กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

( R$ Y  y# k- u+ }# o  |

$ ]6 [1 y6 O3 ]# X/ P# K) pintro : G/C/G/C/G
2 ^0 D' y3 }, d' }7 V! a+ G# [% X" x3 [% M* R' Q
            D                              Em
8 P9 P6 ~2 o4 r& T0 Dจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ0 C0 v# \. ]0 U# q, u; n

, e+ G) D8 ^' ]% V  @$ p: N            Bm        C
. Z: f0 T6 E, O$ E  X' Cเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา* ^$ b2 h, Z0 Q  M
  a- H' T4 i4 h: r# p( J6 C- \3 I; A
        D    Bm     Em    A
' M  y. u7 H( J. Q; _1 j- u3 k: ^! Dความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา( F. w% F& y; A, d

# }9 @2 @% A8 ^: m1 d          C                  G                D
* }- c6 v8 Z# I2 P5 z7 ~ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
7 d# U3 z, w& V2 f6 n8 y3 |3 j9 `" e* w( e. i2 ^* O1 R
            C   Bm     Am       G        D
) f: l9 e" n, R( X1 l1 n8 H**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา7 F) S# x! C6 t. ?' B6 d) x

8 t6 G# t5 l% o$ `. J+ e/ @& p                            G    Em- f: j/ d2 F1 W2 i6 K
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
* e1 d) d& n# A" L- e" c
: W4 ?  d& r: }# l3 F" T2 C  C             D        Bm  Em. A4 H: R$ |7 s+ A4 j  r
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
3 E" R9 d' b) I7 D7 [5 R
1 w) S- x5 u0 p* s8 X0 ]! T C                    D       Bm  Em
, h2 o) _$ Z- pแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า' t& @/ f& X7 x0 g
6 w0 T4 D! U5 E7 C0 ^  u4 ^
    C             Am+ q( D' g, t0 S1 d- @: b3 q
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
( Y; j, m( M2 {- a0 i! v  T! ^% O; i3 s. F  Q( G
     C              D               G
9 E  e1 @# a+ n, o+ |แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร4 x# E/ _7 _% ~6 b$ j0 {
$ |$ [2 M% W: r* ]4 e
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D7 @: A" w5 P3 S
$ j- S! Q: d3 Y% J
( ซ้ำ ** ). b3 g: {+ @, I" Y6 t! U; Z
& D* g! y- @% I
E                                  D     
2 ?& H5 M7 S3 G7 ?6 d- h/ k' u; p  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร9 C- V. A/ {1 v+ n6 }

, D8 o( G7 T' I0 v; C  S        F                          G
4 y9 \! |) E8 Z, Aจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
2 @5 V8 Y% |: A- j3 o$ j
4 L. Q9 v/ Y6 ^& E                       C    Am! J8 t. [! f* t1 h: f/ M5 j
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน. ?9 t, ]+ _2 \6 z6 p* p
. r. ]/ C* d, \% c4 @0 @/ P9 @( A  p
  F             G        Em  Am
& [) f7 J# y0 Z" A7 Fก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
7 E4 _3 c. s  x& j. F1 B$ p1 _: D+ _0 F7 q! i, l
F                    G       Em  Am! d6 q4 R+ M$ ]3 m1 h; C3 B
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
) V+ v$ ?4 L0 I% I  Y, \5 k+ s4 q7 Q
    F             Dm
7 m* e/ }, M; D3 P. I5 b& a# |แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   8 D4 a+ Y# _) X0 E2 m
# U5 S3 E* ^( ]7 }! i& a
     F              G               C1 v. X4 o9 v+ Q  X: O' s
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
' s; t: j( g* h3 t7 j
8 B! N6 {& i$ t5 U& m9 h4 u    F             Dm. z$ y: c; @* @- `6 e0 y
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
0 |: y$ \8 u" X# n5 w5 ?! T. D1 e9 q2 V$ r% |' p" x2 W, X& T
    F               G               C    G#  Bb  C
9 c8 L4 \3 {; z: s3 ]แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด