กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง


/ i2 |/ W/ F, x2 f3 r5 T' v" _6 A0 g4 X6 R* o5 h  h! W% B* ~
intro : G/C/G/C/G
; M! W; y+ [9 _
. @) B, j: a) _1 `            D                              Em
$ `1 w5 H  _6 {4 O5 ]9 ]7 ?. cจะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ
4 d% G* d3 n& p  P7 T: I
! B; b, L. x$ a            Bm        C 0 E$ l3 T- Y9 ?( m# f" I! o$ e
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา
$ U6 U" k2 X% G5 n6 }! l0 b6 A$ n* F
        D    Bm     Em    A5 ?* f1 i1 b% r$ V
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา) Q. y" P& c0 q$ N
: n! B$ s" `; f# n5 h7 l2 v4 ~. K
          C                  G                D
2 x, q( g( a4 V# Tถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน
9 m: J; V) P9 Z( h0 I
5 D: S% n% F# U            C   Bm     Am       G        D+ Q4 [: z6 m* Y5 d' w" e
**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา6 S( O7 k/ |6 Y8 v
2 \& T# a" ~1 G6 S# g
                            G    Em
0 \3 a0 ^8 I0 w. R/ \   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
. T% v# w7 ]6 g% I: E+ q( a8 F4 b' n9 J& Q, ]4 w
  C             D        Bm  Em# {  \7 r6 [, V2 U+ A
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
2 T! E1 f! o' ^% l4 Z) q$ E. z2 o
  y/ Y6 [# Q: z& D C                    D       Bm  Em
. M! @- L6 A& X- K+ V% Xแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า9 I7 ?7 g8 W  U7 a% H

6 A0 t5 ~+ V: I3 z! Z# @0 B5 x    C             Am
5 {$ \$ m, \, Y/ aแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
1 Q  j( T- K) E6 f1 P
( u5 U5 q; a8 p- k; n5 ~# s& R     C              D               G
1 c/ R! U! P5 B, t, [2 K  z) qแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร# {& o- n" R, J# f
6 i/ j+ k8 A; w9 H& o
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D
4 M4 a  _, p4 V: ], H" g% c# X! H
0 x5 R$ h7 @4 E: ?3 X: D) U1 M( ซ้ำ ** )
! F& [* o5 j% h" t$ @+ j9 r$ v+ C, a" t- }2 `* ?' L# W
E                                  D     " z* i. {. x1 v) B7 U
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร5 i- L9 ]) u: ?  h! B/ ?

, C, Y1 [4 _& J' ^2 D8 f/ F5 r9 a        F                          G
0 Y! r( V: _: f% s* `# yจะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
$ A" F! L8 M6 E
, \; t+ w$ b2 D% F4 u9 S+ V8 Y                       C    Am: \" x7 c/ z  d# L& x$ _
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน$ w6 Q3 Y/ X) S
! |9 G# q: A8 e: l3 C- o
  F             G        Em  Am9 @- T, M+ J5 E- Q
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
# M- @& y8 j% E! }# m: D  L3 w$ }- q6 v* Z  P, H& N
F                    G       Em  Am  Q  B2 ~7 w4 e# ]# X% c
แล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า. c, w+ }- W% B+ w5 }% W. S* b1 M
- U1 [% {9 i7 D2 q6 }4 n
    F             Dm* Q* T: q. h8 y) L9 o
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
" b& p. Q9 p8 H- |( @0 D+ }6 }, ^. V/ N. g* b2 Z  X, b; H
     F              G               C
; y+ ?9 r6 y: ~+ cแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
6 r8 I; G% R/ [7 k, u: m/ k, o7 \+ U4 V
    F             Dm
5 j( t) J, D" L& J) F) Yแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
, E- r' [9 R( T) D) G
6 K% m3 W1 g+ M. |    F               G               C    G#  Bb  C$ ?% l' L! I; _' B) U
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด