กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


$ O! v! `0 h5 w1 b0 _3 d; ~9 F; ]8 m  Y  Q: s/ s8 X, E7 j+ I
intro : G/C/G/C/G
" [) \  W: ^2 H8 G5 d' m$ A) ]% H6 y  y, c+ f, _& T
            D                              Em/ C: Q) u4 ^8 d+ J
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ7 f0 B* H* ]; W0 y* ~4 Z: x+ B) B
; f, j+ {* j6 c* A
            Bm        C
+ `% k1 s7 C8 v/ y1 t8 Y6 Oเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา2 a8 B: z9 E2 \/ @. {! i4 X9 L

' G) @( [, _5 g        D    Bm     Em    A) L; ~$ t  s( C0 F! d, m8 p& o+ B, E
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา6 B2 T4 J' o% G6 I7 N4 I5 T
7 T" z" q8 F! ]
          C                  G                D! @+ D7 S! Y+ A- Q6 B7 A. h4 O$ J
ถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน4 H" r( N' \/ B3 W. }- R( _

6 t" x- s" ~1 _, X0 e% o            C   Bm     Am       G        D
  b* [% W9 O  x+ p( b**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา4 C. s; g4 `; Q$ h% R. B" o; T! h
0 H' W) X7 R8 T$ E" I# E7 M' I! X8 s
                            G    Em# T$ W; W) ~4 h' z. T  m
   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน( j, h$ Y  i6 e% d- K* r' p
7 J2 `5 X/ G6 J1 H
  C             D        Bm  Em
1 j" A) E9 {# M0 V( D2 Xก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า& h+ Q3 o* Z& X( n% j* f/ F* [  l

, A7 t: E0 i' g C                    D       Bm  Em% ]0 v6 _% I  [" \  M
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า* e2 I0 [2 l) ~6 w
2 n( i4 x1 i, @: l
    C             Am
2 E7 ]! U8 h6 x* N. V7 z0 \แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
/ c' a' _% O- {; b
0 n$ x7 j, v# }+ ~2 X( j     C              D               G' d- p& ], a$ e4 y* X$ H! v
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร( j3 X% J9 v7 [2 j& }
; ]( N7 E" k, ?5 r; F- q
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D* s! N5 O3 t/ {# w

' Y0 V" x! l; p, m' i+ X7 x( ซ้ำ ** )
5 o: X* N7 ^$ c- B1 F/ X4 l* b
- s% n6 N9 D" [0 R: NE                                  D     # j) u  W7 i$ D9 \7 w: e3 y, f
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร7 l% Q6 U2 R5 \: T* a, S, z
" W/ I% l* \. w) t
        F                          G ! P" W* f, s- E& U3 f" m
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้, }2 w5 i6 E; b4 ^
: c. q) Y/ W) K
                       C    Am! v) M3 u/ l9 D1 S
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
* O! W* Z5 \3 K. Y( G0 r2 [0 G! z' P* e3 i; Y0 Z' m) x& D% B( @
  F             G        Em  Am- A, ?7 `" {( J
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า" z2 A7 V4 E8 c3 k4 c/ V

  z- |1 j/ {* `# S2 T6 Z F                    G       Em  Am
3 |3 B5 a& X) R9 d( I& r9 iแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
- [  _0 H% m' t* p6 f
2 d% s8 z: C) N2 R4 ]6 V    F             Dm. N3 \0 I0 W/ Y0 X: n+ }
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
( B- \+ E8 s5 ]7 ~8 e' D1 l. o2 f3 J3 s
     F              G               C. ~& k$ |7 }/ V0 G
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร( i6 v8 a+ B6 e, I
# _7 O+ B8 V, i1 b
    F             Dm
1 [7 |, m( ?2 _. H% Oแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   : l% [% Z+ }' h! U% I0 {
" H) X& L! F. N4 m4 j
    F               G               C    G#  Bb  C
/ e% x3 X6 z% rแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด