กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


* X# b9 v1 E' e7 T7 y
- M5 Y/ w( }& E( U3 f* i4 I7 Ointro : G/C/G/C/G
2 g3 G4 p% V; ^7 ^( M7 |3 e, K. O* ~5 F! Y( V4 \% W, e8 V
            D                              Em
8 |" b; m/ B- J$ rจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ* W7 t' H2 Z* B1 I

# H$ C0 x3 J# F$ S5 e: o: z8 h            Bm        C
8 c# K6 P1 n8 @' a6 l1 ~9 Gเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา; b6 ?! ^/ J% a7 ~  i2 ]
; V8 ?$ c* O. S: |) i: l/ Q
        D    Bm     Em    A' y& X- P# v$ `; P2 f. Q8 i. [
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
; T, n& `5 o. L% c' ~( Q+ h2 b, E& ?. [# N8 z" |" K! F
          C                  G                D7 P0 p) v% v  v' h) S% [
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน6 |' b4 c5 ~6 \( T9 Z; Y, r" k5 r
  L. X! ?6 N& v: M+ n5 i
            C   Bm     Am       G        D
( r% B1 d& F/ v0 t# O4 I**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา; U: T* l* k2 x& ~. L+ b

; Y* {2 p; b- {* b# Z  x$ v) ]                            G    Em/ }, M* q& t4 [; _* T
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน3 S5 p  g& c; F2 C) V- P
2 v. s* Y7 z6 T7 c
  C             D        Bm  Em
1 n! ]! `2 C  ?7 R9 oก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า0 y, u. I' V+ m' @( z

; @5 O6 x4 m$ ]5 ], e5 Y C                    D       Bm  Em/ c7 |2 |& Y4 y' y) H8 q- R% F
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า; k) w/ [' q8 X

5 S6 r- _+ j' _    C             Am
0 b1 e; l7 F$ D3 ?8 v0 ?! Sแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   - [' W$ r! g0 j" X- X8 o/ y3 W, V
4 }6 l. `4 b8 P- R
     C              D               G
* O8 M4 M  X2 _( Qแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร8 z5 j' b. R% \3 {
4 ], G2 X* ~" B6 ^' N5 z* y
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
$ r3 O- |; O: e5 G% X9 i2 A% e' g! b7 O) I9 m
( ซ้ำ ** )$ a7 k, A$ Z" r- U7 z5 r

+ ^- W- @( c' V0 ?! }1 j6 rE                                  D     * Q9 n6 p0 {2 O
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
) R* I; k' ]- q- C1 R8 N) R3 o* p
0 N0 G( T/ {3 A% r7 S+ }1 D        F                          G
" Y& F& h! w6 p4 Oจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
7 i, D! c7 `; Z1 \' Q& _5 h% M  d0 f3 ^: c
                       C    Am3 T% Y$ l% ?2 z, Z5 S
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
8 j8 {7 u- }0 u
4 ~( A1 I2 ~$ H. T. E4 H; n4 {0 t  F             G        Em  Am* d/ o5 |7 O0 V  R' p% J
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
( Q. z3 r4 `; `1 }
: ^7 @2 w6 ?/ @* ^ F                    G       Em  Am
  U1 [+ E4 ^% \% {แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
3 q8 c; M0 o2 Y1 y# e2 C4 r
! J4 M' E9 ]5 C, ]" F3 t    F             Dm3 u% Q+ M4 `0 H% K6 i" a8 M
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   / X2 r4 j6 V) a' X6 v/ [; y
9 A* K  n' e/ m8 A
     F              G               C; u  |3 p* V; i* H+ v7 y/ F
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร1 r6 z# g  R3 V) C

4 p5 X- D/ |7 }. I8 C    F             Dm! t$ @% C6 o+ Z8 `
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ     t0 y) ~' ]8 s: j; e- C7 }
! u1 g6 r4 ~& F) v2 O8 a
    F               G               C    G#  Bb  C
# u7 F" k( _# y. B; ~แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด