กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

% k4 |' A( B  N1 R/ a3 l
# \6 |/ ^$ l1 ]! G6 [& ]
intro : G/C/G/C/G
, q" a1 z- P! F2 H4 a# e: a2 ~" k0 O3 n. W( y; c
            D                              Em
& p& p1 w  d' Sจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
% Z  @$ n& E3 A+ k& q5 F& T- Q' a2 ]+ X) m6 l+ c
            Bm        C
" D& o& M4 F; O& W( L" Vเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
6 B% T  }/ P$ E2 N$ [% ^9 ]+ h, h7 t8 [( g5 R& c, b4 P" z% l
        D    Bm     Em    A
+ f" Z, u5 J% u3 U- a8 u( Sความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
9 o* C+ e0 I8 n9 R% g: ?
1 W3 @5 Y7 n: k          C                  G                D
1 z# \3 X9 _* x6 Gถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
1 \* G$ _- N" z  r1 `/ }4 a8 q! z3 S& @- |9 `, n$ \" n
            C   Bm     Am       G        D, M! {! }5 D5 B7 h. d; l5 G
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา9 |0 E  F: G3 g& ^% e3 Q6 p
; p3 d9 Q7 K& t
                            G    Em
' i! [4 A' j6 d' {5 d1 [   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
. X" W2 S9 _/ R" P
* B9 M- a: }& W# y# S9 |  C             D        Bm  Em- l/ {4 e# l! f5 K* g4 D% H
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
  j$ K0 v/ q: s+ Q9 A: }& s3 Q" a4 b
C                    D       Bm  Em, I8 B- g2 ?5 z- l; J% A* {
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า5 O  F2 {% D0 F) V
3 E( a. l) ~6 Y8 {- E# i
    C             Am, h. X5 g7 W1 k$ G( p- |7 C  `
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
2 g5 R4 a, k0 R: E
7 y9 C+ N5 W3 j* |     C              D               G
1 n1 x$ F7 E6 D( {$ r% Q9 Vแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
; q: E+ a! f: w! k; C
( C: M% Z/ q! J0 e: [Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
/ p. B; o* i. Y7 J  I/ l
- t- R$ i; A8 @- L' V3 O3 C( ซ้ำ ** )
* l: w, W3 W: g9 Z% G7 I
7 L+ s' @9 p2 K3 mE                                  D     ( P! w8 W( Q) b" |/ h) ^3 Y3 f
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
+ P( w1 }* S  i
. G1 M9 M2 m" L* [) M6 p0 C        F                          G
% W. l* h# y6 Kจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
# `5 i, `4 ]2 ~, V8 I, F9 t3 U' {$ u" R
                       C    Am
3 q/ |: w' n# f+ U2 J( o" x    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
6 L5 N9 g$ V+ X5 w
: j! Q/ d* |+ K# y) T6 x3 Z  F             G        Em  Am
' z1 I, w4 \+ q; J6 c6 vก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า( g* l7 s3 T! d- w1 C
3 I; U; \1 ~. ?) e/ c
F                    G       Em  Am6 j% m1 m4 U- T5 j& q+ g& R
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
9 ?- E  {( S) E- R- x( g8 u3 o2 c- Z+ v+ b/ v/ ?1 k, Y: r6 [
    F             Dm
0 I5 K" e* l: o5 Y$ Qแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   7 X- d$ p2 \. s, l+ `0 _) k

4 }9 {+ r; o9 U5 p2 S1 K1 W     F              G               C
* ?' X. M8 Z4 e) V$ L. j5 c9 @  B- dแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
$ s8 d, G9 Z7 q5 T
, S2 D; G) s! l1 E6 e. d2 Q. d    F             Dm
0 L1 t( [4 l6 }( f1 v+ |) \$ C. oแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   " W2 y2 y6 \  T2 e2 F1 j( z; V/ n

1 i3 O4 `, j6 K2 V: f    F               G               C    G#  Bb  C7 z6 a9 i2 I. [# I, K& N
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด