กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ฉันเป็นแฟนเธอแล้วแล้วเธอเป็นแฟนใคร แสน นากา

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ฉันเป็นแฟนเธอแล้วแล้วเธอเป็นแฟนใคร แสน นากา


$ B- V% K5 Y* m
! k2 T- G8 z0 ?& E5 Q1 X       C Am F G
( S$ a& d( O/ z) b, N C             G               Am    C               G                  Am
) D9 V# k% L; u( t4 {' xนานแล้วที่แถวนี้ไม่มีดอกไม้     ฟ้าไม่เคยสดใสสวยงามอย่างวันนี้
" z/ P! J6 B4 \7 h- @' d, j2 R          F              C                 F                 C
2 O6 p3 ^+ b$ ]ตั้งแต่เธอเข้ามาในสายตา เธอไม่เคยออกไปจากใจฉัน
) Y; ]0 L1 E! @  W/ A9 N  _7 ^1 \7 A- m     F          C                           G                    C  G
8 ~5 N8 A  X; B: U2 a; |: u( }6 rสบตาทีไรรู้ไหมใจมัน อยากบอกว่าฉันเป็นแฟนของเธอ  b7 e) A* P+ q  k
  C              G               Am      C                G             Am   
' V7 h, i% C2 P+ H  A5 fเธอทำให้แถวนี้กลายเป็นสวรรค์    เนื้อในอกซ้ายฉันนับวันมันยิ่งเพ้อ
; Q% S: Z! I- S# I' a" i/ i% A% P# R              F                C               F               C
0 P3 I4 N+ W: Y6 L/ n% oดอกความรักมันบานเป็นที่เธอ ตั้งแต่วันแรกเจอเธอรู้หม้าย
7 q; q5 z0 f# y4 |% X7 Y1 T  F            C                        G                    C  G: `+ a$ S5 T# W# c, {
คำที่ยังไม่เคยพูดไป อยากบอกฉันเป็นแฟนของเธอ
8 I6 \8 ]5 w3 n                          C                    Am! s( |; n0 a9 g
**ฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร
8 B, i- R* R1 ^                    F                   G                C                Am- x" T& [! R( C1 J5 c- q
ถามชักคำได้ไหมใครเป็นแฟนเธอ ถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ, n+ I( l/ q  C" ], Z" L3 Q+ x+ a
              F            G                          C    G
$ n9 H' o6 y, a" u/ Wใครคนนั้นของเธอ    ก้อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน$ }& K: z. j* ?" T
C          G             Am   C               G              Am
# |1 F4 J  g7 G( {6 U6 [4 e$ j; D2 t( lมีแจกันที่ยังไม่มีดอกไม้    ฝันฝันว่าดอกไม้ต้องการมีแจกัน
1 U' y) G2 y3 h4 ~+ \         F              C                    F                 C
% P- K+ r& u- zก้เธอสวยอย่างนี้น่าดูแล อยากเป็นคนเทคแคร์เธอทุกวัน7 N; T  k* T" y
  F                    C                        G                   C   G
( K& g) b! e1 n  {& e: ?1 K6 g( ^อยากให้รอยยิ้มที่เธอให้กัน นั่นแปลว่าฉันเป็นแฟนของเธอ
2 F) x4 d2 X  u' {solo;  C G Am GC G Am F C F C G   
4 k) {) L' h& S9 _9 N4 R+ `                      C                    Am
/ q. H* g9 o6 L! m" eฉันเป็นแฟนเธอแล้ว เธอเป็นแฟนใคร! f6 K. P+ W& `) t# _
                    F                   G                C                Am           ' S7 [0 k' s6 \; L
ถามชักคำได้ไหมใครเป็นแฟนเธอ ถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ/ [! g1 L" k$ t& G0 q% D/ B1 ~
                F        G                                   C- m) Q% N. J( {* |
ใครคนนั้นของเธอ  ก้อย่าลืมว่าฉันเป็นแฟนเธอแล้ว- n$ I' I; q; F
                 Am                    F                   G
6 f) N* l; B+ aเธอเป็นแฟนใคร ถามชักคำได้ไหมใครเป็นแฟนเธอ
- e% I' C, x5 S- [8 Y              C                Am                F       G                F          C
1 Z' r7 W8 a, z0 K+ ?( Wถ้าว่ายังไม่มี ถ้ายังหาไม่เจอ ใครคนนั้นของเธอ  ก้อย่าลืมตรงนี้ยังมีอีกคน
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด