กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


7 U6 W) y5 ^6 }# c2 j% d, p" w) a  F2 }
intro : G/C/G/C/G
/ i! {8 J. t5 x% h* t
6 R; V: e! \" [) O1 A# ?  L# d7 ~            D                              Em) d6 ^# e* t0 f1 h
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ8 Z+ l- F( @" Y  M' x2 j
! \# x! y2 q6 m: ]- y. ~
            Bm        C
8 v, u" L0 q$ Z- u" A4 vเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
& A; @3 X8 ~4 q+ K
( h4 g, X2 M8 z# d% s8 E& C        D    Bm     Em    A
5 z; q* O+ w7 b) \- I  ?8 j$ X5 f1 M+ hความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
  C7 \& u4 @& w) l' r1 X& x. r
) n. \+ d7 Q% _, _6 i0 O8 e          C                  G                D
0 q. v# |/ A( D+ \ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน% J0 G. c/ e- j6 E  R

/ q+ ~# D. G: c2 N3 G+ K            C   Bm     Am       G        D
' b1 K( F$ G2 {**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา/ H/ q( j$ Z( d% V. X$ V0 d4 T
& B! i2 q3 j3 t
                            G    Em
2 ~( r& \& A8 c, S& C' U, S   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน0 [7 I3 z5 W- v4 G& e5 Y1 W( Y4 I
: R: _+ Y" ]& n" q" Z$ n/ [) S! Y
  C             D        Bm  Em
& b! Q  i5 P7 q7 H( `; u4 R! i8 Yก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
$ l3 {8 O6 m# z3 T$ y% x5 S, x1 w/ N7 r, z9 i4 b, F
C                    D       Bm  Em
9 ^, V+ l: _# d& _& w+ \; \แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า3 W3 n0 H1 V5 `4 w
3 H+ Y5 b% t: K; z
    C             Am; f7 Z' z2 S; o' _  |; ^' X- h
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
  }5 W8 B( k, v9 c3 ~' _) e
2 U6 P+ z3 z4 V     C              D               G( b. O% p4 R, B7 l/ y
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร3 Z! S  X9 {' c$ ^. ~

% H/ @4 Z6 |/ N! I% H3 e3 P0 n" `Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D+ K) L- J; o! W

/ ]- W. q$ L, T: E( ซ้ำ ** )
9 T( O+ ?* L2 r' ?, q+ g9 ]3 M- Q, z: |* d" V: t' ~, W" m7 E- e7 I4 I
E                                  D     
. g0 n  K# E. ?) z8 ]! C  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
' P6 A* Z: e0 i! |2 Q2 v5 a- e
/ T9 y& c) a# k$ A& Q1 i        F                          G 6 P6 k/ r/ W0 Q6 }# {* ?
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้5 _. j: X3 ^9 H3 F& q
; @/ h3 t8 o% L6 B& w
                       C    Am  f1 S' R3 q9 ?$ E: T1 I
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
2 Q  I7 G' w2 [7 R% I
( _" f* a/ c! S9 D' _8 E' O* ]  F             G        Em  Am3 N, W; f) n# q5 V% W
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า6 v& q2 W3 l$ v; t3 G! z
' q& z2 B' C  ^) b9 J% R
F                    G       Em  Am, j1 A* V# _7 C+ H: o9 D( S
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า1 g) t6 ?: n  U& y# u

9 @# j1 A; r9 d  Q- D1 d  c    F             Dm
8 A8 F' _0 ^5 T0 @* m8 Sแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   $ D0 u% J' y, t7 y: B4 _

* O# ~/ {$ |9 D5 M     F              G               C
" S1 T  F' J2 h+ Nแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร5 X5 V) I8 `8 r9 W' C6 I$ j
: b0 M" J0 P7 _5 Q3 I- y: ~
    F             Dm
6 E4 I  t4 o; }แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   & J6 \2 s' S" C, W

4 [/ E. b  F- d$ N( d/ k, O  m    F               G               C    G#  Bb  C
) s. a' O7 z( r2 vแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด