กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


! c& k( o+ s4 N6 S
: O1 O8 [: c8 l  B1 w* [intro : G/C/G/C/G! h0 g+ M9 f1 @$ {% N( D
% }  B: H5 g5 v9 B) Z2 p
            D                              Em& l( P9 \8 ~8 \/ q) j; ?8 e0 Y
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
/ ~$ P+ H2 H1 Q) ^! X3 C- Y# K0 G+ E  S
            Bm        C
" h0 g! w, y; C5 bเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา! G- \  h. _- L) K9 Z4 |0 W4 O
$ l8 G+ p: w  F% S3 r
        D    Bm     Em    A* f, k5 m& H1 e/ v8 B3 Z6 y
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา( c/ ~6 I: p: s( q. E

: \) L) }' l1 K$ u          C                  G                D1 K2 \: ^& I5 e
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน6 m+ P  @4 ]/ F; D9 s/ ?
/ Z! s% j" a: @9 y0 l
            C   Bm     Am       G        D
! P7 A# H$ R2 p. Y& a**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
$ B* X7 D& K7 j7 D+ [) P1 W- a6 O$ D: L& E9 \' R
                            G    Em/ l2 r, w/ E+ t' {( {7 O! q
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน% {/ P6 J, H' `% h* c% X9 @
5 J, }" i) @0 J" f$ t3 r( |7 k
  C             D        Bm  Em9 g  |1 ^( W& s; r( p
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
9 a/ i# W# ^6 ^& C/ U$ G$ `6 [, e4 r. b# f) i, h
C                    D       Bm  Em3 o# C( x+ Y5 V5 s1 B
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
0 A6 m% L7 U. J" |& E
) N. }+ B& u; l/ G  J) r    C             Am  G8 j, R" ~$ l! j% K
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
6 Y8 w3 e! o% c! ^) ~1 H
0 E" x1 H7 s% v, @" _6 V* L  O     C              D               G
% [5 M: N1 G" F# {+ T  Iแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร, f0 e' J( K* K6 T/ Z7 ]/ P. D  d

; z' s- r- A  q2 YSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D9 A/ E7 ]. w, X7 y% L1 N
( L/ J* o# H2 x( U2 V
( ซ้ำ ** )* h8 u1 [  s% P$ ^
, D: G/ A' f. C9 @
E                                  D     4 H% }6 S* t4 U9 Z9 p% }# i
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร8 w7 I3 R  e! q3 d
8 ^  y: G! E. L! V) R6 w. V
        F                          G
# Z- \& w8 ^+ f2 Zจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
; a. `7 W/ R. Z/ y3 G$ w/ V4 v: X; B" {
                       C    Am/ W; B" S" ?* i- J2 V, J6 L# f" M) _
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
9 g# x5 B5 w% u) L& I
2 F" ]7 }3 X9 M. D# ?* |  F             G        Em  Am
6 R# V. g: e; K9 E. Z% `ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
; `* k1 o  [8 P8 Y) n, G, h" p% o( c5 G
/ l2 G, F0 O9 i4 c# f5 D F                    G       Em  Am  c8 Z" }5 Q1 S4 P0 }# W2 ~
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
. |8 |) G9 `" O8 o  D; J# @
, O/ Y" |  a" F8 W; c$ H    F             Dm% s, ?+ u& L% H$ w  G
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
. S  w- \& R' o
, ^1 l9 K% i5 G' `! y) N     F              G               C. W( h; o1 v: p3 S: ~
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
% a) V* B1 }8 B7 [  G0 ^
: S" A0 \& w8 y4 }7 O  j& k" p    F             Dm% x- D0 [  T4 a5 c  }! Q
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
  I; o+ Q8 k! B' \: Y# S- g5 i# m1 y  I; [
    F               G               C    G#  Bb  C
" K7 ^& L: u/ M# Mแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด