กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

% U* D& z2 m  y! {% s  Q- Z
, K3 P% D, Q. v; {8 D9 [
intro : G/C/G/C/G( l6 o% n  E; T2 k
; x2 B9 ^8 ]! \* J
            D                              Em
+ [9 m' {& R7 N. s! w5 h4 zจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ! L1 Y1 u6 R8 ~5 ^: H
" z3 o; h4 L& r% h7 W- N6 i
            Bm        C 9 [. m+ K' f5 K  z5 M4 y0 c
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา* Q- }& Y! }: D7 D' W0 \5 Y$ f% o

' ^; M' S6 r* R( W9 e        D    Bm     Em    A
1 }5 d. a, O+ Pความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา5 }, o6 E- d5 P9 O( G5 v  E

) u: f7 v! K$ _* ^; ^          C                  G                D
) a2 Q7 F; H) _6 I% Cถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
5 O; R( H( B2 X( L. m& \3 \/ S) f% W& @' j
            C   Bm     Am       G        D! |6 d1 n( I" a1 c# M% k
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
3 N) [( `2 K; |# S. [- z9 K! w- @- V, F' d
                            G    Em% i, G! H( |- s% G# H; |
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
) R( `0 ?  w& D! b) ~8 H! U% q& o& f- ~% F; _4 Z$ t, M' B2 y
  C             D        Bm  Em) J2 ~- n  Q; ^( q
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
  ~2 ^0 t5 C, V4 J8 E3 Y
1 k+ V* P5 a7 D% `5 N# z C                    D       Bm  Em
% l3 F7 E  k  \แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า4 R# w. r( V1 q

- Q& y& W  H4 ]. O/ [9 c3 s    C             Am
, s5 a( b, |; P* pแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
) y- Z5 {# j2 [, w4 e5 X
3 c' t) _/ H: ]- ~1 n     C              D               G
; e" x+ {. n! H9 ]/ mแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
4 n* W/ K; X/ h3 z- a3 ^% X9 d) Q+ F2 U3 c$ |, [
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
1 ~* X! x" G" i6 p, o
7 s. t$ N+ `6 z+ M8 d' J. e( ซ้ำ ** )# n: j. x; _% m3 ]: }: N8 y
5 `# b- l0 q% R4 i: |& C( H6 ?
E                                  D     
2 z! Z& j) u! d; L9 a3 A  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร0 F# y+ y% I$ o% T3 _2 W3 ~' ]; v$ [
- U2 t3 T& ?) e$ K, S, l
        F                          G
' Y' a" h) ^6 _; |จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
3 K$ G( W% m& n8 p' M" b6 i7 h! \2 O* S
                       C    Am
/ V: _5 C* V& P. Y5 d- F    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน3 z3 F" V4 P/ p
5 M1 x! O; U6 q' E' k4 i9 s% a
  F             G        Em  Am. N% [3 m- G. [. y# h
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
8 v  D' e" ?- }# c
+ l: l, A. A7 m4 Y F                    G       Em  Am
1 C* \2 r/ k7 }# M0 Jแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
! z0 m7 }+ ^1 l( i' B
0 O5 r; m$ l; Q* A    F             Dm
, P. ]% j1 Y: h& l, Sแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   , {8 n8 M6 c$ E
- y/ u" H3 w+ ~& D/ i, F
     F              G               C
3 q9 C0 T+ {. U; A. ~แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร  v* h: R' A* m$ l+ }: W0 J
) s: h9 j' z! S. K' O; v( g
    F             Dm! C$ J0 H. i# f$ c3 ~' z* g
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
) V' e4 F5 l+ m5 K2 [+ }0 b. t
' R, B8 s, a( [) A5 q: J    F               G               C    G#  Bb  C, j/ J5 o0 g$ I9 Q. ~2 S% {, Z# G* p" T
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด