กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


1 G3 N2 r$ {4 L( U+ P
8 g8 P# n% r( k; E1 @intro : G/C/G/C/G
* s5 L4 x; |$ K3 G+ v) B; ?. E/ H0 _8 [4 O2 n
            D                              Em
/ g! E1 Y  r4 ^1 g2 `2 a" hจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
# l0 M% P" p9 J6 c  \9 n4 n( e8 X! g+ k8 W/ S1 w
            Bm        C
+ t- Z9 `" |" J, j  s+ i% W4 e. kเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา3 c/ Q( U- m; c  C1 P  j0 `
. |: ?, I: x& ^* E1 l" x
        D    Bm     Em    A
7 _! ~* X' R& x8 y+ y, _  Jความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
& a0 R/ s! I$ D" \' |% t  J# _# q' [
          C                  G                D7 @! _) p1 V  l% n
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
6 g9 V! ~& R6 b- L2 I% u
7 ~) C- w) L. \; S- s6 C; q9 G            C   Bm     Am       G        D
/ J. W# X8 L8 k4 \**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
. n, n8 w& I) w/ W" U& ]
$ w* n0 P/ d; M9 v2 I8 b5 p7 b                            G    Em9 y) A. Q; ~$ }8 A- l
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
5 l- S) @2 P3 ]5 j) J  n6 {. I7 |8 b" Y% r; u" n9 M+ v- \
  C             D        Bm  Em
% ^3 @0 t' G6 Y* q* Oก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า( t7 K2 x! `9 p5 U" E

7 b* v- N9 r. }2 t8 ? C                    D       Bm  Em; x3 Y3 O2 g/ Z! `: A* H
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า3 o' v' e8 S! [& ]. j+ s

* H, O% a$ Q: M6 |; O5 ]    C             Am
" F; [$ m5 t/ b/ U' bแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 H9 `# G- q1 Y0 K+ M' m" [0 Y5 W0 A
     C              D               G
8 u6 s9 S+ ?  B# o: G' Nแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร) Y1 ^! i1 n' R

0 _  j, M) q; K! T1 a+ K3 u0 R2 FSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
' D+ v% N- K: s' G! H$ G1 H$ z3 y* ~8 R% a
( ซ้ำ ** )( ?# p) y8 n8 \
8 F* X0 o; y3 b( o4 `+ p2 I7 |
E                                  D     
* P( J; N4 i8 I9 Y; j  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร0 Z0 l  l3 n" a/ _  V- r
; [# B4 \6 k- b+ y
        F                          G 7 F5 {" `% M: l! B& ^/ Y
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
' ?. V' _, H3 V& T2 q* O9 x) K* Z4 c
+ o+ J8 b/ d# ]0 a; X7 s' U: b                       C    Am
7 x/ a1 l" Z# T! j& E. r    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
; N0 i' K# @7 `. |; J8 z" v+ s4 Z! F8 B% I2 m
  F             G        Em  Am+ q" M7 W% f+ n) f* K
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
9 o9 t8 R8 |7 A1 y* a
: U7 h" K6 d! n* q) Q F                    G       Em  Am8 b: }' h  [5 Z5 m! |+ B/ c
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
4 c; D5 T) K" B" A- k7 O  |& _& {- @# r$ i* v1 T1 i2 ^
    F             Dm0 z0 q" c3 `" Q0 M8 P
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ! K9 B0 \5 }' U) z

! |8 u+ I1 e! g! n6 S0 _     F              G               C: M' z# Y4 \1 O* e3 V9 O
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร5 T! t6 ?- ~. r1 l

" I6 T) }' _0 |# p% n4 j& s: c    F             Dm
+ W9 }3 U* l* Y9 J) T" O3 o7 cแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ' Z" A& j5 A) j; _$ t& Y

; e6 M$ {9 [4 F: _/ K; `    F               G               C    G#  Bb  C
5 e' b% {+ E& f; H' N- R! kแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด