กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

# F( t) z; u7 H5 Y
2 K, w* @- L/ O, Q' z; B
intro : G/C/G/C/G
5 h1 L$ J9 V. Q
7 G* z2 J6 q& y            D                              Em
$ d5 Q5 U- r; y4 Rจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
' e. G( h; t6 W8 l$ q
4 R; i4 _( A; Q+ _, r* U            Bm        C
  H1 @; o2 b2 I- K; kเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
2 s0 q8 C) P" j% X6 E- h/ F7 T6 f: B* X6 U' M4 ~/ |
        D    Bm     Em    A) \! ^) Y( D! m4 [/ q5 L6 U7 q8 ?
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
; ^- D$ o: M: x6 f
0 C" Y: L% ]$ u5 ]# T. R5 E          C                  G                D
* g% b2 G5 t: J. v% I- k9 Tถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน6 R) E' [3 [, Q% J9 Y) w- C5 J/ d
& g$ d: Z, a3 I& H6 P$ i3 T6 T' G1 n
            C   Bm     Am       G        D
* |2 G1 a; g) z**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา, L; d) Z  \1 N8 @( E

7 l$ w4 L, e4 w, g2 ~1 \                            G    Em- u8 Z$ [0 c4 D; M: k4 J& V2 W& J
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน/ N/ y* c7 T( R: K/ s. c! a9 Y
1 u4 g3 C! ~) c. u  G( M9 @
  C             D        Bm  Em
9 p/ O% w* w: Hก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า  i2 d. Y7 I( N* q/ H
+ X3 q  c4 }2 P9 U+ i  x
C                    D       Bm  Em
; k; ?4 I) F$ U/ rแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
4 h/ f" D# W0 _2 d$ Y0 _. F- R7 K* D/ b5 i
    C             Am
- h, q' `" N- vแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
" z& H) S% o# `
* P, H7 O: L* B( B9 r- k/ T9 R     C              D               G3 D! R2 T% [0 K  a/ [5 J2 D  o( X' [
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
( W" g1 f* q. q8 c! l. C* n# h, c; r
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D1 m& M9 t: ^$ X' [7 a
7 R6 l9 E/ N( `/ m8 p/ E5 [
( ซ้ำ ** )- g$ x% J% Q: w1 e3 \
& X$ l9 B6 a. V$ S0 r
E                                  D     
* O2 x2 U3 R! M, ]; M4 [. Y, O  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร" ?& |" d* |0 X. h0 o0 ]) v
" J# j  C, m% T! e4 U$ a* q
        F                          G
2 S0 [! x+ y" B5 [; gจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้0 ^, G1 T% Q1 \: h
( S( E* h0 E: r
                       C    Am
! S+ `6 O% B: D5 C  A* [    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน) M9 y) Z+ l/ O7 a
4 R0 F1 W& G7 Y
  F             G        Em  Am
  z7 \9 b4 A* c: y$ Z! U, Rก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
$ ~5 e5 E/ Y* r, r
/ z) l- D5 F1 ^, L  V F                    G       Em  Am5 Q0 o9 Z; ?# W. e4 X
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
& U( p) H' k# }" j9 g% y0 B
! V1 d1 f8 y1 M) Q0 Q; N( A: H    F             Dm
" r/ i9 l6 q  x" I- y8 g6 Z+ pแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
; O, p- p" l% t4 p0 c
% W4 W- M! p. }8 C5 Y( Z; s' P     F              G               C. t: o: T: V; ?3 O: o. X5 ~+ @8 q
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
, w3 x& _9 r( ^- t& ]& R0 h2 x8 ~9 X! u2 M, @
    F             Dm
; w: ]' q( ?: y; `2 {0 vแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
% }# W3 e( A8 t+ a2 w  C
2 R' @7 q7 q3 J1 T* ^. q0 j    F               G               C    G#  Bb  C
9 A+ D* h5 F3 |9 C5 R) l# Nแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด