กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

คอร์ดเพลง คบฉันไปพลางๆ กางเกง

คอร์ดเพลง /  คอร์ดกีต้าร์ คบฉันไปพลางๆ กางเกง

+ S3 p. x2 I! \4 _" L
1 [- R- N% H5 B& [6 b
intro : G/C/G/C/G6 ~7 G8 W9 D6 t

2 k7 K6 A: H9 w            D                              Em5 Z0 n! r% n4 k. w3 T
จะไม่เอ่ยถาม    เพราะไม่อยากรู้คำตอบ" j, N) [6 G7 |. m/ i+ q

0 p* N2 I/ j6 G3 w' b7 ?; G) }            Bm        C 1 w' M* L2 c& x
เธอจะเจ็บช้ำ   อะไรมา1 H6 B) y$ X+ `+ J, G

! f# a4 l8 _' [( w) Y# A        D    Bm     Em    A" ^: c0 H! y/ X  A
ความจริงก็รู้อยู่  ว่าเธอมีน้ำตา
& g; r+ C2 o% C% c. T$ G3 v& u4 V, P7 e2 E" C5 c2 Q2 G- X7 c7 O
          C                  G                D
) {1 u5 L  ]/ M- B$ E/ ]+ Y) Rถ้าเธอไม่มีใคร    อย่างน้อยเธอก็ยังมีฉัน: y$ C. X: C* E9 a' V- b

& L. f8 `  c9 g5 [- ]0 ]            C   Bm     Am       G        D
, U# V6 F( d* A) ~; l/ w5 X6 a**  คนที่รัก  ผูกพันธ์  แต่เธอเสมอมา" T& d$ N" I% u- `" @

9 l' {7 r4 I, ?. j0 \& Y0 A8 u6 E                            G    Em
* j6 p0 |1 R6 r! |: |/ p, H   *** คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
/ ^8 ^4 z- x7 O: X+ Z& n5 E
, t: A7 k3 Y8 w5 F' {9 D( K" r  C             D        Bm  Em  ?' y6 I) r; q% j, r  |2 Y' V
ก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
3 |4 O6 V1 e. Q' b! G3 }% D% _) E
C                    D       Bm  Em
, D7 W& T/ L4 sแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า# T& d! n! D4 v) e5 r5 B5 _* q: |
2 {: I3 p4 K- {3 d% s4 r
    C             Am7 o4 J) @+ w) J' s
แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
  n6 E# q2 E3 V' q# l; N. [
. u. B* h* H7 w. a% `     C              D               G- ]; g7 E( p8 b: z
แค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร2 E! x1 n# M: z+ h+ H" Z2 e
* k/ A# `8 f. p4 ?7 ]% m- Q, b# f
Solo : D/Em/Bm/C/D Bm/Em A/C/D- o1 x4 v& ^! z9 A  u5 m
. q4 Z+ D  ~5 V( V
( ซ้ำ ** )7 }0 x# K; I" h" R/ x8 m+ Q
0 Z6 g2 a; q  H$ d4 Y
E                                  D     & Z1 U6 w3 p2 w( F
  คนเรา  ถ้าไม่รักกัน  จะให้ทำเช่นไร
/ e" I9 O0 a( G/ |* m/ u" [+ ]* l" H/ B, U5 H. _. s
        F                          G - z+ Q0 k' C, F+ M
จะให้บังคับจิตใจ   มันคงจะทำไม่ได้
3 Y5 ~4 w7 D4 M4 M( [* J
! ]4 C; i" a3 p  P( h" D                       C    Am6 H0 O& |/ _, ]0 F; K& i1 g. {
    คบฉันไปพลางๆ   ก่อน
5 m  U" |: M. ~
7 r0 M0 E( x  j- I9 B! W  F             G        Em  Am
' O1 [9 T4 k- Iก่อนที่เธอจะเจอคนที่ดี   กว่า
; e& I9 Q1 n" ~7 v& [9 Y) w/ i; O' N
F                    G       Em  Am
0 a) j5 y$ {& f8 r+ w4 c! g9 `5 Nแล้วเธอจะไปจากฉันก็ไม่ว่า
. w: F4 h' @; \& U& ^6 \8 |# _
0 C, P. f9 s: ^& H( [. r* I! m( G1 ~    F             Dm
0 }/ f- d$ }0 wแค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   
) e0 s6 R# q3 I0 i3 a) {, [
* c6 v- K; |, x% l" ~+ A; j% D/ m     F              G               C
. ~4 M6 j$ V/ z/ c, _" ^9 bแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
% j/ Q+ y. \1 r) Z! L% ?5 `' I! u. u
    F             Dm
7 l9 _+ H8 k1 x; N/ z& v9 F3 Z$ @แค่มีฉันไว้เผื่อเจ็บ   & }# D/ f( R. Z6 j8 R
+ {7 I5 G6 }4 ]
    F               G               C    G#  Bb  C
- Q# ]! L: i4 b8 n* hแค่คบฉันไว้เผื่อเลือกก็ไม่เป็นไร
กระทู้ร้อนแรง
สนใจงาน รับจ้างโพสต์ ไหมครับ
โหลดโปรแกรม โหลดเกมส์ โหลดของฟรี อื่นๆอีกมากมาย

กลับไปยังรายบอร์ด