กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


1 w( R5 |9 C0 @
. |, `8 n. i4 S! P6 {$ qintro : G/C/G/C/G" ]5 U( ^/ Q. b/ m' g8 A
" f+ |0 t, y4 F! Y( Z
            D                              Em/ Q; n4 R: {, p' F) c
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ% p% y1 r5 j- t

. b: K6 J: Y" w( g            Bm        C
$ ^9 ^: ]( s+ O. h  K' L$ ^" j" e; Yเธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา' \" N% F( P1 Z

+ z! I9 s' O6 ~; Y5 Z        D    Bm     Em    A
: w; V0 C1 X' o3 Q: [, ?- yความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
! P2 J: e; l% M: f9 L1 z
/ j' Y2 f7 [+ \6 Y' j0 _6 r9 W) {          C                  G                D
) p. o7 F9 k  V) X1 S( m% ]7 H: Pถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
7 I2 ?( p$ k( J; Z+ ?- t6 _$ V( `0 f$ z  \6 T. P* s6 |
            C   Bm     Am       G        D7 e; N6 E! A2 }9 {
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา6 w- \- X/ [6 B- q* E

" z' J% {/ K/ K                            G    Em
" [" Z& n$ Z1 w- ^2 H   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน" X& o) c, B( ~* D& {- O

, T5 u0 B1 w& C, B, m; Z2 M. z4 k9 _  C             D        Bm  Em+ X" `( x+ L: [, p, [- r
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
( m8 T, y5 B9 C. s4 ?$ h
7 k7 Q8 Q4 d5 W0 f5 Y6 ]* f2 M C                    D       Bm  Em
) l+ V& T3 g& p. b# n" i/ Aแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า6 |$ I6 v' v* z5 ^

5 `- A& A- ^9 z; I& i4 v; g    C             Am( ~* E; s8 C8 B# _" W. G' C7 {
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   4 Y! g" P" ]( |: K, ^: ^2 L

; p( J6 l# c" C% `1 ^8 d( l) g     C              D               G" D; Q8 i7 [( c; X- p) }4 p
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร; {/ r4 u' s# N" K. d
: f$ C$ P0 z: T4 n2 H6 H
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
& l7 C6 H4 H3 F7 L8 J8 ]# C3 m" N8 _6 W, A2 c0 W# P
( ซ้ำ ** )
0 G2 C& u5 Z  B9 E; L  `
, P6 s% A( R: L3 L$ xE                                  D       r/ }5 Y( b$ @, w# w8 W7 s
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
9 C4 z. a% K1 {# f& z' B4 p7 i. m, ]/ K9 ~: k3 s. E$ m
        F                          G / M. J, Z- Q, B) s8 Q
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้" n7 o. x9 ~* a. d( n9 l  U% Q: O

+ O6 U, @  @1 C; f; n4 e                       C    Am
8 h$ \. ]" K7 W7 k8 N" n4 I    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
+ b5 N  P3 q) w8 o0 ?* D' x" H) f- f4 B
  F             G        Em  Am3 u1 R3 j/ [9 O) W' S) ]  H
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า) z0 }% z5 a& q4 |: R1 E( ]8 S

& e( _, a4 B6 k# C/ T, u F                    G       Em  Am
8 ~& c$ T1 F/ A3 X: k1 U0 N" Fแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
3 q! n4 b: e& Q9 l
& q4 R/ X) r$ v) S/ b    F             Dm9 ]' M* r& a1 O5 }) i
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   ' B1 T  B. N7 M

8 @9 Z" t+ {5 C7 i     F              G               C
! N& p$ t, K& p: P5 G" J, tแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร) h) s! C% I: i
# v3 V" s4 m( H' l0 \
    F             Dm2 W0 [! Y2 X' H
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   , a; l) f2 Q0 n$ \

& v& q1 F( ]# t    F               G               C    G#  Bb  C
4 _! l' S0 t* m3 G# s- w5 Bแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด