กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


% e2 g4 z, ?$ z7 I" |# ^) ^4 C" l8 K2 `: C
intro : G/C/G/C/G
8 E# M' ]9 l) N6 v- X  C
2 W# _8 B& `2 l            D                              Em
% V! P$ ]  \* B" Y% R: t: lจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
: T9 |* M! `1 m: }, K" {) t5 d& O; u
            Bm        C 5 U/ b( F! W- F. ]4 N- J; O* R$ l* q
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
" z4 L9 z& P# l; n8 ~6 L$ ]; j- r, j) G0 X$ u' T# l4 N
        D    Bm     Em    A7 z* ^5 B  t5 z3 H9 K4 H
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
( W7 i* t& M, X5 H( A! j9 P1 e/ I' T+ {+ n  A, x  z, f
          C                  G                D
) a, N/ K5 V7 @7 h! x0 Jถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
' ?5 W7 x% Z, h5 W
. r  O9 g' G- p2 a5 B' u. f( c            C   Bm     Am       G        D
( G! [# o, }( v& ~) ]; \) O**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา4 D$ J$ y+ p1 Q/ j; a

0 \" T; h1 x, k# B2 p- w                            G    Em
5 Y* ]% V. e0 A   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน& d5 O5 q8 v) v1 h

7 Z$ v3 [6 S! i# O7 |7 m  C             D        Bm  Em! r4 l# u. E5 h& O; j3 g
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
3 i9 W+ W' y, D* K0 l- i( }/ t& \* Y3 ^
C                    D       Bm  Em
/ X/ C3 W3 P8 U/ Jแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า; ^: R/ \1 ?1 o2 T* ?2 r/ ^6 n

% r! ^8 G  l6 T0 G  {2 C. S4 K: n" T) K/ f    C             Am( A$ d; |2 V" Z8 p: w+ r
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   : L- I( B4 t0 T& ~0 y' Q2 z

( o5 \* h' w0 S/ R. l) T     C              D               G
2 ^* O: P/ D, V) K) i" @แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
+ I) q, t1 f3 k/ @/ D4 d" A  _/ ^; h
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
" w+ |3 K* u5 b
  Z7 D% L0 D  r* G( F' I; E( ซ้ำ ** )/ g( O/ a6 P, I: j: }6 d- K  Y
4 {% a8 }- m* h9 s7 }
E                                  D     
0 T) j& J  N3 s1 A  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร2 u- j% s4 L) V$ w; G9 P
3 n0 R$ w( C0 n0 X# ?$ m
        F                          G * d( Q3 T3 S6 ^& \( A( f& l4 _4 w" d
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้8 i$ a9 L# F2 b
; v+ ?: o; A& E7 j5 c4 z- u
                       C    Am3 I7 j$ r  m2 x  b/ _( I$ a
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
2 ~( N' R& F7 |* c. U5 u! A" T& B" M3 B) N4 c9 @1 L
  F             G        Em  Am/ N3 m) T# q) L2 D) w+ R0 I
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า2 m4 r- @  g- B' m$ S- ~1 I

2 z+ v) p+ i$ o) o0 O F                    G       Em  Am/ f3 w" ]# r% l" g% b: n( @
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า2 u( n# h5 M9 c) {, X( N9 Y6 c4 X
! u, d; i% }$ Y# f7 ?4 R1 t. D
    F             Dm
4 a  F6 f# A- o4 W! vแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   2 W( e0 q* M1 V$ h0 M
/ T; {( H4 E' N, O; p! ]# K( Y
     F              G               C9 z  ?/ j* _- g2 A& a
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
5 m* `/ E$ k5 }/ {! F) _+ Z0 h' A! F) H( B! r* U. _/ @# U; t
    F             Dm
$ _* x. T+ J! k5 d2 {แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   / Y% t  p2 d) E) [
& A3 `% P/ \. g* ~7 e, z
    F               G               C    G#  Bb  C
! i0 x$ E1 N6 ^7 P: x: ~3 C$ tแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด