กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

; o4 P8 e+ H6 g& H. d8 S

0 m, M3 d1 i5 M& \+ U: s  u6 @intro : G/C/G/C/G
2 |/ x4 w1 p( @. ~
" b: X! k$ B/ `4 e0 }% F            D                              Em
2 w0 c+ P% w5 D. _0 D+ iจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
4 a7 Y! m- |  c& m/ \
5 e( l) ?" N1 t* @            Bm        C
0 Z4 D0 n: R% p3 J* a! T% aเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
6 ?; j% k) \$ E# P/ @1 ^0 L7 F/ l8 R1 u
        D    Bm     Em    A3 }, _0 A! I+ k+ r/ I, J, k; @4 r
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
  g% s. W% c) a- o
- D1 T) Z; z' s" \1 a          C                  G                D7 M  H* j! S% g7 a7 ~( C4 z
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน- T: P/ K9 D( X/ Y
6 w) s  l+ l& F' x5 i2 h& @
            C   Bm     Am       G        D3 s4 e( D: M- _" I4 R! s
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา
6 N9 [. v0 W, a$ W* P7 a" l: V* G. n: ~$ Y, h, H6 @1 e1 ~
                            G    Em1 h4 a" V' W) ~& Y) ]& ]9 R
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน5 h4 Z* {7 g! B* J" }( T! r9 P
! a3 M3 @3 i2 g( b$ m
  C             D        Bm  Em
) e; E! O2 e7 X% z# i( s2 }ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
) k1 f! P! h' z5 [5 C$ T0 ^6 P4 @) Z) Y6 Q7 @
C                    D       Bm  Em
# P0 Q& W" o9 V- p4 }แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า5 O- n0 W- ~% ?3 m6 K: }
( g% g3 A) j7 Y+ y
    C             Am
/ Q7 F: D" b4 K0 r: F, bแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
1 B! f5 V; m6 }8 ~1 K& z( _, @/ ^/ P5 X: k0 a( h& ?- Z8 }0 k$ _( A/ {/ Y
     C              D               G
, g! c' W1 n5 a& Q" C  h! Vแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร" `" _5 L( q' P" D
- M) O' L5 U' ~2 y, ^0 r0 t
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D9 F1 C/ x+ [/ N5 w# R7 S) U

; H( E: R4 A  `5 ]( ซ้ำ ** )
( d4 M( S) D0 H7 `
2 `) V  E6 g5 V" _# aE                                  D     
; K0 n. e0 B- ~: V3 b, u/ b  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร( u' Y9 r+ k  U3 `( `
+ M" b" ^8 @" `/ m2 {
        F                          G + @% F' M8 i1 z- y- O- n7 X' Z# {
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
3 _4 }+ {# l: V7 O, Y$ a
, W4 X( C) H9 c) M( q& v                       C    Am( O" o$ p6 `. @7 @  R
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน# [; B2 I1 V" U/ S' g1 ~
  H3 O, |# E: I  `3 n
  F             G        Em  Am
6 n; b" R  M; Oก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
' d/ n* W% J- H: z' b/ I  J$ Y/ y9 A
F                    G       Em  Am
  V' x, O/ {# U3 ^8 [แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า7 k4 H" J8 K, F; p

+ I( M5 F5 R- b    F             Dm& \1 @; R8 h5 T2 ^: w, A& t9 A0 X4 \
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
6 X/ l7 H+ ~, R* I2 H9 n
5 m$ {8 s9 Z. l% m  `9 l     F              G               C7 B# |$ K5 Z7 R9 r0 ?
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
4 v) d6 ]" w+ y: X/ L+ S* a
* _) f1 ]' v$ z! |+ `( r! S    F             Dm! M$ w+ u% P& Z/ `4 D& l
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
3 i, e$ h+ n: `# n" H8 D. E4 _
+ O+ }( u& K9 l* C8 u    F               G               C    G#  Bb  C
4 V; n& a" [6 q1 K+ h+ q" m% v, zแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด