กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

5 H4 ]/ n$ Q! c7 F! |0 t4 A
' p( u. y( c8 |. [! w- d
intro : G/C/G/C/G4 v6 l( [. N& ]5 V
6 Z% X- `  L4 b* X: E
            D                              Em
3 S; P& h% Z$ V/ r8 [; t; m- B+ Mจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
6 }0 N# [* x; t2 ?3 t" R4 Z$ t; N$ O2 B$ o2 n
            Bm        C
& C; d- [1 I. B4 q8 v' vเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
, |+ x0 L3 Q' N( z( H2 _7 ~8 p3 X2 J4 Q3 L5 n! r- a) o
        D    Bm     Em    A
: r: [9 k/ C) t  k& ]5 P/ [: Hความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
7 h6 r: Z' ?$ }, Y/ T
# [# C1 G: T7 e6 a1 D& Q( ]5 A6 I          C                  G                D
9 i! M5 w& q" y/ n0 q! p0 bถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
; H0 W9 J) q5 Y, |0 R1 l3 s: ^' h9 Y- q
* o8 l  m7 _+ [& V) ^1 x* x            C   Bm     Am       G        D3 V: S3 c: X9 v: n6 z" g7 d6 ]
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา3 V+ W3 ]5 ?7 B7 W  Q% q1 h
7 r, V/ D' Z) |6 C, b; ^* W5 f6 ~
                            G    Em
. Q5 M& q$ ?7 ~2 E0 q' S9 v   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน: o- P! i: t0 W0 c4 N
. c1 T; `* ~- X7 O( F
  C             D        Bm  Em, L7 \  o6 m9 T/ Y6 O
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
; s" b# N8 e* _& M  s' v4 i) o; l. _" `' w" V+ y2 Q: t
C                    D       Bm  Em. |/ k  i3 ^; B# X
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
  O2 n1 {" C& Z6 B& {6 I, d
5 J& M# ~& u, M' R1 A0 C    C             Am# ]+ p. M; g: g/ i) O1 P5 ~
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   - E0 d3 t. d2 p* @! o+ p
2 B8 |0 s' o/ t
     C              D               G8 E( O" V5 _% l8 b' c6 ^
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร1 u# c$ ?& d& P$ V+ R# t; U

5 Z/ Q0 ~+ l7 b2 e& v2 {  Q; bSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
8 ]; Y' |1 B) g% ?, p+ p: J* L2 K. R5 u9 e- L, m1 ]
( ซ้ำ ** )
% ?9 ^( W% I7 c/ u% o& d; S( M3 [8 A: Z7 y
E                                  D     
, G& H1 x* s0 l. K$ J  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร/ ^$ r% y3 d: F( J) g/ Z
9 h0 ?. }4 d( o  x2 h7 |
        F                          G % c% @+ F- h1 m) W
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้$ x2 ]! C5 K/ d1 v6 A% Z

: {5 q) I1 R1 |9 W; z                       C    Am& B1 ?/ O' J! Y& m. \5 c
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน2 e% d9 q2 G& r5 p' O
& I0 @5 t( x% A  o/ h/ Y
  F             G        Em  Am5 U3 [6 K# l: B/ d
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า; A' G5 i+ m) V" Z; h: n

) ~( H/ c+ W% h9 | F                    G       Em  Am
$ [+ q' T9 l1 T$ V1 N' O5 rแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า5 k+ {  Y4 N& P! k
; [; F$ \9 t6 X3 B' }, E( v! p1 G
    F             Dm) J4 r1 S- |" ^9 _! R1 ~7 N
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
1 o) R! R$ L0 d/ z! j7 `4 g7 V  H$ _  ^2 I/ I$ g9 d( ]: S" S
     F              G               C! D& q" L% ]- Y
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร' q/ N/ y; \' e+ e, s, f7 l* `
& X# d- ?, Y4 b  l2 @; x7 g
    F             Dm1 a" _: a  E# t* P) R: K- Y
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   . s* N( \3 |* ]6 q2 O  j* A
* Y# c+ O- W; W% f) ^; E% T! ?
    F               G               C    G#  Bb  C8 c  D* Z4 ?, Q+ k1 o6 i* h
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด