กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


- @) t- W3 m& u2 s! J. m( t: [: b% K; E- q# v: H
intro : G/C/G/C/G0 N; Q8 Z& Z) |# `

1 \0 ]- ^, H4 G            D                              Em0 @6 E  n! K. h- z1 J3 N. W* W
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
1 f( t: L, p. p7 u/ {6 z! m5 W8 T, \( s6 L7 b4 ^  \3 {) R
            Bm        C
. |0 W8 v0 s6 c8 H4 s3 }/ iเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา9 M3 F* c1 l. i: r
* n$ H* ~, n$ p: }0 v1 Y5 G
        D    Bm     Em    A
) A* O* t1 |+ J# O. yความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
" w: r8 S5 `" ~0 r( L; x- b3 h. q) R( h1 b
          C                  G                D
* h+ L6 M3 T: Vถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน1 s  O0 h8 [, z. B) A

+ O( {. Y2 S5 \/ Y1 ~! C+ K            C   Bm     Am       G        D
5 [3 E8 T3 y# V7 s" Z  F9 }; u**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา( ]# q3 S- i5 _% u1 e& P: d
- {4 }& n1 S' C2 J; o2 f
                            G    Em
# r- f/ h$ h1 R" Y6 ~# q$ C   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
0 }8 r, z) a  `+ }/ i5 E5 I3 B. T( @& ^# ?" n
  C             D        Bm  Em( {- K% b8 ]; O% t/ z. T
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
% u$ r4 S; R9 g1 `( b0 Z  @0 h6 n5 W- H4 I
C                    D       Bm  Em
+ k  N. \5 L, E+ uแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า5 p- N1 @- b% F7 w

" c+ V6 @$ ~7 ~: x    C             Am
0 p% e+ P2 b) w, w. sแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
  o- n9 h$ G, |) J& C+ r8 l$ M0 S( ~5 y) ?
     C              D               G3 p/ `% A, a4 D' E5 E3 V4 d+ `4 M
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
. e* F$ S$ C$ C% j9 ^3 m
4 Y6 J5 _9 }+ `! h' B: U' `Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D( R* R7 H7 p* @2 K( L: r& L3 I
7 p* G; @" F! t1 |+ K
( ซ้ำ ** )
# s+ K9 \' I  U  F
" ~' S3 |6 P( `0 ]: QE                                  D     / k# M( U' v4 f' }+ [
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
. y3 o9 V# u+ J- Y: Y
, h: d+ @- H6 ~  C$ E4 L1 h        F                          G ! B# M# Z( O: p. `6 X9 M- P) g- a; F
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
. B) W5 s/ o. ]+ L6 u& m2 F* @2 Z/ s/ y/ q
                       C    Am7 z. d- ^( |( y6 B% M9 g- [
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน4 g' C$ o% u$ F- J: o0 A

- I4 {# P; D& i$ ]  F             G        Em  Am
' |( [( T+ [) eก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า  w& D1 m3 ?0 s0 e0 k# k' J
, S/ a! a5 a3 p& u
F                    G       Em  Am* v4 q: _  h4 m8 U9 P# P
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า3 y4 M  l0 Y2 f6 {" C) W4 Q
; G* d. b  D4 l) Z
    F             Dm0 N# w5 O. L: U/ q1 T, X9 f: u
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
* W2 A. t1 v3 |  M. Z+ i- H, S
2 D% a- [1 L, T) U9 ~     F              G               C' ]' m6 q+ L, Q$ J8 w- @8 B) Z
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
1 e6 n8 K5 {# A& X  P+ G
5 ]* H% Y" l& |7 n% {    F             Dm
  L6 _4 c  V5 j( y4 a3 o5 qแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
  K2 \2 Q9 S" J  V2 l6 g6 l. k, }8 x! d7 v, n2 v9 z
    F               G               C    G#  Bb  C/ ~8 N* W0 u, }' D3 `" W" T
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด