กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

2 {% d* N/ G8 Z) l
- a# a( C0 ]) v. g! Z
Intro: C/Am/F/G
: H2 s) E. c7 [+ C
2 z( x- n; \" h! d; H           C          Am     F                  G
* |& G$ L7 Z; o3 i/ S0 J% hรุ่นเดียวกันกับแม่น้อง ขอย่องว่ายังหล่อเหลา
4 f2 a% z! j9 c2 j       C           Am               G$ t& @* P" I/ Q; l' I! a
แต่ผู้เฒ่ากะคือผู้เฒ่า อย่าฟ่าวดีใจ
2 q5 Y/ T$ d$ G. `            C              Am     F                  G
; K) b) C3 x0 p/ lอย่ามองเห็นเป็นหญ้าอ่อน มาอ้อนจีบเอาง่ายดาย! M2 H  m) A" }$ u" d. ?* o1 r
          C             Am            G
3 }  J3 @; h6 Oบ่หวั่นไหวดอกในคารม เห็นงูบนหัว
# X: @7 h2 w1 s           C         Am         F            G
8 |# f- H, T7 }" D$ h* i3 X ย่านถืกตั๋วหลวมตัวไป แล้วได้นั่งกินน้ำตา8 X" i4 z, w7 d
              C                Am            G! Z: _) \8 q, K6 j2 m) S+ l
อยากควงแขนกับแฟนรุ่นป๋า แต่ว่ายังกลัว
/ P/ M, @, J, R- L          C            Am       F            G& }8 l) v1 q4 |, \1 |6 M: `, q
ออกค่าหอค่าเทอมให้ เห็นใจแต่ยังไม่ชัวร์
: W) E& P, ~1 n) h% _, a. P$ t         C               Am            G! m( |5 _, f4 V" X4 T
ต้องทำตัวให้แม่ยอมรับให้ได้เสียก่อน
5 B- O3 F& I! j/ O( l$ `           F                  G          C                Am
9 k+ ?, P& Y6 O* ผู้บ่าวเฒ่ากับกับสาววัยทีน ปีนอายุขึ้นไปหากะได้( J) U3 r: ^$ P9 {- T+ W  U
        Dm              Am           F
4 `$ S( g5 X- m( ?บ่ต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ ถ้าจริงใจ6 k8 b7 w" l8 V
     Dm               G          C          Em
& B: a7 {) o9 o& Z( r5 u( Bก็จะยอมให้ลั้ล ลั้ล ลา ไผ่ว่าเฒ่าบ่เป็นหยัง
  {! ^/ J# p8 m& `' Z2 J* g       F               G          C        Am
& }' e9 H8 X7 r; I  ~) a2 \แค่มีตังค์ให้ใช้สักก้อน ถึงสิเฒ่าก็น่าฮัก
) b: e4 w& P: T6 y0 i- e7 g, K          F                 G8 _6 ~  @9 L; c0 G  I
เบิ่งคัก คัก เป็นตาสะออน# F/ d* ?- [8 n7 y/ f- L: L
    Am          Em    C               Em
/ m* O& Z: ^8 m7 t6 s) G3 oหัวหงอกกะน่าสน ถ้าซื้อรถยนต์ให้ก่อน
. t6 U: ]: l- F! f            Dm       G               C      G: ]+ s" l0 d# J2 ~
แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว0 X6 S# d2 j- w7 Z1 f
          C        Am     F           G
+ R$ ^3 K1 o% A. r เงินถ่อใด๋ในบัญชี น้องนี้บ่เคยสนใจ6 g  ]! A! |- X
         C                  Am             G
3 \0 o, _- T: [: ]9 I& e5 Sจดทะเบียนมื้อใด๋ ถอนมาอย่าได้ขี้เหนียว
1 w) o% ?! |& ~             C            Am          F               G. C( b+ B) z; W" u- k8 N4 f
เว้าหยอกเล่นซื่อ ซื่อดอก ย่านนอกใจพาสาวเที่ยว* t% \7 Z& y0 A. [3 p
              Dm               G               F, M) `+ q# P- K4 Y- t
เรื่องเงินบ่เกี่ยว แต่ว่าล้านเดียวไม่พอค่าดอง9 `; t; F  S$ }2 r
Solo: C/Em/Fm/G/C/Am/F/G/
  @5 m& k% }4 w0 V% i& a(*)
6 w% w3 Y0 A- \- ]" j              C        G                 F/Fm/C
2 c) h2 v" o- b% X% |0 iแต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด