `5 I/ e, a7 g; b6 X; R( \/ QBb        Am   Bb           F- \3 u; b  _7 t; E" G" H
ออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง ; e- S- Q) m  ?) V( k/ u# F& y
Gm                              C6 i6 g+ ]+ Y8 H$ f
โอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้( z0 i: H) ^* v7 `6 E9 r' I
2 {6 j( |: j" y
               F2 `) S+ t/ C$ f/ U2 ~, g6 I
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด! u3 c  o2 ~8 o+ \
Dm4 h5 b3 q  e4 a9 C  U( Z
สุดสวาทขาดใจ
" O/ o. t6 L' Q0 W0 ?" M4 KBb
3 [, Z$ `0 X1 I, Y5 A# W/ ?5 tแค่ได้ยินเสียงในสาย
" @& g6 Z" J  o4 GAm         C2 r) B6 e7 l  v6 D) C3 e
ใกล้ตายก็หายทุกที3 g" w5 A, c1 d6 H0 v
F
' ]& F% z# e* m" \6 J* i) uอยากหอมแก้มสักฟอด7 ~* {3 s6 U) v
Dm3 `4 I: ?7 ]2 k! j7 W# i) z
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
) K! x; t/ _4 n# p$ n! v7 x# V8 GGm      C         F
& H( @' t% l! y/ q3 e; x$ h* wด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"3 }7 s+ D. t1 ]9 {5 V3 N8 l# n+ ^+ L
5 ]# V0 i" C3 W" [! O# y( s
solo:3 O" F6 [4 V( V) f: `/ e4 e+ n, i
F                      Gm* k2 S  I2 m& q9 W9 B% y- G4 _
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก4 l/ o& U0 a# n) f: }" b7 w
F                        C+ F0 ?3 T, r( ^5 [* `2 |+ ?
อยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง4 h* B5 i" B  M, o$ j! {
Bb             F7 u# _8 c+ ?' [" _; k& ?
โทรคุยกันสักหน่อย! g. A3 M, q7 r$ W2 M% Q7 ?
Bb          Am
1 i7 l2 D! o( r& c! ?แค่เพียงวันละครั้ง4 n  q' N: u- @0 i. U
Gm               c            F- f; S! m) f, Z4 w! Q8 {
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี! O) C% |& D. ]6 @/ a5 o: q
(ซ้ำ *)
0 H. V, {, @7 ]8 q) S6 b
# x- y% S7 t4 e4 x" G' r: m# j$ |1 h& VGm          c            F
. y! N, V3 k6 D; g# kโปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด