กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - คิดถึงใจจะขาด ไชโย ธนาวัฒน์


8 b4 W9 ^! u$ i0 e5 t- M/ n0 K: A; {6 N5 B0 ]3 t
F                 Gm; L6 J8 z( L  h5 E' M
นานเหลือเกินที่ไม่ได้รับไออุ่น2 N# y5 C1 C# Q: q6 @" r( }& C
F                       C
2 Y8 L7 y- O" I/ h) x5 l4 c8 Wความคุ้นเคยเดิมๆ จากคนรู้ใจ
. R  O+ ?4 u0 o  B+ O. b5 ~1 }. qBb              F
) G1 s( w+ g9 Y% Eจากที่เคยได้กอด
# X- F5 a& H, R0 R; S3 f8 |Bb        Am. T+ X8 C$ D. M. n9 i& r% \
กอดได้เพียงในใจ
- k6 d8 J; ~; r# d  d& s% W7 X- H. ^Gm                     c' ~( Y' A: `5 B0 k2 X. ?0 l5 N- T& r
ทรทานเพียงใดในยามคิดถึง
. s% l& E2 c5 J& U4 C( Y  s3 f3 \, A8 |, O
F                         Gm
: ]0 `6 ?  N2 \9 U7 Uเหงา เหลือเกินเวลาขาดเธอชิดใกล้
1 @( `$ ]) c- x! m0 n% TF                        C
4 ~: s* K$ f- Z; S- ~0 t& fก็รัก มากมายก็เลยดูมากไปนิดหนึ่ง
- N% b4 `3 v, d' m, w9 ]6 ^Bb        Am   Bb           F
* |" {- Z* N3 J+ n1 s0 ]) cออกซิเจนหัวใจ ลดน้อยไปฉันจึง
# c* R! K: }6 U+ ?) |Gm                              C
3 Y. n. c5 k9 bโอ๊ยๆ บ้าง อะไรบ้าง อยู่อย่างนี้
# k5 j  k- y& i" y" C  y' `$ }! C! O3 G1 t% g( C' i
               F) h* i2 c' j7 G6 k# D5 f1 A4 z
*โอ๊ย.. คิดถึงใจจะขาด, ~: r9 R% [4 e! U
Dm
2 W# D6 `: X* y8 Z$ S! Gสุดสวาทขาดใจ2 h% U2 h- y, \7 A) j, Y9 Z0 b
Bb4 ?/ c  p0 j5 j0 M9 K) x
แค่ได้ยินเสียงในสาย7 v2 i3 T+ @. R* p
Am         C
7 ~2 u& h7 _' x; G- W6 kใกล้ตายก็หายทุกที; c: \- j% \- k. f( l
F
! H3 D/ J! d6 h8 |  [อยากหอมแก้มสักฟอด
8 {3 B; v! ^9 B; h  {, q. h+ yDm7 R4 q" y! f) m1 S
อยากกอดทางโทรศัพท์สักที
8 P8 Q! G/ J2 [) gGm      C         F
& q3 \; O5 E3 w  G5 d1 nด้วยคำๆ นี้ คำว่า "คิดถึงจัง"* x+ S5 `8 U8 x2 m" |

1 q( \( N: B+ E9 ssolo:9 x7 {, `. G+ d% y6 U2 `
F                      Gm/ r6 j; l6 d2 i: p% [: S
คนใกล้ตามาไกลหายใจลำบาก$ U0 d+ n2 V6 D1 p' ~3 z
F                        C
) }6 J: Y- ^  f! V3 kอยากขอหายใจด้วยรักด้วยคิดถึงบ้าง5 ?4 F; b" i8 K6 P/ e7 x& L% ]6 O
Bb             F8 C7 Q, L+ z$ d0 @) ?
โทรคุยกันสักหน่อย1 h0 ]+ s, G/ |2 w
Bb          Am% r& U* ^& D# I) j
แค่เพียงวันละครั้ง
/ x, ?& G- w4 \, W( T# i7 \Gm               c            F5 u4 Q; ?1 v) c' T
ได้นอนกอดเสียงทางโทรก็ยังดี% w9 O+ o; h2 g. Y8 T, N
(ซ้ำ *)& A3 V( ~$ n6 Q# s
9 [2 a4 {3 M9 H% e+ O% @, |: l& J9 {
Gm          c            F! q8 k4 Z0 ]' R" L- A! w8 T
โปรดฟังอีกครั้ง คิดถึงใจจะขาด
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด