กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

# `! N7 I& @0 G: `; {
' R, j+ u$ `& g% A
intro : G/C/G/C/G
' i" F+ V! q! Z" A. o7 D
& z& P. B3 j/ `$ T2 |" B& M7 G            D                              Em
* _' O3 a- T# U1 O* s2 I% Wจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ' Z7 g, S  d* a

' i* k- K& f8 j2 y            Bm        C * W$ ~( d& S5 C
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา* k/ }# Y3 r1 ?# d5 O
- Z" |3 q8 H  `7 H% R7 L. G* k
        D    Bm     Em    A
6 l9 ]9 h; N/ H5 lความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
% v. A; x4 o( B3 q9 N+ ]; K4 O
, E. X4 [/ f& c          C                  G                D
+ X7 V! B  ~) O' s( Vถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน- F1 Y. N  I; W( F% r

/ b" N/ u: ?, }8 A            C   Bm     Am       G        D# F1 L6 o/ E" q5 a" }3 Q4 y* W
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา5 b# x* f5 ]. @- w- F5 `
# ?9 G4 j( p. ~- [/ l. H
                            G    Em8 p9 s% s5 p7 @; Q4 P
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
% y  _$ x' F7 f3 T( i
( V$ @' `6 U5 R: a8 y  C             D        Bm  Em/ B9 b( G) o0 ?/ t& n* L
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
2 _  U1 T$ e2 n, h6 N7 ?5 J" U5 J( z- p6 I
C                    D       Bm  Em
! }8 g* k, R/ T+ sแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า3 }( X- T/ j8 n* ~  P6 ^
+ U4 r2 X1 C7 J
    C             Am
/ k9 P: i. L% e4 D% d  m! nแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
5 a% C9 n$ p9 e3 B: [( R
6 B( Z6 [. V# i& s  M+ }     C              D               G! U4 @/ m! j0 @# J
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร+ z  B9 N+ _  e8 C; |7 p1 p

& e5 f% g- L4 @7 e5 N, Q4 J" C( u0 BSolo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D1 a! |  ?1 D. d% [7 Q7 `$ S

( ?9 `9 v; j9 ^- b+ H: @1 T6 K( ซ้ำ ** )
& d6 A2 [/ v; O3 @
$ }0 p/ U" S' Q' H8 uE                                  D     
% R! {; B) z, F9 P, |  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
9 Q8 K% s1 v4 k6 p$ `5 E: }* m* q% S: \9 K* `4 G+ G/ E
        F                          G
* n. B2 H4 c2 H9 uจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
" ~- S8 R- {: ]9 s" q+ E5 g8 Z. }: W4 V- L; u" {
                       C    Am( O& j& z- ?9 D5 v
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
, {' X8 I8 I- D6 R
4 B2 u! z7 w9 _+ a/ L  F             G        Em  Am2 r. d# K' d! v% `2 [$ k8 K
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
6 s& K+ _! x( P6 I! c+ I- K$ E1 E9 Q0 n7 h
F                    G       Em  Am
, ?  L$ B# R0 O6 v% h1 aแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า( \9 x/ c- Z, c

) b3 R. k! U1 }  @    F             Dm; E6 l* U; w! s  P. r  C/ |/ H
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
6 r# @. l: Z, U- J0 E, C- q1 k8 n% h8 w! h) K, ~6 o
     F              G               C
; S, [) D. p2 ^9 X- ?แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
0 N" ~& j* M' l* P  y' r
3 Z% O) \% G- Q2 {/ L5 F% r6 C    F             Dm  e1 k* v: v. W# M3 i. a* L
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
# a) u# a0 J* g1 k, X8 S4 L0 r' E  I4 |
    F               G               C    G#  Bb  C! X! ]/ q) W1 ]  N6 N
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด