กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

: A" h: L. p. b; Z
2 e. |% G3 U( W" o* A$ A; C
intro : G/C/G/C/G3 Z% ]  d% D1 c1 }+ A5 d, E" u
2 N/ p$ Q% E# Y6 D
            D                              Em
+ e: O# s! N" dจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ; @9 ~' Y, v; S, c
' v4 _3 G8 M, K0 N) l: U1 F+ @
            Bm        C
) g7 [9 S/ X5 j* G, Dเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
$ P: S5 M$ b( v8 n) t) C9 D
( e7 W  ^. g" v" t+ A. K0 @+ c        D    Bm     Em    A
% `* w0 A/ Y1 e; ~5 [& a. e7 L4 nความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
- H; k& T4 y3 ]
6 T/ j( @' w1 n4 j, v: x% ]. P          C                  G                D
8 B! D0 r4 F* R/ qถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
7 G! Z4 M0 |8 w5 O
$ S0 U5 q# O: p) `4 K            C   Bm     Am       G        D
! Q' D9 B9 p9 X& o: |" g3 J7 s**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
! l' l6 t8 R7 E
0 H* w. ]6 L( e4 v                            G    Em
8 J2 o" z$ ~# ~  W   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
3 [: H5 I) D( f0 T8 ~: F
5 Z& T- x  n1 S7 ?# N( F  C             D        Bm  Em
* }+ i! \  k! P9 R0 jก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
. S9 M. l4 E: Y* h5 |; r8 X
9 I' b/ b% Q$ A2 R* ^ C                    D       Bm  Em; A% \# M! V3 {* v9 O( }( z
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า- r: E7 L' N8 C$ h1 f) z

, @" F2 J! K6 i% e9 W( P- Z. x    C             Am
8 ]8 R/ M6 @! h1 D" T3 w% K: Xแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
8 S& B# ~- ^( X& N- a; l
& R# a% h6 [( s2 A     C              D               G( B4 P" ^/ D+ r+ c$ T
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร+ h) ?$ ]6 U6 V) N

% G+ n' l! z# Y1 g4 ~Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
5 H8 w$ c8 w! h6 n4 M% @# |/ _7 S- w* L
( ซ้ำ ** )
% o) _8 v$ V, k2 f  X( i# L" E( B) }' g7 g4 ~( U% p
E                                  D     
# A3 q+ O6 D/ \- j& n  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร; ^6 z7 ~2 E* |% f- R( V4 B2 B
# H: `! p4 ~3 \6 `
        F                          G ! n( j4 B% L& _  V- c% m1 r
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้7 a9 {: G- M0 x: `! _" a/ f

1 R# }3 N, H- q5 H4 I! u                       C    Am
7 B5 t, g, e& @) U, R! ?    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
9 v) I) p2 |0 s
" a- l' s8 D9 ?6 V: v  F             G        Em  Am
' B) @" v! J! Z- G' Z: L- Lก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
2 K5 w! U1 ~6 {8 X( k! O( i5 F1 w: z1 q9 X7 f- o& k
F                    G       Em  Am
% }# k8 f, c5 j/ s7 v+ xแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
. s' y0 N' p2 i; Q
1 _' t& E; `. f. B1 V1 q    F             Dm
1 f7 P* T. F7 Q% i/ J' t8 s% ]( Gแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
' ]* x* T. R% T: g6 q2 K" U
" a/ B: E  U1 O- p     F              G               C
. `. g8 S# O+ Kแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
- I0 U- \; u; Z1 f9 S: y5 D5 z
9 v! ?# G) d* U+ ?5 o6 {6 U    F             Dm+ f9 A; z0 l/ S
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   - X3 W/ O& q& p2 g5 {

3 a( }+ O: ?6 _6 ?3 q    F               G               C    G#  Bb  C, X2 f1 [- Z* P8 J! q
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด