กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

3 {* \& M9 e2 y! t4 Y

! J1 v1 g& O( z# J1 \) Xintro : G/C/G/C/G! _; G5 D# `' v  L" N

5 X& K7 Q6 `4 D- o8 d8 J9 a: a            D                              Em
: n* q* y( ?; e" nจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ) W9 r( _, f0 D

: t0 L. O/ ^* \6 W8 E0 [            Bm        C
' t8 Q. e# g1 Pเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา1 F" r9 ?0 u% z; G  c, x

9 Q7 G: R, y: D' D  I        D    Bm     Em    A. A8 n2 u! _8 i
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา: {: z4 T- z1 ?4 `) h2 s  \) |
  Q3 f8 P7 Q" `' M- ]% W6 H
          C                  G                D* U3 t7 @0 r% ?8 H
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน( f3 [( H7 e' U; s+ z  z

7 S' W/ ~1 ~" d" ]            C   Bm     Am       G        D
) I0 i1 g6 H& U/ W( D8 @" ^! b* Z**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา) x, N. K# L$ v& T

- i5 a6 u. E% L5 p" K                            G    Em
! ?# w: {3 O3 r8 `( [# J   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
; Z. b2 \. G2 i9 ?2 V! L7 O. Q& ~. \. K; d1 _# X) t* L6 K/ ?0 t  _8 [
  C             D        Bm  Em- s$ U$ }7 g* B' j6 X
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
* y% R- u) [7 ~6 b8 D9 s( W0 V0 g& y% d6 o# {7 N
C                    D       Bm  Em* l4 f: y/ g- f5 o7 T
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
2 C: f/ ~* y% A
' T6 g5 u5 |6 I2 y/ V    C             Am. ?5 o+ Y# W' U& F( y
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ! d8 \4 n7 }4 U

$ f2 N' y$ D/ i0 `. l- }     C              D               G
  Y4 E" C% h% N$ X/ W- {แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
4 N2 z& q3 y7 j' x- |7 K2 n# ]+ ?4 V) H5 S9 U9 K& p6 v) ]! c, q# x/ c
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
" Z; @, U0 v& Q- v, d% O9 I
4 l  J" n" U, i% m2 [% w( ซ้ำ ** )
4 u6 P  Q6 V6 S! R$ ~: W1 {" y, {% t2 B
E                                  D     
; r+ |( p- ^7 p% e: B( }  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
; R, J0 n% s8 G! v9 R: A; M) R
  I. w2 r& r! h9 d        F                          G
% A) y1 _3 G  W2 Wจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้, K8 i# w0 H7 ^" a: l+ s7 s

# ?9 r, A4 K) Q& n  S6 H; K# N                       C    Am
+ |& d9 A+ }) {& d. j9 K    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
, i( d& g4 T. _8 T8 h- g& a* d4 s% b" z' z& u( z8 W
  F             G        Em  Am% T+ K+ J1 A+ {
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
0 P3 l0 V/ [# V3 ^7 J7 z& U% }$ `7 ~, X" ?) d* m
F                    G       Em  Am
6 P+ }6 T' P" Lแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
( V: \* c3 i* A/ y
5 t9 `/ F) k# T* e! K    F             Dm
! c7 L1 C; j$ d: m% U/ Cแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
' x# y, H9 }+ r8 ]5 h' R5 r. e8 ~$ k8 B2 P6 V1 B9 D  S( W6 T5 w$ j
     F              G               C
: t8 B1 c; b! U2 M7 O: f2 _แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
. T7 C& K# C6 `- @) @2 G/ r, d# [
( |+ h' M6 z# B3 ^, `4 ^    F             Dm
& @& H/ p+ G5 E, Q# B: b+ |  Zแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 M! g+ `8 a* D  |9 }, V! a
; a! g$ m4 Q: p4 }9 ^7 b; r# i( d    F               G               C    G#  Bb  C
8 O& ]2 r3 G: U: w4 hแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด