กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


: n; G* T9 ^/ e7 B1 g* R- P3 b4 w: R( a" e
intro : G/C/G/C/G
1 Q5 o6 q8 h7 f) g8 r
2 `7 v" L& P  E$ `* c+ }" ^! |$ U* \            D                              Em
9 N% w% d: `* \/ V# Mจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ8 h  M3 _; w$ w4 Y1 _  S. V

- }0 L1 D- W3 O# U$ G' A! G            Bm        C * o3 w& E9 V* G) ?
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
3 r, D( l# ?6 w; t, |' ]0 m+ i! u
        D    Bm     Em    A+ }6 a2 u2 s2 r+ M( k+ N' k
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
1 Q/ `9 c, g+ s! t; A- M/ v6 z2 W+ W
* C- q7 q! M6 M' ]9 `          C                  G                D- b' l% B5 [7 y1 c3 G  \$ m. y) G# T/ u
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
5 g8 @# w' Q; w% b/ `7 E
; [, \; I3 s4 M! }; }            C   Bm     Am       G        D5 S4 p" u( s) K. b& T
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
4 v& d+ V. k  c7 A* D7 S: `* ~4 j: N3 ^, j/ S0 C
                            G    Em. [5 \' F% X/ U9 a) K! y! C
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน9 I0 s  I7 b/ i( r9 d- T; W
6 c/ Y8 a7 `% k
  C             D        Bm  Em% j  C7 y) {# n
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
- c4 J$ k% y$ ~2 p
% S( Q- E5 G* G4 e5 r4 F" a C                    D       Bm  Em$ M6 v7 l# o  F
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
7 G9 _) ?3 Q) l' W& n4 a+ D) C
8 S/ i% ]" e7 Y- I5 V    C             Am/ C# D& W' X# X+ j, a9 H. f' s" t
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   - p) j& F4 N. ], u( \( l  i

% h. u  m- Y" U1 y' j3 m! `     C              D               G$ e9 E7 a9 G4 {, \# X' K9 m
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
. |- Z! z& Z5 P5 g
( f; ~& ^. y  k4 x* J# P  pSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
/ g$ b$ F$ j, O0 j' E
; G# k1 F$ H! z' W+ M% f: K  M( ซ้ำ ** )+ K# b$ B! m0 ^+ i  j: A2 _
: i" ?4 d( N0 X, ]5 _, k; X
E                                  D     - ~8 p, }2 ~* u% I" c
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร' G7 I. z& I6 }
* M0 i3 Z3 W6 S
        F                          G 0 t. D, H* H4 Z4 |
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
! ?  g0 r7 D: x2 R, m! h( F' I7 r+ y" q* F
                       C    Am  @3 r1 o1 V5 n
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ C; f2 C& U" r, X4 p3 s7 e* j# c
8 o8 @8 n* h) v" Q% h) {7 Z
  F             G        Em  Am9 r' _' I' ]1 l3 y6 ~5 E# Q: [
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
2 H" B8 @$ C% q
4 u9 I2 ~4 ?3 J( e) @: r* y F                    G       Em  Am
  e* \4 v: Y1 C, Z' w2 |8 t, ~5 Qแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า; n: ~. _; X9 z; a! Q. G, N

" C+ s+ u7 t, O& y    F             Dm$ E! K3 F7 T" |, @- F
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
; E* h9 j" ?5 D% ~/ A2 l' G* Q, J+ T( Z" D" @4 l
     F              G               C
5 p6 |7 W- j5 ?# P& Vแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร  h  Q5 Y  P- Q% A0 r2 D) ^
, L, J' j, j3 r/ s3 Z1 E: W. z
    F             Dm
' c- b/ H0 ]3 w- w2 a7 cแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
# i+ J% N: e0 L* U; @
2 @2 i7 {; f6 I1 n) [' F    F               G               C    G#  Bb  C3 t1 s5 T8 D" L, V
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด