กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


+ e! F0 T8 n6 @) q! q3 w3 `2 r5 v+ i3 z: h6 l! r
intro : G/C/G/C/G
2 B; l; t% N) @! z! U
% |' s5 z: n" y: E( ~% Y            D                              Em% G/ w! _. _3 V6 i
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
( }0 T+ L4 l) L; m$ m" k& l: q7 s- \
            Bm        C
  o+ V( H5 v& O2 H( Z  A6 ?, Rเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา# ^$ Q3 s5 D+ t5 Z& i7 G; h
( Q" s8 q6 o4 `& P/ u/ t
        D    Bm     Em    A
" u% h" X2 \& @# `& x& k0 x  lความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
6 \, p* D& F% y& ^" ~+ H: V/ \3 X' v# O+ `
          C                  G                D" [- F, W+ z2 ]5 G) U0 Y3 M
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
2 ?1 m2 _  @% A% |# A% b) J; A0 Y- R7 X( V9 r
            C   Bm     Am       G        D( [. g% ~& D# `& ^, x, P# ^  W
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
0 p, }) _4 I# \, _0 t7 f: s( w6 n1 k, D# x0 C& {) N. b! E0 E
                            G    Em) [: S" ?' C+ Y
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
) y7 r; {0 v' u% b" K$ R% h: G4 L. Z$ O% W8 L4 i
  C             D        Bm  Em" B( }& l8 r5 Y
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
( c  G4 v5 d; Z
  q0 j" O- Q1 r. s+ s4 d  a C                    D       Bm  Em" U/ c) p" [9 P9 k
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า' Z- d% o2 j0 n: b" Z5 K( @

3 g7 o- ]$ D4 N2 C$ x1 M    C             Am5 q6 o7 b5 X( r, X4 G6 S  @% F% a2 y
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   6 Y9 d7 h# z# z$ |

$ P+ ^& w$ Z% ~  z$ o     C              D               G0 E. V& l: `; i& Y" z  _' u. b
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร9 s; h/ c/ |6 s/ b
& z5 u$ K+ C7 U- D+ g1 Y) O
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
, B+ D2 i* t5 ]- `: Q
/ x6 O5 V! T3 F$ u( z( ซ้ำ ** )" e# l3 {7 M: R) M+ W
& P! J; ~* j8 n/ I
E                                  D     8 w$ j4 C4 h% U' e8 |
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร4 F8 k% x" R: N: T+ \9 k5 K  Y
8 j- g4 B# E  p0 s1 [' c7 w
        F                          G
5 k3 D. x/ l; b# ^* O1 b4 Bจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้1 T- W& M% X" R4 H/ r8 e

( u( {7 U! l, X; Q                       C    Am, Y/ X3 p* }3 R5 S# s
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน. q! O$ t8 W' X: S; ]
+ L. V& p0 p  e
  F             G        Em  Am
, M  k- Q& b/ |( b( @ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
0 ~4 ^9 K; V* r. Q' X4 P( C: i0 G5 `& @, \7 g# E
F                    G       Em  Am! V- c) {% O0 C8 {3 @' I9 P% j* t
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
0 t/ i' `; ?/ y9 |3 \3 F8 Q! m1 p+ j2 k  M* Y& v& b: D, M
    F             Dm
5 X; d8 |6 |4 p# X. }แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ! d$ a5 z+ p7 _5 Y
9 m! G$ ?% v' M3 S; j4 N# w
     F              G               C: q2 Q/ d' z6 z
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร& A% Y+ }( K+ h% V& u

3 ~) L; K$ {) e9 j8 j5 S- l    F             Dm% s- v3 x# Y2 X# y
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
: _$ \0 ?) C0 W" B4 R0 O/ `% a; X8 u) c
    F               G               C    G#  Bb  C% z6 X6 }! |  g# F2 y
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด