กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ - ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร

5 }) I7 \& T9 o2 n
/ q2 P& z# [7 r4 s
Intro: C/Am/F/G3 X7 k# @( j$ I
) }$ p( V! L% W4 N: ^4 _& q
           C          Am     F                  G% B% ]' e, G  g6 i4 N9 {" J8 T( K) G
รุ่นเดียวกันกับแม่น้อง ขอย่องว่ายังหล่อเหลา9 A% R3 Q; m7 A4 R( n
       C           Am               G
. Y) p- e; o" N5 \  j2 n. O+ Mแต่ผู้เฒ่ากะคือผู้เฒ่า อย่าฟ่าวดีใจ  I$ i$ g+ ?  t! q; m+ e
            C              Am     F                  G
9 Y5 m* |. R4 j3 _. ^อย่ามองเห็นเป็นหญ้าอ่อน มาอ้อนจีบเอาง่ายดาย
: V9 x- y) h6 ]/ A          C             Am            G, ]- B- e' @) S: _" k
บ่หวั่นไหวดอกในคารม เห็นงูบนหัว+ ]  l1 J" m1 B+ F3 K
           C         Am         F            G4 ?0 S) `) B! _% Z; j7 q  ?
ย่านถืกตั๋วหลวมตัวไป แล้วได้นั่งกินน้ำตา
6 q2 ~* D% @7 {& R% U) L/ }              C                Am            G
, _$ U0 u4 j4 d  }4 [' h8 eอยากควงแขนกับแฟนรุ่นป๋า แต่ว่ายังกลัว
7 V  g( {* f* J% C  }1 l          C            Am       F            G% X9 [, N: K- U4 K1 ?8 O$ D
ออกค่าหอค่าเทอมให้ เห็นใจแต่ยังไม่ชัวร์
3 x2 v: c' O: B1 l7 _6 |         C               Am            G
' I) x* j5 p8 J7 [. T% D9 U1 ?ต้องทำตัวให้แม่ยอมรับให้ได้เสียก่อน
0 Q. C8 X& e2 S8 ~- g2 \           F                  G          C                Am
/ B8 b3 r' {0 J( J6 x* ผู้บ่าวเฒ่ากับกับสาววัยทีน ปีนอายุขึ้นไปหากะได้
" R1 ]0 C8 _9 \# F7 E        Dm              Am           F
8 ~( t( y$ T+ cบ่ต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ ถ้าจริงใจ
& w8 l  s9 m) u, `# X/ ?- {     Dm               G          C          Em
2 [4 ]8 z, t/ n: x  iก็จะยอมให้ลั้ล ลั้ล ลา ไผ่ว่าเฒ่าบ่เป็นหยัง
, E4 e0 j' j; }. r  T6 v$ ]       F               G          C        Am
( W. B- N  ?% W4 jแค่มีตังค์ให้ใช้สักก้อน ถึงสิเฒ่าก็น่าฮัก
6 `) y( ~$ H7 c" e$ c/ _2 h          F                 G
0 Y: c5 y* f8 D9 j" _* Q1 O& Bเบิ่งคัก คัก เป็นตาสะออน
8 u9 z8 E1 D2 `! M( E# r; _    Am          Em    C               Em- |) t& W4 U7 I6 S& C3 s0 @
หัวหงอกกะน่าสน ถ้าซื้อรถยนต์ให้ก่อน
( n7 j" s0 d; @, L7 @            Dm       G               C      G8 m$ a2 R/ ?4 s; p! v! ?: E& G
แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว1 k4 R6 Q, K1 K, G$ r& j
          C        Am     F           G7 G7 S% d3 I/ O! [: A
เงินถ่อใด๋ในบัญชี น้องนี้บ่เคยสนใจ
3 _/ \2 P2 k7 x4 Q* P, l         C                  Am             G
3 D0 y  C' {6 ^จดทะเบียนมื้อใด๋ ถอนมาอย่าได้ขี้เหนียว. C5 u. N' F1 K$ W& T, d* o
             C            Am          F               G+ r3 @+ ~2 X3 F9 \2 [3 s$ P
เว้าหยอกเล่นซื่อ ซื่อดอก ย่านนอกใจพาสาวเที่ยว4 [" b# p5 v3 ^, }. L
              Dm               G               F
( s6 k/ r7 L) Y' Vเรื่องเงินบ่เกี่ยว แต่ว่าล้านเดียวไม่พอค่าดอง
! c1 R" g- ~& d' W; hSolo: C/Em/Fm/G/C/Am/F/G/2 Y1 d% w( I& ]
(*)* C' u2 F) L2 }& L9 m
              C        G                 F/Fm/C
& `! @, E7 }% c, |, z' |4 `แต่ที่แน่นนอน ต้องมีฮักเดียวใจเดียว
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด