กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

8 \7 H8 D5 R7 l% `
1 J4 @* f+ Q/ I$ k3 P& r
Intro: C/Am/F/G3 {6 G1 K/ [6 n/ r% v# [

. a; X  g2 j( r$ e& n" N           C          Am     F                  G
% Z8 O3 ]  Y* P. y/ n+ t: oรุ่นเดียวกันกับแม่น้อง ขอย่องว่ายังหล่อเหลา
- M- N0 g/ c$ i       C           Am               G: M2 k% x& a4 l8 f: o
แต่ผู้เฒ่ากะคือผู้เฒ่า อย่าฟ่าวดีใจ" d% E0 f" v. D* j+ |6 @
            C              Am     F                  G
( l+ W0 R; D# c" k9 i- Tอย่ามองเห็นเป็นหญ้าอ่อน มาอ้อนจีบเอาง่ายดาย
8 T7 b# u/ n1 n4 ?9 e. V          C             Am            G1 y4 C; _% ~4 f" V0 m
บ่หวั่นไหวดอกในคารม เห็นงูบนหัว
. W0 s4 s# D8 n1 a           C         Am         F            G
* ?& S. D% B3 h0 y ย่านถืกตั๋วหลวมตัวไป แล้วได้นั่งกินน้ำตา$ ~" a) F! A: U5 G
              C                Am            G
7 v2 B8 y4 {# c3 n8 b7 y3 mอยากควงแขนกับแฟนรุ่นป๋า แต่ว่ายังกลัว( L" r7 m' D) h8 _2 g7 z) F2 w
          C            Am       F            G
, _) J; |$ a+ z% v  X" |ออกค่าหอค่าเทอมให้ เห็นใจแต่ยังไม่ชัวร์7 T; r9 z0 x8 @- L. U% f3 ^
         C               Am            G% W4 |- V/ F& c* R, {9 }. n0 P
ต้องทำตัวให้แม่ยอมรับให้ได้เสียก่อน
2 P; c; F0 u1 @# U5 I4 Z           F                  G          C                Am
! J9 Q0 U- v& u. ~2 D/ A* ผู้บ่าวเฒ่ากับกับสาววัยทีน ปีนอายุขึ้นไปหากะได้) }( r3 W# O; w& J- G( ]
        Dm              Am           F) `8 T+ L) l% |
บ่ต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ ถ้าจริงใจ
2 K2 G& O/ d: F     Dm               G          C          Em
/ K, f* [% ]* `8 Q% oก็จะยอมให้ลั้ล ลั้ล ลา ไผ่ว่าเฒ่าบ่เป็นหยัง
( W$ q' V/ h. q6 z$ {6 J       F               G          C        Am& k) }; Q7 J3 ?1 ~
แค่มีตังค์ให้ใช้สักก้อน ถึงสิเฒ่าก็น่าฮัก' K1 j' r/ k0 p: F% b, v' b9 S8 w' }3 v
          F                 G1 b. t: b3 s5 p8 o
เบิ่งคัก คัก เป็นตาสะออน
* P; b- V7 {7 h! Y+ V+ u8 D) b- C    Am          Em    C               Em
7 U2 _8 b/ g  B) E. `$ [' ?หัวหงอกกะน่าสน ถ้าซื้อรถยนต์ให้ก่อน
3 m$ r3 o& i& z' K- T            Dm       G               C      G
' P8 E/ F2 u) S" n6 ~แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
/ O1 \6 I" e4 A5 C8 z4 [          C        Am     F           G
% e5 }0 M# j7 V" o& r: [. q2 ] เงินถ่อใด๋ในบัญชี น้องนี้บ่เคยสนใจ
9 f/ X  z/ X4 t9 P) o! q, W         C                  Am             G: S8 N5 ]9 P. f! [# T+ I: e7 e0 j
จดทะเบียนมื้อใด๋ ถอนมาอย่าได้ขี้เหนียว
7 W  @& a( z* C# a/ h" }             C            Am          F               G
8 W1 A: S% }1 B0 Z) wเว้าหยอกเล่นซื่อ ซื่อดอก ย่านนอกใจพาสาวเที่ยว
) V0 i* n7 @- ^- t% [              Dm               G               F* A& ], |8 x' [& g- `! {/ L' q
เรื่องเงินบ่เกี่ยว แต่ว่าล้านเดียวไม่พอค่าดอง
# g$ E# C# f$ d% {$ A5 D% b/ f  V$ @Solo: C/Em/Fm/G/C/Am/F/G/3 v5 t" g3 [- m3 A3 J
(*)/ c  B' ~( T1 B, e' h
              C        G                 F/Fm/C% B" y8 G2 j' f% @
แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด