กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

9 G% \# p& `! H' y, t2 b
; D+ {- ?* x4 D7 ~: b" @) @* P& Q
Intro: C/Am/F/G" C- G6 g6 d$ H- M( z
5 \& y: e* B% _$ v) C, S1 m( m
           C          Am     F                  G
* k: ]1 P( g% pรุ่นเดียวกันกับแม่น้อง ขอย่องว่ายังหล่อเหลา
) i: a. H0 C$ o5 t: {       C           Am               G4 A- o" B4 Z, v( z% H; V$ t
แต่ผู้เฒ่ากะคือผู้เฒ่า อย่าฟ่าวดีใจ1 z. G2 x. N4 _4 S
            C              Am     F                  G
" _" m, L8 K% I7 y) ?( Aอย่ามองเห็นเป็นหญ้าอ่อน มาอ้อนจีบเอาง่ายดาย
6 b3 g) b/ E6 |3 `) T          C             Am            G% V) O* C4 ?8 {+ U
บ่หวั่นไหวดอกในคารม เห็นงูบนหัว
4 @9 }9 t+ A/ P% `7 x; N           C         Am         F            G
* O8 f" h3 O: N2 Y) ~8 j ย่านถืกตั๋วหลวมตัวไป แล้วได้นั่งกินน้ำตา  h+ S# q0 A, T; E2 w* w
              C                Am            G
$ v$ V# M- J/ C8 P, G) \9 B6 Vอยากควงแขนกับแฟนรุ่นป๋า แต่ว่ายังกลัว
# q1 l) B& u! V% H- {2 S6 g9 N          C            Am       F            G6 l- m9 k% ~1 }! `) X% u" [
ออกค่าหอค่าเทอมให้ เห็นใจแต่ยังไม่ชัวร์! N- h% r' m8 ~4 r$ R3 v
         C               Am            G# R, C) U7 G4 L( _
ต้องทำตัวให้แม่ยอมรับให้ได้เสียก่อน
0 h4 a+ I: u  F) [" t5 {           F                  G          C                Am
9 s& @' E. H- E  R* ผู้บ่าวเฒ่ากับกับสาววัยทีน ปีนอายุขึ้นไปหากะได้- S, n+ W+ R) {0 y% _' h
        Dm              Am           F$ S! a" ]" j2 A7 p& o( D4 P3 Y# z
บ่ต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ ถ้าจริงใจ  M$ }* l" x: W/ ^/ }1 }( B
     Dm               G          C          Em4 T3 f. a& R1 @$ C; N
ก็จะยอมให้ลั้ล ลั้ล ลา ไผ่ว่าเฒ่าบ่เป็นหยัง: P0 s+ V5 X. i+ _: C4 ]3 N
       F               G          C        Am
9 G+ o( J: }4 A  n4 X" fแค่มีตังค์ให้ใช้สักก้อน ถึงสิเฒ่าก็น่าฮัก
- g2 n: O% h, X2 h6 b7 I" h          F                 G; L  J4 L+ b+ [6 R! O6 q
เบิ่งคัก คัก เป็นตาสะออน) A& c* ^; Y/ M% V6 v: Y& V! J
    Am          Em    C               Em
" G6 v( {# v$ A' Vหัวหงอกกะน่าสน ถ้าซื้อรถยนต์ให้ก่อน
8 M1 g# ]7 H; Z/ t( z' O            Dm       G               C      G
8 _4 E" @9 V) F: ^9 m+ fแต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
' U$ a9 D" i' ~          C        Am     F           G
& [2 o. V7 O, P  b) i* j0 l5 c$ H4 W เงินถ่อใด๋ในบัญชี น้องนี้บ่เคยสนใจ
& i* J' Q  x) `9 N/ B9 Z( t) `         C                  Am             G' s& }' @4 B4 ^* S
จดทะเบียนมื้อใด๋ ถอนมาอย่าได้ขี้เหนียว- z% g) ]$ P  f  K. F
             C            Am          F               G
1 ~/ k( @& Y# ^) f% o1 Yเว้าหยอกเล่นซื่อ ซื่อดอก ย่านนอกใจพาสาวเที่ยว1 D  _! S2 c/ r. `( Z
              Dm               G               F8 i/ M. _" Q; ]' b
เรื่องเงินบ่เกี่ยว แต่ว่าล้านเดียวไม่พอค่าดอง
6 O# T! k3 H2 A" J( v' lSolo: C/Em/Fm/G/C/Am/F/G/8 o1 G! ]- L/ y
(*), l' N* M) @% k3 v
              C        G                 F/Fm/C* V6 E& W# ?7 q+ D  b) }1 C9 K
แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด